แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - skypec

หน้า: [1] 2
1
หน้าจอทันตกรรม หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วจะขึ้นข้อความตลอดเลยครับ

System Message
SQL Error: Duplicate entry '5500460' for key 'PRIMARY'
select * from dtdn where hn='000090620' and regdate between '2012-01-01' and '2012-12-31'

แก้ไขยังไงครับ

ขอบคุณครับ

2
ขอคำสั่ง SQL เกี่ยวกับ refer แยกเป็นข้อๆ นะครับ

1.สาขาโรคหัวใจ 5 อันดับ
2.ทารกแรกคลอด 5 อันดับ
3.การบาดเจ็บ 5 อันดับ
4.มะเร็ง 5 อันดับ
5.ภัยสุขภาพ-โรคระบาด 5 อันดับ

ขอบคุณครับ

3
หลังจากได้อ่านกระทู้เกี่ยวกับปัญหา refer แล้ว ลองทำตามคำแนะนำ ก็ยังเจอปัญหาอยู่
พอบันทึกจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา

System Message
SQL Error: Unknown column 'referout_id' in 'field list'
select * from referout where referout_id=1645

พอเข้าไปดูในตาราง referout ข้อมูลไม่ได้บันทึกให้

รบกวนอ. ทุกท่าน หรือท่านอื่นที่เจอปัญหาช่วยแนะนำวิธีแก้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

4
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Error ตอนเปลี่ยน HN
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 23:36:02 PM »
เป็นตอนเปลี่ยน HN เวอร์ชั่นที่ใช้ 3.54.11.25 เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกันครับ
พอเปลี่ยน HN เสร็จ แล้วกด ok จะขึ้นตามรูปแรก
พอกดบันทึก จะขึ้นตามรูปที่สอง
ลองค้นหาด้วย HN ใหม่ที่ได้ข้อมูลจะหายหมด แล้วลองค้นหาด้วย CID ก็จะได้ HN ใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไว้ แต่ข้อมูลก็ไม่มา
แก้ปัญหานี้ยังไงบ้างครับ

EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Mon, 28 Nov 2011 23:18:30 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.54.11.25
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Fri, 25 Nov 2011 13:49:32 +0700
  1.6 Up Time         : 10 minutes, 17 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Mon, 28 Nov 2011 23:28:48 +0700
  2.2 Address       : 00420B03
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.54.11.25
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (Double).
  2.7 ID            : C00E
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : BUT-HOSxP
  3.2 Name      : Home Used Only
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Home
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : RH052
  5.2 Total Memory  : 2047 Mb
  5.3 Free Memory   : 1094 Mb
  5.4 Total Disk    : 55.89 Gb
  5.5 Free Disk     : 39.86 Gb
  5.6 System Up Time: 7 hours, 8 minutes, 17 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7400  @ 2.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1280 x 720, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 GS (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050 (driver 1.00)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.015.052
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 192.168.015.001
  7.4 DNS 1     : 203.113.024.199
  7.5 DNS 2     : 203.113.127.199
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11438 [รพช. รือเสาะ]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.47-rel11.2
                                  Database hosru @ 192.168.15.250]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select vsttime from ovst where hn = '5405196' order by vstdate desc,vsttime desc limit 1
  8.6 No 2                     : select vstdate from ovst where hn = '5405196' order by vstdate desc,vsttime desc limit 1
  8.7 No 3                     : select count(*) from ovst where hn = '5405196'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/hosxp.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = hosxp
                                 identity = 107259408
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_checkpoint = reflex
                                 innodb_adaptive_flushing = OFF
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 25165824
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 5389680640
                                 innodb_change_buffering = inserts
                                 innodb_checkpoint_age_target = 0
                                 innodb_checksums = OFF
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_doublewrite_file =
                                 innodb_enable_unsafe_group_commit = 0
                                 innodb_expand_import = 0
                                 innodb_extra_rsegments = 0
                                 innodb_extra_undoslots = OFF
                                 innodb_fast_checksum = OFF
                                 innodb_fast_recovery = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = Barracuda
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_flush_neighbor_pages = 1
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 1
                                 innodb_ibuf_max_size = 2694840320
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_lock_wait_timeout = 120
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 1073741824
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_old_blocks_pct = 37
                                 innodb_old_blocks_time = 0
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_overwrite_relay_log_info = OFF
                                 innodb_page_size = 16384
                                 innodb_pass_corrupt_table = 0
                                 innodb_read_ahead = linear
                                 innodb_read_ahead_threshold = 56
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_recovery_stats = OFF
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_spin_wait_delay = 6
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_stats_update_need_lock = 1
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 30
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 10
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_purge_thread = 1
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_version = 1.0.8-11.2
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 2147483648
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 107259408
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_bin_trust_routine_creators = OFF
                                 log_error = /var/lib/mysql/hosxp.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_filter =
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_slow_rate_limit = 1
                                 log_slow_slave_statements = OFF
                                 log_slow_sp_statements = ON
                                 log_slow_timestamp_every = OFF
                                 log_slow_verbosity = microtime
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = ON
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 1073741824
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 1073741824
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_mmap_size = 18446744073709551615
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 2147483648
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 5010
                                 optimizer_fix = ON
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/lib/mysql/hosxp.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 profiling_server = OFF
                                 profiling_use_getrusage = OFF
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 854
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 1073741824
                                 query_cache_strip_comments = OFF
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 2097152
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 4194304
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_name_resolve = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/hosxp-slow.log
                                 slow_query_log_microseconds_timestamp = OFF
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 2097152
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = ON
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 suppress_log_warning_1592 = OFF
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 2000
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 thread_statistics = OFF
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1322497144
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 use_global_log_slow_control = none
                                 use_global_long_query_time = OFF
                                 userstat_running = OFF
                                 version = 5.1.47-rel11.2
                                 version_comment = Percona Server (GPL), 11.2, Revision 53
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

5
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / 3.54.11.24 มาแว้ว
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 14:39:03 PM »
โหลดเก็บไว้ก่อนละกัน  ;D

6
มีปัญหากับค่ารักษาของผู้ป่วยในครับ
จะออกมาซ้ำกัน เช่น ค่าห้อง ทั้งอยู่ 10 วัน ก็จะออก 10 บรรทัด ทำให้ออกใบเสร็จหลายใบ
ดูภาพประกอบ และแบบฟอร์มด้วยนะครับ

7
คนไข้ Admit วันนี้เมื่อตอนเที่ยง แต่รายการ ATO  ขึ้นจนถึงวันที่ 30/11/54 ล่วงหน้าไปหนึ่งเดือน
รายการ ATO เป็นรายการเตียงและอาหาร กับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผูกติดไว้กับรายการเตียงคนไข้
ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร และขอแนวทางแก้ไขด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

8
ทางห้องบัตรได้แก้ไขสิทธิการรักษา เป็นสิทธิใหม่ พอปริ้นใบ ร.บ. 1 ต.02 จะออกสิทธิการรักษาของเดิม ไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบตรงไหน
ขอบคุณครับ

9
ได้ดึงข้อมูลด้วยคำสั่ง
select * from ksklog where detail like "%540000001%"
ข้อมูลก็จะแสดงออกมา พอนำเข้า โดยการเลือก revert delta แล้ว ให้เลือกตาราง กลับไม่มีตาราง ipt ให้เลือก พิมพ์เข้าไปก็ไม่ได้
ต้องทำอย่างไรถึงจะเลือกตาราง ipt ได้
เป็นปัญหาอยู่นี้ครับ

10
คนไข้ Admit วันที่ 22/6/54 จำหน่าย 13/7/54 รวม 21 วัน
ในแต่ละวันจะมีค่าที่ขึ้นออโต้ คือ ค่าห้องกับค่าพยาบาล รวม 600 บาท
แต่โปแกรมขึ้นออโต้ให้ถึงวันที่ 2/1/55 รวมทั้งหมดเป็น 203 วัน
ทำให้ค่ารักษาทั้งสองอย่างสูงมาก

ปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ ทำไมถึงค่ารักษาขึ้นออโต้ถึงวันที่ 2/1/55 เลยนะครับ
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกับคนไข้รายนี้ยังไงครับ

ขอขอบคุณล่วงนะครับ

11
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / medication profile
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 07:47:31 AM »
สอบถามหน้า medication profile เมื่อพิมพ์ hn แล้ว ข้อมูลจะเรียงตามอะไร และกี่บรรทัดครับ

ห้องยาแจ้งมาว่าจะเลือกข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเรียงจาก an เก่า => an ใหม่ เนื่องจากบางคนนั้น admit เป็นชีวิตจิตใจของเค้าไปแล้วครับ

12
หลังจากเลือกคนไข้แล้ว ไม่สามารลงข้อมูลได้ หน้าต่างจะกระพริบตลอด

ขอทราบวิธีแก้ด้วยครับ (ตั้งแต่อัปเวอร์ชั่นใหม่ๆ หน้าต่างจะกระพริบหลายหน้าต่างครับ)

13
นอกเรื่อง / 3.54.7.5 มาแว้ว
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 12:21:17 PM »
โหลดดดดดดดดดดด

14
ขึ้นตอนบันทึก ในหน้า บันทึกผลวินิจฉัย ผู้ป่วยนอก

EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Mon, 4 Jul 2011 09:54:09 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.54.6.30
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 30 Jun 2011 21:46:12 +0700
  1.6 Up Time         : 2 hours, 5 minutes, 36 seconds

Exception:
------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Mon, 4 Jul 2011 11:59:45 +0700
  2.2 Address       : 004E1412
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.54.6.30
  2.5 Type          : EInvalidOperation
  2.6 Message       : Cannot focus a disabled or invisible window.
  2.7 ID            : 3040
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : HOSxP BUT1
  3.2 Name      : but1
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : RH051
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
--------------------------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TMainForm
  4.2 Form Text    : 5.1.47-rel11.2  Database hosru @ 192.168.15.250 - [1]
  4.3 Control Class: TOVSTDiagForm
  4.4 Control Text : 1

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : RH051
  5.2 Total Memory  : 2047 Mb
  5.3 Free Memory   : 1154 Mb
  5.4 Total Disk    : 55.89 Gb
  5.5 Free Disk     : 44.07 Gb
  5.6 System Up Time: 2 days, 13 hours, 17 minutes, 12 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7400  @ 2.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 GS (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050 (driver 1.00)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.015.044
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 192.168.015.001
  7.4 DNS 1     : 192.168.015.001
  7.5 DNS 2     : 203.113.127.199
  7.6 DHCP      : ON             

Custom Information:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11438 [รพช. รือเสาะ]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.47-rel11.2
                                  Database hosru @ 192.168.15.250]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select count(*) as cc from doctor where code=''
  8.6 No 2                     : select ov.*,    substring(concat(oost.name,' [',sp.department,']'),1,150) as ovstname, odx.icd10 as icdcode, vk.vn as lock_vn,pt.birthtime, substring(icd1.name,1,100) as icdname, concat(odx.icd10,' ',ix.name) as pdxname ,pt.birthday, pty.pcode, st.name as ovstist_name, concat(pt.pname,' ',pt.fname,'  ',pt.lname) as ptname, oapp.nextdate as ndate,vt.age_y,vt.age_m,vt.age_d , vt.cid,c.complete,vt.pttype_in_region,vt.inc_drug,vt.count_in_day+1 as count_in_day  , od.rw ,ovq.pttype_check,ovq.promote_visit from ovst ov left outer join patient pt on pt.hn=ov.hn left outer join ovstdiag odx on odx.vn=ov.vn and odx.diagtype='1' left outer join kskdepartment sp on sp.depcode=ov.cur_dep left outer join ovstost oost on oost.ovstost=ov.ovstost left outer join icd101 icd1 on icd1.code=odx.icd10 left outer join icd101 ix on ix.code=substring(odx.icd10,1,3)  left outer join pttype pty on pty.pttype=ov.pttype  left outer join vn_lock vk on vk.vn = ov.vn left outer join ovstist st on st.ovstist = ov.ovstist  left outer join vn_stat vt on vt.vn=ov.vn  left outer join ovst_drgs od on od.vn = ov.vn left outer join oapp on oapp.vn=ov.vn and oapp.app_no=1 left outer join vn_opd_complete c on c.vn=ov.vn  left outer join ovst_seq ovq on ovq.vn = ov.vn  where (ov.vstdate='2011-07-04'     )  order by ov.vsttime
  8.7 No 3                     : select count(ov.hn) as chn from ovst ov where ov.vstdate='2011-07-04'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/hosxp.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = hosxp
                                 identity = 90101822
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_checkpoint = reflex
                                 innodb_adaptive_flushing = OFF
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 25165824
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 5389680640
                                 innodb_change_buffering = inserts
                                 innodb_checkpoint_age_target = 0
                                 innodb_checksums = OFF
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_doublewrite_file =
                                 innodb_enable_unsafe_group_commit = 0
                                 innodb_expand_import = 0
                                 innodb_extra_rsegments = 0
                                 innodb_extra_undoslots = OFF
                                 innodb_fast_checksum = OFF
                                 innodb_fast_recovery = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = Barracuda
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_flush_neighbor_pages = 1
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 1
                                 innodb_ibuf_max_size = 2694840320
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_lock_wait_timeout = 120
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 1073741824
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_old_blocks_pct = 37
                                 innodb_old_blocks_time = 0
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_overwrite_relay_log_info = OFF
                                 innodb_page_size = 16384
                                 innodb_pass_corrupt_table = 0
                                 innodb_read_ahead = linear
                                 innodb_read_ahead_threshold = 56
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_recovery_stats = OFF
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_spin_wait_delay = 6
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_stats_update_need_lock = 1
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 30
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 10
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_purge_thread = 1
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_version = 1.0.8-11.2
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 2147483648
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 90101822
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_bin_trust_routine_creators = OFF
                                 log_error = /var/lib/mysql/hosxp.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_filter =
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_slow_rate_limit = 1
                                 log_slow_slave_statements = OFF
                                 log_slow_sp_statements = ON
                                 log_slow_timestamp_every = OFF
                                 log_slow_verbosity = microtime
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = ON
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 1073741824
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 1073741824
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_mmap_size = 18446744073709551615
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 2147483648
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 5010
                                 optimizer_fix = ON
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/lib/mysql/hosxp.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 profiling_server = OFF
                                 profiling_use_getrusage = OFF
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 6219
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 1073741824
                                 query_cache_strip_comments = OFF
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 2097152
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 4194304
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_name_resolve = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/hosxp-slow.log
                                 slow_query_log_microseconds_timestamp = OFF
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 2097152
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = ON
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 suppress_log_warning_1592 = OFF
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 2000
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 thread_statistics = OFF
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1309749160
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 use_global_log_slow_control = none
                                 use_global_long_query_time = OFF
                                 userstat_running = OFF
                                 version = 5.1.47-rel11.2
                                 version_comment = Percona Server (GPL), 11.2, Revision 53
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

15
สอบถามอ.ทุกท่านนะครับ
ถ้าจะเพิ่มรหัส O600 ต้องเพิ่มให้ครบทุกช่องรึป่าวครับ เช่น
1.code = O600
2.name = labour with delivery
3.spclty= ? (กำหนดตามแผนก น่าจะเป็น 03)
4.tname = เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด
5.code3 = ? (กำหนดอะไร จำเป็นไหม)
6.code4 = ? (กำหนดอะไร จำเป็นไหม)
7.code5 = ? (กำหนดอะไร จำเป็นไหม)
8.sex = ? (กำหนดเพศยังไง พอดึง diag แล้ว จะขึ้นมาตามเพศที่กำหนดให้รึป่าว)
9.ipd_valid = ? (ต้องกำหนดไหม กำหนดแบบไหน)
10.icd10compat = ? (กำหนด Y กับ N หมายถึงอะไรครับ)
11.icd10tmcompat = ? (กำหนด Y กับ N หมายถึงอะไรครับ)

16
Development / 3.54.6.1
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 08:26:01 AM »
กำลังจะโหลด 3.54.5.35 พอดูอีกทีเป็น 3.54.6.1
รอก่อนละกัน

17
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / 3.54.5.9
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 19:50:59 PM »
ฝากทดสอบอีกครั้งใน 3.54.5.9 นะครับ (อีก 15 นาที ค่อย download นะครับ)

รอครับ

18
นอกเรื่อง / สอบถาม printer ในห้องตรวจ
« เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 11:28:35 AM »
ช่วยแนะนำยี่ห้อ กับรุ่นให้หน่อยนะครับ

อยากได้ที่มี 2 ถาด ปริ้น A5 กับ A4

(ที่ใช้อยู่ตอนนี้ยี่ห้อ Samsung เริ่มมีอาการเดียวกัน กระดาษจะติด)

ขอบคุณครับ

19
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Visit คนไข้ผิดคน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 14:07:18 PM »
ห้องบัตร Visit คนไข้นอกผิดคน และคนไข้คนนี้ Admit ด้วย
สามารถโอนข้อมูลคนไข้ให้กับเจ้าของที่มาตรวจ (ผู้ป่วยนอก) ได้ไหม

20
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ตัวย่อหน้า Drug Profile
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 11:57:08 AM »
1.ในเฟรม Display Type ตัวย่อด้านล่างหมายถึงอะไร
IRx =?
TRx =?
EMx =?
HMe =?
ATO =?
CRx =?
BCH =?

2.การเพิ่มรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องอยู่ในตัวย่อไหน21
เวอร์ชั่นที่ลอง 3.53.11.30 กับ 3.53.12.29

เครื่องโน้ตบุ๊กจะค้่าง เมื่อกดปุ่ม Synchronize

อ.ท่านใดมีวิธีแก้ แนะนำหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

22
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / column 'NAN'
« เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 21:51:00 PM »
ขึ้นตอน Replicate
42S22Unknown column 'NAN' in 'field list' CLI>RH121 SQL>UPDATE opdscreen SET hos_guid='{A884331E-5E7D-45FD-9C39-F75BA7DC50F6}',bmi=NAN WHERE hos_guid='{14B61606-1DAC-443D-8E63-1A0D4646F8FA}'

1.หมายถึงอะไรครับ
2.วิธีแก้ไข แก้แบบไหน

ขอบคุณครับ

23
สอบถามลงรายการเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ของผู้ป่วยใน

ไม่ทราบว่าลงหน้าจอไหน

สามารถกำหนดเป็นสูตรได้รึป่าว (ถ้ากำหนดได้ไปกำหนดตรงไหน)

กำลังจะเริ่มใช้ระบบผู้ป่วยในให้เต็มระบบ

ขอบคุณครับ

24
ตามรูปเลยครับ

ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ไข ตรงไหนครับ

พอกด OK จะไม่ทำงานต่อครับ

ขอบคุณครับ

25
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ลบข้อมูล
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 20:24:29 PM »
จะลบข้อมูลในหน้า กายภาพบำบัด ผู้ป่วยใน ลบตรงไหนครับ

ที่ทำได้แค่ลบรายการที่ลงไป

ขอบคุณครับ

26
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / บัญชี 4 มีปัญหา
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 10:29:34 AM »
หน้าบัญชี 4 พอกดบันทึก จะขึ้นข้อความ Error แบบนี้ครับ

System Message
SQL Error: Duplicate entry '10258' for key 'ix_person_id'
select * from person_epi where person_epi_id = 1769

พอลองค้นหาข้อมูลที่บันทึกไม่มี
เป็นเฉพาะบางคนนะครับ

แก้ไขปัญหานี้แบบไหนครับ

ขอบคุณครับ  :'( :'( :'(

27
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ตรวจฟัน ANC
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 15:48:16 PM »
ตรวจฟัน ANC ต้องลองในบัญชี 2 อย่างเดียวรึเปล่าครับ

ถ้าลงในหน้าจอทันตกรรม ตรง รายละเอียด 1 ข้อมูลจะเชื่อมโยงให้ไหมกับ บัญชี 2

ขอบคุณครับ

28
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Error แฟ้ม Women
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 13:56:31 PM »
จะแจ้งว่า ไม่ใช่เพศหญิง
มีอยู่หลายคน

ตรวจสอบใน patien กับ person แล้ว เพศปกติดีครับ

ต้องแก้ไขตรงไหนครับ

ขอบคุณครับ

29
ขอทราบวิธีการเชื่อมโยงรายการ LAB หน่อยครับ

ในตาราง anc_lab กับ labour_lab

ขอบคุณครับ  :)

30
วันแรกเริ่มแล้วครับ

 :)

31
หลักจากกดปุ่มพิมพ์ในหน้าจอใบรับรองแพทย์

จะขึ้นข้อมูลแจ้งมาครับ ตามรูป

ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไงครับ

32
พอกดบันทึกแล้ว จะขึ้นข้อความแบบนี้ครับ

System Message
Record not found or changed by another user
select * from doctor_position_list where doctor = '142'

Record not found or changed by another user
select * from doctor_position_list where doctor = '142'

ไม่ทราบว่าต้องแก้อย่างไงครับ

ขอบคุณครับ

33
ข้อมูลผู้มารับบริการไม่โชว์

34
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Mysql dump error 2020
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 22:19:33 PM »
เกิด error ตอนทำ  Inttial Import จากเครื่อง master ไปยังเครื่อง slave จะขึ้นข้อความ

mysqldump: Error 2020: Got packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes when dumping tables 'ksklog'

at row: 1598638

รบกวนอ. ช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขด้วยครับ

ขอบคุณครับ  :'(

35
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / error 53.2.27
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2010, 19:36:12 PM »
หลักจากล็อกอินเข้าระบบ แล้วเจอ error ไม่ทราบต้องแก้ไขยังไงครับ

36
Report Exchange / ใบแนบใบเสร็จรับเงิน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 10:11:05 AM »
ท่านใดมีใบแนบใบเสร็จรับเงิน ช่วยโพสให้หน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ

37
นอกเรื่อง / ข้อความแปลกๆ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 11:04:53 AM »
ไม่ทราบว่าใครได้รับข้อความเหมือนผมรึป่าว ครับ  :'(

38
นอกเรื่อง / ภาพอบรมผู้ดูแลระบบ รุ่น 2
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 16:39:04 PM »
วันที่ 2 (บางส่วน)

39
นอกเรื่อง / อบรม HOSxP ผู้ดแลระบบ (สงขลา
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 13:00:15 PM »
วันแรก

40
นอกเรื่อง / (ขำ ขัน) จดหมายถึงฝ่ายบุคคล
« เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 22:04:44 PM »
ถึง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เรื่อง : รายงานการประเมินผลงาน นายก.ไก่

ในช่วงระหว่างทดลองงาน นายก.ไก่เป็นพนักงานที่เอาแต่

ทำงาน เขาสามารถทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่เคย

ใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวและพูดคุยโทรศัพท์ เขาไม่เคย

ลังเลที่จะช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ยังสามารถ

ทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ทันเวลา เขาจะใช้เวลาเกินเวลา

งานเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น โดยถึงกับจะไม่ไป

พักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้ง นายก.ไก่เป็นพนักงานที่ไม่มี

ความเย่อหยิ่งถือตัว ถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรฐานที่สูงมากใน

ความรู้ในสาขาที่เขาได้ร่ำเรียนมา ผมเชื่อว่านายก.ไก่ไม่มี

จุดด้อยใด ๆ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทของเรา ผมขอแนะนำว่าเราควรจะ

เลื่อนขั้นให้เขาเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้การดำเนินการนั้น ควร

จัดการให้เร็วที่สุดครับ
ถึง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เรื่อง : รายงานการประเมินผลงานนายก.ไก่ (เพิ่มเติม)

**ตอนผมเขียนรายงานการประเมิน นายก.ไก่มายืนอยู่หลังผม ไล่ยังไงก็ไม่ไป รายงานการประเมินขอ

ให้อ่านเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัดนะครับ**

41
หลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วเกิด Error ดังรูปครับ

ต้องแก้ปัญหายังไงครับ

ขอบคุณครับ

42
ในหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยนอก กำหนดสิทธิการรักษา อยากให้แก้ตรง พ.ศ. วันหมดอายุ ให้สามารถพิมพ์ ปี พ.ศ. 2600

เพราะสิทธิการรักษาบางคนวันหมดอายุของบัตร จะเลย พ.ศ. 2599 ไปแล้วครับ

43
Report Exchange / ใบเสร็จรับเงิน
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 10:09:48 AM »
การออกใบเสร็จรับเงินตามรูปนะครับ

อยากจะให้ปริ้นรายละเดียดที่อยู่ในหมวดต่างด้วยครับ

เช่น
         1. ค่าบริการทางการพยาบาย
             1.1 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ                        50 บาท
             1.2 ..........
             1.3 ........
         2. ...

ประมาณนี้ครับ

ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ

44
ตามรูปนะครับ

รหัสข้อมูลพื้นฐานที่ยังว่างอยู่ต้องดูจากที่ไหนครับ

 :'( :'(

45
Report Exchange / ขอ REPORT INCOME-LIST-5
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 13:06:19 PM »
ท่านใด มี REPORT INCOME-LIST-5
 
ช่วยจัดให้นะครับ
 
ขอบคุณครับ

46
ไม่สามารถพิมพ์ปี พ.ศ. 26XX ในช่องวันหมดอายุ ตามรูป

47
printer ที่สามารถพิมพ์หน้าหลังได้ในแผ่นเดียว

มียี้ห้อ/รุ่น ใดบ้างครับที่ใช้งานได้ดี (สำหรับตั้งในห้องตรวจโรค)

ขอบคุณครับ

48
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / รายงาน 506
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 12:43:40 PM »
ในหน้าบันทึกรายงานโรค 506 ในส่วนของรหัสสถานบริการ ต้องใช้รหัสไหน

49
นอกเรื่อง / สอบถามเรื่อง windows
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 19:22:33 PM »
ตามภาพเลยครับว่า windows เป็นอะไร

50
หลังจากลบ hosxp ตัวเก่าออกแล้ว ติดตั้งตัว full 3.52.3.7

เกิด error

ขอคำแนะนำ และวิธีแก้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2