BMS-HOSxP Community

HOSxP => Development => ข้อความที่เริ่มโดย: manoi ที่ กันยายน 03, 2006, 19:18:50 PM

หัวข้อ: Print server utility
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ กันยายน 03, 2006, 19:18:50 PM
Print server สำหรับเรียกใช้งานนอกโปรแกรม HOSxP ครับ  นอกจากจะทำหน้าที่เป็น Sticker Print Server แล้วยังทำหน้าที่เป็น Print server สำหรับพิมพ์ใบสั่งยาได้ด้วยครับ (กำหนดให้พิมพ์จากห้องตรวจแพทย์)

ftp://ftp.hosxp.net/pub/tools/HOSxP_PrintServer.zip