แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - tom_007

หน้า: [1]
1
ตัว  Export53 file 2019-01-31 error chronicfu  error : Cannot perform this operation on an dataset
แก้ไขยังไงครับ
ตอนส่งออก  ส่งออกไม่ได้ครับ2
มีปัญหาเรื่อง พิมพ์หนังสือรับรองใช้ยา NED แต่ระบบไม่พิมพ์  ต้องออกแล้วเข้ามาปริ้นใหม่ทุกครั้งเลยครับ
พี่  ๆ พอจะมีแนวทางแก้ไข  ให้สามารถสั่งพิมพ์ได้ในรอบเดียวไหมครับ
 

3
ผมต้องการตั้งค่า lab Link ใน System Setting แต่ติดปัญหาอยู่ 2 ตัว นี่ครับ

UPCR   กับ  PTH  ไม่ทราบว่ามันคือค่า  Lab ตัวไหนครับ  รบกวนท่านผู้รู้ช่วย
ชี้แนะด้วยครับ

4
พอดีกำลังจะทำรายงาน ข้อมูลนะครับ  แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พอใช่คำสั่ง or an_stat.dx0  ถึง dx5 เข้าไป
เกี่ยวกับการกรองสิทธิ์การรักษา กับไม่ทำงาน  ออกมาทุกสิทธิเลยครับ รบกวน อาจารย์หน่อยน่ะครับ
ผมไม่รู้ว่าผิดตรงไหน พึ่งหัดน่ะครับ

ChangeReportSQL('SELECT Count(DISTINCT an_stat.hn) AS hn1, an_stat.hn, patient.cid,    '+
' an_stat.pdx,an_stat.an, concat(patient.pname,patient.fname,"  ",patient.lname) as nnn ,patient.pttype  '+
' FROM  an_stat      '+
' INNER JOIN          '+
 ' patient ON an_stat.hn = patient.hn   '+
' WHERE an_stat.regdate BETWEEN "'+ds1+'" AND "'+ds2+'" AND        '+
' patient.pttype in ("73","61","75","76","81","82","71","80","72","77","74","89","60","70","67","87","88","90","99")  '+
' and an_stat.pdx IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")     '+
'or   an_stat.dx0 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")     '+
'or   an_stat.dx1 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")      '+
'or   an_stat.dx2 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")      '+
'or   an_stat.dx3 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")      '+
'or   an_stat.dx4 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")      '+
'or   an_stat.dx5 IN ("N179", "N180", "N188", "N189", "N19")     '+

' GROUP BY an_stat.hn   '+
' order by patient.pttype DESC');

5
คือ เวลาใช้หัตถการ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รายการยาจะเบิ้ลครับ  แต่ราคายังถูกต้องอยู่ครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไงครับ รบกวนอาจารย์ และ พี่ ๆ ด้วยครับ  หาในกระทู้ก็ไม่เจอ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  :-[

6
ตรงหน้า คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน อายุมากกว่า 35 ปีน่ะครับ (NCD) พอแสดงข้อมูล ปี 2554 ปรากฏว่ามีประชากร 16060 ครับ  ครับ แต่ประชากรจริงประมาณ 4000 ครับ พอเช็คดูปรากฎว่า บ้าง HN ซ้ำมา 2-3 รายการครับ
repair table ,check ,upgrade version 54.2.2 ก็ยังไม่หาย รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ

7
ขอความช่วยเหลือครับ ตาราง person_vaccine_list
ไม่ขึ้นครับ  ไม่รู้เป็นเพราะอะไร หลังจากอัพเกรด 53.2.23 เป็นต้นมา
ก็เริ่มมีปัญหา เคยแอ้บเพนตารางเก่าเข้าไปแล้ว อัพเดท ก็มีข้อมูล แต่พอลงข้อมูล Vaccine

8
รบกวนถามอาจารย์ทุก ๆ ท่านครับ
              เรื่องมีอยู่ว่า Server หลักที่ รพ.ของผมล่มฐานข้อมูลเสียหาย เลยเปลี่ยนมาใช้ Server สำรอง แต่ Server สำรองมีข้อมูลไม่เท่ากันกับ Server หลัก ในการที่ใช้Server สำรอง ก็มีข้อมูลใหม่ที่บันทึกลงใน Server สำรอง จำนวนมาก ส่วน Server หลัก ผมได้ทำการซ่อม (Repair) เรียบร้อยแล้ว มาถึงตอนนี้ผมต้องการรวมข้อมูลของ  Server หลัก และ Server สำรอง เข้าด้วยกัน ( นำเข้าข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ที่ Server สำรอง มาที่  Server หลัก เฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ )
              รบกวนด้วยครับ
Server หลัก ตั้งแต่แรก - วันที่ 06 05 2553
Server มีข้อมูลตั้งแต่วันที่ 07 05 2553 และมีข้อมูลเก่าติดมาด้วยบ้างส่วนครับ

ต้องการวิธีการรวมด่วนครับ ขอรบกวน อาจารย์ และพี่ ๆ ทุกท่านด้วยครับ
น้องใหม่ครับ ฝึกหัด

9
ผมพึ่งหัดลงครับ
ตอนนี้ลง sentOS 5.4 x84-64 ครับ
ลง PerconaSQL 51-5.1.43-9.1 shared/client/XtraDB/server

พอลงเสร็จผมใช้คำสั่ง 
mysqladmin creat hos -u root password *******
ลองเข้า ฐานข้อมูลได้ปกติครับ
show databases; ก็ดูได้
จากนั้นก็  grant all privileges on *.* to sa@'sa' identified by 'sa' with grant option;
               flush privileges;
                \q
และ          ลงเข้าแบบ  mysql -u sa -p
                 ก็ใช้password  *******
มันแจ้ง error เข้าไม่ได้ แต่ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าครับ
แต่คอนเน็คใน hosxp ได้น่ะครับ แต่ยังไม่ได้ทดลองใช้จริงครับ
ตอนนี่กำลัง initeil import ก็ปกติครับไม่ error

10
Server 2003 ครับ
อัพจาก 53.2.4   เป็น  53.2.9c ครับ 
อัพเกรด Structure RepiarTable มันไม่ error  แต่เมื่อใช้งาน กับมี error ที่ราง
 opitemrace ครับ แล้วมีปัญหาดังนี้
พิมพ์ยาผู้ป่วยในไม่ได้
ใบสั่งยาก็ไม่ขึ้นครับ
เวชระเบียนก็ไม่ขึ้น
ตารางคำนวณเงิน ห้องแพทย์ตอนสั่งยา ก็ไม่คำนวณ
สั่งยาไปแล้ว ยากลับหายครับ พิมพ์ก็ไม่ออก
   ลอง Repair ตารางดูแล้วก็ไม่หายครับ
    ไม่รู้ต้องทำไง
  รบกวนด้วยครับอาจารย์ พี่ทุกท่าน

11
 :(  ที่รพ. ตอนนี่ใช้ 2003 server ครับ  สอบถามพี่ ๆ ดู พี่ๆแนะนำให้ใช้
CenOS ติดตั้งเสร็จแล้ว จะติดตั้ง HOSxP ยังไงครับ  น้องใหม่น่ะครับ
ไม่ค่อยรู้เรื่อง linux เท่าไหร่ครับ
ไงช่วย อาจารย์แนะนำด้วยน่ะครับ

เครื่อง server IBM Xeon
Ram 8 G
HDD. 250
PCU 2.00
CenOS 5.2
Mysql 5.0.45

อยากใช้ CenOS น่ะครับ

12
คนไข้มารพ. พี่พยาบาลสั่ง xray ผู้ป่วยโดน Admit  แล้ว พี่พยาบาลสั่ง Xray ซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน
ต้องการลบรายการ Xray ที่ OPD ออกน่ะครับแต่ลบไม่ได้
โปรแกรมแจ้ง
ReQuest has been confirm
หรือว่าเป็นเพราะผู้ป่วยถูก lock จาก IPD ครับ

ลบกวนด้วยครับ

13
พอดีทำ Server ใหม่ แต่ Config ค่า My.ini ไม่ถูกครับ
Server เดี่ยวหลุดเดี่ยว mysqld.exe error
ต้อง restart ตลอดเลยครับ  Check ที่  Monitor SQL
เมื่อเส้นสีแดงที่บอกสถานะการทำงานมันขึ้นถึง 95 เมื่อไหร่ เครื่อง mysqld.exe error ทันที่ครับ

เครื่อง แรม 2 กิครับ
ซีพียู 2.0 กิครับ
เป็น IBM Server
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 R2.

ไงก็ขอรบกวนอาจารย์ด้วยครับ หาในกระทู้เก่าไม่เห็นมี

น้องใหม่

14
 ??? พี่ ๆ ครับ อาจารย์ครับช่วยด้วยครับ พอดี
server 2003 น่ะครับ ลง Hosxp full setup 3.52.6.4
แต่ลงยังไงก็ไม่ได้ มันติดที่ SQL  โปรแกรมบอกว่า Don't connect sql server on localhost (10064)
ลงวินโดว์สเซอร์เวอร์ ก็ไม่หาย ผมก็ติก / ทั้งClient และ MySQL และน่ะครับ
เกิดจากอะไรครับช่วยที่ครับ อาจารย์ พี่ ๆ ทุกท่าน
 (แต่พอมาลงกะเครื่องอื่นกับผ่าน sql ไปได้ แต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วปรากฎว่า ไม่มี SQL ครับ)
ผมไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไง ลบกวนด้วยครับ

15
ในส่วนที่ 1 ของรายงาย 11 รง 5 ครับตรงทารกคลอดปกติ มีจำนวนไม่ตรงครับ  (Check จากรายงานหลักของห้องคลอดมาอ้างอิงก็ยังไม่ตรงกันครับ)

อีกส่วนคือ ตรงวางแผนครอบครับ ที่ช่อง หมันหญิง และชาย มันน่าจะสลับที่กันครับ เพราะที่ รพ. ทำไม่หญิง แต่ข้อมูลไปขึ้นที่ ทำหมันชาย ฝากด้วยน่ะครับอาจารย์

น้องใหม่ น่ะครับ ฝากอาราย์ทั้งหลายช่วยแนะนำด้วยครับ


16
พอดีผม (น้องใหม่ครับ) เข้าไป Check Box ใน System Setting ครับว่าไม่ให้ผ่าน ถ้าไม่มีน้ำหนักและส่วนสูงครับ
แต่ปัญหามันเกิดเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้า ER ไม่สามารถที่จะ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงได้ในบางกรณีครับ

อยากทราบว่า HosXP สามารถตั้งให้ยกเว้นเฉพาะER ได้ไหมครับ เรื่องน้ำหนัก/ส่วนสูงครับ


รบกวนด้วยครับพี่ ๆ อาจารย์ทุกท่าน


17
Report Exchange / OPD-REFER-REPLY
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 08:30:05 AM »
อาจารย์ท่านใดพอจะแบ่งปัน OPD-REFER-REPLY  บ้างครับ
น้องใหม่ครับ พึ่งหัดครับ โรงพยาบาลพึ่งเริ่มทำ Refer ครับ ก่อนใช่เขียนอย่างเดียวเลย
และอีกตัวครับ รายงานเกี่ยวกับ Refer ครับ ฝากพี่ ๆ และอาจารย์ทุกท่านด้วยน่ะครับ
ขอรบกวนอีกรอบ  :D

18
Report Exchange / Report FORM-OPD-REFER-OUT
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 22:43:46 PM »
Report FORM-OPD-REFER-OUT
อาจารย์ท่านใดพอจะแบ่งปันบ้างครับ
น้องใหม่ครับ ที่โรงพยาบาลพึ่งเริ่มครับ ฝากพี่ ๆ และอาจารย์ทุกท่านเมตตาด้วยครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

19
Report Exchange / รบกวนขอ custom-OT แพทย์ ด้วยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 15:46:49 PM »
ปรับเวอร์ชันแล้ว  สั่งพิมพ์ไม่มีข้อมูลออกมาเลยครับ
กระดาษเปล่า รบกวนพี่ด้วยนะครับ ใหม่ครับ

20
 :-\ พอดีผมปรับเวอร์ชั่น  HosXP เป็น 52.2.23
แต่พอจะเอารายงาน CUSTOM-OTแพทย์  นะครับ
รายงานไม่มี อะไรเลยครับ มีแต่กระดาษเปล่าครับ
ลองดูที่่รายงานแล้วครับ แต่ก็ยังแก้ไม่ได้ครับ

รบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ  (น้องใหม่ครับ)

21
เข้ารายงาน สรุปค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ ไม่ได้ครับ
(ปรับเป็น 52.1.19 ในเดือน 12 2551)
แต่พอดึงในวันก่อนปรับปรุง ได้ครับ แต่ดึงในปี 52 ไม่ได้
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ รบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยน่ะครับ


หน้า: [1]