แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - atiwat24

หน้า: [1]
1
CUSTOM-รายงานสรุปการเบิกค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย  :) :) :) :)

2
คือ อยากได้แบบคีย์ รหัสโรค ครับ

3
พอดีดาว์โหลด FORM-Doctor-OPDCARD-EMR มาไม่โชว์รูปซึ่งรูปอยู่ใน server image
ขอบคุณครับ ;D ;D

4
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม NKDentSynData ได้ครับ พอรันโปรแกรมแล้วโปรแกรมก็หายไปเลยครับ อาจารย์ :) :)

5
รันบน navicat ได้ แต่รันบน hosxp ไม่ได้ ครับ
select v.vstdate,o.vn,o.send_doctor,d.name as doctor_name,o.send_date_time,o.leave_date_time,TIMEDIFF(o.leave_date_time,o.send_date_time)as cc,o.symptom,o.note,o.nurse_activity,o.bedno,v.hn,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname,s.name as observe_status_name   from opd_observe o
left outer join ovst v on v.vn = o.vn
left outer join patient p on p.hn = v.hn
left outer join doctor d on d.code = o.send_doctor
left outer join observe_status s on s.observe_status = o.observe_status
where v.vstdate between '2012-01-01' and '2012-03-31'    group by vn
 ขอบคุณครับ

6
ช่วยวิเคราะหัปัญหานี้ให้หน่อยครับ (กราพ Mysql) ตามภาพ ขอบคุนครับ my.cnf
[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
[mysqld]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=MyISAM
key_buffer = 1024M
max_allowed_packet = 128M
table_cache = 5000
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
myisam_sort_buffer_size = 128M
thread_cache = 8
query_cache_size= 292M
thread_concurrency = 8
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_heap_table_size = 512M
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 3072M
innodb_additional_mem_pool_size = 20M
innodb_thread_concurrency = 0
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 1500
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_file_format = Barracuda
innodb_flush_method=O_DIRECT
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_connections=200
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
allow-keywords
[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout7
ตารางที่เก็บ local repository ใน hosxp
ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับใครอาจารย์ท่านทราบช่วยบอกด้วยครับ
 ขอบคุณครับ :) :)

8
ช่วยดูรายงานผู้ป่วยสังเกตุอาการห้อง ERให้หน่อยครับ พอดีอยากจะให้คำนวนเป็นนาทีครับ และรวมเป็นกี่นาทีด้วยครับ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรครับ :) :) :)

9
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Admit-Request-Note-1
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 17:01:19 PM »
ช่วยแก้ไข from Admit-Request-Note-1.cds
ให้หน่อยคับ ตรงผลการวินิจฉัย 2 กับ 3 ไม่แสดงครับ

10
อาจารย์ครับยังไม่ได้ทดลอง ลง mysql ผ่านโปรแกรมBMSxTraBackupGUI เลยครับ expire เสียแล้ว

11
ทำไม DN ของคนเก่าไม่ยอมโชว์ครับ
พอดีเพิ่งจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งครับ
ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ

12
select d1.*,v1.*,o1.*
from doctor_order_print d1
left outer join an_stat v1 on v1.an=d1.vn
left outer join ipt o1 on o1.an=d1.vn
where d1.vn="470531084436" and d1.print_server="MANOI-NOTEBOOK"
and qty_int > 0
group by d1.icode

ห้องยาแจ้งว่าเวลาพิมพ์ฉลากยา IPDไม่ออกตามจำนวนครับ เช่น สั่งยาน้ำ 2 ขวด ฉลากออกแค่ 1 ฉลาก (OPD ออกปกติครับ)

13
ช่วยดู FORM-Sticker-IPD-Detail ให้หน่อยนะครับ ว่าทำไมเวลาพิมพ์ฉลากยาตัวยาที่มี order เป็นจำนวน 0 ถึงออกมาด้วยอะครับ

14
ช่วยดูรายงานให้หน่อยครับ ว่าทำไม่ในช่องอาการไม่ออก (มือใหม่) :) :)

15
ขอ Form รายงานยอดผู้ป่วยสังเกตอาการ ห้อง ER หน่อยคับ  :) :)

 :) :)(มือใหม่ครับ) ขอบคุณครับ

16
พอดีขาดชื่อเตียงไปไม่รู้จะเพิ่มอย่างไรดี ช่วยแก้ให้หน่อยนะครับ ขอบคุนครับ (มือใหม่)

17
ช่วยแก้ไข FORM-Sticker-OPD-Summary.cds ให้หน่อยครับ
อยากจะให้พิมพ์สรุปเฉพาะรายการยาเท่านั้นครับ  ขอบคุณครับ(มือใหม่)

18
ช่วยแนะนำเครื่องprinter ที่จะใช้กับโปรแกรม hosxp หน่อยครับ
 เพราะตอนนี้มีปัญหากับ การพิมพ์ช้า ที่ห้องตรวจแพทย์ ครับ :) :)

19
SQL Error: Duplicate entry '5300003-03-01' for key 'PRIMARY'
select * from rcpt_print_detail  where finance_number='530000360' limit 0

Mysql ฟ้องแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นปัญหามาจากอะไรครับ และแก้อย่างไรครับ

20
ปกติพิมพ์ได้อยู่แต่มาเมื่อคืนพิมพ์ไม่ออกครับ ทดสอบกับโปรแกรม word และ excel พิมพ์ได้ ปกติดีครับ
ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ อาจารย์ท่านใดรู้ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ (มือใหม่)

หน้า: [1]