BMS-HOSxP Community

HOSxP => รายงานตัวชี้วัด 66 ตัวของกระทรวงสาธารณสุข => ข้อความที่เริ่มโดย: manoi ที่ เมษายน 02, 2013, 14:45:00 PM

หัวข้อ: 4. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ เมษายน 02, 2013, 14:45:00 PM
ที่มา : บัญชี 2 เนื่องจากตัวชี้วัดข้อนี้ ใช้นับจำนวนโรงพยาบาล ซึ่งรายละเอียดตามเงื่อนไขข้อ 1,5,6 ยังไม่สามารถนับจากฐานข้อมูลได้ต้องใช้วิธีประเมิน จึงขอข้ามไปนะครับ