แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - xycop

หน้า: [1]
1
ผมใช้ HosXP V3.61.5.30 ครับ  เจ้าหน้าที่ เปิด visit คนไข้นัดแบบรวม ล่วงหน้า แต่ Q ในระบบไม่ขึ้นครับ ฝากแก้ไขด้วยครับ

2
BMSHOSxPEClaimExport v.4.60.8.25 ไม่ส่งข้อมูลหรือคำนวนรายการยาที่ติดลบ
เช่น คนไข้ นาย ก สัง para 10 เม็ด วันต่อมา มีการคืนยา  เภสัชใส่ -5 เม็ด สรุปว่าคนไข้ได้รับยา para แค่ 5 เม็ด แต่โปรแกรมสง่ออก 10 เม็ด
ต้องแก้ตรงไหนครับ

3
ตอนนี้ database ใช้ v.3.59.12.30 ครับ

4
ตาราง replicate_log หาย create ใหม่ ก็ไม่ได้ ขึ้นคำว่า 1005 can't create table ต้องแก้ยังงั้ยครับ

5
โปรแกรม export 12 หรือ  16 แฟ้ม
ข้อมูลที่ถูกส่งออกจากโปรแกรม ลำดับโรคที่บันทึกไว้ในระบบ ไม่เรียงลำดับจากการที่ จนท.บันทึกไว้ในโปรแกรม ทำให้ รหัสบางตัวมีผลกระทบต่อค่า CMI

6
ช่วยดู code หน่อยครับ ประมวลผลนานมากกกกกก

set @d1 = '2015-01-11';
set @d2 = '2015-01-11';

select *
from
(select v.hn,concat(p.pname,p.fname,space(3),p.lname) as ptname, v.aid,
(select sc1.bps
 from opdscreen sc1
 where sc1.vstdate between  @d1 and @d2 and sc1.hn = v.hn  and  sc1.bps<>"" and sc1.bps<>"0"  and sc1.bps is not null
 order by sc1.vstdate desc limit 0,1)+0 as bps,
 (select sc2.bps
 from opdscreen sc2
 where sc2.vstdate between   @d1 and @d2 and sc2.hn = v.hn  and  sc2.bps<>"" and sc2.bps<>"0"  and sc2.bps is not null
 order by sc2.vstdate desc limit 1,1)+0 as bps1
 ,

(select sc3.bpd
 from opdscreen sc3
 where sc3.vstdate between   @d1 and @d2 and sc3.hn = v.hn  and  sc3.bpd<>"" and sc3.bpd<>"0"  and sc3.bpd is not null
 order by sc3.vstdate desc limit 0,1)+0 as bpd,
 (select sc4.bpd
 from opdscreen sc4
 where sc4.vstdate between  @d1 and @d2 and sc4.hn = v.hn  and  sc4.bpd<>"" and sc4.bpd<>"0"  and sc4.bpd is not null
 order by sc4.vstdate desc limit 1,1)+0 as bpd1

from vn_stat v
left join patient p on p.hn = v.hn
left join opdscreen sc on sc.vn = v.vn
where v.vstdate between @d1 and @d2
and v.hn in  (select hn from clinicmember where clinic="001" and hn in (select hn from clinicmember     where clinic='002' ))
group by v.hn
order by v.aid desc ,p.pname,p.fname,p.lname
) as ttemp
where bps<="140" and bps1<="140" and  bpd<="90" and bpd1<="90"

7
ประสบปัญหาในการสั่งยา con ครับ ขอให้อาจารย์ ช่วยเพิ่ม ช่องเบิกยา ในหน้ายา con ด้วนครับ

8
Unknown column 'SQL_CACHE' ต้องแก้ยังงั้ยครับ

9
up hosxp v.3.56.8.7 พอถึงขั้นตอนที่ Install Inventory Stored procedure ขึ้น error ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังงัย

10
อยากให้อาจารย์ชัยพร ช่วยเพิ่มห้องแพทย์แผนไทยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเงินได้ครับ

11
อาจารย์ท่านใดทราบวิธีการ ระบบ remed ยาของผู้ป่วยนอก ให้สามารถดูยากลับบ้าน ตอนนอนโรงพยาบาลได้บ้างครับ

12
ขอความช่วยเหลือด่วน รายชื่อผู้ป่วยในหายไปจากหน้าจอครับ และต้องแก้ยังงั้ยครับ

13
ต้องการแสดงรูปประจำตัวคนไข้ ต้องเขียนโค้ด ยังงั้ยครับ ในหน้าปก OPDCARD

14
1.เกิดปัญหาการจ่ายยา เมื่อมีการสั่งยาไป 7 รายการ สติ้กเกอร์พิมพ์ออกมา 7 รายการแต่ รายการสั่งยาออกแค่ 5 รายการ
2.เกิดปัญหาการสั่ง Lab มีการสั่ง lab และ รับ lab แล้ว แต่ไม่มีรายการคิดค่าใช่จ่าย เฉพาะบางรายการครับ เช่น lab นอกมีค่าใช้จ่าย 2800 บาท แต่ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่ห้องการเงิน ครับ ผมใช้ V 3.56.3.19

15
ท่านใดมีวิธี backup ข้อมูล กรณี ขึ้น repair filesystem ใน centos ครับ

16
เวลา remed เดิมในใบเวชระเบียนชื่อยาบางตัวหาย
แต่ในใบสั่งยา ชื่อยามาครบ เป็นตั้งแต่เดือน กันยายน 55
และเป็นเฉพาะบางราย

ตอนนี้ใช้ V.3.55.12.25

17
begin

if  DBPipeline['sex']=1 then
     if  DBPipeline['creatinine']<=0.9 then
       Value :=141*exp(-0.411*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
       else
       Value:=141*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
if  DBPipeline['sex']=2 then
     if DBPipeline['creatinine']<=0.7 then
         Value:=144*exp(-0.329*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
         else
         Value:=144*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
end;

18
หนังสือรับรองยานอกบัญชี  จะ print ตอนที่ popup ให้กรอกเหตุผลการใช้ยานอกบัญชี แต่มันไม่ขึ้น จำนวน และราคา
Code ครับ
 select opn.*,v.vstdate,v.pdx,i.name as pdx_name,v.hn,do.name as doc_name,
sd.ename,op.qty,op.sum_price,concat(p.pname,p.fname,"   ",p.lname) as fullname
from ovst_presc_ned opn
left outer join vn_stat v on v.vn=opn.vn
left outer join icd101 i on i.code=v.pdx
left outer join s_drugitems sd on sd.icode=opn.icode
left outer join opitemrece op on op.vn=opn.vn  and  op.icode=opn.icode
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join doctor do on do.code=opn.doctor
where opn.vn = "550924105917"
and opn.doctor="929"   and sd.icode not in ("1860248","1890451") group by opn.icode
order by opn.ovst_presc_ned_id

เพราะตาราง opitemrece ยังไม่ได้ถูกบันทึกครับ อาจารย์ท่านใดมีวิธีแก้บ้างครับครับ  ช่วงนี้ให้ print ที่ document ก่อนครับ แต่คนใช้บอกว่ายุ่งยากในการใช้งาน

19
นำเข้า แฟ้ม person ใน Local reposity ไม่ได้ครับมันขึ้น error ครับ ผมใช้ V 3.55.9.21b

20
ส่ง 21 แฟ้ม แฟ้ม person ไม่สามารถส่งออกได้ครับ ผมเลือกส่งออกทั้งหมด อาจารย์ท่านใดมีวิธีแก้ไข้บ้างครับ เอ้อผมใช้ V.3.55.8.24 ครับ

21
คือว่า ระบบการเงินของ รพ.จะมีผู้ป่วยค้างชำระอยู่ที่มาชำระมากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งระบบการเงินนั้นสามารถรับชำระเงินค้างชำระได้ แค่ 2 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 3 ต้องเปิด visit ใหม่ซึ่งมีความยุ่งยาก อาจารย์ท่านใด มีวิธีแก้ยังงั้ยบ้างครับ

22
เช่น 11a.5 (1 เม็ด x 1ac 1/2 hr) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด  ให้เหลือ 11a.5 (1 เม็ด x 1ac 1/2 hr)

23
อาจารย์ท่านใดพอทราบเรื่องการส่ง รายงานยานอกบัญชียาหลัก เป็น files ไปให้กรมบัญชีกลางบ้าง ผมได้รับเรื่องมาเมื่อวานตอนบ่าย ว่า กรมบัญชีกลางให้จัดส่ง  รายงายการสั่งยานอกบัญชีหลัก สำหรับ สิทธิเบิกจ่ายตรง/ต้นสังกัด  ให้เวลา 4 เดือนในการเตรียมการส่ง เริ่ม 1 ส.ค. นี้ 

24
เรียนถามอาจารย์ทุกท่านครับ ว่าจะทราบอย่างไรว่าใครเป็นคนรับใบแล็ป และเก็บไว้ใน Table ไหนครับ

25
ถามอาจารย์ครับ ว่า record ที่เก็บรายชื่อเจ้าหน้าที่ทำการรับ ใบแล็ป มีเปล่าครับ แล้วเก็บไว้ใน tables ไหนครับ

26
1.การออกใบเสร็จรับเงินที่ต้องจ่ายรายวันของคนไข้ผู้ป่วยใน มีวิธีการยังงั้ยครับ สำหรับคนไข้ชำระเงินเอง
2.การออกใบเสร็จรับเงินที่ต้องจ่ายรายวันของคนไข้ผู้ป่วยใน มีวิธีการยังงั้ยครับ สำหรับคนไข้ชำระเงินเอง แต่ตอนหลังเปลี่ยนสิทธิเป็นลูกหนี้สิทธิ ต้องทำยังงั้ยเมื่ออกใบเสร็จรายวันไปแล้ว

27
ไม่สามารถเพิ่ม วินิจฉัยให้ระบบแพทย์แผนไทยได้ครับผมใช้ V 3.55.2.10
อาการ สามารถเพิ่มได้รายแรก ได้ครับ พอวินิจฉัยคนที่ 2 มันขึ้น error ดังรูป ต้องเข้าหน้า login ใหม่ จึงเพิ่มได้ครับ แต่เพิ่มได้แค่คนเดี่ยว

28
Report Exchange / ขอพอมีรายงาน IPD-WARD-FOOD-ORDER-1 บ้าง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 15:09:26 PM »
อาจารย์ทานใดมีรายงาน  IPD-WARD-FOOD-ORDER-1 บ้าง  ขอหน่อยครับ

                                                                            ขอบคุณครับ

29
ข้อความ Note ไม่ popup ครับ v.3.54.8.6  auto ให้ครับ แต่ v. รุ่นหลังๆ ไม่ popup ซะงั้น

30
เนื่องจาก รพ.ของผมมีคนไข้ไม่มาตามนัดประมาณ 2000 กว่าราย ทางเวชระเบียนจึงของความช่วยเหลือมายังศุนย์คอม
ทางกระผมเลยใช้วิธีคำสั่ง

insert into ovstdiag(vn,icd10,hn,vstdate,vsttime,hcode) select vn_stat.vn,vn_stat.pdx,vn_stat.hn,vn_stat.vstdate
,ovst.vsttime,vn_stat.hcode from vn_stat left outer join ovst on  vn_stat.vn=ovst.vn
 where vn_stat.vn like "5410%" and  vn_stat.pdx ="Z532"  and vn_stat.dx_doctor=""

แต่ติดที่ ovst_diag_id มีค่าซ้ำไม่ได้ ช่วยแก้โค๊ดหน่อยครับ

31
ตรงรายการ Lab  รายการที่เป็นค่าที่ "รอผล"  ไม่อยากให้แสดง ต้งแก้ไขตรงไหนครับ

และอีกอย่าง ครับ  พอพิมพ์ OPDCARD  หน้าแรกพิมพ์รายการหมดแล้ว มันบอกว่ามีหน้าสองอีก ต้องแก้ตรงไหนครับ

32
ห้องแพทย์แผนไทยไม่สามารถ พิมพ์ใบสั่งยาได้  ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ  และอีกอย่าง ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในห้องแพทย์แผนไทย ทำยังงั้ยไม่ให้คิดค่าบริการกับผู้ป่วยครับ

33
ระบบผู้ป่วยใน ไม่สามารถ add chat ได้ในครั้ง แรกต้องไปหน้าอื่นก่อนถึงกลับมาหน้าสั่งยา จึงจะ add chat ได้ อาจารย์ช่วยแก้ไขหน่อยครับ


ผมใช้ v.3.54.5.24

34
ชื่อผู้เย็บแผลไม่ขึ้นในหน้าห้องคลอด  ต้องทำยังงั้ยครับ

35
เรียนถามอาจารย์ครับ เรื่องระบบยืมคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกจะคลิ้กยืมเวชระเบียน
 ดังรูปที่ 1 
ระบบจะเพิ่มไปยัง ระบบยืมคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ดังรูปที่ 2

แต่พอจะคืนเวชระเบียน ดังรูปที่ 3 ระบบยังไม่ลบออกจากระบบยืมคืนเวชระเบียน

เพื่อความรวดเร็วในการยืมคืนเวชระเบียน อาจารย์ช่วยแก้ไขต้องนี้หน่อยครับ


ใช้ V 3.54.5.9

36
ไม่สามารถ ส่ง SSN DATA REPORT ได้ ของผมใช้ V.3.54.5.9B  ดังรูปครับ

37
อาจารย์ท่านใดมีรายงาน การเรียกเก็บเงิน 72 ชั่วโมง ส่งประกันสังคมบ้างครับ

            ขอบคุณครับ

38
Report Exchange / ท่านใดมี ฟอร์ม Form-ipd-rx-form-1 บ้างครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 11:02:44 AM »
ท่านใดมี ฟอร์ม Form-ipd-rx-form-1 และ Form-ipd-rx-form-2  บ้างครับ ขอหน่อยครับ

39
อาจารย์ท่านใดสามารถรวม 3 รายงาน เป็นรายานเดียวได้บ้างครับ ช่วยหน่อย
ผมทำรายงานออกมาเป็น 3 รายงานเวลา พิมพ์มันเปลื่องกระดาษ ช่วยให้เป็นรายงานเดียวหน่อยครับ

40
ขอถามอาจารย์ทุกท่านหน่อยครับ ว่าทำไม่  s_drugitems อยู่ดีๆก็ไม่มีข้อมูล ผมงงมากหาสาเหตุไม่เจอ อาจารย์ท่านใดทราบสาเหตุช่วยบอกหน่อยครับ และวิธีแก้ไข
ผมใช้ v.3.53.2.18                                 
ขอบคุณครับ

41
MySQL / error innodb_file_per_table ใครก๊ได้ช่วยที
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 17:48:57 PM »
CentOS 4.7+MySQL 5.1.42-9 percona+XtraDB
-RAM(server)  8 G
-CPU(server)  Intel Xeon E7420 Processor 2.13 GHz  4Core SAS 146x2 10k(Raid5) Storage Controller SAS 300x5 15k(Raid5)
-Switch 10/100 ,24 Port 3 ตัว ,16 Port 8 ตัว
-ขนาดฐาน HOSxP 26 Gb
-จำนวนตารางที่เป็น innodb,myisam 95%
-จำนวนเครื่องที่ใช้  100 เครื่อง
-OS CentOS 4.7 x64  Text mode
-คนไข้เฉลี่ยวันละประมาณ 900-1000 คน

ได้ส่งไฟล์ my.cnf และ error มาให้ด้วยครับ
xycop@hotmail.com
ขอบคุณครับ 

42
เนื่องจากห้องบัตรได้ทำการ admin คนไข้ 1 ราย คนไข้ admin เรียบร้อยแล้วนอนไปตั้ง 3 วัน สั่งยา สัง lab แถมมีการผ่าตัดอีก พอคนไข้จะกลับบ้านปรากฎว่า เป็นคนไข้คนละคนกันแต่ชื่อ-นามสกุลเดียวกันแต่คนละ hn ปัญหาคือ

            จะทำงั้ยดีที่จะโอนค่ารักษาคนไข้ที่ admin มายัง hn คนไข้จริงๆ

ขอขอบคุณล่วงหน้า

43
 Tables drugusage ว่าวิธีการใช้ยามันเพิ่มมาจากเดิมได้ยังงั้ย
ข้อสังเกตุ จะมี 0 นำหน้าในวิธีการใช้ยา
ตามรูปครับ

44
หน้าต่าง consult ในห้องทำงานแพทย์มันไม่ยอมปิดหน้าต่าง  สั่งปิดเท่าไรก็ไม่ปิด  ใครมีทางแก้ได้บ้างครับ

45
เรียนอาจารย์ชัยพร ผม download hosxp v.3.51.10.15 แล้วเจอ Virus  ผมใช้ NOD32 v3. ปรากฏว่าเจอ virus ครับ

46
ใบงบค่ารักษาพยาบาล ในช่องค่าห้อง คำนวนไม่ถูกต้องครับ คือ สมสุติว่าคนไข้นอน 4 วัน แต่ใบงบขึ้นแค่วันเดียวครับ อาจารย์ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ

47
อาจารย์ครับ รายงานการจ่ายยาที่ใช้เบิกจากคลัง ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง มีปัญหาไม่สามารถออกรายงานได้ของเดือน ตุลาคมครับ ถ้าเป็นเดือนเก่าสามารถรายงานได้ ของโรงพยาบาลบ้านโป่งเดิมนั้น สามารถออกรายงานที่สามารถระบุเวลาได้ด้วยครับ แต่ของใหม่ไม่เห็นมีเลย อาจารย์ช่วยไขหน่อยครับ

48
ลงวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน คีย์ diagtype ประเภท 4 แต่มันเด้งเป็นเลข 5 ตลอด เป็นเพราะอะไรครับ

49
แจ้งข้อผิดพลาดใน V.3.51.7.8c  ตรงห้องทำงานแพทย์ remed ไม่สามารถทำการ remed ได้เลยครับ

หน้า: [1]