แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nuttavut

หน้า: [1] 2
1
สอบถามครับ ว่า ใน HOSxP 3.58.5.12 ในส่วนของ Inventory  หลังจากทำรายการเบิกสินค้าจาก Mainstock แล้ว ทำการส่งรายการเบิกมายัง Substock ยังไงครับ ไม่มีปุ่มส่ง หรือเมนู เหมือนกับ version เก่าๆ หรือต้องตั้งค่าอย่างไรครับ

2
ขอความช่วยเหลือ จาก BMS ด้วยครับ  ตัวปลดล็อคชัวคราวหมดอายุแล้ว ตามรูป
....ขอ key ตัวใหม่ด้วยครับ ..... >:( >:( >:(

ตอนนี้ขึ้น LIS-Error   ...... งานเข้าแต่เช้าเลย   หากเจ้าหน้าที่ BMS เข้ามาอ่าน ช่วยตามเรื่องนี้ด้วยครับ....

3
พบปัญหา การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม จากแฟ้ม Labfu มีข้อมูลออกมาน้อย(ใช้ Repository)
จากการทดสอบ หากไม่มีการเลือก ตารางที่ไม่ตรวจสอบกับ Repository ข้อมูล แฟ้ม Labfu จะถูกส่งออกมา เยอะครับ (14815 Record ดังรูป )
แต่ถ้าเลือก ให้ตรวจสอบกับ Repository (ผมเลือก Person และ Chronic) มีข้อมูลส่งออกมาน้อยมาก (แค่หลักร้อยเองครับ)

จากการส่งทั่งสองแบบ แฟ้ม Chronicfu ได้จำนวน record ที่ถูกส่งออกมาเท่ากัน ผมเลยคิดว่าน่าจะส่ง Labfu ได้ไม่ถูกต้องครับ 

รบกวน อ. MN ตรวจสอบด้วยครับผม......ขอบคุณครับ

4
พบ ปัญหา การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม(v.3.55.7.28) ในส่วนของ แฟ้ม CHRONICFU พบว่าหากมีการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ว่ามีการคัดกรอง แล้วพบภาวะแทรกซ้อน เมื่อลงบันทึกแล้ว เวลาส่งออกข้อมูล จะส่งออกเป็น 9 คือ ไม่ทราบ ทั้งที่น่าจะส่งออก เป็น มีภาวะแทรกซ้อน

และจากการปรับโครงสร้าง 21 แฟ้มใหม่(v.5 27-7-55 ตามไฟล์ที่แนบ) ในส่วนของแฟ้ม chronicfu มีการปรับเพิ่ม นิยาม เพิ่มคือ
 - ตรวจจอประสาทตา
     1 = ตรวจ opthalmoscope ผลปกติ ,
     2 = ตรวจด้วย fundus camera ผลปกติ,
     3 = ตรวจ opthalmoscope ผลไม่ปกติ,
     4 = ตรวจด้วย fundus camera ผลไม่ปกติ,
     8 = ไม่ตรวจ,
     9 = ไม่ทราบ

ในส่วนของการแปรผลการตรวจเท้าก็เช่นเดียวกันครับ มีการคัดกรอง พบภาวะแทรกซ้อน แต่เวลาส่งออก มีการแปรผลไม่ถูกต้อง ส่งออกเป็น 2 คือไม่มีการตรวจหมดเลยทั้งที่มีการคัดกรอง และพบ ภาวะแทรกซ้อน

ตรวจเท้า (ตรวจแผล ผิวหนัง รูปเท้า การรับความรู้สึก ชีพจร)
1 = ตรวจ ผลปกติ, 2 = ไม่ตรวจ , 3 = ตรวจ ผลไม่ปกติ , 9 = ไม่ทราบ

รบกวน อ.MN หรือ BMS ตรวจสอบปัญหานี้ด้วยครับ .....


5
โครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน  (ตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม)  ปีงบประมาณ 2556
เวอร์ชั่น 5.0 วันที่  1  ตุลาคม  2555

โหลดจากด้านล่าง เป็น Excel ไฟล์

หรือจากที่นี่ http://healthcaredata.moph.go.th/main/wp-content/uploads/2012/04/structur-21tables-56250755.xls

(V.5 น่าจะออกใหม่ในวันที่ 25-7-55 มีปรับและเพิ่มเติมหลายส่วนครับ ลองศึกษากันดู)


6
มาดูโครงสร้าง 43 แฟ้มกัน  ;D ;D

โครงสร้างฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน, Script SQL และแผนผังการจัดลำดับการให้บริการ(Scenario)ของผู้มารับริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน

ข้อมูลจากที่นี่ http://healthcaredata.moph.go.th/43table/?p=1


โหลดไฟล์ได้จากที่นี่ http://healthcaredata.moph.go.th/43table/?wpdmact=process&did=MS5ob3RsaW5r

7
อ้างถึง
ประกาศโดย ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา  เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 14:46:09 น.  http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=66

>> สปสช. โดย สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก
การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/OP Individual data)ขอประกาศแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual data) ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามแนวทางนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

รายละเอียดโดยสรุป คือ

1. ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ที่ปรับแก้ใหม่ (เวอร์ชัน 5.0) ซึ่ง สนย. จะประกาศใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และ สปสช. เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
2. รับข้อมูลเพียงรูปแบบเดียว เป็นแบบ Zip file ที่รวมข้อมูลทั้ง 21 แฟ้มไว้ด้วยกัน (ยกเลิกการรับข้อมูลแบบ Package) โดยรับ File ในรูปแบบชื่อ F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
3. ช่องทางการรับส่งข้อมูลยังคงใช้รูปแบบและช่องทางเหมือนกับที่ดำเนินการในปี 2555

>>> (ร่าง)โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ที่ สปสช.จะใช้ในปี 2556
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/21_Files56_NHSO_20120420.pdf

>>> (ร่าง)แนวทางการพัฒนาระบบ OP/PP Individual ปี 2556 (ในส่วนของการรับส่งข้อมูล)
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/ร่าง_แนวทาง_OPPP56_20120419.pdf

ทั้งนี้ จะมีการออกชี้แจงให้ หน่วยบริการประจำ (ร.พ.) ,สถานีอนามัย (สอ.),รพ.สต. ,สสจ. และผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั่วทุกภูมิภาคภายในเดือนมิถุนายน 2555

สำหรับการเตรียมการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมสำหรับโรงพยาบาล และสถานีอนามัย สปสช.ได้ดำเนินการชี้แจงให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม เรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 เมษายน 2555 จึงขอให้หน่วยบริการ และสถานีอนามัย ติดตามการ Update โปรแกรมต่อไป


ที่มา http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=66


8
การเขียน SQL Script / แจก Scipt คำนวณ ค่า GFR
« เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 20:39:29 PM »
แจก Scipt คำนวณ ค่า GFR ครับ ..เป็น ... SYS_VN_PRE_SCRIPT
สามารถคำนวณค่า ดังต่อไปนี้
1.Crcl
2.CKD-EPI
3.eGFR
4.MDRD
โดย แพทย์อายุรกรรม และหน่วยไต ขอมา โมฯจาก Script ของ อ.ป๊อป
ลองนำไปทดสอบใช้กันดูครับ ใช้ได้ไม่ได้อย่างไรก็ บอกเล่ากันด้วยนะครับ .....

โดยอ้างอิงตาม โปรแกรมช่วยคำนวณ และใช้สูตร ดังภาพครับ

9
จากการตรวจสอบแฟ้ม NCDScreen ในส่วนของ การตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือด จาก Difinition จะเห็นว่า สามารถเป็นค่า null ได้ แต่ใน HOSxP บังคับจะต้องลง ค่า ระดับน้ำตาลด้วย เพราะฉนั้น จึงเรียนถาม อ.MN ครับ ว่า มีความชัดเจนตรงนี้อย่างไร อยากทราบมุมมองของผู้พัฒนา ว่าในส่วนนี้จะมีแนวทางอย่างไร  และเรื่องการลงรหัสวินิฉัยโรค สำหรับการคัดกรอง ที่ต้องส่ง สปสช. มีแนวทางอย่างไรบ้างครับ เพราะตอนนี้ ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็ยังสับสน และไม่รู้จะไปในแนวทางไหน .เปิด visit. คัดกรองคงไม่ไหวครับ ... รบกวน อ.MN ชี้แนะด้วยครับ... ;D ;D ;D 

...ข้อคิดเห็น เพิ่มเติม จากกระทู้นี้ http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=24209.msg209466#new

(จริงๆก็เห็นด้วยกับ อ.ครับว่าถ้า สปสช. เพิ่ม อีก 3 แฟ้มก็จบ... เห้อ!..... คนทำงานคงไม่ต้องวุ่นแบบนี้  ::) )

10
ในระบบงานผ่าตัดและในส่วนของภาระงาน วิสัญญีไม่บันทึกครับ

และจากภาพ Aและบี คืออะไรครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ

11
มีรายงาน รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา(แบบใหม่) มาแจก
ลองไปใช้กันดูเด้อพี่น้อง... ;D ;D

อันแรก เป็นแบบสรุป

12
นอกเรื่อง / มาดูแพทย์ที่ รพ. เขา Round ward กัน....
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:23:22 AM »
...มาดูแพทย์ที่ รพ. เขา Round ward กัน....
ประเด็นคือที่ รพ.ใช้งานระบบ PACS ที่รายงานภาพ X-Ray ผ่านระบบ Computer
ก็เลยต้องอำนวยความสะดวกให้แพทย์เขาหน่อย

ใช้งานมา ประมาณ 6 เดือนแล้วครับ
ผ่านระบบ Wireless Network

สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxP ได้แบบ  Wireless Network  ;D ;D ;D

ก็นำมา...แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ  ;D ;D

13
ผมทำการส่งออก แฟ้ม OP-PP จาก HOSxP แล้วนำเข้าตรวจสอบ กับโปรแกรม OP-PP 54 หลังจากตรวจสอบก็แก้ไขข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน แต่หลังจากส่งออกมาอีกครั้ง จะเห็น มี PID 000000 ส่งออกมาด้วยและทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ โดยในตาราง Service จะมี PID = 000000 ทำให้ได้ performance ต่ำ 

จึงอยากถาม อ. ว่า PID = 000000 มาจากไหนครับ ลองตรวจสอบ PID = 000000 ที่ table provis_service ก็พบข้อมูล แบบนี้ครับ เลยไม่รู้ว่า ข้อมูลนี้เป็นมาอย่างไร  หรือมากับรายการที่ไม่มี CID ส่งออก  เพราะจะได้เข้าไปแก้ไขที่ต้นของปัญหาครับ..  ;D ;D  ...รบกวน อ. หลายๆท่าน ช่วยวิเคราะห์ปัญหานี้กันหน่อยครับ...ผมคิดว่าน่าจะเจอปัญหานี้เยอะมากเลยครับ.... 


14
พบปัญหา ยกเลิกการ admit แล้วรายการ LAB หาย..ใน 3.53.5.4-3.53.5.27.

1. คนไข้มารับบริการห้องฉุกเฉินครับ มีการสั่ง LAB ที่ห้องฉุกเฉิน และห้อง LAB มีการรายงานผลแล้วครับ ก็ดูผลได้ปรกติ

2.ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ER ทำการ Admit เข้า ICU ลงทะเบียน Admit เรียบร้อย

3. ต่อมา  หมอเลยเปลี่ยน แผนเป็น refer

4. พยาบาล ICU ยกเลิก Admit โดยเข้าไปที่ ระบบงานผู้ป่วยใน > รายการรับผู้ป่วย IPD >ลบรายการ

5. โปรแกรม ขึ้นมาถาม ว่า ต้องการยืนยันลบรายการ  ตอบ OK

6. หลังจากนั้นต้องการพิมพ์ ผล LAB ที่ ER อีกครั้ง

7. ไม่มีข้อมูล LAB ที่เคยสั่งอยู่เลย ข้อมูลใน lab_head หายหมด .....แต่ ใน lab_order ยังมี order ที ER สั่งยังอยู่ แต่มาดูประวัติไม่มีรายการสั่งเลย เพราะข้อมูล ใน lab_head หายไป...เลยส่งผลให้ การเชื่อมตารางไม่สมบูรณ์

ลองทดสอบดูได้ตามรูป  ;D ;D     รบกวน อ.MN ตรวจสอบปัญหานี้ด้วยครับ... ตอนนี้ต้อง Manual Key IN ข้อมูลใส่ lab_head ไปก่อน .....

15
...พบปัญหา DW 4 Node ส่งข้อมูล แล้ว CPU Server ขึ้น 100%...

คือ สถานะส่งข้อมูล ของ DWSync ส่งได้ 100 % นะครับแต่ที่ Server  ในส่วนของ Gateway มีการใช้ทรัพยากรของระบบ CPU DW Server ขึ้น 100% ..จาก query ดังรูปครับ..ตอนนี้แก้ไขโดย kill transaction ที่มีปัญหาออกไปก่อน จึงทำให้ระบบกับสู่ภาวะปรกติ 

ผมได้ทำการ Up Structure  ล่าสุด แล้วครับ จากที่นี่ -->http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=14990.0#new

เลยอยากสอบถาม อ.MN ว่าเกิดจากสาเหตุใดหรือผม Config ส่วนไหนไม่ถูกต้อง ...รบกวน อ. ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ... ;D ;D

16
...ผมพยายามส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ตั้งแต่เมื่อวาน ยังส่งไม่ได้เลย...
...เริ่มจะเซ็งกับเว็ป op-pp ของ สปสช. แล้ว ....เฮ้อ...

ทำไมส่งยากยังงี้ก็ไม่รู้..สงสัยต้องตื่นมาส่งตอนตี4   .(ขอระบายหน่อยก็แล้วกัน... :-\ :-\)

17
...มีท่านใดส่ง OP-PP ไปแล้วบ้าง แล้วเลือกส่งแบบใดระหว่าง F12+PP หรือ F18(ถามโค้งสุดท้าย)
และสำหรับท่านที่ลองส่งแล้ว มีการตั้งค่าหรือเลือกแบบใด...มาเล่าประสบการณ์กันหน่อยครับ..
เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้ได้รายละเอียดที่ดีที่สุด.... ;D ;D

..ส่วนตัวผมเลือก F18 และยังไม่ได้ส่งเลย กำลังปรับปรุงหลายๆส่วนครับ...กลัวส่งไปแล้วพลาดเสียโอกาส และที่สำคัญน่าจะแก้ไขได้ยากเสียด้วย... ;D


18
พบปัญหาการยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน หลังจากที่ลงข้อมูลและมีการระบุสาเหตุการยืมแล้ว
ทำการบันทึก ในส่วนของ สาเหตุการยืมไม่ถูกบันทึกลงในตาราง ipdrent

19
"อยากเห็นคนไทย รักกันได้อย่างเดิม" ---->http://www.siamtv.info/start.html


20
พบปัญหา(เป็นมานานแล้ว) Field 'alive_child_count' not found. ในบัญชี2 หลังจากที่คนไข้ที่มาฝากครรภ์ มีข้อมูลการคลอดแล้ว...ลองหา field 'alive_child_count'  นี้ ใน ตาราง  ipt_pregnancy แล้วไม่มี

ท่านใดแก้ปัญหานี้ได้รบกวนแนะนำด้วยครับ ....ลองหาในกระทู้เก่าๆก็ไม่มี จริงๆปัญหานี้ ติดมานานแล้วแต่ไม่ได้โพสสักที...รบกวน อ.MN ชี้แนะด้วยครับ ;D ;D

21
นอกเรื่อง / เข้าเว็ปได้เฉพาะ net CAT
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 14:34:08 PM »
link เข้าเว็ปได้เฉพาะ net CAT
อีกสายใช้ maxnet เข้าไม่ได้เลย ส่งสัย DNS maxnet เดี้ยงอีกแล้ว   ;D

หรือว่า อ.MN กำลังปรับ Server อยู่ครับ  ;D

....หลายๆท่านคงเข้าไม่ได้  ;D

22
มีรายงานมาแจก...อีกแล้วครับพี่น้อง  ;D ;D
.....รายงาน ---> รายงานหลังคาเรือนที่ อสม รับผิดชอบ(แยกตามหมู่บ้าน)

ลองไปใช้กันเด้อ....ผิดถูก ก็บอกมาละกันครับ...

23
...ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการส่ง OP+PP+F18 ที่กำลังจะเริ่ม ...
เพราะจากครั้งที่ผ่านมา ส่ง 12+8+18 ได้ Point มากกว่าการส่ง เพียง 12+8 หรือ 18
เพราะปี 52 เคยเลือกส่ง 12+8 แล้วได้ point น้อยกว่า การส่ง 12+8+18 และที่สำคัญ
กว่าจะอธิบายให้ผู้บริหารเข้าใจ...สุดท้ายเดือนหลังๆเลยส่งหมดเลย..
ก็เลยอยากให้ทุกท่านเข้ามาอภิปรายกันหน่อย... ;D

ดูข้อมูลการส่งปี 52 จากที่นี่  http://58.147.18.241/opindiv/provALL.php

และดูคำชี้แจงในการส่งปี 53 จากที่นี่ http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=105

แถม Cupture มาให้อ่านด้วย

24
เมื่อวานได้รับเกียรติจาก อ.ขวด และป๋า JD มาเยี่ยม...ที่ รพ..
พอดีพี่ แก อยากกินไก่ย่างกันนะครับ....  ;D..
..หลังจากกินไก่เสร็จ ผมก็นำเสนอ web service นิดหน่อย...
ไม่รู้ว่าพอจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ ...ผมก็พูดๆไป วนไปวนมา...จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยสบายครับ(เป็นไข้)
... ;D

25
ออกแล้ว ... ;D แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล ปีงบประมาณ 2553(update 22/12/2552)

ที่นี่ ---> http://www.nhso.go.th/opindiv/

26
Report Exchange / มีรายงานมาแจก....อีกแล้ว
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 22:01:26 PM »
แบบรายงานอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ12 สัปดาห์

27
ลองดูโฆษณานี้ ช๊อตเดียว 606 เทค งบ 6 ล้านดอลล่าร์
.
http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=473

เค้าว่าถ่ายช๊อตเดียว ไม่ตกแต่งภาพ ไม่ใช้เทคนิค ถ่ายไป 606 เทค6 ล้านดอลล่าร์

This Advertisement for the new Honda Accord was shot in real time with no CGI involved in the sequence. It required 606 takes and cost $6 million to shoot and took
3 months to complete.

The equipment was so precisely set up that the crew literally had to tip toe around the set for fear of disturbing things, which led to some unexpected problems. "As the day went on, the studio would get hotter," says Steiner. "It meant that the wood would expand and the cog or exhaust that spins around would move slightly faster." These tiny changes made big differences to the precision set-up of the equipment......

.....The sequence where the tires roll up a slope looks particularly impressive but is very simple. Steiner says that there is a weight in each tire and when the tire is knocked, the weight is displaced and in an attempt to rebalance itself, the tire rolls up the slope
  Credits:
Director: Antoine Bardou-Jacquet
Production Company: Partizan Midi Minuit
Agency: Wieden & Kennedy
Agency Producer: Rob Steiner
Agency Creatives: Matt Gooden & Ben Walker
Post Production: The Mill
Producer: Fi Kilroe
Flame: Barnsley
Flame Assistant: Dave Birkill 


ที่มา :: http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=473

28
นอกเรื่อง / เรื่องของ The Mask
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 23:05:51 PM »
...มาดูหน้ากาก แนวไหม่กันดีกว่า กันหวัด 2009 ;D ;D

รูปที่1 แบบไม่ต้องถอดเวลากิน ....

รูปที่2 ออกแนวน่ารัก แบบดุๆ


รูปที่3 แต่แบบนี้ออกแนวโจรไปหน่อย คงใส่ไปใกล้ร้านทองหรือธนาคารไม่ได้


รูปที่4 แบบ LV  ไฮโซ  ก็มี


รูปที่5 แบบน่ารัก


29
Report Exchange / Report Exchange มีรายงานมาแจก .....
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:18:51 AM »
มีรายงานมาแจกครับ ....เป็นรายงานง่ายๆ บางท่านอาจมีแล้วแต่ หากท่านใดยังไม่มีก็เชิญรับไปได้เลยครับ ... ;D

เริ่มจากตัวแรก
1.รายงานสรุปยอดการ admit (Graph Version)   

30
รายงานการจัดสรรงบประมาณปี 2551 เดือนเม.ย.2551-ก.ย.2551 (Global2)(update 24/6/2552)

ที่มา : http://www.nhso.go.th/opindiv/

31
Report Exchange / แนวทางการจัดสรรงบประมาณ OP/PP individual ปี 2552
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 22:14:40 PM »
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ OP/PP individual ปี 2552 update 15/6/2552

ที่มา :http://www.nhso.go.th/opindiv/

32
รบกวน อ.MN ครับ    ;D   ขอปุ่มพิมพ์ใบแล็ปที่สแกนจากหน้ารายงานผลแลปครับพอดียังไม่มีปุ่มพิมพ์เลยครับ.... ;D

33
Development / มาแล้วพี่น้อง v.3.52.5.19
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 15:36:29 PM »
แก้ไขตามนี้ ;D
- ปรับปรุงการแก้ไขข้อมูลสามี ที่ระบบงานห้องคลอด
- เพิ่มปุ่มพิมพ์ใบ set ผ่าตัดที่ระบบห้องผ่าตัด
- ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูล HPI/PMH/FH/SH/ROS ที่จุดซักประวัติ
- ปรับปรุงขนาดหน้าจอหลังจาก Login / Task bar auto-hide/Agent ไม่หายหลังจาก Logout
- เพิ่มรอบเอว / ปุ่มสั่ง Lab ที่ระบบ One stop service
- แก้ไข Bug ข้อมูล text file ส่ง สกส. รวมยอดไม่ถูกต้องกรณีผู้ป่วยชำระเงิน

Checking structure phase 2
ALTER TABLE history_list  ADD `history_section` varchar(10) NOT NULL   
CREATE TABLE history_list ( `history_list_name` varchar(250) NOT NULL  )
Checking structure phase 1

34
MySQL / เกิดปัญหา Database crash กู้ข้อมูลไม่ได้ครับ
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 00:16:12 AM »
เป็นเครื่องของ สอ. ครับ เกิดปัญหา Database  crash กู้ข้อมูลยังไม่ได้ครับ
ใช้ MySQL 5.1.28 บนWindows  Database เป็น Innodb  มัน Start My ไม่ได้เลย ....ติดปัญหา Log .ibd

ลองพยายามทำตาม http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/crashing.html นี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ครับ ทำไงดีครับ  เฮ้อ เล่นมาหลายวันแล้วครับ ช่วยผมหน่อยครับพี่น้อง.....

Error log ตามไฟล์แนบ

35
พบปัญหาการส่งออกแฟ้มIOP ใน 12+PP แบบไหม่ใน V.3.52.1.10  จากการส่งออก ข้อมูลส่งออกมีน้อยมาก ได้ทำการเลือก โรงพยาบาล+PCU ก่อนการส่งออกแล้ว

และจากการเปรียบเทียบการส่งออก 12 แฟ้ม เดิม ก็มีข้อมูลอยู่.. ครับ

และแฟ้ม ODX  ที่ส่งออกจากแบบไหม่ มีข้อมูลน้อยกว่าแบบ 12 แฟ้มเดิม

..รบกวน อ.MN ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

36
เรียน อ.MN  ในส่วนของการเก็บข้อมูล สถานภาพคนไข้ที่ตอบกลับ Refer ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ จึงขอ Request สถานภาพผู้ป่วยในส่วนการตอบกลับ Refer  ตามรูปครับ.... ;D ;D

37
...พบปัญหา หมู่เลือดในระบบบัญชี 5 ไม่ถูกบันทึก  ....รบกวน อ.MN ตรวจสอบด้วยครับ

38
Development / พัฒนา ระบบ GIS เชื่อม HOSxP_PCU
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 20:35:04 PM »
...หลังจากที่ อ.manoi แห่ง HOSxP  ได้พัฒนาระบบงาน HOSxP_PCU ขึ้นมา และจากที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเองได้ใช้ระบบงาน HOSxP อยู่เดิมแล้ว   และภายหลังได้นำเอาระบบงาน  HOSxP_PCU มาใช้    ซึ่งหลังจากใช้งานมาระยะนึง   ผมได้เล็งเห็นว่าฝ่ายเวชปฏิบัติได้คีย์ข้อมูล  พื้นฐานของคนไข้ในเขตรับผิดชอบของทาง รพ.  และในการคีย์ข้อมูลดังกล่าวได้มีการคีย์ ค่า latitude และ longtitude ด้วย และโปรแกรมก็สามารถแสดงตำแหน่งพิกัดได้....ดังนั้นผมจึงมาลองคิดดูว่ามันน่าที่จะทำได้มากกว่านั้นจึงเกิดแนวคิด พัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน WH-EMSโดย ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับ Hosxp     จากแนวคิดก็เลยลองทำดู  ปรากฏว่า   เออมันสามารถทำได้..

.....  ใช้ Google map API function+PHP+Appserv+Mysql+VB

โหลดได้ที่นี่(update 10-7-53) คลิกเลย

39
...เอารายงาน สรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน มาแจก ใช้กับระบบบัญชี 5 ในระบบงาน HOSxP PCU แบบใหม่ ..ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ. ;D

40
..พบปัญหารายการ LABถูกลบ หลังจากที่ห้อง LAB ลงรับ LAB แล้ว จากการทดสอบจาก 3.51.5.29-3.51.7.15 ก็ยังสามารถลบรายการที่สั่งได้... ;D..รบกวน อ.MN ตรวจสอบด้วยครับ... ;D

41
Development / HOSxP 3.51.7.14 ออกแล้ว
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:14:43 AM »
....HOSxP 3.51.7.14 ออกแล้ว ใหม่อีกแล้วครับท่าน... ;D

แก้ปัญหา
1.ในระบบงานบัญชี 2 เรื่อง การแปรผล LAB เวลาคีย์ และเวลาส่งออกแฟ้ม MCH ใน PP แฟ้ม จากกระทู้นี้  http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6264.msg30987#new

2. แก้ไขการส่งออกข้อมูล แฟ้ม sur กับ nutri  จากกระทู้นี้
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6269.msg31005#new

42
...พบปัญหาการส่งออกข้อมูล ในส่วนของ PP แฟ้ม     ในส่วน M_cid ของ pp.dbf   ถ้าเป็นกรณีเด็กนอกเขตเวลาส่งออกข้อมูลจะมีข้อมูลเป็น 000000000000  หมด จากการตรวจสอบพบว่า ในกรณีเด็กนอกเขตจะจับคู่แม่ลูกไม่ได้เพราะไม่ได้ลงทะเบียนแม่เด็กในตาราง person ครั้นถ้าจะลงข้อมูลแม่ก็จะทำให้เสียเวลามากๆ...จึงอยากเสนอ อ.MN ว่า..ให้เพิ่มช่องให้สามารถคีย์เลข CID ทั้งของแม่และพ่อเด็ก......และในกรณีส่งออกข้อมูล..ถ้าไม่พบการจับคู่ก็ให้นำเลข CID ที่คีย์ไปใช้แทน....เพราะในการส่งข้อมูลจะมีการเช็ค CID ของลูกและของแม่ด้วยถ้าไม่ผ่านทั้ง 2 เงือนไข...จะทำให้ข้อมูลนั้นโดนตัดทิ้งทันที... ;D

43
Development / HOSxP 3.51.6.9
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 21:41:57 PM »
...มาแล้วครับ 3.51.6.9 แก้ปัญหา
        1. แก้ปัญหาจากการส่งออกข้อมูล จาก HOSxP ---> CSMBS  ...จากกระทู้นี้..http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=5840.msg27711#new
        2. แก้ปัญหาจากการส่งออกข้อมูล จาก HOSxP ---> SSN Data ...จากกระทู้นี้ http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=5839.0

44
...ผมทำการทดสอบ Export HOSxP to CSMBS    ใน OSxP  version  3.51.5.29 ..แล้วพบปัญหาว่าหลังส่งออกแล้ว เมื่อเปิด CSMBS เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขได้...และในการตรวจสอบใน admission.dbf เบื่องต้นพบว่าสถานะในการส่งออก....Cksumm มีสถานะเป็น 0 และ Trstat มีสถานะเป็น 2 ซึ่งไม่สามารถแก้ไขค่าต่างๆได้ ผมจึงทดสอบ เปลี่ยนCksumm ที่มีสถานะจาก 0 เป็น 1 และ Trstat มีสถานะจาก 2 เป็น 1 แล้วลองเข้าใช้งาน  CSMBS ปรากฏว่าสามารถใช้งานและแก้ไขข้อมูลได้.....จึงมีข้อเสนอ อ.MN ว่าถ้าแก้ไขสถานะ จากที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้แก้ไขรายการต่างๆได้หลังจากส่งออก...

45
ตรวจพบปัญหา ตาราง opitemrece_log มีขนาดใหญ่มาก....เป็นผลให้เวลา backup จะนานและเวลา Check Database จะนานเช่นกัน....อยากสอบถาม อ.MN ครับว่าจะทำอย่างไรดี.....จะลบก็เสียดายข้อมูลเวลาตรวจสอบข้อมูล...แต่ถ้าปล่อยไป(อนาคต)คงไม่ดีแน่ๆ......แนวทางที่คิดคือ.....คิดว่าจะ backup แล้วจะลบรายการเก่าๆทิ้งไปบ้าง...อ.MN มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ.... ;D

46
เอาข้อมูล และโปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 18  แฟ้ม + รหัส Code +คำอธิบาย field ต่างๆมาให้ทุกท่านช่วยกันดูและปรับ...ระบบการส่งข้อมูล18 แฟ้มให้ สปสช.  และเตรียมวางแผนดูระบบของตัวเองว่าขาดตรงจุดไหนบ้าง(พอดีได้มาก็รวบรวมไว้ครับ...ส่วนหนึ่งเอามาจากคุณ weerawat จากที่นี่ ....http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=5107.0...กำลังตรวจสอบเหมือนกัน...ฝาก อ.MN ..ช่วยดูด้วยนะครับผม..)... ;D

โปรแกรมอยู่กระทู้ด้านล่างนะครับ

47
Networking / แก้ MTU ปัญหาโพสข้อความยาวไม่ได้
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 21:43:17 PM »
แก้ MTU ปัญหาโพสข้อความยาวๆไม่ได้ (Re post ครับ Credit ท่าน SrWoOd )

48
ใน HOSxP เวอร์ชั่น 3.51.2.28 พบปัญหากับระบบงานส่งเสริม บัญชีที่ 2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในแทปการมารับบริการ>การคัดกรอง>ในส่วนการลงข้อมูล Albumin และ Sugar จะขึ้น Error ดังรุปที่แนบรบกวน อ.MN ช่วยบอกทางแก้ไข้ด้วยครับ...ขอบคุณครับ

49
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / การ พิมพ์ผล LAB
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2008, 22:50:32 PM »
ความต้องการมีอยู่ว่า ผมต้องการพิมพ์ผล LAB ที่มีการรายงานผล  ยกตัวอย่างเช่น LAB Gram 'Stain     

มีการรายงานผลเป็น

Gram Pos. Cocci (Single and pair) :Few,White Blood Cells :Rare,Epithelium Cells :Moderate

แต่ผมต้องการให้พิมพ์ออกเป็นแบบนี้

รายการ                             ค่าที่รายงาน                       
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gram 'Stain                       Gram Pos. Cocci (Single and pair) :Few
                                         White Blood Cells :Rare
                                         Epithelium Cells :Moderate           
-----------------------------------------------------------------------------------------
ปัญหาของผมคือ จะเขียนฟังค์ชั่นในการตัดอย่างไรดี เพราะถ้าไม่ตัดมันจะยาวมาก..และจะเป็นดังรูปที่2 และส่วนใหญ่จะเป็นผลในกลุ่ม Microbiology .. ???
...รบกวน อ.ช่วยตอบหรือชีแนะด้วยครับ.. ;D

50
พบปัญหาในระบบงาน HOSxP PCU ในส่วนของการแก้ไขรายการที่บันทึกไปแล้วที่หน้าจอ ONE STOP SERVICE

หน้า: [1] 2