แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - xycop

หน้า: [1] 2 3 4
1
สอบถามครับ เรื่องการส่ง Moph Cliam
ผมได้ส่งข้อมูลไป Moph Cliam แล้ว มีแจ่งสถานะ ว่า Authen_code not found ทั้งที่มีการขอ authen_code ไปแล้วดังรูป มีวิธีแก้ยังงั้ยบ้างครับ

2
แต่ที่ผมทำ มี visit เดี่ยวครับ

3
นัดช่วงเวลาทำการปกติของ รพ.ครับ

4
ผมใช้ HosXP V3.61.5.30 ครับ  เจ้าหน้าที่ เปิด visit คนไข้นัดแบบรวม ล่วงหน้า แต่ Q ในระบบไม่ขึ้นครับ ฝากแก้ไขด้วยครับ

5
front มีให้ download ที่ไหนบ้างครับ ผมก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน

6
BMSHOSxPEClaimExport v.4.60.8.25 ไม่ส่งข้อมูลหรือคำนวนรายการยาที่ติดลบ
เช่น คนไข้ นาย ก สัง para 10 เม็ด วันต่อมา มีการคืนยา  เภสัชใส่ -5 เม็ด สรุปว่าคนไข้ได้รับยา para แค่ 5 เม็ด แต่โปรแกรมสง่ออก 10 เม็ด
ต้องแก้ตรงไหนครับ

8
ตอนนี้ database ใช้ v.3.59.12.30 ครับ

9
ตาราง replicate_log หาย create ใหม่ ก็ไม่ได้ ขึ้นคำว่า 1005 can't create table ต้องแก้ยังงั้ยครับ

10
โปรแกรม export 12 หรือ  16 แฟ้ม
ข้อมูลที่ถูกส่งออกจากโปรแกรม ลำดับโรคที่บันทึกไว้ในระบบ ไม่เรียงลำดับจากการที่ จนท.บันทึกไว้ในโปรแกรม ทำให้ รหัสบางตัวมีผลกระทบต่อค่า CMI

11
คำถาม : ประโยชน์ของการบันทึกข้อมูลการวางแผน  ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (HHC) คืออะไร

คำตอบ : เพื่อช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือมีหน้าเกี่ยวข้องสามารถติดตามผลการรักษา สามารถประเมินหรือติดตามการรักษาให้ผู้ป่วยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อการรักษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ จากการบันทึกข้อมูลไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถรู้ถึงสภาวะของผู้ป่วยได้ รวมทั้งการติดตามผู้ป่วยและการเยี่ยมบ้านเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

12
ไม่เปลี่ยนเหมือนกันครับ สาเหตุมาจาก Diag  ที่เป็น type 1 เป็นแพทย์อะไรรักษาก็จะจำคนนั้นครับ

13
ช่วยดู code หน่อยครับ ประมวลผลนานมากกกกกก

set @d1 = '2015-01-11';
set @d2 = '2015-01-11';

select *
from
(select v.hn,concat(p.pname,p.fname,space(3),p.lname) as ptname, v.aid,
(select sc1.bps
 from opdscreen sc1
 where sc1.vstdate between  @d1 and @d2 and sc1.hn = v.hn  and  sc1.bps<>"" and sc1.bps<>"0"  and sc1.bps is not null
 order by sc1.vstdate desc limit 0,1)+0 as bps,
 (select sc2.bps
 from opdscreen sc2
 where sc2.vstdate between   @d1 and @d2 and sc2.hn = v.hn  and  sc2.bps<>"" and sc2.bps<>"0"  and sc2.bps is not null
 order by sc2.vstdate desc limit 1,1)+0 as bps1
 ,

(select sc3.bpd
 from opdscreen sc3
 where sc3.vstdate between   @d1 and @d2 and sc3.hn = v.hn  and  sc3.bpd<>"" and sc3.bpd<>"0"  and sc3.bpd is not null
 order by sc3.vstdate desc limit 0,1)+0 as bpd,
 (select sc4.bpd
 from opdscreen sc4
 where sc4.vstdate between  @d1 and @d2 and sc4.hn = v.hn  and  sc4.bpd<>"" and sc4.bpd<>"0"  and sc4.bpd is not null
 order by sc4.vstdate desc limit 1,1)+0 as bpd1

from vn_stat v
left join patient p on p.hn = v.hn
left join opdscreen sc on sc.vn = v.vn
where v.vstdate between @d1 and @d2
and v.hn in  (select hn from clinicmember where clinic="001" and hn in (select hn from clinicmember     where clinic='002' ))
group by v.hn
order by v.aid desc ,p.pname,p.fname,p.lname
) as ttemp
where bps<="140" and bps1<="140" and  bpd<="90" and bpd1<="90"

14
ประสบปัญหาในการสั่งยา con ครับ ขอให้อาจารย์ ช่วยเพิ่ม ช่องเบิกยา ในหน้ายา con ด้วนครับ

15
RAM 64 GB  CPU:Quad-Core Intel Xeon E7420 Processor 2.13 GHz จำนวน 4 หน่วย 
[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
[mysqld]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=INNODB
key_buffer = 6443M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 1500
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
myisam_sort_buffer_size = 128M
thread_cache = 8
query_cache_size= 512M
query_cache_type=2
thread_concurrency = 8
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_heap_table_size = 3222M
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 32216M
innodb_additional_mem_pool_size = 20M
innodb_thread_concurrency = 0
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 3000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_lock_wait_timeout=150
myisam-recover=FORCE,BACKUP
innodb_file_format = Barracuda
innodb_flush_method=O_DIRECT
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_connections=1000
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 512M
allow-keywords
[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

16
ลองแบบ อ.บอย และ อ.กอล์ฟ ก็ไม่หายครับ

17
เป็นเฉพาะบางเครื่องที่ลง 64 bit win7 ถ้าเป็น 32 bit ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ตามปกติ

18
มีใครทราบบ้างครับต้องแก้ยังงั้ย restart mysql ก็แล้วครับ

20
Unknown column 'SQL_CACHE' ต้องแก้ยังงั้ยครับ

21
การส่ง refer หน้า บันทึกผลวินิจฉัย ผลวินิจฉัยไม่ไปอยู่ใน refer

23
up hosxp v.3.56.8.7 พอถึงขั้นตอนที่ Install Inventory Stored procedure ขึ้น error ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังงัย

24
อยากให้เปลี่ยนได้เหมือนห้องแพทย์ครับ

25
อยากให้อาจารย์ชัยพร ช่วยเพิ่มห้องแพทย์แผนไทยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเงินได้ครับ

27
อาจารย์ท่านใดทราบวิธีการ ระบบ remed ยาของผู้ป่วยนอก ให้สามารถดูยากลับบ้าน ตอนนอนโรงพยาบาลได้บ้างครับ

28
ต้องแก้ไขยังงั้ย

31
ขอความช่วยเหลือด่วน รายชื่อผู้ป่วยในหายไปจากหน้าจอครับ และต้องแก้ยังงั้ยครับ

32
Development / Re: remed แล้วยาบางตัวไม่มาด้วย
« เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 10:28:40 AM »
เป็นเหมือนกันครับ

33
11276    โรงพยาบาลบ้านโป่ง  จ.ราชบุรี......(ใช้เป็นครั้งคราว นาน ๆ ครั้งครับ)

35
ต้องการแสดงรูปประจำตัวคนไข้ ต้องเขียนโค้ด ยังงั้ยครับ ในหน้าปก OPDCARD

36
ขอบคุณครับ ผมทำ Raid 5 hd 4 ลูก เสียไปก่อนหน้านี้ 1 ลูก และเสียอีก 1 ลูกครับ รวมเป็นสอง เลยจนปัญญาครับ

37
1.เกิดปัญหาการจ่ายยา เมื่อมีการสั่งยาไป 7 รายการ สติ้กเกอร์พิมพ์ออกมา 7 รายการแต่ รายการสั่งยาออกแค่ 5 รายการ
2.เกิดปัญหาการสั่ง Lab มีการสั่ง lab และ รับ lab แล้ว แต่ไม่มีรายการคิดค่าใช่จ่าย เฉพาะบางรายการครับ เช่น lab นอกมีค่าใช้จ่าย 2800 บาท แต่ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่ห้องการเงิน ครับ ผมใช้ V 3.56.3.19

38
ฐานข้อมูลเปิดไม่ได้ครับ

41
ท่านใดมีวิธี backup ข้อมูล กรณี ขึ้น repair filesystem ใน centos ครับ

42
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: HOSxP 3.56.2.26 HOT..!
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 16:22:55 PM »
ระบบงาน Asthma ยังใช้ไม่ได้ครับ

43
ที่ผมเขียนโค๊ด GFR ขึ้นมาเองเพราะว่า บางรายที่ตรวจ  creatinine มันไม่มีผล egfr เลย ผลต้องเขียนขึ้นมาเองครับ นั่งเทียนลองไปลองมาเกือบทั้งวัน ได้ code ตามนี้ครับ
procedure Variable35OnCalc(var Value: Variant);
begin
  s := DBPipeline['creatinine'];
  if s='0' then
  begin   Value := '-';
  end else
  begin
   if  DBPipeline['sex']=1 then
     if  DBPipeline['creatinine']<=0.9 then
       Value:= 141*exp(-0.411*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
         else
       Value:= 141*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
if  DBPipeline['sex']=2 then
     if DBPipeline['creatinine']<=0.7 then
         Value:=144*exp(-0.329*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
         else
         Value:=144*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
  end;
end;

44
ไม่ผ่านครับมันขึ้นเหมือนเดิม

45
เทพท่านใด ช่วยหน่อย

46
procedure Variable35OnCalc(var Value: Variant);
begin

  if (DBPipeline['egfr']='')  then s := '0' ;
    Value := strtofloat(s);

end;

47
เวลา remed เดิมในใบเวชระเบียนชื่อยาบางตัวหาย
แต่ในใบสั่งยา ชื่อยามาครบ เป็นตั้งแต่เดือน กันยายน 55
และเป็นเฉพาะบางราย

ตอนนี้ใช้ V.3.55.12.25

49
begin

if  DBPipeline['sex']=1 then
     if  DBPipeline['creatinine']<=0.9 then
       Value :=141*exp(-0.411*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
       else
       Value:=141*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.9))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
if  DBPipeline['sex']=2 then
     if DBPipeline['creatinine']<=0.7 then
         Value:=144*exp(-0.329*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993))
         else
         Value:=144*exp(-1.209*ln(DBPipeline['creatinine']/0.7))*exp(DBPipeline['age_y']*ln(0.993));
end;

50
โหลดไม่ได้ด้วยคนครับ xycop@hotmail.com ด้วยคนนะครับ

หน้า: [1] 2 3 4