แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - niyomstd

หน้า: [1] 2 3
1
สอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ พอดีผมลง CentOS6.5 กับ SERVER ตัวใหม่ แล้วใช้ BMSxTraBackupGUI จัดการเรื่อง Install mysql แล้วติดปัญหานี้ครับ พึ่งเคยเจอ

2
ฝากทีมงานช่วยเพิ่ม HPI ใน one stop service ของ HOSxP หน่อยครับ

3
บางคนตรง บางคนก็ไม่ตรง

4
อยากทราบว่า UE ที่เราเขียนขึ้น สามารถเปิดให้ user ใช้งานได้ทั้งหมดได้หรือเปล่าครับ
เนื่องจาก UE บางตัว จะต้องใช้ร่วมกัน พอ user คนแรก กรอกรายละเอียดเข้าไปแล้ว
พอไปถึง แพทย์  แพทย์ไม่สามารถบันทึกได้  จึงอยากรบกวนทาง BMS ช่วยพัฒนา UE
ให้สามารถแก้ไข ได้ครับ หรือ ให้เพิ่มตัวเลือก UE ขึ้นมาว่า UE ตัวนี้ กลุ่มไหนสามารถแก้ไขกันได้น่ะครับ
ขอบคุณครับ ;) ;) ;)

5
BMS ทำไม Activate แล้วค้างครับ นานมาก

6
รบกวน ทางทีมงาน BMS ตรวจสอบให้ด้วยครับ
BMS xTraBackup หมดอายุครับ
ขอบคุณคับ

7
1. อยากทราบว่า รายการสั่ง LAB ล่วงหน้า Print ใบนัดออกตามปกตินะครับ(ไม่มีปัญหา)
2. พอนัดเพิ่มอีกรอบเพื่อฟังผล LAB ปรากฎว่า ยังมีรายการ LAB ล่วงหน้าออกตามมาอีกทั้งๆที่ไม่ได้กดสั่ง LAB ล่วงหน้า
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไร หรือว่า ผมต้องบอกให้แพทย์ สั่ง เฉพาะ LAB ล่วงหน้า แล้วไม่ต้องนัดอีกรอบเพื่อมาฟังผลเลือด หรือเปล่านะครับ
ตามภาพครับนะครับ

8
Report Exchange / OPD CARD DENT ออกซ้ำครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 14:16:29 PM »
ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ

9
บัญชี 5 ในส่วนพฤติกรรมสุขภาพ ใน V 3.56.1.30 ยังสามารถใช้งานได้ครับ
ตั้งแต่ V3.56.2.4 เป็นต้นไปไม่สามารถบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ได้ครับ

10
ไม่ทราบว่า พอจะมี  Wireless Outdoor  ที่สามารถ ปล่อยสัญญาณ ด้วยระยะทาง  10 - 15 กิโล 360 องศา พอจะมีรายละเอียดบ้างมั้ยครับ

11
เรียน อ ชัยพร เสนอปรับ อาชีพ 4 หลักในหน้า Patient ตรงนี้เพิ่มได้มั้ยครับ
จะได้ให้ห้องทะเบียน สอบถามแล้วก็ลง รหัสอาชีพ 4 หลักเข้าไปเลยครับ
ขอบคุณครับ

12
โปรแกรม Add-on HOSxP / เข้า iHOSxP V3.55.8.21 ไม่ได้ครับ
« เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 09:07:43 AM »
เข้า iHOSxP V3.55.8.21 ไม่ได้ครับค้างหน้าจอนี้ตลอด

13
เนื่องจากได้ server ใหม่ ทำการลง centos 6.3 แล้ว จะทำการติดตั้ง MySQL โดยผ่าน
tool BMS xTraBackup 4.6 แล้วโปรแกรมก็ HACK ไม่สามารถทำงานต่อได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : ก่อนหน้านี้ใช้ tool  BMS xTraBackup 4.6 ติดตั้ง server อีกเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ

14
ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า ช่วยตรวจสอบให้ทีครับ
var
  fvn,fcomputername,fdepartment,fhn : string;
  tc : TClientDataset;

begin
 // showmessage('TEST Script');

  fvn:= GetGlobalValue('VN');
  fcomputername := GetGlobalValue('CURRENT_COMPUTER');
  fdepartment := GetGlobalValue('CURRENT_DEPCODE');


 //  showmessage('Current VN = '+fvn+'  , Computer Name = '+fcomputername+' , Department Code = '+fdepartment);

if fdepartment='011' then
 begin
  if getsqldata('select *  '+
                      'from er_regist e '+
                      'left outer join vn_stat v on e.vn=v.vn where   v.pttype="34" and e.vn = "'+fvn+'" ')>0 then
       begin
       showmessage('[ ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม กรุณาตรวจสอบก่อน admit ครับ ]');
       end;
   end;
end;

15
Download BMS Software ไม่ได้ครับ หน้าจอว่างเปล่าครับ  ;D ;) :)

16
ไม่ทราบว่ารหัส นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน และในความปกครองน่าจะเป็นรหัสอะไรครับ

17
การเขียน SQL Script / สอบถามรายงาน CrCl
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 14:35:51 PM »
ช่วยตรวจสอบคำสั่งนี้หน่อยครับ ไม่รู้ว่าดึงข้อมูลมาถูกหรือเปล่า ทั้งๆที่ มีการบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง ในระบบ
แต่กลับ ดีงข้อมูลมาไม่ครบในส่วนของ BW บางราย
set @d1 = '2011-10-01';
set @d2 = '2012-04-31';

set @dm_clinic_code = (select sys_value from sys_var where sys_name="dm_clinic_code" limit 1) ;

set @lab_items_code = (select lab_items_code from lab_items where lab_items_name=(select sys_value from sys_var where sys_name="lab_link_cr" limit 1)) ;


select *
from
(
select v.hn,concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as ptname, v.cid,v.sex,v.age_y,opd.bw,p.informaddr,v.pdx,cl.name ,c.begin_year
,

(select lh2.order_date from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc,lh2.report_time desc limit 1,1) as Cr_date2
,
(select lo2.lab_order_result from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc,lh2.report_time desc limit 1,1) as Cr2
,
(select if (p.sex='2',(((140-v.age_y)* opd.bw * 0.85)/(72*lo2.lab_order_result)),(((140-v.age_y)* opd.bw )/(72*lo2.lab_order_result)))
from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc,lh2.report_time desc limit 1,1) as CrCl2
,
(select lh.order_date from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by olh.report_date desc,lh.report_time desc limit 0,1) as Cr_date1
,
(select lo.lab_order_result from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc,lh.report_time desc limit 0,1) as Cr1
,
(select if (p.sex='2',(((140-v.age_y)* opd.bw * 0.85)/(72*lo.lab_order_result)),(((140-v.age_y)* opd.bw )/(72*lo.lab_order_result)))
from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc,lh.report_time desc limit 0,1) as CrCl

from vn_stat v
left outer join patient p on p.hn = v.hn
left outer join opdscreen opd on opd.vn=v.vn
left outer join clinicmember c on c.hn=p.hn
left outer join clinic cl on cl.clinic=c.clinic
where v.vstdate between @d1 and @d2 and
v.hn in (select hn from clinicmember where clinic=@dm_clinic_code) and

(select lo.lab_order_result from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by opd.bw desc ,lh.report_date  desc,lh.report_time desc limit 0,1)  > 0
group by v.hn
)  as ttemp

18
เนื่องจาก up version ใหม่ แล้วทำการ initial import จาก master to slave เสร็จแล้ว
ทำการ replicate แล้วเกิดข้อความดังนี้
30/05/2555 13:57:22 192.168.0.2/  #42000You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '550530080016' and income='03'  and  (finance_number is null or finance_number=''' at line 1 CLI>BILLING SQL>update opitemrece set finance_number='694 where vn = '550530080016' and income='03'  and  (finance_number is null or finance_number='')
ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรครับ

19
Development / ร่วมทดสอบ V3.54.11.1 ครับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 08:03:39 AM »
ร่วมทดสอบ V3.54.11.1 ครับ :) :)
- แก้ไข Bug Access violation บัญชี 2
- ปรับปรุงระบบ sync ข้อมูลที่อยู่นอกเขตจากบัญชี 1 ไป patient

20
ไม่ทราบว่าเป็น BUG หรือเปล่าครับ
คือเวลาห้องบัตร ส่งตรวจผู้ป่วย ทำให้้ข้อมูลตรงหน้าตรวจ มีรายชื่อเบิ้น ขึ้นมาครับ
ตามภาพ :) :) :)
ไม่ทราบว่าที่ไหนเกิดปัญหานี้บ้างครับ

21
 :)
รพ.แม่เมาะ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ
www.maemohhospital.com ครับ ท่านใดที่อยากร่วมกิจกรรม นี้ ก็สามารถแจ้งชื่อได้นะครับ

22
Report Exchange / REPORT-COM-SERVICE1 ของ อ.กิจ ครับ
« เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 16:20:24 PM »
เพิ่มเติมในส่วน ค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงานครับ

ขอบคุณ อ.กิจ ที่ เขียน report นี้ขึ้น ครับ
ขอบคุณ อ.ดุสิต ที่เขียน hos-mini ครับ

23
ขอความช่วยเหลือ เรื่องรายงานครับ
เนื่องจากผลรวมของภาวะแทรกซ้อนไม่ตรงกับ ผลรวมจริง ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไข script ในส่วนไหนครับ
พอดีผมทำการเพิ่มในส่วนของ ตำบลที่ รพ.รับผิดขอบเข้าไปแต่ตรงผลรวมภาวะแทรกซ้อนมันเำีพี้ยนครับ
ขอบคุณครับ

ตาม script ที่แนบพร้อมตัวรายงานนะครับ :) :) :)
unit MyIPDReport;

function getsqlsubquerydatax(sql:string):string;
begin
  result:='';
  zquery.close;
  zquery.sql.text:=sql;
  zquery.open;
  zquery.first;
    while not zquery.eof do
    begin
       if result='' then result:=''''+zquery.fields[0].asstring+'''' else
       result:=result+','''+zquery.fields[0].asstring+'''';

       zquery.next;
    end;
  zquery.close;
    if result='' then result:='''''';

end;

procedure main;
var d1,d2:tdatetime;
people_distinct_count1 : integer;
people_count1 : integer;
ds1,ds2:string;
pttype_list1 : string;
pttype,pttype_name:string;
hospcode_list:string;
money1:currency;
i:integer;
clinic,cln_cor:string;
visit_hn : string;

begin
   //showmessage('เกี่ยวกับรายงาน'+#13+'Custom OPD-NK2');

   clinic:='';
   clinic:= getpickuplist('select name from clinic where chronic="Y" order by name');
   if clinic='' then exit;

   pttype_name:=clinic;

   clinic:=getsqldata('select clinic from clinic where name="'+clinic+'"');


   if not getdaterange() then exit;
   d1:=date_result1();
   d2:=date_result2();

  // showmessage(formatdatetime('yyyy-mm-dd',d1)+' - '+
   //  formatdatetime('yyyy-mm-dd',d2));

   ds1:=formatdatetime('yyyy-mm-dd',d1);
   ds2:=formatdatetime('yyyy-mm-dd',d2);


   visit_hn:=getsqlsubquerydata('select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" ');
  // visit_hn := getsqlsubquerydata('select distinct hn from ovst where vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" and hn in ('+
  //    visit_hn+') ');

   zquery.sql.text:='delete from tempreport where id = "CUSTOM-CHRONIC2" ';
   zquery.execsql;
   fcds.close;
   fcds.datarequest('select * from tempreport where id = "CUSTOM-CHRONIC2" ');
   fcds.open;

   fcds2.close;

   fcds2.datarequest('select * from clinic_cormobidity where clinic = "'+clinic+'"  '+
   ' order by cormobidity');
   fcds2.open;
   setstatuslabel('Open result : '+inttostr(fcds2.recordcount)+' Records');
   fcds2.first;

   i:=0;
   i:=1;
   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=1;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= pttype_name+' รวม';
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y < 40 and sex ="1" and aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 40 and age_y <=49 and aid="520204" and sex ="1" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 50 and age_y <=59 and aid="520204" and sex ="1" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 60 and sex ="1" and aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where sex ="1" and aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon6']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');


   fcds.post;


   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=2;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= pttype_name+' รวม';
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y < 40 and sex ="2" and aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 40 and age_y <=49 and aid="520204" and sex ="2" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 50 and age_y <=59 and aid="520204" and sex ="2" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where age_y >= 60 and sex ="2" and aid="520204" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc from vn_stat '+
      ' where  aid="520204" and sex ="2" and vstdate  between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in ('+visit_hn+')');   fcds.post;

   i:=2;

   cln_cor:=getsqlsubquerydata('select distinct hn from clinic_cormobidity_list where clinic="'+clinic+'"');

   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=1;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= 'ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  เก่า';
   
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y<40 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');     
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where age_y >=40 and age_y<=49 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=50 and age_y<=59 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=60 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon6']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');

   fcds.post;

   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=2;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= 'ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  เก่า';
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y<40 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where age_y >=40 and age_y<=49 and aid="520204" and sex="2" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=50 and age_y<=59 and aid="520204" and sex="2" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=60 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  (new_case is NULL or new_case="N" or new_case="")'+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');


   fcds.post;


   i:=3;

   cln_cor:=getsqlsubquerydata('select distinct hn from clinic_cormobidity_list where clinic="'+clinic+'"');

   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=1;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= 'ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ใหม่';
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y<40 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where age_y >=40 and age_y<=49 and aid="520204" and sex="1" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=50 and age_y<=59 and aid="520204" and sex="1" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=60 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where sex="1" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon6']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');

   fcds.post;

   fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=2;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= 'ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ใหม่';
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y<40 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where age_y >=40 and age_y<=49 and aid="520204" and sex="2" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=50 and age_y<=59 and aid="520204" and sex="2" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where  age_y >=60 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc  '+
      ' from vn_stat '+
      ' where sex="2" and aid="520204" and vstdate between  "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '+
      ' and hn in(select hn from clinicmember where clinic="'+clinic+'" and  new_case="Y" '+
      ' and regdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )  '+
      ' and  hn not in ('+cln_cor+')');


   fcds.post;


   while not fcds2.eof do
   begin
    i:=i+1;
    setprogressbar(i,fcds2.recordcount);
     fcds.insert;
   fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
   fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
  // fcds['name']:=fcds2['vn'];
   fcds['name1']:=pttype_name;
   fcds['num']:=1;
   fcds['num2']:=i;
   fcds['date3']:=d1;
   fcds['date4']:=d2;

   fcds['name2']:= fcds2['name'];
       
   fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y <40 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 40 and age_y <= 49 and sex="1" and aid="520204" and  vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 50 and age_y <= 59 and aid="520204" and sex="1" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 60 and sex="1" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  sex="1" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon6']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');   //fcds['date1']:=d1;
   //fcds['date2']:=d2;


   fcds.post;


    fcds.insert;
    fcds['id']:='CUSTOM-CHRONIC2';
    fcds['reportname']:='CUSTOM-CHRONIC2';
    fcds['num']:=2;
    fcds['num2']:=i;
    fcds['date3']:=d1;
    fcds['date4']:=d2;

    fcds['mon1']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y <40 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon2']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 40 and age_y <= 49 and aid="520204" and sex="2" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon3']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 50 and age_y <= 59 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon4']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  age_y >= 60 and sex="2" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');
   fcds['mon5']:= getsqldata('select count(hn)as cc   '+
      ' from vn_stat  '+
      ' where  sex="2" and aid="520204" and vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"  '+
      ' and hn in (select cl.hn from clinic_cormobidity_list cl,clinic_cormobidity cc   '+
      ' where cl.cormobidity=cc.cormobidity and cc.clinic ="'+clinic+'" '+
      ' and cc.name ="'+fcds2['name']+'"  and cl.begin_date between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" )');

    fcds.post;
   fcds2.next;
   end;

   fcds.datarequest('select * from tempreport where id = "CUSTOM-CHRONIC2" ');
   applyupdate_fcds();

end;

end.

24
นอกเรื่อง / ท่านใด มี Workload งาน IM-IT-Admin บ้างครับ
« เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 14:19:25 PM »
ไม่ทราบว่า ท่านใด มี Workload งาน IM-IT-Admin บ้างครับ
ขอหน่อยครับ :D :D :D

25
นอกเรื่อง / สอบถามเรื่องงานทันตกรรมครับ
« เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 11:24:08 AM »
คืออยากทราบว่า แต่ละหมวดของงานทันตกรรมมีคำนิยามอย่างไรบ้างครับ
ใครพอมี นิยาม ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขอบคุณครับ ;) ;) ;)

27
มีรายงานผลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจตามใบ LAB ที่สั่ง ให้ทดสอบครับ
 :) :) :)เผื่อ รพ.ไหนสนใจรายงานนี้ครับ
กำหนด code lab ให้ตรงกับ รพ.ของตนเองด้วยครับ

28
ไม่ทราบว่าท่านได้มี โปรแกรม convert PDF to word ตัวเต็มบ้างครับ
 :) :) :) กด thank ให้ล้านครั้งเลยครับ  ;D ;D

29
ทำการ Upgrade HOSxP แล้วเข้า HOSxP มีคำแบบนี้ขี้นมาครับต้องปรับแก้ตรงไหน :) :) :)

30
พยายาม Restart แล้ว ก้อไม่ได้ครับ

31
Report Exchange / มีรายงาน KPI - DM Clinic มาให้ทดลองครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 15:05:03 PM »
มีรายงาน KPI - DM Clinic มาให้ทดลองครับ :) :) :)

32
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเปิด Run Replicate ได้สักพัก ตอนแรกๆก้อเป็นปกติดี
พอทำงานได้สักครู่ Replicate เกิด Error ขึ้นมา พอ Restart เครื่อง slave ที่เกิดปัญหาก้อทำงานได้ปกติจะเป็น
แบบนี้เรื่อยๆครับ


33
นอกเรื่อง / ใครพอรู้บ้างครับว่า อ.กิจ
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 14:36:20 PM »
ใครพอรู้บ้างครับว่า อ.กิจ ช่วงนี้ทำอะไรครับ เห็นเงียบไป  ;D ;D ;D

34
เนื่องจาก upgrade hosxp เป็น V 3.54.6.30c แล้วลองทดสอบการใช้งาน คลินิกพิเศษ ทะเบียนเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และข้อมูล มาไม่หมด
ตรงคลีนิก เบาหวาน มีจำนวน 1346 ราย แต่ตรงที่เราจะทำการคัดกรอง กลับมีแค่ 15 ราย ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
หรือว่าเราต้องทำอย่างไร
ตามภาพครับ

35
เนื่องจากใบสั่งยาตรง รายการยา ไม่ตรงช่องไฟ
ทำการปรับเปลี่ยนหลายครั้งแล้วก้อยังไม่ได้ครับ
เวลาปรับทำให้่ส่วนอื่นปรับตามไปด้วย
ตามภาพครับ

36
สืบเนื่องจากทางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางได้ทำการเขียนโปรแกรม ReferLink Online
ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Hosxp ได้ ซึ่งเป็นระบบที่ดี อีกโปรแกรมหนึ่งและอยู่ในระหว่างการทดสอบ
และในอีกไม่ช้าก้อจะีมีการสั่งการให้ใช้กันทั้งจังหวัดและให้ยกเลิกการเขียนใบ Refer ใครสนใจ
สามารถดูระบบได้ที่ รพ.ศูนย์ลำปางนะครับ  ;D ;D ;D

37
อยากทราบว่า latitude กับ longtitude เก็บไว้ตารางไหนใน hosxp ครับ

38
นอกเรื่อง / นอกเรื่อง Google โน็ตเพลง
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 15:54:15 PM »
 ;D ;D ;D

39
Development / มาแล้วครับ 3.54.5.30
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 16:12:08 PM »
V.3.54.05.30
- เพิ่มตัวเลือกออกเลขที่ใบแจ้งเกิดอัตโนมัติใน System setting
- แก้ไข Bug บันทึก ระบบบันทึกข้อมูลคัดกรองเบาหวาน
- เพิ่มตัวเลือก Oxytocin หน้าจอบันทึกผลการคลอด

40
ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ
 :)

41
ไม่ทราบว่าที่ไหนเป็นบ้างครับ จะเป็นกรณีที่ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิค NCD
แล้วส่งไปห้องทันตกรรม พอทันตกรรมคีย์ข้อมูล ก้อเกิดรายการเบิ้นดังภาพ
และเป็นที่ห้องทันตกรรมเวลาลงข้อมูลการให้บริการแล้วทำให้มีข้อมูล
เบิ้นเป็น 2 รายการ
ไม่ทราบว่า เป็น Bug ของโปรแกรมหรือเปล่าครับ

42
อยากทราบว่ามีที่ไหนไปอบรมบ้างครับ
เนื่องจาก ทาง รพ.แม่เมาะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 3 ท่าน
และได้ทำการโอนค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
พี่ Train ช่วยตรวจสอบแล้วโพสด้วยครับ
ขอบคุณครับ ;D ;D ;D

43
สอบถามผู้รู้ครับ พอดี ห้องยาทำการ คีย์ยาและการให้บริการตรงหน้าจอแพทย์แผนไทย
ทุกเดือน พอ มา ดูตรงหน้าจอห้องจ่ายยา เกิดรายการยาสมุนไพรซ้ำกันดังภาพครับ
และเราจะีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ  :) :)

44
ลองทดสอบดูนะครับ ;D ;D

45
CUSTOM- รายงาน รายชื่อผู้ป่วยในที่ Admit & Dischart & ผู้ป่วยนอนรวม ( ณ ปัจจุบัน ) รายวัน
มือใหม่หัดทำรายงานแบบ SubReport ครับ ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ  ;D ;D ;D

46
สอบถามเรื่องการใช้คำสั่ง IF ครับ

47
ห้องยาคีรายการยาผู้ป่วยใน แล้ว ทำการ add chart
ปรากฎว่า ข้อมูลที่ทำการ add chart นั้นมาแต่รายการยา
ส่วนจำนวนยามันไม่มาด้วยครับ ต้อง แก้ไขอย่างไร
ใช้ v 3.54.1.20 อยู่ครับ ตามรูปครับ

48
สืบเนื่องจาก การลงข้อมูลตรงแพทย์แผนไทยครับ
รายการยาสมุนไพรที่เราลงข้อมูลตรงงานแพทย์แผนไทย
ก็จะมาเบิ้ลเป็น 2 รายการ
ตามภาพ แก้ไขอย่างไร
ใช้ v3.54.1.20 ครับ ก้อยังเป็นเหมือนเดิมทดสอบแล้ว

49
นอกเรื่อง / HOSxP Stable Build
« เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 10:12:46 AM »
ไม่ทราบว่า HOSxP  จะ stable อีกเมื่อไหร่ครับ
รู้สึกว่าจะหยุดอยู่ที่  Stable build - 3.53.11.12 นานแล้วนะครับ
อัพไป อัพมา ต้องถอยกลับมาใช้ เวอร์ชั่นเก่า 555+
 ;D ;D ;D
ขอบคุณครับ

50
แบบประเมิน ตา เท้า นี้ ออกรายงานอย่างไรครับ :)

หน้า: [1] 2 3