ผู้เขียน หัวข้อ: Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ  (อ่าน 4867 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ por

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,087
 • เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉัน
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Blog Adminpor
Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ
adminpor
ICT @ Office of Public Health.Nakhonsi Province.
Mobile.083-1740976
Office.075-343409 to 106

ออฟไลน์ por

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,087
 • เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉัน
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Blog Adminpor
Re: Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 23:40:57 PM »
0
EurekaLog 6.1.02

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Fri, 14 Oct 2011 22:49:35 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.54.10.11
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Tue, 11 Oct 2011 18:58:13 +0700
  1.6 Up Time         : 39 minutes, 38 seconds

Exception:
------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Fri, 14 Oct 2011 23:29:14 +0700
  2.2 Address       : 0041A50B
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.54.10.11
  2.5 Type          : EConvertError
  2.6 Message       : '' is not a valid integer value.
  2.7 ID            : BE06
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : POR
  3.2 Name      :
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF
                  SeCreateSymbolicLinkPrivilege   - OFF

Computer:
--------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : ADMINPOR
  5.2 Total Memory  : 8124 Mb
  5.3 Free Memory   : 3725 Mb
  5.4 Total Disk    : 195.21 Gb
  5.5 Free Disk     : 120.81 Gb
  5.6 System Up Time: 10 hours, 41 minutes, 44 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM) i7 CPU       Q 740  @ 1.73GHz
  5.8 Display Mode  : 1366 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce GT 435M (driver 8.17.12.8026 - RAM 2048 MB)
  5.11 Printer      : EPSON TX101 (driver 1.31)

Operating System:
--------------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7 (64 bit)
  6.2 Build # : 7601
  6.3 Update  : Service Pack 1
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 010.146.022.015 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.2 Submask   : 255.255.255.255 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 061.019.064.019 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 061.019.245.246 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - ON              - ON              - ON              - ON             

Custom Information:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : 11339 [âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ âç¾ÂÒºÒŶéÓ¾ÃóÃÒ]
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.2.7-MariaDB
                          Database hos @ 127.0.0.1]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : select sys_value from sys_var where sys_name='DIRECT_NHSO_18_FILE_DATACENTER'
  8.6 No 2             : select count(*) as cc from sys_var where sys_name='DIRECT_NHSO_18_FILE_DATACENTER'
  8.7 No 3             : select * from  thalassaemia_location_type
  8.8 DBMS Variables   :
  8.9                  :
  8.10 aria_block_size : 8192
                         aria_checkpoint_interval = 30
                         aria_force_start_after_recovery_failures = 0
                         aria_group_commit = none
                         aria_group_commit_interval = 0
                         aria_log_file_size = 1073741824
                         aria_log_purge_type = immediate
                         aria_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                         aria_page_checksum = ON
                         aria_pagecache_age_threshold = 300
                         aria_pagecache_buffer_size = 134213632
                         aria_pagecache_division_limit = 100
                         aria_recover = NORMAL
                         aria_repair_threads = 1
                         aria_sort_buffer_size = 134217728
                         aria_stats_method = nulls_unequal
                         aria_sync_log_dir = NEWFILE
                         aria_used_for_temp_tables = OFF
                         auto_increment_increment = 1
                         auto_increment_offset = 1
                         autocommit = ON
                         automatic_sp_privileges = ON
                         back_log = 50
                         basedir = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\
                         big_tables = ON
                         binlog_cache_size = 32768
                         binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                         binlog_format = STATEMENT
                         bulk_insert_buffer_size = 8388608
                         character_set_client = tis620
                         character_set_connection = tis620
                         character_set_database = tis620
                         character_set_filesystem = binary
                         character_set_results = tis620
                         character_set_server = tis620
                         character_set_system = utf8
                         character_sets_dir = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\share\charsets\
                         collation_connection = tis620_thai_ci
                         collation_database = tis620_thai_ci
                         collation_server = tis620_thai_ci
                         completion_type = 0
                         concurrent_insert = 2
                         connect_timeout = 10
                         datadir = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\data\
                         date_format = %Y-%m-%d
                         datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                         deadlock_search_depth_long = 15
                         deadlock_search_depth_short = 4
                         deadlock_timeout_long = 50000000
                         deadlock_timeout_short = 10000
                         default_week_format = 0
                         delay_key_write = ON
                         delayed_insert_limit = 100
                         delayed_insert_timeout = 300
                         delayed_queue_size = 1000
                         div_precision_increment = 4
                         engine_condition_pushdown = ON
                         error_count = 0
                         event_scheduler = OFF
                         expire_logs_days = 0
                         extra_max_connections = 1
                         extra_port = 0
                         flush = OFF
                         flush_time = 1800
                         foreign_key_checks = ON
                         ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                         ft_max_word_len = 84
                         ft_min_word_len = 4
                         ft_query_expansion_limit = 20
                         ft_stopword_file = (built-in)
                         general_log = OFF
                         general_log_file = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\data\ADMINPOR.log
                         group_concat_max_len = 1024
                         have_community_features = YES
                         have_compress = YES
                         have_crypt = NO
                         have_csv = YES
                         have_dynamic_loading = YES
                         have_geometry = YES
                         have_innodb = YES
                         have_ndbcluster = NO
                         have_openssl = DISABLED
                         have_partitioning = YES
                         have_query_cache = YES
                         have_rtree_keys = YES
                         have_ssl = DISABLED
                         have_symlink = YES
                         hostname = ADMINPOR
                         identity = 193219
                         ignore_builtin_innodb = OFF
                         init_connect =
                         init_file =
                         init_slave =
                         innodb_adaptive_checkpoint = estimate
                         innodb_adaptive_flushing = OFF
                         innodb_adaptive_hash_index = ON
                         innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                         innodb_auto_lru_dump = 0
                         innodb_autoextend_increment = 8
                         innodb_autoinc_lock_mode = 1
                         innodb_buffer_pool_shm_checksum = ON
                         innodb_buffer_pool_shm_key = 0
                         innodb_buffer_pool_size = 134217728
                         innodb_change_buffering = inserts
                         innodb_checkpoint_age_target = 0
                         innodb_checksums = ON
                         innodb_commit_concurrency = 0
                         innodb_concurrency_tickets = 500
                         innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                         innodb_data_home_dir =
                         innodb_dict_size_limit = 0
                         innodb_doublewrite = OFF
                         innodb_doublewrite_file =
                         innodb_enable_unsafe_group_commit = 0
                         innodb_expand_import = 0
                         innodb_extra_rsegments = 0
                         innodb_extra_undoslots = OFF
                         innodb_fast_checksum = OFF
                         innodb_fast_recovery = OFF
                         innodb_fast_shutdown = 1
                         innodb_file_format = Antelope
                         innodb_file_format_check = Barracuda
                         innodb_file_per_table = ON
                         innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                         innodb_flush_log_at_trx_commit_session = 3
                         innodb_flush_method =
                         innodb_flush_neighbor_pages = 1
                         innodb_force_recovery = 0
                         innodb_ibuf_accel_rate = 100
                         innodb_ibuf_active_contract = 1
                         innodb_ibuf_max_size = 67092480
                         innodb_io_capacity = 200
                         innodb_lazy_drop_table = 0
                         innodb_lock_wait_timeout = 50
                         innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                         innodb_log_block_size = 512
                         innodb_log_buffer_size = 8388608
                         innodb_log_file_size = 134217728
                         innodb_log_files_in_group = 2
                         innodb_log_group_home_dir = .\
                         innodb_max_dirty_pages_pct = 75
                         innodb_max_purge_lag = 0
                         innodb_mirrored_log_groups = 1
                         innodb_old_blocks_pct = 37
                         innodb_old_blocks_time = 0
                         innodb_open_files = 300
                         innodb_overwrite_relay_log_info = OFF
                         innodb_page_size = 16384
                         innodb_pass_corrupt_table = 0
                         innodb_read_ahead = linear
                         innodb_read_ahead_threshold = 56
                         innodb_read_io_threads = 4
                         innodb_recovery_stats = OFF
                         innodb_replication_delay = 0
                         innodb_rollback_on_timeout = OFF
                         innodb_show_locks_held = 10
                         innodb_show_verbose_locks = 0
                         innodb_spin_wait_delay = 6
                         innodb_stats_auto_update = 1
                         innodb_stats_method = nulls_equal
                         innodb_stats_on_metadata = ON
                         innodb_stats_sample_pages = 8
                         innodb_stats_update_need_lock = 1
                         innodb_strict_mode = OFF
                         innodb_support_xa = OFF
                         innodb_sync_spin_loops = 30
                         innodb_table_locks = ON
                         innodb_thread_concurrency = 0
                         innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                         innodb_thread_sleep_delay = 10000
                         innodb_use_purge_thread = 1
                         innodb_use_sys_malloc = ON
                         innodb_use_sys_stats_table = OFF
                         innodb_version = 1.0.15-12.7
                         innodb_write_io_threads = 4
                         insert_id = 0
                         interactive_timeout = 28800
                         join_buffer_size = 1048576
                         keep_files_on_create = OFF
                         key_buffer_size = 134217728
                         key_cache_age_threshold = 300
                         key_cache_block_size = 1024
                         key_cache_division_limit = 100
                         key_cache_segments = 0
                         language = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\share\english\
                         large_files_support = ON
                         large_page_size = 0
                         large_pages = OFF
                         last_insert_id = 193219
                         lc_time_names = en_US
                         license = GPL
                         local_infile = ON
                         log = OFF
                         log_basename =
                         log_bin = OFF
                         log_bin_trust_function_creators = OFF
                         log_bin_trust_routine_creators = OFF
                         log_error = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\data\ADMINPOR.err
                         log_output = FILE
                         log_queries_not_using_indexes = OFF
                         log_slave_updates = OFF
                         log_slow_filter =
                         log_slow_queries = OFF
                         log_slow_rate_limit = 1
                         log_slow_time = 10.000000
                         log_slow_verbosity =
                         log_warnings = 1
                         long_query_time = 10.000000
                         low_priority_updates = OFF
                         lower_case_file_system = ON
                         lower_case_table_names = 1
                         maria_block_size = 8192
                         maria_checkpoint_interval = 30
                         maria_force_start_after_recovery_failures = 0
                         maria_group_commit = none
                         maria_group_commit_interval = 0
                         maria_log_file_size = 1073741824
                         maria_log_purge_type = immediate
                         maria_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                         maria_page_checksum = ON
                         maria_pagecache_age_threshold = 300
                         maria_pagecache_buffer_size = 134213632
                         maria_pagecache_division_limit = 100
                         maria_recover = NORMAL
                         maria_repair_threads = 1
                         maria_sort_buffer_size = 134217728
                         maria_stats_method = nulls_unequal
                         maria_sync_log_dir = NEWFILE
                         maria_used_for_temp_tables = OFF
                         max_allowed_packet = 268435456
                         max_binlog_cache_size = 4294963200
                         max_binlog_size = 1073741824
                         max_connect_errors = 10
                         max_connections = 1000
                         max_delayed_threads = 20
                         max_error_count = 64
                         max_heap_table_size = 67108864
                         max_insert_delayed_threads = 20
                         max_join_size = 18446744073709551615
                         max_length_for_sort_data = 1024
                         max_long_data_size = 268435456
                         max_prepared_stmt_count = 16382
                         max_relay_log_size = 0
                         max_seeks_for_key = 4294967295
                         max_sort_length = 1024
                         max_sp_recursion_depth = 0
                         max_tmp_tables = 32
                         max_user_connections = 0
                         max_write_lock_count = 4294967295
                         min_examined_row_limit = 0
                         multi_range_count = 256
                         myisam_block_size = 1024
                         myisam_data_pointer_size = 6
                         myisam_max_sort_file_size = 2146435072
                         myisam_mmap_size = 4294967295
                         myisam_recover_options = DEFAULT
                         myisam_repair_threads = 1
                         myisam_sort_buffer_size = 134217728
                         myisam_stats_method = nulls_unequal
                         myisam_use_mmap = OFF
                         named_pipe = OFF
                         net_buffer_length = 16384
                         net_read_timeout = 30
                         net_retry_count = 10
                         net_write_timeout = 60
                         new = OFF
                         old = OFF
                         old_alter_table = OFF
                         old_passwords = OFF
                         open_files_limit = 2048
                         optimizer_prune_level = 1
                         optimizer_search_depth = 62
                         optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                         pbxt_auto_increment_mode = 0
                         pbxt_checkpoint_frequency = 28MB
                         pbxt_data_file_grow_size = 2MB
                         pbxt_data_log_threshold = 64MB
                         pbxt_flush_log_at_trx_commit = 1
                         pbxt_garbage_threshold = 50
                         pbxt_index_cache_size = 32MB
                         pbxt_log_buffer_size = 256K
                         pbxt_log_cache_size = 16MB
                         pbxt_log_file_count = 3
                         pbxt_log_file_threshold = 32MB
                         pbxt_max_threads = 1007
                         pbxt_offline_log_function = 0
                         pbxt_record_cache_size = 32MB
                         pbxt_row_file_grow_size = 256K
                         pbxt_support_xa = ON
                         pbxt_sweeper_priority = 0
                         pbxt_transaction_buffer_size = 1MB
                         pid_file = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\data\ADMINPOR.pid
                         plugin_dir = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\lib/plugin
                         plugin_maturity = unknown
                         port = 3306
                         preload_buffer_size = 32768
                         profiling = OFF
                         profiling_history_size = 15
                         protocol_version = 10
                         pseudo_thread_id = 2366
                         query_alloc_block_size = 8192
                         query_cache_limit = 1048576
                         query_cache_min_res_unit = 4096
                         query_cache_size = 67108864
                         query_cache_type = ON
                         query_cache_wlock_invalidate = OFF
                         query_prealloc_size = 8192
                         rand_seed1 =
                         rand_seed2 =
                         range_alloc_block_size = 4096
                         read_buffer_size = 1048576
                         read_only = OFF
                         read_rnd_buffer_size = 1048576
                         relay_log =
                         relay_log_index =
                         relay_log_info_file = relay-log.info
                         relay_log_purge = ON
                         relay_log_space_limit = 0
                         report_host =
                         report_password =
                         report_port = 3306
                         report_user =
                         rpl_recovery_rank = 0
                         secure_auth = OFF
                         secure_file_priv =
                         server_id = 0
                         shared_memory = OFF
                         shared_memory_base_name = MYSQL
                         skip_external_locking = ON
                         skip_name_resolve = ON
                         skip_networking = OFF
                         skip_show_database = OFF
                         slave_compressed_protocol = OFF
                         slave_exec_mode = STRICT
                         slave_load_tmpdir = C:\Windows\TEMP
                         slave_net_timeout = 3600
                         slave_skip_errors = OFF
                         slave_transaction_retries = 10
                         slow_launch_time = 2
                         slow_query_log = OFF
                         slow_query_log_file = C:\Program Files (x86)\HOSxP\MySQL\data\ADMINPOR-slow.log
                         socket = MySQL
                         sort_buffer_size = 1048576
                         sql_auto_is_null = ON
                         sql_big_selects = ON
                         sql_big_tables = ON
                         sql_buffer_result = OFF
                         sql_log_bin = ON
                         sql_log_off = OFF
                         sql_log_update = ON
                         sql_low_priority_updates = OFF
                         sql_max_join_size = 18446744073709551615
                         sql_mode =
                         sql_notes = ON
                         sql_quote_show_create = ON
                         sql_safe_updates = OFF
                         sql_select_limit = 18446744073709551615
                         sql_slave_skip_counter =
                         sql_warnings = OFF
                         ssl_ca =
                         ssl_capath =
                         ssl_cert =
                         ssl_cipher =
                         ssl_key =
                         storage_engine = MyISAM
                         sync_binlog = 0
                         sync_frm = ON
                         system_time_zone = SE Asia Standard Time
                         table_definition_cache = 256
                         table_lock_wait_timeout = 50
                         table_open_cache = 512
                         table_type = MyISAM
                         thread_cache_size = 0
                         thread_handling = one-thread-per-connection
                         thread_pool_size = 20
                         thread_stack = 294912
                         time_format = %H:%i:%s
                         time_zone = SYSTEM
                         timed_mutexes = OFF
                         timestamp = 1318607456
                         tmp_table_size = 16777216
                         tmpdir = C:\Windows\TEMP
                         transaction_alloc_block_size = 8192
                         transaction_prealloc_size = 4096
                         tx_isolation = REPEATABLE-READ
                         unique_checks = ON
                         updatable_views_with_limit = YES
                         userstat = OFF
                         version = 5.2.7-MariaDB
                         version_comment = Source distribution
                         version_compile_machine = ia32
                         version_compile_os = Win32
                         wait_timeout = 28800
                         warning_count = 0

Call Stack Information:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module        |Unit                      |Class                    |Procedure/Method                   |Line     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=7560; Priority=0; Class=; [Main]                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0041A50B|HOSMy.exe     |FastcodeStrToInt32Unit.pas|                         |StrToIntError                      |82[1]    |
|0040F1F8|HOSMy.exe     |SysUtils.pas              |                         |StrToInt                           |         |
|01B346D7|HOSMy.exe     |LabourEntryU.pas          |TLabourEntryForm         |cxButton13Click                    |1187[104]|
|005007D1|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |Click                              |         |
|0050076C|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |Click                              |         |
|004BA2B2|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButton                  |Click                              |         |
|004BA294|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButton                  |Click                              |         |
|007A9CA7|HOSMy.exe     |cxButtons.pas             |TcxCustomButton          |Click                              |1659[8]  |
|00405814|HOSMy.exe     |System.pas                |                         |_CallDynaInst                      |         |
|004BA3B0|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButton                  |CNCommand                          |         |
|004BA3A4|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButton                  |CNCommand                          |         |
|007AA1A5|HOSMy.exe     |cxButtons.pas             |TcxCustomButton          |CNCommand                          |1883[4]  |
|005002CB|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |WndProc                            |         |
|77ABE0CD|ntdll.dll     |                          |                         |RtlAllocateHeap                    |         |
|00503FA9|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TWinControl              |WndProc                            |         |
|77ABE545|ntdll.dll     |                          |                         |RtlMultiByteToUnicodeN             |         |
|77ABDFFE|ntdll.dll     |                          |                         |RtlFreeHeap                        |         |
|77ABDF85|ntdll.dll     |                          |                         |RtlFreeHeap                        |         |
|77ABE683|ntdll.dll     |                          |                         |RtlDeleteBoundaryDescriptor        |         |
|00500010|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |WndProc                            |         |
|00504317|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TWinControl              |WndProc                            |         |
|00503E1C|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TWinControl              |WndProc                            |         |
|004BA15C|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButtonControl           |WndProc                            |         |
|004BA0F0|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas              |TButtonControl           |WndProc                            |         |
|007AA12A|HOSMy.exe     |cxButtons.pas             |TcxCustomButton          |WndProc                            |1861[18] |
|004FFF58|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |Perform                            |         |
|004FFF34|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |Perform                            |         |
|00504467|HOSMy.exe     |Controls.pas              |                         |DoControlMsg                       |         |
|00504444|HOSMy.exe     |Controls.pas              |                         |DoControlMsg                       |         |
|00504EBF|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TWinControl              |WMCommand                          |         |
|005002CB|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |WndProc                            |         |
|00500010|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TControl                 |WndProc                            |         |
|00504317|HOSMy.exe     |Controls.pas              |TWinControl              |WndProc                            |         |
|004059FC|HOSMy.exe     |System.pas                |                         |_AfterConstruction                 |       
adminpor
ICT @ Office of Public Health.Nakhonsi Province.
Mobile.083-1740976
Office.075-343409 to 106

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,601
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2011, 15:23:27 PM »
0
ลอง ไม่เลือกจำหน่าย แล้วกดบันทึกได้ไหมครับ...เพราะเดือนทีส่งข้อมูล...record ถูกจำหน่ายจากบัญชี 2 ไปแล้ว
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 99 Client   V.3 Version  3.64.10.xx
Server  : CENTOS6  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ saiphon

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 431
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2011, 19:09:36 PM »
0
Version10.14 อ.mn แก้ให้แล้วครับ
Admin Amnatcharoen
Server HP ProLiant ML350 G6  2.8 GHz Ram 12 GB
CentOS 5.3 , MYSQL 5.1.30 64bit จำนวน 2 เครื่อง
Server HP ProLiant ML350 G6  2.8 GHz Ram 8 GB
Windows Server 2003 , MYSQL 5.1.30 64bit จำนวน 1 เครื่อง
ขึ้นระบบ HOSxP PCU เมื่อ 1 เม.ย.52
ขึ้นระบบ Datacenter เมื่อ 15 มิ.ย.52 โดย อ.MN

ออฟไลน์ por

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,087
 • เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉัน
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Blog Adminpor
Re: Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2011, 21:32:06 PM »
0
ลอง ไม่เลือกจำหน่าย แล้วกดบันทึกได้ไหมครับ...เพราะเดือนทีส่งข้อมูล...record ถูกจำหน่ายจากบัญชี 2 ไปแล้ว

ถ้าไม่จำหน่ายไม่ error ครับ  ขอบคุณมากครับพี่สายฝน
adminpor
ICT @ Office of Public Health.Nakhonsi Province.
Mobile.083-1740976
Office.075-343409 to 106