BMS-HOSxP Community

HOSxP => โปรแกมส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก => ข้อความที่เริ่มโดย: Call Center ที่ ตุลาคม 15, 2021, 18:28:32 PM

หัวข้อ: อัพเดต การแก้ไขโปรแกรมส่งออกข้อมูล
เริ่มหัวข้อโดย: Call Center ที่ ตุลาคม 15, 2021, 18:28:32 PM
สัปดาห์นี้มีการปรับแก้ไขโปรแกรมส่งออกข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเพื่อรองรับการส่งออกตามนโยบายประกาศ  ซึ่งมีการแก้ไข ดังนี้ค่ะ

โปรแกรมส่งออก CHI Export Release Number 1581. แก้ไขแฟ้ม OPService ให้ส่งออก  diagtype  ในส่วน OPDx มาในฟิลด์ SL ลำดับความสำคัญของการวินิจฉัย (แก้ error WS1 : SL ไม่ถูกต้อง)


[attach=1]


2. แก้ไขแฟ้ม BILLTRAN ให้ส่งออกข้อมูล TMLT code กรณี เป็นรายการ blood bank (ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต)


[attach=2]

โปรแกรม CIPN Claim Export  4.64.10.13

1. แก้ไข CIPN Claim Export ให้สามารถส่งออก service_type กรณีผู้ป่วย Covid-19 สำหรับการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

[attach=3]