BMS-HOSxP Community

HOSxP => Feature Request (แจ้งปรับปรุง หรือ พัฒนาระบบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: HnumPetch ที่ สิงหาคม 08, 2022, 15:31:28 PM

หัวข้อ: แจ้งเพิ่มช่องกรอกข้อมูล Oxygen Saturation ในหน้าซักประวัติ
เริ่มหัวข้อโดย: HnumPetch ที่ สิงหาคม 08, 2022, 15:31:28 PM
 ได้รับการRequst จากแพทย์มาครับว่าอยากให้ตัวโปรแกรม เพิ่มช่องกรอกข้อมูล Oxygen Saturation เป็น %
ในหน้าบันทึกข้อมูลที่ส่วนซักประวัติครับ