แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - vampire

หน้า: [1]
1
MySQL Replicate    Error  invalidating query cash entries (table)
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ  และต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่า

mysql procana 5.7.16.10

2
LAB ปกปิดยังสามารถดูผลได้ในส่วนของการเปรียบเทียบผลครับ
ผมต้องไปกำหนดในส่วนไหนอีกไหมครับ

3
HOSxP : XE / HOSxP XE v 4.61.4.25 จำนวนเงินไม่ถูกปัดเศษ
« เมื่อ: เมษายน 30, 2018, 15:29:11 PM »
บันทึกยาแล้วจำนวนเงินไม่ถูกปัดเศษ ในใบสั่งยา และหน้าโอนค่ารักษา ของห้องเก็บเงินครับ

5
บันทึกผู่ป่วยกลับบ้านไม่ได้(บางราย)
ต้องแก้ไขอย่างไรครับ

6
หน้า Online user ไม่สามารถ remote ไปเครื่องลูกได้ครับ

7
HOSxP : XE / V 4.60.11.14 ไม่มีคำแนะนำให้เลือกครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2017, 11:11:11 AM »
V 4.60.11.14 ไม่มีคำแนะนำให้เลือกครับ ต้องแก้ไขอย่างไร ครับ

8
แจ้ง พบ ปัญหาหารใช้งาน HOSxPXE

1.เลือก LOT วัคซีน  วันหมดอายุไม่ขึ้น ออโต้ เหมือน v3
2.เลือก วัคซีน ไม่ ลิงค์มาใบสั่งยา
3.คีย์ยาในเชิงรุก บันทึก แล้ววิธีใช้ไม่ออกในใบสั่งยาในหน้าซักประวัติ/หน้าตรวจ
4.สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เลือกสถานะ "เสียชีวิต" ยังกลับมาเป็น "ยังรักษาอยู่"
5.ห้องตรวจ กด เมนูงาน ส่งเสริม เลือก กดปุ่ม บัญชี5 ไม่ขึ้นบัญชี 5 มาให้ทำงาน
6.น้ำหนัก ส่วนสูง ผู้ป่วยใน ไม่มีตาราง IPT
7. ค่า egfr ไม่ถูกบันทึกในตาราง opdscreen
8.ส่งข้อมูลการเกิด (Text file) ส่ง ออก ไม่ได้ เนื่องจากไม่เห็นรายชื่อเด็กเกิดใหม่ ใน HOSxPXE


อยากให้ ทาง BMS ตรวจสอบและแกไขให้ดวยครับ
หากมีการแก้ไขแล้ว ต้องขออภัยด้วยครับ
เนื่องจากไม่ทราบการเปลี่ยนเปลี่ยง

ขอบคุณครับ

9
HOSxP : XE / Restore ไฟล์ BackUp ไม่ได้ v. 4.60.8.25
« เมื่อ: กันยายน 19, 2017, 09:14:09 AM »
หลังจาก อัป เป็น v. 4.60.8.25 นำไฟล์ Backup มานำเข้า ไม่ได้ครับ ขึ้น ERROR ครับ

10
ระบบ ตรวจสุขภาพ สั่ง LAB X-RAY และคิดค่าบริการอย่างไรครับ
หาไม่เจอ คู่มือไม่มีบอกไว้ครับ :(

11
โปรแกรม คำนวณ ค่า egfr แต่ไม่บันทึกลงตาราง opdscreen ครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ:-\


ปล.ใช้ LIS gateway

12
แจ้งปัญหา
แจ้งจาก งาน ส่งเสริม (ANC) การเพิ่มวัคชีน

1.เลือก LOT วัคซีน  วันหมดอายุไม่ขึ้น ออโต้ เหมือน v3  (ต้องการมากครับ)
2.เลือก วัคซีน ไม่ ลิงค์มาใบสั่งยา
3.คีย์ยาในเชิงรุก บันทึก แล้ววิธีใช้ไม่ออกในใบสั่งยาในหน้าซักประวัติ/หน้าตรวจ
4.ส่ง Text file เด็กแรกเกิดไม่ได้ เนื่องจากไม่เห็นรายชื่อ ต้องสลับใช้ v3
แต่ส่งออกมา รอบศีรษะไม่ออกด้วย

 :-*

13
HOSxPXE v4.59.8.16 บัญชี้3 อายุไม่ขึ้นในทะเบียนการรับริการ :(

14
้HOSxPXE 4.59.8.16  บัญชี 5 นักเรียนย้ายโรงเรียนไม่ได้ครับ

15
การแสดง type area  ไม่ถูกต้องกับฐานข้อมูลครับ ทั้ง บัญชี1 และห้องเวชระเบียน ครับ

16
HOSxP : XE / HOSxPXE v4.59.8.16
« เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 15:46:01 PM »
ทะเบียนโรคเรือรัง ไม่มีโรคร่วมขึ้น ครับ

17
HOSxP PCU สั่งพิพม์ Sticker ขึ้น ERROR no -1 Remote ERROR:#42000 Unknown database hos
ต้องแก้ไขอย่างไร ครับ

18
พี่ที่คลินิกเบาหวานฝากถามมาครับ   ??? ??? ???

19
ผ่านบัตรย้อนหลังแบบ lock วันที เลขที่บัตรทอง วันที่เริ่มใช้ วันหมดอายุ  เป็นของคนก่อนหน้านี้ครับ  รบกวนถามอาจารย์ ว่าเป็นพร้อมอะไรครับ  มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ  hosxp 3.54.10.18 ครับ

20
คำสัง ข้อมูล LAB ที่ห้องตรวจครรภ์ ครับ กับ ห้องคลอด ไม่ตรงกันครับ

หรือเป็นเพราะคำสั่งที่ดึงของระบบครับ
select h2.lab_order_result  from lab_head h1,lab_order h2  where h1.lab_order_number = h2.lab_order_number and h2.lab_items_name_ref='HCT'  and h2.lab_order_result <> ''  ahd h1.vn = '540005008'  order by h1.lab_order_number desc limit 1


21
ก่อนนี้หน้านี้ คือพิมพ์ออกทั้งเลย  แต่รูปใบ LAB มีรูปเดียวครับ

อยากให้ LAB-FORM-REQUEST-1 อยากให้ระบบส่งค่า lab_order_number ให้ด้วยได้ไหมครับผมใช้ในการสั่งพิมพ์ใบสัง Lab ครับ  ตอนนี้มีปัญหาคือ
          1.พิพม์ออกทุกใบ (ต้องการพิมพ์ใบสั่ง lab ที่ต้องครับ)
          2.เลข lab_order_number ออกมาเป็นตัวแรกตัวเดียวครับ

ขอบคุณครับ  ตอนนี้ใช้ v.  3.54.2.8 ครับ

22
 :'( :'( ผม Up v. 3.54.2.8 สั่ง Xray ไม่ได้ ที่จุดซักประวัติกับห้องแพทย์ ครับ แต่ที่ห้อง xray เองสั่งได้ครับ
มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

System Message
SQL Error: Duplicate entry '19080' for key 'PRIMARY'
select * from xray_report where vn='540307053609' and xray_items_code=78

ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ ขอบคุณครับ อ. ทุกท่านไว้ล่วงหน้าครับ

23
ทำใน varible ครับอยากให้ count(hn) แล้ว Group by hn ด้วย แต่ออก 1 ครับ

Value := GetSQLDoubleData('select count(hn) from ovst '+
'where vstdate between "'+ISO2Date(GetUserParameter(0),'yyyy-mm-dd')+'" and " '+ISO2Date(GetUserParameter(1),'yyyy-mm-dd')+'"  '+
'Group by hn');

ต้องแก้อย่างไรครับ ท่าน อาจารย์ครับ

24
นำมูลจาก STAT เข้า Hosxp แล้วได้ข้อมูลผู้ป่วย ที่โดนลบไปแล้ว เช่น HN 000001234 ซึ่งเป็นโรค เบาหวาน และโดนลบไปแล้วใน STAT แต่พอนำเข้าและใช้ HosXP พอมาถึง HN 000001234 และผู้ป่วยไม่เคยเป็น เบาหวานเลยแต่กลับมีโรคนี้มาด้วย
   ขอถามว่าผมต้องแก้ไขอย่างไรครับ รบกวน อาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ

25
อยากเขียนรายให้มีการเลือก แพทย์ เลือก แผนก เป็นต้น ต้องเขียนด้วย Mysql หรือ Pascal ครับ

26
ผมสั่งพิมพ์ใบ lab แล้วไม่ออกครับ ขึ้นข้อผิดพลาดมาตามรูอที่แนบครับ รบกวน อ. ทุกท่านด้วยนะครับ

คำสั่งที่ใช้

select h.lab_order_number,h.lis_order_no,v.pcode,a.pcode as apcode, h.lab_receive_number,h.vn,h.hn,h.order_date ,h.order_time,  h.lock_result,h.receive_time as service13,h.report_time as service14 ,h.confirm_report,d.name as doctor_name,  concat(pt.pname,pt.fname,'  ',pt.lname) as ptname ,  h.form_name ,v.rcpt_money as opaid,a.rcpt_money as ipaid   , v.age_y as vage_y,a.age_y as aage_y ,h.department,concat(w.name,' - ',adm.bedno) as ward_name  , k.department as department_name ,sp.name as spclty_name,lp.lab_perform_status_name,h.anonymous_request  from lab_head h

 left outer join patient pt on pt.hn=h.hn 
 left outer join doctor d on d.code=h.doctor_code
 left outer join vn_stat v on v.vn=h.vn 
 left outer join spclty sp on sp.spclty = h.spclty
 left outer join an_stat a on a.an=h.vn 
 left outer join kskdepartment k on k.depcode = h.order_department 
 left outer join ward w on w.ward = a.ward 
 left outer join iptadm adm on adm.an = a.an 
 left outer join lab_perform_status lp on lp.lab_perform_status_id = h.lab_perform_status_id 
 where h.vn= 511201072837
  order by h.lab_order_number = 4882,h.order_date,h.order_time27
ลงข้อมูลในบัญชี้1 พอเปลี่ยนภาษาไทย แล้วโปรแกรมแฮ้งครับ v.3.52.1.19
ตรงคำนำหน้านะครับ

28
รายงาน refer error ครับ

หน้า: [1]