แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - snhos

หน้า: [1] 2
1
สวัสดีครับ
         จะขอ authen code จาก สปสช ผ่านหน้าเมนูนี้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับ

2
MySQL / ขอความช่วยเหลือ config my.cnf mariadb 10.1.14 engine tokudb
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2018, 13:15:33 PM »

ขึ้น server ใหม่ โดย tool ของ BMS นะครับ ใช้ mariadb 10.1.14 engines tokudb
ใช้ my.cnf ที่ให้มากับ ตัว app นะครับ
[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
[mysqld]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=MyISAM
key_buffer = 1506M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 3000
thread_concurrency = 8
thread_cache_size = 32
tmp_table_size = 64M
max_heap_table_size = 964M
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 753M
query_cache_size = 0
query_cache_type = 0
innodb_thread_concurrency = 0
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 3000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_lock_wait_timeout=150
innodb_stats_on_metadata=0
event_scheduler=1
log_error=/var/lib/mysql/bms_mysql.err
net_write_timeout=600
net_read_timeout=600
connect_timeout=60
sql_mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
myisam-recover-options=FORCE,BACKUP
innodb_file_format = Barracuda
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb-defragment=1
innodb_defragment_n_pages = 32
innodb_defragment_fill_factor = 0.95
sort_buffer_size = 4M
read_buffer_size = 4M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 128M
join_buffer_size = 8M
concurrent_insert = 2
max_connections=1000
table-open-cache-instances = 32
metadata_locks_hash_instances = 256
plugin-load=ha_tokudb
tokudb_commit_sync = 0
tokudb_fsync_log_period = 1000
tokudb_support_xa = 0
tokudb_fanout = 128
open_files_limit=100000
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 512M
allow-keywords
[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld_safe]
malloc-lib = /usr/lib64/libjemalloc.so.1
thp-setting=never
*------------------------------------------------*
server lenovo x3550 m5 8869
ram 16gb
cpu intal(5) xeon(R) E5-2620 V4
ขอรบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

3
ขอรบกวนสอบถามนะครับ ว่า
1. ปุ่ม check chaset นี่คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ หรือใช้ได้บ่อย ตามต้องการนะครับ
2. ปุ่ม update soundex นี่คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ หรือใช้ได้บ่อย ตามต้องการนะครับ
3. ปุ่ม create get_Serial/number นี่คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ หรือใช้ได้บ่อย ตามต้องการนะครับ
4. ปุ่ม check inv.d นี่คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ หรือใช้ได้บ่อย ตามต้องการนะครับ
5. ปุ่ม drop trigger นี่คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ หรือใช้ได้บ่อย ตามต้องการนะครับ
ขอบคุณมากครับ

4
เพิ่งอัพเกรด ตอน 16.20 ขึ้น not responding ตลอด ต้องแก้ไขอย่างไร ครับ รบกวน อาจารย์ทุกท่านด้วยครับ

ตอนที่ทำยังมี คนใช้งาน อยู่ visit ครั้งสุดท้าย 16.43

ระหว่างนั้น ไม่ได้อยู่ดูนะครับ กลับมาอีกครั้ง พี่หัวหน้างานบอกว่า ไฟดับ !! ก็ลองพยายามอัพเกรดใหม่ อีกครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ครับ

ตอนนี้ server หลัก ยังใช้ไม่ได้ ให้ใช้เครื่องสำรองอยู่ครับ


5
สวัสดีครับ มีตัวส่งออก e-claim สำหรับ e-claim version ใหม่ ไหมครับ

6
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

            เกิดปัญหา ไม่สามารถเลือกรายการ หัตถการในหน้า ทันตกรรม ใน onestop service ไม่ทราบว่าต้องตั้งค่าอย่างไร ขอบคุณมากครับ


ดังรูปนะครับ

7
สวัสดีครับ
server  ของผมเป็น  linux  พื้นที่ ฮาร์ดิส  146 g
เดิม  ram  12  g ----->  ตอนนี้เพิ่ม  เป็น  28  g 
CentOs 6   ,  Mysql  Percona 5.5.33 
ตาราง  INNODB 95%
HosXp  เวอร์ชั่น 3.56.12.16 
อยากขอความช่วยเหลือดังต่อไปนี้
1. ใน  my.cnf  ผมต้องปรับเพิ่มบรรทัดไหนบ้าง
2. ใน  my.cnf  บรรทัดไหน  ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด
3. ในบรรทัดที่สามารถปรับแก้ได้  ถ้าต้องปรับ  มีหลักการอย่างไร  หรือ  ช่วยปรับให้ด้วย จะเป็นการดีเลยครับ
4. ผมอยากเพิ่ม  swap file  ต้องทำอย่างไร
นี้คือ  my.cnf  ของผมครับ  (เดิมที  อาจารย์ตะนอย  เคยคอนฟิกให้  ตั้งแต่เร่ิมระบบ)
################## Star MySQL-Config By tanoy999@gmail.com #####################

[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
skip-federated
big-tables
character-set-server=tis620
key_buffer = 356M
max_allowed_packet = 800M
table_open_cache = 2300
sort_buffer_size = 1M 
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 256M
thread_cache_size = 8
query_cache_size= 256M
thread_concurrency = 8
low_priority_updates=1
skip-name-resolve
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_connections = 400
event_schedule = 0
query_cache_type = 2

#################  Replication  ################
server-id = 1
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
binlog-do-db = hos
replicate-wild-do-table = %.%
relay-log = /var/lib/mysql/slave-relay.log
relay-log-index = /var/lib/mysql/slave-relay-log.index
binlog_cache_size = 200M
binlog_format = row
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
sync_binlog = 1
log_bin_trust_function_creators = 1################## InnoDB  #######################
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 8G
innodb_additional_mem_pool_size = 24M
innodb_log_file_size = 512M
innodb_file_format = barracuda
innodb_file_per_table
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_log_files_in_group = 2
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 120
innodb_thread_concurrency = 8
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_checksums=0   
innodb_doublewrite=0   
innodb_support_xa=0       
innodb_max_dirty_pages_pct=90   
innodb_open_files = 2300
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 4M
concurrent_insert = 2
max_heap_table_size = 512M

############# Percona XtraDB ############
innodb_io_capacity = 1000     
innodb_write_io_threads = 8   
innodb_read_io_threads = 8

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 1024M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M

[myisamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

[mysqld_safe]
open-files-limit = 50000


################# End MySQL-Config By tanoy999@gmail.com #################

ขอบคุณครับ

8
บัตรใหม่ กรณีต่างด้าว อยากให้สามารถคัดลอกข้อมูลที่อยู่จาก HN ก่อนหน้าได้ หรือจาก  HN ที่ระบุ
เพื่อนำมากรอกใส่ในข้อมูลบัตรใหม่แรงงานต่างด้าว  คนถัดไป
เหตุผล เพราะ หลาย ๆ โรงพยาบาลที่ รับตรวจแรงงานต่างด้าว มีจำนวนแรงงานต่างด้าวมาตรวจจำนวนมาก
และด้วยต่างด้าวที่มาแต่ละครััง  ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่ม ๆ ตามนายจ้างของตน  ซึ่งที่อยู่  ของแรงงานต่างด้าว  และ ที่อยู่และชื่อนายจ้างจะเหมือน ๆ กัน
จึงอยากให้อาจารย์ช่วยพิจารณา  ด้วยครับ
ซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานมีความรวดเร็ว  และถูกต้องอย่างมาก
ขอบพระคุณครับ

9
ถามเรื่องการใช้  event Main:OnCreate  กับ  TitleBeforGenerate
event  ไหน จะทำงานก่อน  หลังจากเรียกใช้  form  หรือ รายงานนั้น  ๆ

ขอบคุณครับ

10
ผลการทดสอบRestore Database
เป็นรูทีน ประจำเดือน  ที่ต้องทำ 
ข้อมูล  Daily backup  7z ขนาด 2 g

ทำการ Restore ใส่เครื่อง  PC standalone 
CPU PentiumR Dual 1.60g     Ram DDR3  2 g  hardisk 500 g  sata (segate)
 
เริ่ม  ทำการ  Restore 
วันที่   12/03/2557  เวลา 1200

สิ้นสิ้น  การRestore 
วันที่  13/03/2557  เวลา 1000

ข้อมูล  ภายหลังการ  Restroe  ปกติดี  ไม่น่ามี  error
ข้อมูลหลัง  Restore  เพิ่ม่ขึ้น  เป็น 38  g

11
มีปัญหาการใช้งานที่งานER(ปุ่มลบรายการ)
หลังจากคลิก  แล้วมัน  ลบหัตถการ  ลบข้อมูลประเภทผู้ป่วย  ความฉุกเฉิน
แล้ว มันเกิด  process  ตามรูปที่แนบมาครับ 
แต่เมือมันลบหัตการแล้ว ผมสงสัยว่าทำไม่ไม่ลบรายการค่าบริการ  ที่เกิดจากการกรอกหัตถการไปด้วย  (งง)
เช่นเมือทำหัตถการ ทำแผล (หัตถการนี้ ผูกค่าบริการ  ค่าทำแผลไว้) มันเกิดค่าบริการตรง ลงค่ารักษาพยาบาล
แต่พอคลิกลบรายการ  มันลบแต่ หัตถการ  แต่ไม่ยอมลบค่าบริการไปด้วย  (ใจจริงไม่อยากให้มีปุ่มนี้ครับ )
เพราะหลังจากคลิกมันแล้ว มันจะขึ้นหน้า บันทึกรายการ  จบกระบวนการทำงาน  ตามรูป

12
เหตุการณ์เพิ่งเห็นอาการ ช้า  แบบ ชัด ๆ  ก็เกือบสองอาทิตย์แล้วครับ   
ต้องใช้  Process Killer  ช่วยตลอด ครับ คนไข้ประมาณ 350 คน ต่อวัน  แต่จะเยอะ ช่่วงเช้า  เครืองลูกข่าย ประมาณ 40  เครื่อง 
เครื่อง server IMB x365 x2  ram 12 g
//////my config//////
################## Star MySQL-Config #####################

[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
skip-federated
big-tables
character-set-server=tis620
key_buffer = 356M
max_allowed_packet = 800M
table_open_cache = 2300
sort_buffer_size = 1M 
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 256M
thread_cache_size = 8
query_cache_size= 256M
thread_concurrency = 8
low_priority_updates=1
skip-name-resolve
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_connections = 400
event_schedule = 0
query_cache_type = 2

#################  Replication  ################
server-id = 1
log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
binlog-do-db = hos
replicate-wild-do-table = %.%
relay-log = /var/lib/mysql/slave-relay.log
relay-log-index = /var/lib/mysql/slave-relay-log.index
binlog_cache_size = 200M
binlog_format = row
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
sync_binlog = 1
log_bin_trust_function_creators = 1################## InnoDB  #######################
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 8G
innodb_additional_mem_pool_size = 24M
innodb_log_file_size = 512M
innodb_file_format = barracuda
innodb_file_per_table
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_log_files_in_group = 2
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 120
innodb_thread_concurrency = 8
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_checksums=0   
innodb_doublewrite=0   
innodb_support_xa=0       
innodb_max_dirty_pages_pct=90   
innodb_open_files = 2300
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 4M
concurrent_insert = 2
max_heap_table_size = 512M

############# Percona XtraDB ############
innodb_io_capacity = 1000     
innodb_write_io_threads = 8   
innodb_read_io_threads = 8

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 1024M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M

[myisamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

[mysqld_safe]
open-files-limit = 50000


################# End MySQL-Config#################


13
เกิดปัญหา หลังจาก อัพเกรด ครับ
หน้างานห้อง  ER  พิมพ์สติกเกอร์  (form-er-sticker)
มันจะพิมพ์  สติกเกอร์ แบบ ขวาง (คือ แบบ landscap) ตลอด  เลยครับ
ที่แรกนึกว่าเป็นที่ พริ้นเตอร์  แก้อยู่นาน เหมือนกัน เครื่องพิมพ์ Zebra
พิมพ์หน้าทดสอบก็ปกติ  พิมพ์ที่ Report design  ที่ฟอร์ม er-sticker  ก็ปกติ
  แต่พอ  เปลี่ยนเวอร์ชั่น  hosxp  เวอชั่นที่ตำ่ำว่า
กลับพิมพืได้ปกติครับ
ขอบคุณครับ

14
เวอร์ 3.56.9.30i เลือกใส่เหตุผลยานอก ไม่ได้
ใช้หน้างาน  ห้อง ฉุกเฉิน  ตรงสั่งยาลงค่ารักษา

ทั้งๆที่ระบบ เวชภัณฑ์  ได้ไประบุเหตุผล  ยานอก  A:xxx  B:xxx 
ไว้แล้ว แล้วได้กำหนด  ตามสิทธิให้สามารถพิมพ์ใบยานอกแล้ว

พอสั่งยานอก แล้วคลิกบันทึก  ขึ้น หน้าต่างเลือกใส่เหตุผลยานอก
แต่ คลิกแล้วมันไม่มีเหตุผล ให้เลือก 

ขอบคุณครับ

15
จากปัญหาคือ  อยู่ดี ๆ mysql สตาร์ทไม่ได้  pid file could not found
ผมใช้คำสั่ง ใน linux
df -h /var/lib/mysql/hos
size    used      avail       use%
50g     47g       0           100%
ต้องลง Centos ใหม่ใช่ไหม แล้วแบ่ง partition ให้เหมาะสม

แต่งง ๆๆๆ เวลาทำไหม ข้อมูล backup  รายวัน  มันออกมา แค่  4 g

ช่วยตอบหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

16
ตามรูปด้านล่าง
หลังจากที่เราบันทึก  จะมี pupup  ให้กรอก  เหตุผล
แล้วเลือก พิมพ์ใบยืนยัน (ตามรูป1)
 แต่ว่าผลทีได้คือ  รายงานไม่สามารถแสดง hn  ชื่อผู้ป่วย มาด้วย

-------------
เหตุผล เท่าที่พอจะทราบได้คือ  หลังจาก กรอกเหตผล  แล้ว คลิกตกลง
ข้อมูลจะบันทึก  เหตุผลยานอก  ไปไว้ที่ ตาราง ovst_prec_ned  ตารางเดียว

แต่ในฟอร์มรายงาน  มันสั่งให้  join  ไปที่ตาราง  opitemrece  เพื่อไปเอาข้อมูลจำนวน  ยา  และ ราคา
แต่แแแแต่ว่า ข้อมูลในตาราง  opitemrece  ยังไม่ได้ถูกบันทึกเลยครับ

เป็นผลให้  ไม่สามารถเชื่อมต่อ  join  ไปยัง  patient  ได้ 
ขอบคุณครับ

17
ที่ระบบงานทันตกรรม  เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับ
เวลาที่ผู้ใช้งาน  ลืม  หรือ  ไม่ได้ คลิกปุ่มบัน  (F9) 
ข้อมูลตรงแท็ปรายการยา/เวชภัณฑ์    ที่ผู้ใช้งานพิมพ์สั่งไปนั้น  มันยังคงปรากฎอยู่
(ซึ่งทั้งที่จริงแล้ว  พอไปดูในตาราง  opitemrece  ปรากฎว่าไม่มีค่าใช้จ่าย)
ซึ่งพอครั้งหลัง  ที่มาเปิดดูย้อนหลังกับรายการของบุคคลนี้  รายการนี้ก็ยังคงอยู่มีให้เห็น
คาดว่า  หลังจากที่สั่งรายการยา  หรือเวชภัณฑ์แล้วรายการเหล่านี้คงแค่ไปบันทึกลงในตารางอีกตารางหนึ่ง

ซึ่งถ้ามิได้ คลิกที่ปุ่มบันทึก   มันก็ยังคงไม่บันทึกที่ตาราง  opitemrece
ขอบคุณครับ

18
อัพเกรดเวอร์ชั่นเป็น  3.55.11.28  แล้ว  เจ้าหน้าที่ห้องบัตร  บ่น ๆว่า ตรงช่องกรอก  วันเริ่มสิทธิ์  หมดสิทธ์
ที่หน้างานผู้ป่วยใหม่  แบบใหม่ที่อาจารย์ทำเป็น drop down date 
มันทำให้ทำงานช้า  คือคีย์ข้อมูลได้ช้าน่ะครับ  จะมั่้วคอยมาคลิกเมาส์ หรือถ้าจะให้เพิ่มการ ใส่ / (ทับ 01/01/2555)  มันขัดจังหวะการไหลลืน   ครับ

แบบเดิม  เขาสะดวกดี ครับ  คือ  แบบ  ตัว sharp  สีเหลี่ยนอยู่ 
เพราะเจ้าหน้าที่ห้องบัตรส่วนใหญ่ ถนัด  ทำงานกับคีบอร์ดอยู่แล้ว
ขอบคุณครับ

19
upgrade structure ไม่ผ่าน
เวอร์ล่าสุดก่อน  activate  คือ 3.55.7.14

เซอรเวอร์  linux centOs 5   --- Mylsq percona 5.5.15  ram 12 g
ดาวโลด 3.55.10.8  full  setup  มาแล้ว  ลงเรียบร้อย  ใส่รหัส  activate  เรียบร้อย
พออัพเกรด  มันเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นครับ

 Call Stack ครับ อยู่ด้านล่างถัดไปครับ
ขอบพระคุณครับ
----------------------

20
เหตุผลยานอกบัญชี หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 11 กระทวงการคลัง
ประกาศเริ่มใช้ตั้ง  แต่ 1 ตค. 55
มี รหัส  A-F  โดยให้มี  เหตุผล  บันทึกลงใน  ใบเวชระเบียน  และใบสั่งยา  กำกับ  ไปพร้อมกับยานอกบัญชี  ตัวนั้น
มีใคร  ทำแล้ว  ขอดูหน่อยน่ะคับ
ผมใช้ ฟอร์ม  OPDCARD  ของ  อาจารย์ขวด  อยู่
ขอบคุณครับ

21
พอดีจะใช้ระบบยืมค้นฟิล์มเอ็กซเรย์น่ะครับ   
หากแต่
การยืมคืนฟิลม์  เอ็กเซเรย์  เหตุผลในการยื่ม  มันยังรวมอยู่กับการยื่มคืนเวชระเบี่ยน

จะรบกวน  อาจารย์ช่วยแยกเหตุผล  ของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานไว้เฉพาะได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ

22
Delphi / Pascal / function right(string,5) ใน pascal เขียนอย่างไร
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:17:05 AM »
รู้แต่  copy(string,1,7)   ซึ่งคือ  เอาข้อความจากด้านซ้ายมา

อยากรู้ว่า  เอาจากด้านขวามา  ทำอย่างไร
ขอบคุณครับ

23
เนื่องจากรายละเอียดการลงข้อมูลห้องคลอดมีมาก  เลยเกิด  ข้อผิดพลาดดังรูป ทำให้ user  ทั้งหลายหงุดหงิด
ตามรูปครับ

24
มีสคริปต์ที่แบบว่า ให้ลง Diagnosis ก่อนสั่งยาได้ไหม
คือถ้าตราบใดที่แพทย์หรือพยาบาลพยายามจะสั่งยา แต่ถ้าระบบไม่สามารถตรวจเจอ
รหัสวินิจฉัยแล้ว  ระบบจะไม่ยอมให้สั่งยาน่ะครับ  ระบบจะบังคับให้กลับไปที่หน้า  ลงวินิจฉัย
(F4) จนกว่าจะลงวินิจฉัยเท่านั้นจึงจะสามารถสั่งยาได้

ปล.ทำใน  sys_vn_script หรือใน sys_pre_vn_script ได้ไหม
ขอบคุณครับ

25
เวอร์ 3.54.10.28
เวลาที่แพทย์ลง วินิจฉัย  (แบบเดิมที่เขาเคยจำรหัส icd10 ได้  แต่มันไม่ครบ  4 หลัก)
ทำให้เกิด  หน้าต่าว error  ให้รีสตาร์ท Application
 เลยอยากให้มันแจ้งหน้าต่าง ระบุรายละเอียด icd10  เพิ่ม
ตามรูปครับ

26
3.54.10.18 upgrade แล้ว งานเอ็กเรย์รายงานผลลงฟิลม์ไม่บันทึกข้อมูล
ขนาดฟิล์มที่ใช้  เลือกแล้ว บันทึก
พอเปิดดูอีกทีไม่เห็นรายการฟิล์มที่ลง

ขอบคุณครับ

27
หน้างาน  ER  อยากให้มีปุ่มพิมพ์ใบรับรองแพทย์หยุดงาน  หรือใบรับรองแพทย์สมัครงาน
เหมือนกับ  หน้างานห้องตรวจโรค 
เพราะเจ้าหน้าที่  บอกว่า  เสียเวลาต้องมาเปิดหลายหน้าต่าง
*** เพราะถ้าจะให้พิมพ์ผ่าน  ปุ่ม  Doc  มันจะไม่มีข้อมูลเก็บในตาราง  doctor_cert
*** ซึ่งถ้าจะอ้างอิงข้อมูล  ถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลัง  จะไม่มีข้อมูลให้ดูได้
*** เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของโรงงานโทรมา ขอทราบคำยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับใบรับรองแพทย์จริงไหม

ขอบคุณคับ

28
ใช้ เวอร์ชั่น 3.54.8.19
ใช้งานแพทย์แผนไทย  error  ดังรูป

29
ผมใช้เวอร์ชั่น 3.54.8.19  ได้ใช้ tool รวม Person ที่ซ้ำกัน ให้เป็นคนเดียวกัน(ในบัญชี 1)
มี person_id ที่ cid ซ้ำกัน  2 คือ 16708   และ  60864
16708  นำไปรวมกับ   60864
ผลทีเห็น  คือ  ในตาราง ovst_seq ฟิลดื  pcu_person_id ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปด้วย
ซึ่งเวลาที่ส่งออก 18  แฟ้มแล้ว  ทำให้ มีแฟ้ม  บริการ  แต่ไม่มี  person

ขอบคุณครับ

30
ตอนนี้ใช้เวอร์  3.54.5.24
ผู้ป่วยสิทธิเบิกต้นสังกัด  รัฐวิสาหกิจไฟ้ฟ้า  (มิได้เป็นเบิกกรมบัญชีกลาง)
เราจะทำเรื่องเบิกเงินผ่านต้นสังกัดเลย
จะออกใบเสร็จ  ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน  ที่เบิกไม่ได้
ในหน้าจอออกใบเสร็จทั่ว  ไปก็แสดงยอดปกติ
แต่พอ  คลิกบันทึก  หน้าจอในส่วนรายละเอียด การออกใบเสร็จ  สกส  ไม่มีรายการอะไรเลย

31
HOSxP Inventory / Inventory ปรับยอดคลังใหญ่ไม่ได้ 3.54.2.15
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2011, 10:27:40 AM »
ลงรายการพื้นฐานหมดแล้ว
จะปรับยอดคลังใหญ่
ทำกับวัสดุการแพทย์  (เป็นคลังวัสดุการแพทย์ก่อนนะครับ  ถ้า  เภสัชกร  เขาพอใจจะขออนุมัติซื้อ)
คลิกเลือกไม่ได้ตามรูปครับ

รพช.ไทรน้อย 
ขอบคุณครับ

32
3.54.1.22 ผู้ป่วยใน คำนวณ DRG นานมากจนแฮงค์
ขอบคุณครับ

33
อาจารย์ครับ  ผมดาวโลด  ระบบ Inventory  ไม่ได้ครับ
จะลองใช้จริง กับวัสดุทางการแพทย์
แล้วจะขยายไปเรื่อย  ๆ 

ขอบคุณครับ

34
รบกวนครับ  รพ.แห่งใด   สำหรับงานห้องคลอด    และลงได้ครบบ้างครับ  อยากขอรายละเอียด  และวิธิปฏิบัติงานด้วย
พอดีว่าที่   รพ.  ของผม  ทางเจ้าหน้าที่งานห้องคลอด  เขาจะลงข้อมูลแทนการลง  เอกสารครับ
denchaihos@hotmail.com

35
พอดีเด็กคลอดที่  รพ.   discharge  แล้ว 
เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด  ตรงข้อมูลการคลอด
เมื่อใส่รายการมารดาแล้ว  คลิกปุ่มนำเข้าข้อมูล  เกิด  eeroor  ดังภาพ

ทั้งๆที่  ในหน้างานผูป่วยใน  (ห้องคลอด  ก็ได้ลง  cid  ของมารดาถูกต้องแล้ว)  หรือเป็นเพราะเลข 13 หลัก
มันมีขีดคั่นหรือเปล่า 

36
ส่ง PP Package แล้วมีข้อมูลตรวจก่อนคลอด และตรวจหลังคลอด ใน แฟ้ม EPI
เพราะในตาราง  anc_service  มีรายการเหล่านี้อยู่
ซึ่งถ้าเอาออก เวลาให้บริการผู้รับบริการ  ก็ไม่สามารถระบุว่า  มาตรวจก่อนคลอด  หรือ หลังคลอดครั้งที่เท่าไหร
จะทำอย่างไรดีครับ
ตัดออกเองเลยได้ไหมไม่อยากส่งข้อมูลที่เสียเข้าไปคับ
เวอร์ 3.53.12.8 ครับผม

37
อัพเป็น 3.53.12.7
แล้วเกิดปัญหาดังรูป  แต่ผมคลิก  No  เอาไว้ก่อน

38
server-master:server-slave:IBM Xeon QuardCore X3650 M2 CPU 2.0 ram 4 g(ได้มาใหม่ เลยเอาทำเป็น server)

mysql:5.1.43   ver_hosxp:3.53.4.9

server-slave:IBM Xeon QuardCore E5405 CPU 2.0 ram 6 g(ของเดิม  เอาทำเป็นสำรอง)
 มีการใช้  swap  memory  มากขึ้นเรือย ๆ   ในขณะที่รีสตาร์ทเซอเวอร์ใหม่  ก็ยังใช้ไม่เท่าไหร่
พอ สักสองสามวัน  134984 
ตามรูปเลยครับ แนบ  my.cnf มาด้วย

และตอนนี้ เวลา backup  หรือ  initailimport 
บรรดาตาราง  opiterece_log, replicate_log
นำเข้าไม่ได้  เพราะเกิด error แล้ว
ขอบคุณครับ

39
ช่วยดูคำสั่งให้หน่อยครับ  ต้องเขียนอย่างไรถึงจะถูก  (คำสั่งเดี่ยวกัน)
อันนี้วางใน  สายฟ้า   ทำงานได้ปกติครับ
set @total:=350;
select vn,hn,icode,qty,vstdate,finance_number,income,paidst,item_no,sum_price,
@total:=@total-sum_price as total
from opitemrece  where finance_number="0235884" order by income,item_no


แต่อันด้านล่างนี้  นำไปใสใน  รายงาน ที่ script  มันไม่ได้ครับ
fcds2.datarequest('set @total:=350');
                          ('select vn,hn,icode,qty,vstdate,finance_number,income,paidst,item_no,sum_price,'+
                          ' @total:=@total-sum_price as total'+
                          ' from opitemrece  where finance_number="0235884" order by income,item_no');

ขอบคุณครับ

40
จากคำสั่งนี้
select v.pcode,v.rcpno_list,v.rcpt_money,r.*
from rcpt_print    r left outer join vn_stat v on v.vn=r.vn
where r.rcpno<>v.rcpno_list  and v.vstdate="2010-08-25" and v. pcode="A2" order by r.finance_number
และรูปที่แนบมา
ทำไหม มีการออกใบเสร็จ  แล้ว ในตาราง vn_stat ตรงคอลัมน์ rcpno_list และ rcpt_money  ไม่ตรงกันกับข้อมูลในตาราง rcpt_print  ครับ 
และที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นบางคนด้วย  ไม่ใช่ทุกคน  ออกจากเครื่องคอมตัวเดี่ยวกัน  เวอร์ชั่นเดี่ยวกัน  คือ
3.53.4.9
ทำให้มีปัญหาเปิดใช้งานเมนู  ผู้ป่วยยังไม่ชำระเงิน เพื่อทำค้างชำระแล้ว  เกิดไปทำค้างชำระคนที่ออกใบเสร็จจ่ายเงินแล้ว

่ขอบคุณครับ

41
ใครใช้ Risk Management บ้างขอความรู้หน่อยครับ
เนื่องจากว่า  เจ้าหน้าที่ ที่ รพ.ของผม  ท่านขยันในการลงข้อมูลกันเหลือเกิน
อยากได้โปรแกรมลงความเสี่ยงครับ

ปล.มีคู่มือและวิธีการใช้ด้วยย่ิงดีครับ

ขอบพระคุณครับ

42
อยากให้มีการคำนวณค่า GFR ในผลแล็ปด้วย
เพราะเห็นมี  โปรแกรมสำเร็จรูปที่  รพ.วิเชียร  หรือเปล่าไม่รู้ทำไว้
ดีมากครับ
น่าจะเอามาแปะไว้กับ  hosxp  ตรง  ทีมีการรายงานผลแล็ป 
ของ Createnine ด้วยน่ะครับ
ขอบคุณครับ
ปล.  หมอท่ั้งหลายท่านอยากได้น่ะครับ

43
เรียนอาจารย์ทั้งหลาย ช่วยตรวจสคริปต์และรายงานนี้ให้หน่อยครับ (โรคเรื้อรัง) ที่ สปสช.  เขาขอมาน่ะครับ
เพื่อให้ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจริง  ก่อน ที่ผู้อื่น  (หรือผมเอง)จะนำไปใช้แบบผิด ๆ
ตามไฟล์ซิปครับ

ขอความกรุณาท่านอื่น อย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับ  ถ้ายังไม่ได้รับการยืนยันจากอาจารย์ทั้งหลาย

ขอบคุณครับ

ปล.เคยได้ส่งให้อาจารย์นาจ ตรวจแล้วครับ ท่านบอกว่าให้โพสในบอร์ด  ด้วย

44
เจอปัญหา วิธีใช้ยาแบบกำหนดเอง Usage Line3 ไม่พิมพ์ออกเวชระเบียนและใบสั่งยา
ตามรูปน่ะครับ 


ขอบคูณครับ

45
เห็นเมนู  เงินรับฝากมานานแล้ว  ไม่รู้ใช้อย่างไร  ค้นหาในบอร์ดก็ไม่เจอ
ตามที่เข้าใจเองน่ะครับว่า
1.คนไข้เอาเงินมาฝากเอาไว้   ที่นี้  เวลาที่มาตรวจรักษา  ระบบจะทำการหักเงินออกจาก
เงินรับฝากไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งหมดครับ   เช่น
ฝากเงินไว้ 1000  บาท
มารักษา
ครั้งที่ 1 หมดเงินไป 200 บาท  (ออกใบเสร็จ)
ครั้งที่ 2 หมดเงินไป 300 บาท  (ออกใบเสร็จ)
ครั้งที่ 3 หมดเงินไป 400 บาท  (ออกใบเสร็จ)
ฯลฯ  โดยที่ระบบจะทำการแจ้งให้ทราบว่า ได้ทำการฝากเงินไว้ก่อนแล้ว  และเหลือยอดเท่าไหร
ช่วยให้ความรู้หน่อยน่ะครับ   
ปล. แต่ตามที่ทดสอบ  มันไม่ไปหักเงินที่ฝากไว้ให้ครับ
ไม่รู้ว่ามันจะขัดแย้งกับระบบบัญชีสากลหรือเปล่า

ขอบคุณครับ

46
สิทธิชำระเงินเอง  (10)  ที่หน้าห้องการเงิน  สามารถคลิกขวา  ทำการค้างชำระได้
แต่ สิทธิเบิกต้นสังกัด (20) คลิกขวาไม่มีขึ้นอะไรเลย 
อยากจะทำค้างชำระครับ  สิทธินี้ผมตั้งการออกใบเสร็จแบบ สกส.  ด้วย
เวอร์ชั่น 3.53.5.4 ครับ
ขอบคุณครับ

47
ชาว hosxp ทั่งหลายครับ
เวอร์ชั่น 3.53.3.12 ผมส่งออกแฟ้ม drug  แล้วชื่อ ฟิลด์ UNIT_PACKING ผิดครับ (text)
โปแกรมส่งออกเป็น UNITPACKIN (ผิด)  ซึ่งเวลาที่ สนย.นำเข้าตรวจสอบมันจะผิดพลาด
แต่สำหรับ สปสช.  ผมไม่แน่ใจว่าเขาตรวจแบบไหน
อันที่ถูกต้องตาม สปสช.คือ  UNIT_PACKING
กังวลใจเหมือนกันเพราะ  ส่งแฟ้มไปที่  สปสช.แล้ว  ถ้าเขาตรวจให้ผ่านก็บุญไปครับ

จึงแนะนำว่าไม่ควรใช้ เวอร์ชั่นนี้ครับ

48
Report Exchange / มีรายงานกายภาพมาฝากครับ
« เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 10:22:07 AM »
ความสามารถ
-เลือก ใน-นอกเวลา ได้
-เลือกสิทธิ์ ได้
-เลือก โรงพยาบาลประจำสิทธิได้

จุดมุ่งหมาย  สำหรับเรียกเบิกจาก  ประกันสังคมต้นสังกัด และสิทธิเบิกได้

ปล.ใช้รายงานจากเวปบอร์ดมาเยอะเลยอยากตอบแทนอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้างครับ

49
เรื่องสัญลักษณ์ต่าง ๆใน Remed

ขอบคุณครับ

50
MySQL / ขอความช่วยเหลือเรื่องการทำ slave
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 09:55:30 AM »
ผมได้ slave มาใหม่จะทำ slave เลยทำตามวิธีการที่อาจารย์ MN โพสไว้  ตามวิธีด้านล่าง
แต่พอใช้คำสั่ง vi เพื่อคอนฟิกค่า my.cnf แล้วเพิ่มบรรทัดเข้าไป มันก็เกิด error  รูปที่แนบมาต้องการรู้ว่าผมใช้
คำสั่ง vi ถูกหรือเปล่า

วิธีการทำ slave  ตามที่อาจารย์หมาน้อยบอก
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=1555.0
 การกำหนดระบบ Replication ของ MySQL
&laquo; เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 06:49:00 AM &raquo; อ้างถึง  

--------------------------------------------------------------------------------
ในการใช้งาน MySQL สามารถเปิดใช้งานระบบ replication ที่มีใน MySQL ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

1. ติดตั้ง MySQL ลงในเครื่่องที่จะทำหน้าที่เป็น Slave
2. เปิด configuration file ของ mysql มาแก้ไข หากใช้ linux จะอยู่ที่ /etc/my.cnf หรือหากใช้ Windows จะอยู่ที่ c:\windows\my.ini
3 ในเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Master ให้เพิ่ม ตรง section [mysqld] ดังนี้ครับ


server-id=1
log-bin
sync_binlog=1
innodb_safe_binlog


และที่สำคัญต้อง grant สิทธิให้ sa ด้วยคำสั่ง
grant all on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option

4. ในเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Slave ให้เพิ่ม ตรง section [mysqld] ดังนี้ครับ (สมมติว่าเครื่อง server มี IP Address เป็น 192.168.0.1 นะครับ)


server-id=2
master-host=192.168.0.1
master-user=sa
master-password=sa
replicate-do-db=hos
log-warnings
slave-skip-errors=all


5. ทำการ Re-Start mysql ทั้ง master และ slave

6. ที่เครื่อง slave ใช้คำสั่ง
mysql> load data from master
เพื่อทำนำเข้าข้อมูลจากเครื่อง master ไปยัง slave

หากไม่สำเร็จให้เปิด Log file ของ MySQL มาดู ทั้งใน Master และ slave
**************************
error  ที่เกิดหลังจาก restart mysql
MySQL.Manager of pid-file quit without ประมาณนี้ครับ


หน้า: [1] 2