แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - yuttasak

หน้า: [1]
1
สมาชิกท่านใดพอจะมีรายงานผู้ป่วยคลินิก ARV ที่ตรวจ LAB Cholesterol FBS eGRF Cr มั่งครับ
....ขอบพระคุณครับ

2
ดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่แล้วมีปัญหาตามรูปประกอบครับ

3
ผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือครับ
.......คือว่าระบบมีการเเจ้งเตือนแพ้ยาข้ามกลุ่มมีการ pop-up แจ้งเตือนหลายครั้ง เช่นผู้ป่วยแพ้ยา Tramol แต่แพทย์เเพทย์สั่ง Paracettamal ซึ่งยาคนละกลุ่มกัน แต่มีการpop-up เเจ้งว่าแพ้  เราจะมีวิธีแก้ไขยังงัยครับ
เวอร์ชั่น 3.57.2.25C

4
ผมใช้โปรแกรมส่งออก 21แฟ้มตัวใหม่ของอาจารย์ ผลออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นมาจากสาเหตุใดครับผม

5
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ดึงข้อมูล MC2 hosxpล่ม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2014, 11:45:05 AM »
มีโรงพยาบาลแห่งไหนมั่ง ที่เวลาดึงข้อมูล Mc2 แล้วระบบ Hosxp ล่มทั้งหมดมั่งครับ
ของผมดึงที่ไรล่มทั้งระบบทุกที (ส่วนมากผมจะดึงหลัง 16:30 น.เป็นต้นไป)
สมาชิกท่านใดมีคำแนะนำมั่งครับ ผมดึงครั้งละ 15 วัน

6
เรียนเพื่อนสมาชิก ส่ง 21 แฟ้มข้อมูล แฟ้ม Chronic Error SDx.ถูกส่งออกมาเป็น PDx. ตามรูปที่เเนบมาด้วยนี้
ต้องทำยังงัยดีครับที่ไม่ให้รหัส E และ H ขึ้นมาครับ

7
อยากเรียนถามท่านสมาชิกว่าตามที่หนังสือ ที่ กค.0422.2/พิเศษว2
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและอาหาร  ใช้เฉพาะสิทธิ ข้าราชการกรมบัญชีกลางกับ อ.ป.ท. เท่านั้น หรือว่ารวมทั้งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยครับ   

8
พอดีทางผู้อำนวยการต้องการรายงาน การใช้ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก โดยแยกเป็นของแพทย์แต่ละคน ว่าในแต่ละเดือน แพทย์สั่งยาไปกันคนละกี่ใบกี่ครั้ง ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีรายงานตัวนี้มั่งครับ.....ขอบพระคุณครับ

9
1.สิทธิ์ UC ,ข้าราชการกรมบัญชีกลาง,อ.ป.ท. สามารถใช้โปรแกรม E-claim NCH 1.6.1.2 ได้ทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ (เนื่องจากมีสมาชิกบางโรงพยาบาลบอกว่า UC ใช้เวอร์ชั่นเดิมส่ง คือ 1.5.5.3
ข้าราชการกรมบัญชีกลาง กับ อ.ป.ท. ใช้ NCH 1.6.1.2) ชักเริ่มงง...
2.โปรแกรม E-claim 1.6.1.2 โรงพยาบาลบางที่ ส่งข้อมูลได้ โรงพยาบาลบางที่ส่งข้อมูลไม่ได้สาเหตุมาจาก แฟ้ม ADP ใช่หรือไม่อย่างไร
3. ข้อมูลผู้ป่วยในตั้งแต่เดือน ตุลาคม 56 เป็นต้นไปขยายเวลาส่งไปจนถึงเดือนธันวาคมหรือไม่
4.ข้อมูลผู้ป่วยในข้าราชการกรมบัญชีกลางเดิม( CSMBS) การส่งข้อมูลยึดหลักการเดียวกับสิทธิ์ UC หรือไม่ (ส่งภายใน 30วัน)โดยไม่ตัดข้อมูลในวันที่ 20 ของทุกเดือนเหมือนเดิม
5.ข้อมูลผู้ป่วยในข้าราชการกรมบัญชีกลางเดิม( CSMBS) ถ้าส่งข้อมูลไปแล้ว ต้องรับ statemente เพื่อนำมาทำใบขอเบิกเพื่อสแกนส่งเเบบเดิมอีกหรือไม่
6. เป็นไปได้หรือไม่ที่ สปสช.ควรเรียกเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงาน E-claim มาอบรมใช้โปรแกรม โดยให้นำข้อมูล 16 แฟ้มไปทดลองทำด้วย

10
เนื่องจากผมได้อัพเวอร์ชั่น Hosxpมาเป็น 3.56.9.30c MySQL 5.5.33-31-1
ได้ทำการประมวลข้อมูล 21 แฟ้มข้อมูล   มี error แฟ้มดังนี้
 แฟ้ม SUEVEIL #42S22 Unknown columm'r.export_code'in'field list'
 แฟ้ม SERVICE #42S22 Unknown columm'rf.refer_hospcode'in'field list'
 แฟ้ม PERSON #42S02 Table 'f21_repository.Chronicfu'doesn't exist
 แฟ้ม CARD   #42S02 Table 'f21_repository.card'doesn't exist
  ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ และจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับ....ขอบพระคุณครับ

11
MySQL / เรียนเพื่อนสมาชิกเรื่อง MySQL
« เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 09:48:12 AM »
เนื่องจากทางโรงพยาบาลที่ผมปฏิบัติงานอยู่ ใช้Hosxp  MySQL vertion 5.1.45-51 อยู่  Structure  3.56.2.15
ไม่สามารถอัพ Structure สูงไปกว่านี้ได้เป็นเพราะอะไรครับ ระบบงาน OP/PP (21แฟ้มข้อมูล)ก็ประมวลผลไม่ได้
ผมควรจะบอกให้งานไอทีที่เขารับผิดชอบว่ายังงัยดีครับ ยิ่งวันที่ 1 ตุลาคม 2556นี้ จะมีการรวมงานธุรกรรมทั้ง 4 กองทุนแล้ว  ทางโรงพยาบาลต้องอัพเวอร์ชั่น MySQL เป็น 5.5 ใช่มั่ยครับ แล้วต้องดำเนินการอย่างไรครับผม
( MySQL vertion 5.5 สามารถ Download ได้ที่ไหนครับสำหรับHOSXP )

12
เรียนรู้แนวทางการดําเนินงาน OP/PP Individual Data ปี 56
ตอนที่ 7
ลิขสทธิ ิ์ถูกต้อง ห้ามเผยแพร่โดยไมได่ ้รบอน ั ุญาต
คิดคม สเลลานนท์ E-mail : kidkom@gmail.comโทร 085-2507785
OPPPbyKIDKOM (htttp://www.facebook.com/OPPPbyKIDKOM)
เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2555 : 09.45 (วันแม่แห่งชาติ)
สําหรับข้อ1คงไม่มีปัญหาอะไรครับ น่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะตรงไปตรงมาส่วนข้อ 2และข้อ 3ขอขยายความดังนี้ครับ
 - ต้องมีเลขประชาชนในฐานข้อมลประชากรของ ู สปสช. ตรงนหมายความว ี้ ่าข้อมูลที่ส่งมาหากเป็น CID หรือเลข 13 หลักที่ไม่มีในฐานของสปสช. ก็
จะผ่านการตรวจสอบครับ เช่น ต่างด้าวที่ไม่ขนทะเบ ึ้ ียน เพียงแต่จะไม่ถูกนํามาคิด Point เท่านนคร ั้ ับ ดงนั นทั้ ี่บอกกันว่า CID ต่างด้าวจะ Error จึงไม่
ถูกต้องครับ
 - การให้บรการผ ิ ู้ป่วยนอก 1 คนใน 1วัน จะได 1้ คะแนน ตรงนี้มการเข ี ้าใจผิดกันมากว่า 1 คนมารบบร ั การบ ิ นทั ึกได้แค่ 1 ครั้งใน 1วัน ซึ่งจรงๆิ
แล้วก็ไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน ในส่วนของการคิดคะแนนนนั้ เป็นเรองของการน ื่ บเท ั ่านั้นไม่เกี่ยวกับจํานวน Record ที่บันทึกเข้ามาครับ เนื่องจากแต่ละ
โปรแกรมที่หนวยบร ่ ิการใช้อยู่อาจมีการออกแบบการบันทึกที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในโรงพยาบาล บางที่อาจมีการออกแบบให้มีเพยงี 1 SEQ ในการมา
รับบริการแตละคร ่ ั้งแม้จะไปหลายคลินิกเช่น ไป 3คลินิกก็อาจมี 3 Records ใน SERVICEแต่มี 1 SEQ แต่บางที่อาจแยกออกเป็น 3 SEQ ทําให้การ
นับ VISITจาก SEQ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากดงนั นั้ สปสช. จึงใช้การนับคนและวนในการค ั ิดคะแนนแทน (ตอนหน้าผมจะนํารูปมาอธิบายอีกที) ซึ่ง
ไม่มีผลกับการบันทึกข้อมูลครับ (และไม่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินการให้บริการ OP นะครับ อย่าเอามาปนกัน หากอ่านมาตั้งแต่ตอนต้นๆคงเข้าใจ)
สุดท้ายเงื่อนไขแจ้งว่า จะพจารณาเฉพาะรห ิ ัสการวนิิจฉนทั ี่บ่งชี้ว่าเป็นโรคหรืออาการแสดงว่าเจ็บป่วย หรือรหสทั ระบ ี่ ุว่าเปนผ็ ู้ป่วยนอกเท่านนั้
ตรงนี้จริงๆก็ไม่ยากอะไรครับ แต่หลายคนไปพยายามจะหาว่ารหัสใดใช่ OP หรือไม่ใช่ OPซึ่งอาจไม่จําเป็น แตส่ ิ่งที่จําเป็นคือต้องบันทึกให้ตรงตามสิ่งที่
ทําเท่านั้นครบั หากให้การรักษาก็ต้องบันทึกการวนิิจฉยโรคให ั ถู้กต้อง หรือหากให้กิจกรรมที่เป็น PPก็ต้องให้รหสให ั ้ถูกต้องเช่นเดยวก ี ัน ส่วนการที่มันจะ
เป็นรหัส OP หรือไม่ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงอยู่แล้วครับ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทําก็คือ บันทึกสิ่งที่ทําและบันทึกให้ถูกต้องตามหลักการให้รหัสการวินิจฉัยครับ
.....ตามที่ผมก๊อปปี้มาลงเพื่อสอบถามท่านอาจารย์เกื้อกูล และเพื่อนสมาชิกว่า ....สมมุติกรณีคนไข้มาตรวจวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 เวลา 9.00 น. เป็น K30 พอช่วงบ่าย 14.00 น.มาตรวจด้วยอาการเดิม หมอให้รับยาเดิมแล้วกลับบ้าน ในตรงนี้เราต้องลงทะเบียนส่งตรวจใหม่ หรือว่า ใช้ข้อมูลอันเดิมที่มาตรวจตอนเช้าแก้ไขเพิ่มยา เพิ่ม Dx. ใหม่ แล้วจะมีผลต่อการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม OP/PP หรือไม่อย่างไร

13
หลังจากคี่ย์ข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังได้นำรายงานที่ได้จากเว็บเพื่อดูข้อมูลปรากฏว่าไม่มีรายงานขึ้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ

14
โรงพยาบาล ได้มีการลงข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล อยากเรียนถามอาจารย์เกิ้อกูลว่า
เราสามารถดูว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนมั่งที่ลงข้อมูล และลงได้กี่คน ได้ตรงไหนครับผม......ขอบพระคุณครับ

15
นำข้อมูล 21 แฟ้ม ตาราง surveil แล้วขึ้น error
hosxp Version 56.4.22

ข้อมูลที่นำออกมาจะมีปัญหาหรือปล่าวครับ


16
ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมี SQLรายงานการเสียชีวิตผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในมั่ยครับ(แยกเป็นรายเดือน) รบกวนขอด้วยครับผม.....ขอกราบขอบพระคุณมากๆครับผม

17
ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีคำสั่ง SQLรายงาน การหาการลงรหัส ICD-10 ไม่ครบหลัก หรือลงไม่ถูกต้องมั่ยครับ

18
เรียนสมาชิกทุกท่าน....ไม่ทราบว่า ณ.เวลานี้ มีมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมั่งครับที่สามารถใช้ร่วมกับระบบ Hosxp ของเราได้มั่งครับ

19
เพื่อนสมาชิกคนไหนได้รับหนังสือไปกันมั่งครับผม

20
ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมี SQL รายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วย นอก และผู้ป่วยใน ตามรหัส ICD-10 ที่เราต้องการมั่ยครับ
ขอบพระคุณครับผม

21
ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนได้มีการส่งข้อมูลศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล (CMI) มั่งครับ
ไม่ทราบว่าใช้โปรแกรม DRGAudit8 หรือ DRGsIndex4 ครับผม แล้วแล้วส่งข้อมูลออกเป็นนามสกุล.cvs ทำยังงัยครับผม

22
คือว่าวันที่รับเข้าไม่ตรงกับวันที่มารับการรักษาจริงครับ :'(

23
หลังจากประมวลผลข้อมูล 21 แฟ้มแล้วแฟ้มhome (   HOME.txt   โครงสร้างแฟ้มไม่ถูกต้อง --> จำนวนฟิลด์ไม่ครบตามโครงสร้างแฟ้ม HOME) ไม่ทราบว่าท่านใดมีปัญหาแบบนี้มั่ยครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับว่าจะทำงัยงัยดีครับ

24
ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะมี รหัส ICD-10 TM+รหัสหัตถการ ของห้องฟันมั่งครับ รบกวนขอหน่อบครับผม

25
ไม่ทราบว่าว่าอาจารย์พอจะมีรายงานผู้ป่วยในโดยใช้ ICD-10 เป็นตัวกำหนดหรือไม่ครับ โดยดึงมาแล้วมีข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาด้วยครับผม.........แล้วก็รายงานผู้ป่วยในที่มา Admit เฉพาะอุบัติเหตุครับ

26
อาจารย์ท่านใดพอจะมีรายงานหา Sum Adjrw ตามโรคที่เราต้องการโดยใช้รหัส ICD-10 เป็นตัวกำหนดมั่งครับ
พอดีงาน HA อาจารย์จากส่วนกลางจะมาตรวจ

27
เนื่องจากโรงพยาบาลได้อัพเวอร์ชั่น 3.55.8.14 แล้วปรากฏว่าใบแสดงงบหน้าค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในพิมพ์ไม่ออก
จึงถอยกลับไปใช้เวอร์ชั่น 3.55.7.3 ตัวเดิมใช้ซึ่งสามารถพิมพ์ออก.....แต่ไม่สามารถส่ง 21 แฟ้ม (01/07/55 ตัวใหม่ได้) อาจารย์ท่านใดพอจะมีวิธีแก้ไขมั่ยครับ

28
ผมอยากรบกวนขอความช่วยเหลือ เรื่องรายงานผู้ป่วยในตายรวม และผู้ป่วยนอกตายรวม พอจะมีมั่ยครับผม
ขอบพระคุณมากครับ

29
เนื่องจากโรงพยาบาลได้อัพเวอร์ชั่น 3.55.2.17 มาเป็นเวอร์ชั่น 3.552.29 ตอนนี้ประมวลผล 12แฟ้มแฟ้มโอนเข้าโปรแกรม E-CLAIM แล้วไม่มีข้อมูล ไม่ทราบว่าที่ไหนเป็นกันมั่งครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
(เวอร์ชั่น 3.55.2.17 โอนได้)

30
ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์เกื้อกูลหน่อยครับ คือว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลของผมได้ใช้ Hosxpเวอร์ชั่น 3.54.10.27
ผมได้ทำการ ลบข้อมูลผู้ป่วยที่นัดมาตรวจแล้วไม่มา และข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจแล้วไม่รอตรวจโดยใช้  Ctrl+Delete ตามข้อมูลผู้ป่วยทีดังกล่าวมาแล้ว หลังจากออกจากระบบแล้ว กลับมาเข้าโปรแกรมใหม่ปรากฏว่า ข้อมูลผู้ป่วยยังอยู่ไม่ได้ถูกลบไป เวลาส่งข้อมูล OP/PP ไป ข้อมูลไม่ผ่าน (ไม่สามารถเชื่อมโยงบุคคลได้, ไม่มีการระบุวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง,รหัสคิลนิกไม่ถูกต้อง) จะมีวิธีการจัดการอย่างไรครับเพื่อลบข้อมูลเหล่านี้ให้ไม่มีในวันที่นั้นๆ.....ขอบพระคุณครับ

31
select v.vstdate as "วันที่",v.hn ,s.name as "เพศ",v.age_y as "เพศ",oc.name as "อายุ",p.cid as "อาชีพ",v.pttype as
 "เลขที่บัตรประชาชน"
,py.name as "สิทธิการรักษา",p.addrpart as "บ้านเลขที่",p.moopart as "หมู่ที่",t3.name as "ตำบล",t2.name as "อำเภอ",t1.name as "จังหวัด"
,sp.name as "แผนกที่รักษา",oi.name as "ประเภทการมา",v.pdx as "โรค",i.name as
 "ชื่อโรค",v.income as "ค่าใช้จ่าย"
from vn_stat v
left outer join patient p on v.hn=p.hn
left outer join sex s on v.sex=s.code
left outer join occupation oc on p.occupation=oc.occupation
left outer join pttype py on v.pttype=py.pttype
left outer join thaiaddress t1 on t1.chwpart=p.chwpart and
t1.amppart="00" and t1.tmbpart="00"
left outer join thaiaddress t2 on t2.chwpart=p.chwpart and
t2.amppart=p.amppart and t2.tmbpart="00"
left outer join thaiaddress t3 on t3.chwpart=p.chwpart and
t3.amppart=p.amppart and t3.tmbpart=p.tmbpart
left outer join ovst o on v.vn=o.vn
left outer join ovstist oi on o.ovstist=oi.ovstist
left outer join spclty sp on o.spclty=sp.spclty
left outer join icd101 i on v.pdx=i.code
where v.vstdate between "2010-09-01" and "2010-09-01" and v.pdx between "B200" and "B209"

SQL....ตามข้างบนนี้ผมอยากเพิ่มชื่อ-นามสกุล ผู้ป่วย  เพิ่มได้อย่างไรครับผม.....ขอบพระคุณครับ

32
คือทาง องค์กรแพทย์ ต้องการรายงาน ผู้ป่วยนอกRevisit ภายใน 48 ชั่วโมง แบบแยกแพทย์ตามผู้ตรวจครับ
ทางอาจารย์ท่านใดพอจะมีรายงานตัวนี้มั่งครับ.....ขอบพระคุณมากๆครับ

33
ท่านใดพอจะมีคำสั่งรายงาน อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลบ้างครับ รบกวนช่วยด้วยครับ

34
คือทางแพทย์อยากได้รายงาน OPD ที่กลับมารับบริการตรวจรักษาซ้ำภายใน 48 และ 72 ชั่วโมง.....ขอบคุณครับ

35
กรณีคนไข้มาตรวจเลือด ในวันที่ 21 เมษายน 2554 แล้วทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงข้อมูลอะไรสักอย่าง  แล้วมีการนัดมาตรวจในวันที่ 9 พ.ค.2554 ไม่ทราบว่าผลแล็บจะโชว์ในวันนี้หรือไม่ครับ

36
อาจารย์ท่านใดมีรายงานผู้ป่วยใน แยกรายเก่า รายใหม่ ในรายเดือนมั่งครับ

37
เรียนท่านสมาชิกขอความช่วยเหลือ คือผมต้องการให้บัญชี3 แสดงข้อมูล น้ำหนัก และส่วนสูง เหมือนบัญชี4
ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังงัยครับ

38
ยินดีต้อนรับ / เรียนอาจารย์ชัยพร
« เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 15:37:48 PM »
select v.vstdate as "วันที่",v.hn ,s.name as "เพศ",v.age_y as "เพศ",oc.name as "อายุ",p.cid as "อาชีพ",v.pttype as
 "เลขที่บัตรประชาชน"
,py.name as "สิทธิการรักษา",p.addrpart as "บ้านเลขที่",p.moopart as "หมู่ที่",t3.name as "ตำบล",t2.name as "อำเภอ",t1.name as "จังหวัด"
,sp.name as "แผนกที่รักษา",oi.name as "ประเภทการมา",v.pdx as "โรค",i.name as
 "ชื่อโรค",v.income as "ค่าใช้จ่าย"
from vn_stat v
left outer join patient p on v.hn=p.hn
left outer join sex s on v.sex=s.code
left outer join occupation oc on p.occupation=oc.occupation
left outer join pttype py on v.pttype=py.pttype
left outer join thaiaddress t1 on t1.chwpart=p.chwpart and
t1.amppart="00" and t1.tmbpart="00"
left outer join thaiaddress t2 on t2.chwpart=p.chwpart and
t2.amppart=p.amppart and t2.tmbpart="00"
left outer join thaiaddress t3 on t3.chwpart=p.chwpart and
t3.amppart=p.amppart and t3.tmbpart=p.tmbpart
left outer join ovst o on v.vn=o.vn
left outer join ovstist oi on o.ovstist=oi.ovstist
left outer join spclty sp on o.spclty=sp.spclty
left outer join icd101 i on v.pdx=i.code
where v.vstdate between "2010-09-01" and "2010-09-01" and v.pdx between "C00" and "C97"
.....ถ้าผมต้องการเพิ่ม ชื่อ และนามสกุลคนไข้ต้องเพิ่มยังงัยครับ....แบบว่าหัดเขียนอยู่ครับผม.....

39
เรียนาหน้าที่ BMS เนื่องจากผมได้ SQL รายงานที่ขอจากเพื่อนสมาชิกแล้ว แต่ยังขาดไปอีกนิดหนึ่งคืออยากให้ตัวรายงานมี
HN แสดงออกมาด้วยครับ และก็สามารถเรียกแยกตามห้องตรวจได้ด้วยครับ เช่นห้องตรวจอายุรกรรม(001),เวชปฎิบัติ(402) ห้องตวจเบาหวาน(007)ไม่ทราบว่าต้องต่อยอดยังงัยครับ
SQL ที่ได้มาตามนี้ครับ
select vn.vstdate,concat(pt.pname,fname,'  ',lname) as ptname,pt.cid,vn.pttype,ptt.name,
vn.pdx,icd.name,vn.income,ost.name
from vn_stat vn
left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn
left outer join pttype ptt on ptt.pttype=vn.pttype
left outer join icd101 icd on icd.code=vn.pdx
left outer join ovst ovs on ovs.vn=vn.vn
left outer join ovstost ost on ost.ovstost=ovs.ovstost
where vn.vstdate between '2010-11-01' and '2010-11-01'

40
เนื่องจากโรงพยาบาล มีการออกหน่วยแพทย์ (ของ PCUในโรงพยาบาล) ได้มีการตรวจรักษา
และมีการขอดึงข้อมูลที่ได้ทำไว้ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมากรอกในโรงพยาบาล แต่เนื่องจากผมไม่มีความรู้การเขียน SQL จึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกขอความเมตตาเขียนให้หน่อยครับตามรูปที่แนบมาครับ

41
คือทางโรงพยาบาลติดตั้งระบบใหม่ได้ เกือบ 2เดือนแล้ว ยังไม่มีความรู้เรื่องการเขียน SQL
อยากได้ระบบรายงานของผู้ป่วย ตามรหัส ICD-10 พี่ๆท่านใดมีรายงานดังกล่าวขอความอนุเคราะห์ช่วยทำให้ด้วยครับ
มีตัวอย่างแนบมาด้วยครับ เป็น CA และHIV

42
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / รายงาน 504,505
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 13:19:00 PM »
เนื่องจากโรงพยาบาลพึ่งขึ้นระบบเมื่อ 16 ก.ย.2553 วันนี้ 1ต.ค.53 ดึงรายงานส่ง 504,505 มันไม่มีอะไรขึ้นสักอย่างเลยครับแล้วยังมีข้อความขึ้นมา " Replication Agent ไม่ทำงาน Agent ทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 ก.ย.53 22:45:58
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีวิธีทำมั่งครับ .....ขอบคุณครับ

43
เนื่องจากกำลังเริ่มต้นใช้ HOSxp ใหม่ ยังไม่รู้วิธีส่งข้อมูล 4 แฟ้มรายวัน และการโอนชุด 12แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยใน เข้าในระบบ E-claim อยากขอความช่วยเหลือครับ

หน้า: [1]