BMS-HOSxP Community

HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 03, 2012, 23:13:30 PM

หัวข้อ: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 03, 2012, 23:13:30 PM
ใช้ hosxp v. 3.55.9.3  ทำการส่งออกข้อมูลเพื่อส่ง 21 แฟ้ม ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  OP/PP NHSO V.1.3 พบว่า 
1.แฟ้ม Chronic error  CH9230  รหัสวินิจฉัยไม่เป็นรหัสโรคเรื้อรัง  ได้ทำการตรวจดูพบว่า รหัสเหล่านี้ เป็นรหัสโรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน  สรุปแล้วเราต้องใส่หรือไม่ครับ
จะมีผลต่อการคิดคะแนนหรือป่าว เรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือต้องใส่รหัสเฉพาะ แค่ เบาหวาน และความดัน

2.เมื่อลองเปิดเข้าตาราง clinic_persist_icd ก็พบว่า มี diag แต่ช่อง clinic ว่างเปล่า เกิดจากอะไรครับ

รบกวนด้วยครับ  ข้อมูล error มาหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร :o
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: เกื้อกูล ครับ.. ที่ ธันวาคม 04, 2012, 08:43:12 AM
ลองตรวจสอบที่เมนู ทะเบียนคลินิกพิเศษ  รายที่ error  ว่า  กรอกให้ครบทุกช่อง หรือเปล่าครับ...

ตามรูป 

เพื่อให้ chronic+chronicfu+labfu   เชื่อมโยงกัน...
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: Noppadol ที่ ธันวาคม 04, 2012, 09:16:56 AM
ใช้ hosxp v. 3.55.9.3  ทำการส่งออกข้อมูลเพื่อส่ง 21 แฟ้ม ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  OP/PP NHSO V.1.3 พบว่า 
1.แฟ้ม Chronic error  CH9230  รหัสวินิจฉัยไม่เป็นรหัสโรคเรื้อรัง  ได้ทำการตรวจดูพบว่า รหัสเหล่านี้ เป็นรหัสโรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน  สรุปแล้วเราต้องใส่หรือไม่ครับ
จะมีผลต่อการคิดคะแนนหรือป่าว เรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือต้องใส่รหัสเฉพาะ แค่ เบาหวาน และความดัน

2.เมื่อลองเปิดเข้าตาราง clinic_persist_icd ก็พบว่า มี diag แต่ช่อง clinic ว่างเปล่า เกิดจากอะไรครับ

รบกวนด้วยครับ  ข้อมูล error มาหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร :o

ที่เห็นๆนะครับ มีการลงรหัส E785  ซึ่งที่ผ่านมาและในปี 56 นี้ โรคนี้ ไม่ใช่โรคเรื้อรังตามนิยามครับ ลองตรวจสอบดูจาก ppt นำเสนอของ สปสช. ดูนะครับ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: fayrider. ที่ ธันวาคม 04, 2012, 13:44:38 PM
ใช้ hosxp v. 3.55.9.3  ทำการส่งออกข้อมูลเพื่อส่ง 21 แฟ้ม ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  OP/PP NHSO V.1.3 พบว่า 
1.แฟ้ม Chronic error  CH9230  รหัสวินิจฉัยไม่เป็นรหัสโรคเรื้อรัง  ได้ทำการตรวจดูพบว่า รหัสเหล่านี้ เป็นรหัสโรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน  สรุปแล้วเราต้องใส่หรือไม่ครับ
จะมีผลต่อการคิดคะแนนหรือป่าว เรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือต้องใส่รหัสเฉพาะ แค่ เบาหวาน และความดัน

2.เมื่อลองเปิดเข้าตาราง clinic_persist_icd ก็พบว่า มี diag แต่ช่อง clinic ว่างเปล่า เกิดจากอะไรครับ

รบกวนด้วยครับ  ข้อมูล error มาหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร :o

ที่เห็นๆนะครับ มีการลงรหัส E785  ซึ่งที่ผ่านมาและในปี 56 นี้ โรคนี้ ไม่ใช่โรคเรื้อรังตามนิยามครับ ลองตรวจสอบดูจาก ppt นำเสนอของ สปสช. ดูนะครับ

จากที่ดูข้อมูลของ รพ.ก็เป็นค่ะ ในรายที่บันทึกข้อมูลครบตามที่ อ.เกื้อแนะนำ  ปรากฏว่าก็พบปัญหาว่า   ICD10 ที่เป็นโรคร่วม เช่น E785   ถูกดึงส่งออกแทนรหัส ICD10 ของโรคหลัก DMHT ที่บันทึกไว้ค่ะ

ปัญหาเดียวกับของพี่ต๊อบเลยค่ะ  ก็งงๆอยู่เหมือนกันอยากทราบแนวทางแก้ไขเช่นกันค่ะ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 04, 2012, 14:35:42 PM
ใช้ hosxp v. 3.55.9.3  ทำการส่งออกข้อมูลเพื่อส่ง 21 แฟ้ม ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  OP/PP NHSO V.1.3 พบว่า 
1.แฟ้ม Chronic error  CH9230  รหัสวินิจฉัยไม่เป็นรหัสโรคเรื้อรัง  ได้ทำการตรวจดูพบว่า รหัสเหล่านี้ เป็นรหัสโรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน  สรุปแล้วเราต้องใส่หรือไม่ครับ
จะมีผลต่อการคิดคะแนนหรือป่าว เรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือต้องใส่รหัสเฉพาะ แค่ เบาหวาน และความดัน

2.เมื่อลองเปิดเข้าตาราง clinic_persist_icd ก็พบว่า มี diag แต่ช่อง clinic ว่างเปล่า เกิดจากอะไรครับ

รบกวนด้วยครับ  ข้อมูล error มาหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร :o

ที่เห็นๆนะครับ มีการลงรหัส E785  ซึ่งที่ผ่านมาและในปี 56 นี้ โรคนี้ ไม่ใช่โรคเรื้อรังตามนิยามครับ ลองตรวจสอบดูจาก ppt นำเสนอของ สปสช. ดูนะครับ


ขอบคุณครับ   ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ป่วยเบาหวาน หรือความดัน  บางรายก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆร่วมด้วย   ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและการนำไปใช้  จึงได้มีการบันทึกทั้งโรคหลักและโรคร่วมที่เป็น เช่น E785 ไขมันในเลือด   แต่ปรากฎว่า ทั้งโรคหลักและโรคร่วมถูกส่งออกไปในแฟ้ม Chronic ด้วย  เมื่อตรวจสอบด้วยโปรแกรม oppp2556 ก็จะพบการ error ของรหัสโรคร่วม  แต่โรคหลักที่ส่งไปสมบูรณ์  ก็เลยสงสัยว่า   อย่างนี้มีผลต่อการคิดเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเปล่า (เม็ดเงิน)   เพราะถ้ามีการคิด  ก็คงจะต้องไปลบโรคร่วมออกครับ ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 04, 2012, 14:38:23 PM
ลองตรวจสอบที่เมนู ทะเบียนคลินิกพิเศษ  รายที่ error  ว่า  กรอกให้ครบทุกช่อง หรือเปล่าครับ...

ตามรูป 

เพื่อให้ chronic+chronicfu+labfu   เชื่อมโยงกัน...

ขอบคุณครับ อ.เกื้อ ข้อมูลมัน error ที่โรคร่วมครับ และที่สำคัญครับคนไหนที่มีการระบุโรคร่วม ทั้งๆที่คีย์ทีหลัง โรคร่วมจะขึ้นไปอยู่ที่ลำดับที่ 1 และถูกส่งออกมาแฟ้มchronic แต่ไม่มีโรคหลักส่งออกมาครับ โปรแกรมมีการล๊อกลำดับการส่งออก diag หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นเช่นนั้น แสดงว่า ในคลินิก(clinicmember) ไม่สามารถบันทึกโรคร่วมได้

2.เมื่อลองเปิดเข้าตาราง clinic_persist_icd ก็พบว่า มี diag แต่ช่อง clinic ว่างเปล่า เกิดจากอะไรครับ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: เกื้อกูล ครับ.. ที่ ธันวาคม 04, 2012, 14:45:02 PM
ตามรูปที่ผม post   รูปแรก  อาจลืมเลือกว่าเป็นการฝังรหสโรคให้กับ clinic ใดครับ  ตาราง จึงไม่เก็บรหัสคลินิก  แต่ใส่แค่  icd10
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 04, 2012, 14:56:45 PM
ตามรูปที่ผม post   รูปแรก  อาจลืมเลือกว่าเป็นการฝังรหสโรคให้กับ clinic ใดครับ  ตาราง จึงไม่เก็บรหัสคลินิก  แต่ใส่แค่  icd10


ผู้ป่วยยังไม่มีชื่ออยู่ในคลินิกเลยครับ   แต่มีประวัติการมารักษาและถูก diag ด้วยโรคเรื้อรัง ที่ patient emr ครับ จึงอยากทราบว่าโปรแกรมมีการดึงข้อมูลมารอไว้หรือเปล่า กรณีที่มีคนไข้มารักษาแล้วถูก diag โรคเรื้อรัง  เพื่อรอการเพิ่มรายชื่อเข้าคลินิกครับ ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 06, 2012, 09:40:26 AM
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องการบันทึกโรคเรื้อรังในส่วนการวินิจฉัยโรคเรื้อรัง จากทาง BMS ได้คำตอบมาว่า  ในช่องวินิจฉัยให้ใส่เฉพาะรหัสโรคเรื้อรังเท่านั้น
ไม่ให้ใส่โรคร่วม   และที่สำคัญ รหัสวินิจฉัยที่จะถูกดึงออกไปยังตาราง Chronic จะต้องถูกบันทึกอยู่ที่แถวแรกเท่านั้น   ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า

กรณี คนไข้ป่วยเป็นความดัน(I10)  ภายหลังมาเป็นเบาหวาน(E119) จะทำยังไง  เพราะไม่ว่าผมจะบันทึกรหัส I10 ก่อนและกำหนดเป็น principal  รหัสก็เรียงตามตัวอักษร จะมีผลให้ E119 อยู่แถวแรก  I10 อยู่แถวสอง  และรหัสที่ถูกส่งออกไปยังตาราง Chronic คือ E119   

จึงได้เสนอทาง  BMS ไปให้ดึงรหัสการวินิจฉัยจากช่องประเภทผลการวินิจฉัย แทน จากเดิมที่ถึงข้อมูลจากแถวแรก ครับ  เพราะนอกจากจะสามารถบันทึกโรคร่วมอื่นๆที่ป่วยเป็นนอกเหนือจากโรคเรื้อรังเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้    ยังทำให้รหัสที่ส่งออกไปไม่ผิดด้วยครับ    ผิดถูกประการใดช่วยชี้แนะด้วยครับ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: jdadmin1 ที่ ธันวาคม 06, 2012, 09:57:05 AM
 ;D ;D ;D
ตกลงว่าโปรแกรมส่งรหัสผลการวินิจฉัยมาจากตรงไหนกันแน่ครับ เพราะถ้าตามที่พี่ teerapun_top บอกที่ผมไม่ได้ใส่ผลการวินิจฉัยที่แท็ปนั้นเลยสักเคสแต่โปรแกรมก็ส่งแฟ้ม CHRONIC รายใหม่ในเดือนพร้อมรหัสวินิจฉัยออกมาถูกต้องครับ
 ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 06, 2012, 11:26:12 AM
;D ;D ;D
ตกลงว่าโปรแกรมส่งรหัสผลการวินิจฉัยมาจากตรงไหนกันแน่ครับ เพราะถ้าตามที่พี่ teerapun_top บอกที่ผมไม่ได้ใส่ผลการวินิจฉัยที่แท็ปนั้นเลยสักเคสแต่โปรแกรมก็ส่งแฟ้ม CHRONIC รายใหม่ในเดือนพร้อมรหัสวินิจฉัยออกมาถูกต้องครับ
 ;D ;D ;D

ถ้าไม่ใส่ไว้ที่คลินิกพิเศษ( clinicmember )  โปรแกรมจะดึงข้อมูลวินิจฉัยจาก บัญชี 1 (person_chronic) ครับ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: เกื้อกูล ครับ.. ที่ ธันวาคม 06, 2012, 15:29:01 PM
;D ;D ;D
ตกลงว่าโปรแกรมส่งรหัสผลการวินิจฉัยมาจากตรงไหนกันแน่ครับ เพราะถ้าตามที่พี่ teerapun_top บอกที่ผมไม่ได้ใส่ผลการวินิจฉัยที่แท็ปนั้นเลยสักเคสแต่โปรแกรมก็ส่งแฟ้ม CHRONIC รายใหม่ในเดือนพร้อมรหัสวินิจฉัยออกมาถูกต้องครับ
 ;D ;D ;D


งงล่ะสิ ป๋า... ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: jdadmin1 ที่ ธันวาคม 06, 2012, 15:40:00 PM
 ;D ;D ;D
อิ อิ อิ อย่าเอ็ดไปป๋าเกื้อ เดี๋ยวมีใครไปบอก user ผมให้ไปใส่ข้อมูลผลการวินิจฉัยที่ clinicmember ด้วยล่ะก็จะงานเข้า ให้มันดึงมาจากบัญชี 1 น่ะดีแล้ว อุตส่าห์เคลียร์มาเป็นเดือน ๆ
 ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 06, 2012, 21:30:33 PM
;D ;D ;D
อิ อิ อิ อย่าเอ็ดไปป๋าเกื้อ เดี๋ยวมีใครไปบอก user ผมให้ไปใส่ข้อมูลผลการวินิจฉัยที่ clinicmember ด้วยล่ะก็จะงานเข้า ให้มันดึงมาจากบัญชี 1 น่ะดีแล้ว อุตส่าห์เคลียร์มาเป็นเดือน ๆ
 ;D ;D ;D

พอดีเจ้าของคลินิกเบาหวาน ความดันของผมเค้าขยัน คีย์เรียบร้อยแล้ว ก็เลยต้องมาตามแก้  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 14, 2012, 15:12:14 PM
ผมเริ่มสงสัยว่า  กรณีคนไข้ป่วยเป็นความดัน  แล้วภายหลังมาป่วยเป็นเบาหวานจะต้องคีย์อย่างไรครับ   แล้วรหัสที่ส่งออกมาจะต้องมีทั้ง เบาหวาน และความดันหรือเปล่าครับ

พอดีวันนี้ได้ทดลองคีย์ข้อมูลหลายๆแบบ
1.ใส่ diag ไว้ที่ คลินิกพิเศษ(clinic_persist_icd10) ด้วย A150  ส่วนใน บัญชี 1(person_chronic) ใส่ A190   รหัสที่ส่งออกมาในตาราง chronic เป็น A190    แสดงว่าถ้ามีการ diag เก็บไว้ทั้งสองที่ โปรแกรมจะเลือกที่  บัญชี 1(person_chronic) ใช่ไหมครับ
2.กรณีผู้ป่วยเป็นโรคความดัน โรคเดียว ใส่ I10 ไว้ทั้งคลินิกพิเศษ(clinic_persist_icd10) และ บัญชี 1(person_chronic)   รหัสที่ส่งออกมาในตาราง chronic เป็น I10
3.กรณีผู้ป่วยโรคหลักคือ ความดันโลหิตสูงI10 และภายหลังป่วยเป็นเบาหวาน E119 โรครอง  ผมคีย์ใน  คลินิกพิเศษ(clinic_persist_icd10) ด้วย I10เป็นโรคหลัก และ E119 โรครอง ส่วนใน บัญชี 1(person_chronic) ใส่ I10 และ E119  ไม่พบข้อมูลผู้ป่วยถูกส่งออกไปยังตาราง chronic   ??? ??? ??? ??? ??? ???
4.กรณีผู้ป่วยโรคหลักคือ ความดันโลหิตสูงI10 และภายหลังป่วยเป็นเบาหวาน E119 โรครอง  ผมไม่คีย์ diagที่คลินิกพิเศษ(clinic_persist_icd10) ส่วนใน บัญชี 1(person_chronic) ใส่ I10 และ E119  จะพบข้อมูลผู้ป่วยถูกส่งออกไปยังตาราง chronic   ??? ??? ??? ??? ??? ???

    ถ้าตามความเข้าใจของผม แสดงว่าโปรแกรม hosxp จะทำการส่งออกข้อมูลให้โดยจะดูข้อมูลจากบัญชี 1(person_chronic) เป็นหลัก  หากมีการ diag  หากมีการ diag ด้วยรหัสโรคที่ตรงกันทั้งสองตาราง ก็จะไม่มีการส่งออกข้อมูล   ??? ??? ??? ???
    ถูกผิดยังไงรบกวน ท่านอ.ทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยครับ  เพราะจะต้องไปวางแนวทางการบันทึกข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบงานครับบบ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ เมษายน 01, 2013, 11:28:36 AM
เงียบงัน
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: comred ที่ กรกฎาคม 29, 2016, 11:47:52 AM
ผมก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: เกื้อกูล ครับ.. ที่ กรกฎาคม 29, 2016, 14:36:14 PM
ผมก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร

เป็นมากกว่า  1 โรค  ก็ต้องไปลงทะเบียนคลินิกพิเศษ  แยกกันครับ ไม่ใช่แค่เติมรหัส ICD10 ในคลินิกเดิม มันผิดมาตรฐาน
กรณีบันทึกที่บัญชี 1 ก็เช่นเดียวกัน เป็นมากกว่า  1 โรค ก็ลงแยกคนละบรรทัดครับ  ให้เป็นรหัสโรคปัจจุบันตามสภาพของคนไข้หรือผู้มารับบริการ 
กรณีคนในเขตรับผิดชอบ ก็เน้นลงที่ีบัญชี 1 เสมอ
กรณีเป็นผู้มารับบริการ รพ. เฉย ๆ ไม่ใช่คนในรับผิดชอบ ก็ลงทะเบียนที่คลินิกพิเศษ
ทุกคนที่ต้องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในเบาหวาน หรือ ความดัน  ต้องนำมาลงทะเบียนในคลินิกพิเศษด้วย แม้จะเป็นคนในรับผิดชอบ...
----------------------------------------------------------------------------
#รหัสโรคอย่าใช้รหัสคนละความหมายของโรคในคลินิกที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า
ขึ้นทะเบียน ความดันโลหิตสูง  ก็ใช้รหัสได้ตั้งแต่ I10-I159 อย่าเอารัหสของโรคอื่นๆ มาใส่ที่คลินิกนี้
ขึ้นทะเบียนเบาหวาน  ก็ใช้รหัสได้ตั้งแต่  E10-E149   อย่าเอารัหสของโรคอื่นๆ  มาใส่ที่คลินิกนี้
คลินิกอื่นๆ  ที่เหลืออีก 18-20 NCD  ก็ปฏิบัติ ประมาณนี้ครับ...
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ มกราคม 23, 2017, 13:57:10 PM
ผมมา Update ตาราง chronic นะครับ เห็นว่ามีบาง รพ.มีปัญหาการส่งข้อมูลตารางนี้

ตาม definition ของตาราง chronic ตอนนี้โปรแกรมจะเอาข้อมูลจากตาราง clinicmember มาส่งออกนะครับ ส่วนรหัส icd10 จะเอามาจากรหัสที่กำหนดไว้ในตาราง clinic ยกเว้นกรณีที่กำหนดข้อมูลรหัสไว้ในตาราง clinic_persist_icd ก็จะเอามาจากตาราง clinic_persist_icd ปัญหารหัสที่ส่งออกไม่ถูก น่าจะเกิดจากกำหนดรหัสใน ตาราง clinic_persis_icd ไว้มากกว่า 1 รหัส ครับ ทำให้โปรแกรมเอารหัสตัวแรกที่เจอมาส่งออก ทำให้เวลาส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมตรวจสอบ ก็จะตรวจว่ารหัส icd10 ไม่ถูกต้อง ซึ่งผมแก้ให้ตัวส่งข้อมูลตรวจสอบรหัสจาก clinic_persist_icd ให้ตรวจสอบรหัส icd10 ว่า 2 ตัวแรกตรงกับ clinic.icd10 ให้แล้วนะครับ
หัวข้อ: Re: การบันทึกข้อมูลโรคเรื้อรังเพื่อให้ออกตาราง Chronic
เริ่มหัวข้อโดย: teerapun_top ที่ ธันวาคม 07, 2017, 06:46:49 AM
ผมมา Update ตาราง chronic นะครับ เห็นว่ามีบาง รพ.มีปัญหาการส่งข้อมูลตารางนี้

ตาม definition ของตาราง chronic ตอนนี้โปรแกรมจะเอาข้อมูลจากตาราง clinicmember มาส่งออกนะครับ ส่วนรหัส icd10 จะเอามาจากรหัสที่กำหนดไว้ในตาราง clinic ยกเว้นกรณีที่กำหนดข้อมูลรหัสไว้ในตาราง clinic_persist_icd ก็จะเอามาจากตาราง clinic_persist_icd ปัญหารหัสที่ส่งออกไม่ถูก น่าจะเกิดจากกำหนดรหัสใน ตาราง clinic_persis_icd ไว้มากกว่า 1 รหัส ครับ ทำให้โปรแกรมเอารหัสตัวแรกที่เจอมาส่งออก ทำให้เวลาส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมตรวจสอบ ก็จะตรวจว่ารหัส icd10 ไม่ถูกต้อง ซึ่งผมแก้ให้ตัวส่งข้อมูลตรวจสอบรหัสจาก clinic_persist_icd ให้ตรวจสอบรหัส icd10 ว่า 2 ตัวแรกตรงกับ clinic.icd10 ให้แล้วนะครับ

ขอบคุณครับ