แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - jam10

หน้า: [1]
1
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ฺBMS-Restore.err
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2015, 21:16:38 PM »
เกิดจากอะไรครับ

2
ไม่สามารถบันทึกได้ครับ แก้ไขยังไงครับ 
รูปแรก บันทึกเป็น ปริญญาตรี แต่พอเปิดอีกที กลับเป็น ไม่ทราบ
ตามรูปครับ

3
ชื่อฟอร์มสติ๊กเกอร์ตรงนี้ชื่อว่าฟอร์มอะไรคับ

4
ต้องแก้ไขยังไงครับ... ???

5
ใช้ Valiable คับ เกี่ยวกับระดับเกรดของ bps,bpd แต่มันผลออกมาคลาดเคลื่อนคับ ขอคำแนะนำด้วยคับ
Valiable ( bps,bpd )
   Value :=GetSQLSubQueryData('select concat(FORMAT(o.bps,000) ,"/",FORMAT(o.bpd,000))from opdscreen  o '+
  'where hn="'+DBPipeline['name3']+'"  order by vstdate desc limit 1');
*****************************************************************
ส่วนการแบ่งระดับเกรดของ ( bps,bpd )
 ใช้คำสั่งแบบนี้ครับ
Value:=GetSQLDoubleData('select bps,bpd from opdscreen where hn="'+DBPipeline['name3']+'" and '+
' vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"');
if Value < 140 then
  Value := ' &raquo;&iexcl;&micro;&Ocirc;'
else if (Value >= 140) and (Value <= 159) then
  Value := '1'
else if (Value >= 160) and (Value <= 179) then
  Value := '2'
else if Value >= 183 then
  Value := '3';

รบกวนอาจาร์ยแนะนำด้วยครับ.. :D :D

6
ผมต้องการเงื่อนไขแบบนี้ครับ
FBS   126-154   = Grade 1
        155-182   = Grade 2
        >= 183   = Grade 3

แล้วผมเขียนคำสั่งแบบนี้ แต่มันแปลผลออกมาเป็น ปกติ หมดครับ ต้องแก้ตรงไหนคับ รบกวนท่านอาจาร์ยทั้งหลายด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนครั้งต่อไปครับ  :D

Value:=GetSQLDoubleData('select fbs from opdscreen where hn="'+DBPipeline['name3']+'"');
if Value < 125 then
  Value := '- ปกติ'
else if (Value >= 126) and (Value <= 154) then
  Value := '- 1'
else if (Value >= 155) and (Value <= 182) then
  Value := '- 2'
else if Value >= 183 then
  Value := '- 3';

7
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / สูตรค่า GFR
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 11:24:54 AM »
ขอความช่วยเหลือครับ พอดีจะใส่สูตร ใน scrip แต่ งง ๆ ครับ ใส่ไม่ถูก ต้องการสูตรนี้ใส่ลงไปครับ
สูตร ผู้ชาย (140-อายุ(y))* BMI / 72*serum creatinine
สูตร ผู้หญิง {(140-อายุ(y))* BMI / 72*serum creatinine}*0.85

เริ่มลายตาอ่ะครับ รบกวนอาจาร์ยทุกท่านด้วยครับ  ???  (ผมแนบไฟล์ไม่ได้ค้าบบบ)

8
รบกวนด้วยครับ พอดีตรงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตไม่โชว์ในหน้า OPD CARD ครับ ทั้งที่ติ๊กไปแล้วครับ
อยากจะให้โชว์หน้า OPD CARD ครับ

9
อยากได้คำสั่งคนไข้ที่มาบันทึกประวัติครั้งแรกครับ เอาแบบเป็น Valiable พอดีจะเพิ่มลงใน Form-RB1T02
รบกวนอาจาร์ยทั้งหลายด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D

10
3.54.10.6 บัญชี 2 คีย์ไม่ได้ครับ ต้องแก้ไขตรงไหนอ่ะครับ
รบกวนอาจาร์ยทุกท่านด้วยครับ  ???

11
ข้อมูลที่เราเลือกไว้มันไม่โชว์ครับ ทั้งที่มีข้อมูลอยู่ครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
รบกวนด้วยครับท่านอาจาร์ยทั้งหลาย
ขอบคุณครับ :D

12
รายงานของแพทย์แผนไทยครับ ผมใส่สิทธิคนไข้แต่ไม่ขึ้นครับ มันผิดตรงอ่ะครับ รบกวนอาจาร์ยทั้งหลายช่วยด้วยครับผม :D

select o.rxdate, o.vn, p.cardno, concat(pt.pname, pt.fname, ' ', pt.lname) as ptname, v.pdx, i.name as icd10name, i.tname, v.age_y, d.name as drugname
from opitemrece_summary o
left outer join vn_stat v on v.vn=o.vn
left outer join ptcardno p on p.hn=v.hn and p.cardtype='01'
left outer join s_drugitems d on d.icode=o.icode
left outer join ovstdiag ov on ov.vn=o.vn
left outer join icd101 i on i.code=v.pdx
left outer join patient pt on pt.hn=v.hn
left outer join pttype a on a.name= i.name
where o.rxdate between '2011-01-01' and '2011-09-31'
and o.icode in ("3000573","3000492","3001565","3000511","3001630","3001629","3001564","3001668","3001667")
group by o.vn
order  by o.vn

13
ขอความช่วยเหลือคับท่านอาจาร์ยทุกท่านครับ พอดีอยากจะได้สรุปรายงานการใช้ยานอกเวลาคับว่าทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ แต่ผมมีคำส่งดังนี้ครับ

set @t1 = unix_timestamp('2011-01-01')+time_to_sec('16:00:01');
set @t2 = unix_timestamp('2011-09-30')+time_to_sec('08:00:00');
select  a.icode,concat(b.name,' ',strength,' (',b.units,')') as drugname ,sum(a.qty) as total,dosageform,b.unitprice, sum_price, a.vstdate
FROM opitemrece a
LEFT OUTER JOIN drugitems b ON a.icode=b.icode
WHERE
(
(unix_timestamp(a.rxdate)+time_to_sec(a.rxtime) between @t1 and @t2
AND time_to_sec(rxtime) > time_to_sec(vsttime))
OR
( time_to_sec(rxtime) < time_to_sec(vsttime)
AND unix_timestamp(ADDDATE(a.rxdate,1))+time_to_sec(a.rxtime) between @t1 and @t2)
)
AND a.icode LIKE'1%'
AND dep_code  in ('011','009','006','015')
AND a.vstdate between'2011-01-01'and'2011-09-30'
group by   a.icode,b.name,strength,b.units,dosageform
order by dosageform,b.name
แต่ไม่แน่ใจครับว่ามันออกมาทั้งหมดหรือป่าว รบกวนช่วยหน่อยครับ  :D

14
พยาบาลต้องการรายงานแบบนี้ครับ แต่เราสามารถคีย์ข้อมูลแล้วให้ออกตามรูปแบบนี้ได้ไหมครับ หรือว่าเราต้องเพิ่มตารางใหม่ใน HosXP ครับ รบกวนอาจาร์ยทั้งหลายช่วยตอบด้วยครับ..??? ???

15
อยากจะเพิ่มตรงผู้ช่วยทันตกรรมครับ ให้สามารถเลือกชื่อได้ครับ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตารางไหนครับ

16
เกิด error แบบนี้ต้องแก้อย่างไรครับ แล้วมันหมายความว่าอะไรครับ

ขอบคุณมากครับผม :)

17
จะเพิ่มวัคซีน ครับแต่ error แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ รบกวนท่านเทพทั้งหลายด้วยคร้าบบ ;D

18
อาจาร์ยทุกท่านครับ ขอความช่วยเหลือครับ ท่านใดมีรายงานเกี่ยวกับ สรุปยอดผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจรักษา สามารถเลือกเดือนได้ และประกอบไปด้วย ชื่อแพทย์ที่ตรวจ,รหัสแพทย์,จำนวนสั่งยา,จำนวนคนไข้ที่มาตรวจ,มูลค่าใบสั่งยา
หรือเอาแบบเป็นแนวทางในการเขียนรายงานก็ได้ครับ ยังเขียนไม่ค่อยเก่งครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ  :D

19
Report Exchange / ขอความช่วยเหลือคร้าบ
« เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 15:18:11 PM »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ มือใหม่จริงๆครับเพิ่งเริ่มระบบประมาณ 5 เดือนครับ ยังเขียนรายงานไม่เก่งครับ
พอดีทาง er ต้องการหัตถการเฉพาะ suture และ excission ครับ ข้อมูลที่ต้องการก็มีดังนี้ครับ
 hn,ชื่อ-นามสกุล,วันที่มา,หัตถการ ครับ

ขอบคุณทุกท่านมากครับ

20
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / นัดคนไข้
« เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 15:30:45 PM »
สอบถามครับ พอดีผมเพิ่งจะเริ่มใช้ HosXP ขึ้นระบบได้ 4 เดือนเองครับ
ตอนนี้คุณหมอนัดคนไข้ให้มาตรวจครั้งต่อไป แต่เวลานัดถ้าหมอนัดในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีข้อความเตือนว่าเป็นวันหยุดครับ แต่ถ้าบังเอิญหมอไม่ได้ดูปฏิทินเกิดไปนัดวันหยุดเทศกาลพอดีเช่น วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ในโปรแกรมไม่โชว์ว่าเป็นวันหยุดครับ เลยอยากทราบวิธีเซ็ทครับ
รบกวนท่าน อาจาร์ยทั้งหลายด้วยครับ

หน้า: [1]