BMS-HOSxP Community

HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: fauzan ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 21:23:33 PM

หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: fauzan ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 21:23:33 PM
ไม่ทราบว่ามีที่ไหนที่ยกเลิกพิมพ์ใบ OPD Card แล้วบ้างครับ พอดีว่าที่รพ.พึ่งยกเลิกระบบพิมพ์ OPD Card เจอปัญหาว่าเมื่อไม่พิมพ์ OPD Card จะทำให้พิมพ์ ใบ Physical exam ที่ใช้สำหรับ Admit ไม่ได้ครับ เนื่องจากในตัวคำสั่งตอนออกแบบรายงานผมใช้ Doctor_order_print เป็นตารางหลักครับ ไม่ทราบยังมีตารางไหนพอจะใช้ได้บ้างครับ เมื่อต้องการปริ้นแค่เฉพาะรายคนที่มีการสั่ง admit ครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ พฤษภาคม 30, 2017, 08:02:18 AM
ไม่ทราบว่าคำสั่งเดิมเขียนไว้ยังไงครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: fauzan ที่ พฤษภาคม 30, 2017, 09:26:08 AM
ไม่ทราบว่าคำสั่งเดิมเขียนไว้ยังไงครับ

select d1.*,v1.*,o1.*,s.*,t.blobtext,t.blobtext2,pe.image1,i1.name as dx0_name,CASE s.found_allergy WHEN "N" THEN "ปฏิเสธการแพ้ยา" WHEN "Y" THEN "แพ้ยา" WHEN "V" THEN "มีประวัติแพ้ยา" WHEN "U" THEN "ไม่ทราบ"  END AS al
from doctor_order_print d1
left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d1.vn
left outer join ovst o1 on o1.vn=d1.vn
left outer join opdscreen s on s.vn = d1.vn
left outer join pe_image pe on pe.vn=d1.vn
left outer join tempreport t on t.name=d1.vn and t.reportname="DOCTOR-FORM"
left outer join icd101 i1 on i1.code=substring(v1.dx0,1,3)
where d1.vn="540620145318"

เป็นโค้ดที่เจ้าหน้าที่คนก่อนเขียนไว้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ พฤษภาคม 30, 2017, 11:39:10 AM
ต้องเอาข้อมูลมาจากตารางอื่นครับ เพราะ doctor_order_print จะถูกลบออกทุกครั้งที่มีการสั่งพิมพ์ Sticker ยา

เอา ovst มาแทน doctor_order_print เลยก็ได้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: fauzan ที่ พฤษภาคม 31, 2017, 11:02:58 AM
ต้องเอาข้อมูลมาจากตารางอื่นครับ เพราะ doctor_order_print จะถูกลบออกทุกครั้งที่มีการสั่งพิมพ์ Sticker ยา

เอา ovst มาแทน doctor_order_print เลยก็ได้ครับ

พอเปลี่ยนมาใช้ ovst ก็จะขึ้น Error ตามรูปครับ ไม่แน่ใจว่าผมต้องสร้างตัวแปรหรือเขียนโค้ดประมาณไหนครับให้ระบบปริ้นต่อเมื่อเราเลือกคนไข้มาจากเมนูรักษาของแพทย์ แล้วเลือกแบบฟอร์มนี้ จากนั้นสั่งปริ้นได้เลย เช่น ผมเลือกนายกอไก่ HN 0000060 ขึ้นมา แล้วเลือกแบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่ออกแบบไว้ จากนั้นสั่งปริ้น ณ Visit ที่มารักษาตอนนี้(วันที่ปัจจุบัน)ได้เลยครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: fauzan ที่ มิถุนายน 01, 2017, 11:45:58 AM
เฝ้ารอครับ ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เลยครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ มิถุนายน 01, 2017, 16:20:25 PM
ต้องเอาข้อมูลมาจากตารางอื่นครับ เพราะ doctor_order_print จะถูกลบออกทุกครั้งที่มีการสั่งพิมพ์ Sticker ยา

เอา ovst มาแทน doctor_order_print เลยก็ได้ครับ

พอเปลี่ยนมาใช้ ovst ก็จะขึ้น Error ตามรูปครับ ไม่แน่ใจว่าผมต้องสร้างตัวแปรหรือเขียนโค้ดประมาณไหนครับให้ระบบปริ้นต่อเมื่อเราเลือกคนไข้มาจากเมนูรักษาของแพทย์ แล้วเลือกแบบฟอร์มนี้ จากนั้นสั่งปริ้นได้เลย เช่น ผมเลือกนายกอไก่ HN 0000060 ขึ้นมา แล้วเลือกแบบฟอร์มใบตรวจร่างกายที่ออกแบบไว้ จากนั้นสั่งปริ้น ณ Visit ที่มารักษาตอนนี้(วันที่ปัจจุบัน)ได้เลยครับ
ส่งใบตรวจร่างกายที่ทำไว้ มาดูหน่อยครับ
export จาก report designer มาเป็น .cds นะครับ
หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ - ใบ Physical exam
เริ่มหัวข้อโดย: fauzan ที่ มิถุนายน 02, 2017, 15:24:46 PM
ส่งใบตรวจร่างกายที่ทำไว้ มาดูหน่อยครับ
export จาก report designer มาเป็น .cds นะครับ

นี้ครับอาจารย์ ผมแนบเป็นไฟล์นะครับ