สถิติทั่วไป - dotAtainer

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
31 วัน, 15 ชั่วโมงและ 54 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
1,256 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
8 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 15 posts (7%)
  1 am
 • 38 posts (17%)
  2 am
 • 36 posts (16%)
  3 am
 • 29 posts (13%)
  4 am
 • 7 posts (3%)
  5 am
 • 21 posts (10%)
  6 am
 • 21 posts (10%)
  7 am
 • 24 posts (11%)
  8 am
 • 20 posts (9%)
  9 am
 • 3 posts (1%)
  10 am
 • 1 posts (0%)
  11 am
 • 1 posts (0%)
  12 pm
 • 3 posts (1%)
  1 pm
 • 1 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ
636 posts of the member's 1256 posts (50.64%)
636
นอกเรื่อง
168 posts of the member's 1256 posts (13.38%)
168
MySQL
164 posts of the member's 1256 posts (13.06%)
164
Linux
93 posts of the member's 1256 posts (7.40%)
93
Networking
44 posts of the member's 1256 posts (3.50%)
44
ยินดีต้อนรับ
43 posts of the member's 1256 posts (3.42%)
43
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3
30 posts of the member's 1256 posts (2.39%)
30
HOSxP PCU
29 posts of the member's 1256 posts (2.31%)
29
Development
22 posts of the member's 1256 posts (1.75%)
22
Admin tools
9 posts of the member's 1256 posts (0.72%)
9

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

BMS Online Referal System
5 posts of the board's 113 posts (4.42%)
4.42%
MySQL
164 posts of the board's 5692 posts (2.88%)
2.88%
Linux
93 posts of the board's 3236 posts (2.87%)
2.87%
Networking
44 posts of the board's 2091 posts (2.10%)
2.10%
นอกเรื่อง
168 posts of the board's 23829 posts (0.70%)
0.71%
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ
636 posts of the board's 108492 posts (0.59%)
0.59%
Admin tools
9 posts of the board's 2221 posts (0.41%)
0.41%
ยินดีต้อนรับ
43 posts of the board's 12101 posts (0.36%)
0.36%
HOSxP Web Services
5 posts of the board's 1731 posts (0.29%)
0.29%
HOSxP PCU
29 posts of the board's 11257 posts (0.26%)
0.26%