แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - manoi

หน้า: 1 ... 167 168 [169] 170 171
8401
ช่วยส่งแบบฟอร์มที่แก้ไขแล้วเข้ามาได้หรือเปล่าครับ

8402
Development / Re: GUID function สำหรับ VB Developer ครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2006, 19:33:45 PM »
โค๊ด: [Select]
[code lang=vb]

Option Explicit
Type GUID
    l1 As Long
    l2 As Long
    l3 As Long
    l4 As Long
End Type
Declare Function CoCreateGuid Lib "OLE32.DLL" (lpGuid As GUID) As Long
Declare Function StringFromGUID2 Lib "OLE32.DLL" (lpGuid As GUID, ByVal lpString As String, ByVal cbBytes As Integer) As Integer

Public Function UniqueValue() As String
Dim id As GUID
Dim sTemp$
Dim nLen%, hr&

hr = CoCreateGuid(id)
If (hr = 0) Then
    sTemp = StrConv(String(38, Chr(0)), vbUnicode)
    nLen = StringFromGUID2(id, sTemp, Len(sTemp))
    sTemp = StrConv(sTemp, vbFromUnicode)
    If (nLen > 0) Then
        If (Left(sTemp, 1) = "{") Then sTemp = Right(sTemp, Len(sTemp) - 1)
        If (Right(sTemp, 1) = "}") Then sTemp = Left(sTemp, Len(sTemp) - 1)
        nLen = InStr(sTemp, "-")
        Do While (nLen <> 0)
            sTemp = Left(sTemp, nLen - 1) & Right(sTemp, Len(sTemp) - nLen)
            nLen = InStr(sTemp, "-")
        Loop
    Else
        sTemp = ""
    End If
End If
UniqueValue = sTemp

End Function

8403
ตอนนี้จะมีสองแบบครับคือ
1. สิทธิการรักษาที่ผู้ป่วยใช้ไม่ต้องชำระเงิน (ลูกหนี้สิทธิ เช่น บัตรทอง) หากเป็นกรณีนี้ รายการก็จะเป็นแบบไม่ต้องชำระเงิน (ลูกหนี้) อยู่แล้วครับ หรือหากไม่ต้องการให้นำเงินไปคิดเป็นลูกหนี้ ให้ทำการแก้ไขค่าบริการให้เป็น 0 บาทครับ
2. สิทธิการรักษาที่ผู้ป่วยใช้เป็นชนิดต้องชำระเงิน เช่น ชำระเงินเอง  หากเป็นกรณีนี้ รายการที่เกิดขึ้นก็จะคิดแบบชำระเงินเองครับ ณ ตอนนี้หากต้องการไม่คิดเงินผู้ป่วยให้แก้ไขราคาตอนบันทึกรายการให้เป็น 0 ครับ (จริงๆ ควรจะเป็นส่วนลดเงินสด 100%)

8404
ลองคำสั่งนี้ดูครับ
โค๊ด: SQL
  1. UPDATE nondrugitems SET istatus = 'Y'  WHERE (istatus = '' OR istatus IS NULL)
  2.  
จากนั้น update search list ใหม่

8405
การเขียน SQL Script / Re: Pascal Script for Fun Part I
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2006, 08:04:42 AM »
เย้ Geshi ทำงานได้แล้ว

8406
การเขียน SQL Script / Re: Free Software OS Microsoft Windows&reg; XP compatible
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2006, 07:32:35 AM »
ฝาก อ.อ๊อด ทดสอบให้หน่อยครับว่าลงและใช้ HOSxP ได้หรือเปล่า :)

8407
เพิ่งรู้ว่าทำตัววิ่งได้ด้วย

8408
ใช่ครับ

8409
ตอนนี้ใช้ version อะไรครับ

oqueue ควรจะเรียงลำดับไปเรื่อยๆ นะครับ ยกเว้นว่ามีการ ลบ visit ออกครับ

ตรวจสอบการเรียงลำดับด้วยคำสั่งนี้ครับ

โค๊ด: SQL
  1. SELECT vn,oqueue FROM ovst WHERE vstdate = CURRENT_DATE ORDER BY vn
  2.  

8410
เป็นทุก case หรือเฉพาะ case รูปด้านบนครับ

8411
เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วครับ

8412
paracetamol 10 เม็ด เม็ดละ 50 สตางค์ ก็ 5 บาทครับ
(สมมติครับ เพราะผมไม่เห็น icode)

พอดีเห็นถามมากว้างๆ ก็เลยบอกตารางที่เก็บข้อมูลรายละเอียดในใบสั่งยาให้ครับ ถ้าต้องการข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย รายใบสั่งยา หรือ ราย visit ให้นำข้อมูลจากตาราง vn_stat ครับ (ผู้ป่วยนอก) ผู้ป่วยในจากตาราง an_stat ครับ

8413
ช่วยอธิบายขั้นตอนที่นำเข้าข้อมูลด้วยครับ

8414
ผมเพิ่มปุ่มสำหรับดูผลแลปที่จุดซักประวัติใ้ห้เหมือนห้องตรวจแพทย์ให้แล้วครับ
2.49.8.23
ส่วน ประวัติใน emr จะทำการตรวจสอบให้ครับ

8415
ทำการแก้ไขให้แล้วครับ

2.49.8.23

8416
ไม่ตรงยังไงครับ

8417
เคยติดต่อกับ staff ท่านไหนเอาไว้ครับ (จะได้ตามเรื่องให้ได้ถูกคนครับ)

8418
opitemrece ครับ

8419
เป็นใบสั่งยาที่พิพม์จากห้องใหนครับ เวชระเบียน หรือ ห้องตรวจแพทย์

8420
Development / Re: จะโพสรูปภาพขึ้นไปยังไงครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2006, 21:54:11 PM »
คลิกที่ Link +ตัวเลือกเพิ่มเติม ตามรูปครับ
จะมีช่องให้เลือกแนบแฟ้มครับ

8421
Development / Re: สวัสดี ลินุกซ์ : Hello Linux
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2006, 21:47:03 PM »
หากมี ip จริง อย่าลืมติดตั้ง denyhosts ด้วยนะครับ ด้วยคำสั่ง

yum install denyhosts

สำหรับ ban ip address ที่พยายามสุ่ม login ผ่าน ssh เข้ามาครับ

8422
Development / ฝากให้ อ.ทวีทองครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2006, 21:27:16 PM »
ผมได้ export ข้อมูลจากตาราง icd10 และ icd9 เป็น excel และบีบเป็น zip file แนบมาให้แล้วครับ

8423
ยินดีต้อนรับ / Re: พอดีว่า .....
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2006, 21:21:49 PM »
คำสั่ง
โค๊ด: SQL
  1. SELECT COUNT (*) AS num FROM ovst,vn_stat WHERE (vn_stat.vn LIKE '4906%') AND (ovst.an IS NOT NULL)
  2.  
เป็นคำสั่งที่ผิดครับ หากมีการดึงข้อมูลมาจากหลายตารางในรูปแบบของ equi join จะต้องระบุเงื่อนไขการเชื่อมโยงของสองตารางนี้ด้วยครับ ควรจะเป็น
โค๊ด: SQL
  1. SELECT COUNT(ovst.*) AS num FROM ovst,vn_stat WHERE (vn_stat.vn LIKE '4906%') AND (ovst.an IS NOT NULL)  AND ovst.vn = vn_stat.vn
  2.  

ส่วนข้อมูลใน ovst.an นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลอ้างอิงไปยังการ Admit ครับว่าผู้ป่วยได้รับการ admit โดยในขั้นตอนการ admit ระบบจะทำการ update ovst.an ให้ด้วยครับ

ในระบบการ admit ผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน ผู้ป่วยจะต้องผ่านขั้นตอนมาจาก opd ก่อนครับ ดังนั้นผู้ป่วยทุกรายที่ admit จะต้องมี visit number เชื่อมโยงไปยังการมา ( ipt.vn = ovst.vn) 

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการ admit แนะนำให้ทำการนำข้อมูลมาจากตาราง ipt ครับไม่ใช่ ovst


ส่วน replicate_log ที่ผมได้ตอบไปนั้นผมนับเฉพาะการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ครับ ยังไม่รวมการส่งตรวจ ครับ (ถ้ารวมกันก็น่าจะเกิน 50 ครับ)

ส่วน รง.5 ที่แจ้งว่าไม่ตรง ไม่ทราบพอจะช่วยแจ้ง version ของ hosxp ที่กำลังใช้งานอยู่เข้ามาด้วยได้หรือไม่ครับ และจะช่วยได้มากหากช่วยส่ง ตัวอย่างหน้าจอของ report ที่มีปัญหาเข้ามาด้วยครับ

8424
ลองทดสอบ Print testpage จาก windows ได้หรือเปล่าึครับ

หากทดสอบแล้วพิมพ์จาก windows ได้ แต่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมแล้วค้าง อาจจะอยู่ที่ขนาดกระดาษครับ ให้ทำการแก้ไขขนาดกระดาษของแบบฟอร์ม Refer ใหม่ครับ

8425
หลังจากที่เข้าโปรแกรมแล้ว เลือก logout แล้วกลับมาตั้งค่า auto login ใหม่ครับ
หรือหากเข้าโปรแกรมไม่ได้ (error ขณะ Login ครั้งแรก) ให้ทำการลบแฟ้ม c:\windows\hos-win32.ini ออกครับ

8426
Report Exchange / Re: ขอรายงาน (ช่วยด้วย !!)
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2006, 05:38:08 AM »
คุณเอ็ม จาก รพ.อะไรครับ

8427
ครับ ดูเีงียบๆ จัง

8428
สูตรหัตถการ แก้ไขให้แล้วครับ ใช้ได้แล้ว
2.49.8.22

8429
ใส่ . แล้วตามด้วยตัวอักษรได้เลยครับ

เช่น .a ก็จะแสดงชื่อสูตร ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a ครับ

8430
ต้องกดปุ่ม exec ครับ (แต่กดปุ่ม run มันก็ execute ให้เหมือนกันครับ)

ใช้ IPD Drug Profile ได้หรือยังครับ

8431
ได้ check ตรงนี้ไว้หรือเปล่าครับ

8432
ส่งหน้าจอเข้ามาด้วยครับ

8433
ผมเพิ่มตัวเลือกไว้ที่ห้องตรวจแพทย์แล้วครับ ให้เลือก remed รายการยาที่ยกเลิกไ้ด้ (ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า) จะได้ช่วยลดปัญหาจากการ remed ไปได้ก่อนครับ

2.49.8.21

8434
แก้ไขคำสั่งที่ถูกต้องให้แล้วครับ

8435
Upgrade Structure หรือยังครับ

หากทำแล้วยัง error อยู่

ลองใ้ช้คำสั่งนี้ครับ

update nondrugitems set ipd_price = 0 where ipd_price IS NULL

8436
๊Upgrade Structure หรือยังครับ

หากทำแล้วยัง error อยู่

ลองใ้ช้คำสั่งนี้ครับ

update nondrugitems set ipd_price = 0 where ipd_price IS NULL

8437
มี 2 ทางเลือกครับ

1.  ให้แพทย์คีย์รายการยาที่ยกเลิกการใช้ ไปก่อน (ในช่วงแรก)
2.  ปรับปรุงข้อมูลรายการในบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ครับ (แต่อาจจะมีรายการซ้ำซ้อนกัน)

8439
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: replicate error
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2006, 21:04:28 PM »
Duplicate entry error เป็น error ที่ไม่สำคัญครับ เนื่องจากในตัว hosxp จะมีการเพิ่มข้อมูลเข้าในบางตาราง โดยใช้คำสั่ง insert โดยตรง แต่ไม่แสดง error ในขณะทำงานครับ และคำสั่งนี้ก็จะถูกส่งไปยัง slave database ด้วยครับ ดังนั้นจึงขึ้นข้อความแสดง error ที่ตัว replicate agent

8440
ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องการ remed หากมีปัญหามาก ให้กำหนด istatus เป็น Y ก่อนครับ

(อย่าลืม update searchlist ที่เมนูห้องยาด้วยนะครับ)

8441
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: bug v.49.8.18 (pt note)
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2006, 06:08:31 AM »
แก้ไขให้แล้วครับ

8442
แก้ไขให้แล้วครับ

2.49.8.20

8443
Development / Re: เรียนถาม อ.ชัยพรครับเกี่ยวกับ.1.2.3 etc>>
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2006, 04:05:41 AM »
เรื่อง Unit dose ผมต้องขอโทษจริงๆ ครับ เป็นความผิดของผมเองที่รับปากเอาไว้ แต่เนื่องจากมีงานสำคัญหลายอย่างที่ต้องทำให้เสร็จก่อนจึงทำให้ไม่ทันครับ ต้องขออภัยจริงๆ แต่ผมตั้งใจจะทำให้อยู่แล้วครับ ดังนั้นสถานะตอนนี้จึงบอกไม่ได้ว่าจะเสร็จตอนไหนครับ

ส่วนเรื่อง lab ผมเคย post เอาไว้ในกระทู้เก่าๆ ลองค้นหาดูก่อนดีไหมครับ

8444
รายงานอะไรครับ

8445
Development / Re: เรียนถาม อ.ชัยพรครับเกี่ยวกับ.1.2.3 etc>>
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2006, 01:19:25 AM »
1.sticker unit dose ผมต้องขอเวลาอีกหน่อยครับ เนื่องจากมัวแต่ยุ่งอยู่กับการย้าย web ครับ
2.ปัจจุบันตรวจผลแลปด้วยวิธีไหนครับ
3.ทำไว้แล้วครับ อยู่ในขั้นตอนการนัด
4.กำหนดรายการ lab ให้ตรวจสอบกลุ่มผู้มีิสิทธิอ่านผล lab ตัวนี้ ไว้ได้ครับ

ระบบเดิมใช้อะไรอยู่ครับ แล้วระบบใหม่ดีกว่าระบบเดิมอย่างไรบ้างครับ

8446
ตอนนี้เปลี่ยนสีได้ 6 สี โดยการคลิกตรงสีมุมบนขวาสุดของ Homepage ครับ

สามารถปรับความกว้างได้ด้วยนะครับ

8447
Development / Re: มีอะไรใหม่ใน 2.49.8.18
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2006, 22:20:21 PM »
แบบฟอร์มที่พิมพ์ที่จุดซักประวัติครับ ต้องไปปรับขนาดกระดาษ และข้อมูลที่จะพิมพ์ใหม่ด้วยนะครับ

8448
Development / Re: มีอะไรใหม่ใน 2.49.8.18
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2006, 22:18:04 PM »
การพิมพ์ Sticker สำหรับปะ OPD Card ที่จุดซักประวัติ สามารถทำได้ครับ (จริงๆ ทำได้นานแล้ว) เพียงแต่ check ตรงช่อง พิมพ์ Sticker Screen เอาไว้

8449
Development / Re: มีอะไรใหม่ใน 2.49.8.18
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2006, 21:47:16 PM »
จุดซักประวัติ สามารถกำหนดความเร่งด่วนได้แล้วครับ

8450
Development / Re: มีอะไรใหม่ใน 2.49.8.18
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2006, 21:40:10 PM »
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ หากใส่ CID ที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถนำสิทธิ Online มาใช้ได้เช่นเดียวกันครับ

หน้า: 1 ... 167 168 [169] 170 171