ผู้เขียน หัวข้อ: Error Version 3.51.5.29  (อ่าน 4813 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มะโหน่ง

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 583
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • สสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
Error Version 3.51.5.29
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:22:41 PM »
0
หลังจาก update Structure เสร็จ แล้ว
Login อีกครั้ง พบ Error Update จาก
Version 3.51.1.8 MySQL 5.0.45
Server FreeBSD 6.1

รูปที่ 1 และ 2 เกิด Error เมื่อ Login ครับ
และ รูป ที่ 3 เกิด เมื่อ มีการ Logout ครับสสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
้http://www.phrankratai.com
D้W = http://1.179.153.246:99

ออฟไลน์ มะโหน่ง

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 583
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • สสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
Re: Error Version 3.51.5.29
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:26:37 PM »
0
Log File จาก Error รูปที่ สอง ครับ

EurekaLog 6.0.13

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 12 Jun 2008 16:08:48 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.51.5.29
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 29 May 2008 15:00:36 +0700
  1.6 Up Time         : 42 seconds

Exception:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 12 Jun 2008 16:09:31 +0700
  2.2 Address       : 01FC3197
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.51.5.29
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : SQL Error: This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable).
  2.7 ID            : 8710
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : UNU
  3.2 Name      : UNU
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
----------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TApplication
  4.2 Form Text    : :: HOSxP ???. ??????? ::
  4.3 Control Class: TApplication
  4.4 Control Text : :: HOSxP ???. ??????? ::

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NONG
  5.2 Total Memory  : 1022 Mb
  5.3 Free Memory   : 618 Mb
  5.4 Total Disk    : 15 Gb
  5.5 Free Disk     : 6.97 Gb
  5.6 System Up Time: 6 hours, 19 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : HP Officejet 6200 series (driver 2.335.5.0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.236 - 172.010.010.221
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 172.010.010.254
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000 - 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 172.010.010.254
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : 11208 [???. ???????]
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.0.45-log
                          Database hos2 @ 172.10.10.251]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : create function get_serialnumber(param1 varchar(150)) returns int  begin   declare serial_exist int;   declare xserial_no  int;   if param1='' then      select 'test' into param1;   end if;    select count(serial_no) into serial_exist from serial where name = param1;   if serial_exist = 0 then   insert into serial (name,serial_no) values (param1,0);   end if;   update serial set serial_no = serial_no + 1 where name = param1;   select serial_no into xserial_no from serial where name = param1;   return xserial_no;  end;
  8.6 No 2             : drop function get_serialnumber
  8.7 No 3             : select get_serialnumber('test')

Call Stack Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module   |Unit                  |Class                      |Procedure/Method     |Line      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=356; Priority=0; Class=; [Main]                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|01FC3197|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |LoginTimerTimer      |7668[2171]|
|02027075|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |Initialization       |1266[119] |
|00FBE9F1|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas    |                           |CheckMySQLError      |363[7]    |
|00FBE914|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas    |                           |CheckMySQLError      |356[0]    |
|00FF979C|HOSMy.exe|ZDbcMySqlStatement.pas|TZMySQLStatement           |ExecuteUpdate        |233[25]   |
|00FAF4F6|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas     |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteUpdate        |1957[1]   |
|00FAF622|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas     |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteUpdatePrepared|1997[1]   |
|0102532F|HOSMy.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset        |ExecSQL              |1402[16]  |
|01FC3137|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |LoginTimerTimer      |7659[2162]|
|01FCB8ED|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |FormShow             |9117[22]  |
|00998BCB|HOSMy.exe|JvFormPlacement.pas   |TJvFormPlacement           |FormShow             |604[8]    |
|02006DF9|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |AddVNCPort           |1138[14]  |
|008B455D|HOSMy.exe|dxRibbonForm.pas      |TdxCustomRibbonForm        |WndProc              |999[64]   |
|008D9E1C|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |814[6]    |
|008D9DE8|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |808[0]    |
|008DB0A2|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinFormController      |WndProc              |1503[6]   |
|008B455D|HOSMy.exe|dxRibbonForm.pas      |TdxCustomRibbonForm        |WndProc              |999[64]   |
|008D9E1C|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |814[6]    |
|008D9DE8|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |808[0]    |
|008DB0A2|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinFormController      |WndProc              |1503[6]   |
|02027075|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |Initialization       |1266[119] |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modules Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name          |Description                                                          |Version         |Size    |Modified           |Path                                                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00400000|HOSMy.exe     |                                                                     |3.51.5.29       |58564608|2008-05-29 15:00:38|C:\Program Files\HOSxP                                                                              |
|04750000|vsmidi.dll    |                                                                     |                |126464  |2003-05-08 15:10:14|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05480000|libintl-2.dll |                                                                     |                |51016   |2003-02-01 15:51:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05490000|libiconv-2.dll|                                                                     |                |916849  |2003-01-31 18:41:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05570000|krb5_32.dll   |Kerberos v5 - MIT GSS / Kerberos v5 distribution                     |1.3.5.0         |524288  |2005-10-12 09:32:32|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05600000|ssleay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |200704  |2005-11-03 11:50:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|09680000|libmysql41.dll|                                                                     |                |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|10000000|libeay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |1064960 |2005-11-03 11:50:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|1C000000|comerr32.dll  |COM_ERR - Common Error Handler for MIT Kerberos v5 / GSS distribution|1.3.5.0         |24576   |2005-10-12 08:32:34|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|20000000|xpsp2res.dll  |Service Pack 2 Messages                                              |5.1.2600.2180   |2897920 |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|4DE10000|msado15.dll   |Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects                         |2.81.1128.0     |536576  |2007-09-21 23:49:04|C:\Program Files\Common Files\System\ado                                                            |
|4EC50000|gdiplus.dll   |Microsoft GDI+                                                       |5.1.3102.2180   |1712128 |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82        |
|58D40000|Wship6.dll    |IPv6 Helper DLL                                                      |5.1.2600.2180   |14336   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5A730000|wbemdisp.dll  |WMI Scripting                                                        |5.1.2600.2180   |178176  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|5AD70000|UxTheme.dll   |Microsoft UxTheme Library                                            |6.0.2900.2845   |218624  |2007-09-21 23:50:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5B860000|netapi32.dll  |Net Win32 API DLL                                                    |5.1.2600.3175   |337408  |2007-09-21 23:49:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5EDD0000|olepro32.dll  |                                                                     |5.1.2600.2180   |83456   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|629C0000|LPK.DLL       |Language Pack                                                        |5.1.2600.2180   |22016   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|63100000|libpq.dll     |PostgreSQL Access Library                                            |8.1.1.5344      |175085  |2005-12-10 14:26:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|662B0000|hnetcfg.dll   |Home Networking Configuration Manager                                |5.1.2600.2180   |344064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71190000|agentmpx.dll  |Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL                          |2.0.0.3422      |49152   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|711D0000|agentctl.dll  |Microsoft Agent Control                                              |2.0.0.3422      |214016  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|71A50000|mswsock.dll   |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider                       |5.1.2600.2180   |245248  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71A90000|wshtcpip.dll  |Windows Sockets Helper DLL                                           |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71AA0000|WS2HELP.dll   |Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT                             |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AB0000|WS2_32.dll    |Windows Socket 2.0 32-Bit DLL                                        |5.1.2600.2180   |82944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AD0000|wsock32.dll   |Windows Socket 32-Bit DLL                                            |5.1.2600.2180   |22528   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71B20000|mpr.dll       |Multiple Provider Router DLL                                         |5.1.2600.2180   |59904   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D10000|msacm32.drv   |Microsoft Sound Mapper                                               |5.1.2600.0      |20480   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D20000|wdmaud.drv    |WDM Audio driver mapper                                              |5.1.2600.2180   |23552   |2004-08-04 00:56:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73000000|winspool.drv  |Windows Spooler Driver                                               |5.1.2600.2180   |146432  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73BC0000|dciman32.dll  |DCI Manager                                                          |5.1.2600.2180   |8704    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74290000|icmp.dll      |ICMP DLL                                                             |5.1.2600.2180   |3584    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|746C0000|msls31.dll    |Microsoft Line Services library file                                 |3.10.349.0      |146432  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74720000|MSCTF.dll     |MSCTF Server DLL                                                     |5.1.2600.3147   |297984  |2007-09-21 23:49:06|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74C80000|oleacc.dll    |Active Accessibility Core Component                                  |4.2.5406.0      |163328  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74D90000|USP10.dll     |Uniscribe Unicode script processor                                   |1.420.2600.2180 |406528  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74E30000|RICHED20.DLL  |Rich Text Edit Control, v3.0                                         |5.30.23.1230    |433664  |2007-09-21 23:50:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74ED0000|wbemsvc.dll   |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |43520   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|74EF0000|wbemprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75020000|wmiutils.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |95232   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75290000|wbemcomn.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |214528  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75690000|fastprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |472064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75E90000|SXS.DLL       |Fusion 2.5                                                           |5.1.2600.3019   |713216  |2007-09-21 23:50:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76080000|MSVCP60.dll   |Microsoft (R) C++ Runtime Library                                    |6.2.3104.0      |413696  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76380000|msimg32.dll   |GDIEXT Client DLL                                                    |5.1.2600.2180   |4608    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76390000|imm32.dll     |Windows XP IMM32 API Client DLL                                      |5.1.2600.2180   |110080  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|763B0000|comdlg32.dll  |Common Dialogs DLL                                                   |6.0.2900.2180   |276992  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|765B0000|MSDART.DLL    |Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines                      |2.81.1117.0     |151552  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76780000|SHFolder.dll  |Shell Folder Service                                                 |6.0.2900.2180   |25088   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|767A0000|NTDSAPI.dll   |NT5DS                                                                |5.1.2600.2180   |67072   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76B20000|ATL.DLL       |ATL Module for Windows XP (Unicode)                                  |3.5.2284.0      |58880   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76B40000|winmm.dll     |MCI API DLL                                                          |5.1.2600.2180   |176128  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76BF0000|psapi.dll     |Process Status Helper                                                |5.1.2600.2180   |23040   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C30000|WINTRUST.dll  |Microsoft Trust Verification APIs                                    |5.131.2600.2180 |176640  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C90000|IMAGEHLP.dll  |Windows NT Image Helper                                              |5.1.2600.2180   |144384  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76D60000|iphlpapi.dll  |IP Helper API                                                        |5.1.2600.2912   |94720   |2007-09-21 23:48:42|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F20000|DNSAPI.dll    |DNS Client API DLL                                                   |5.1.2600.3316   |147968  |2008-02-20 12:19:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F60000|WLDAP32.dll   |Win32 LDAP API DLL                                                   |5.1.2600.2180   |172032  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FB0000|winrnr.dll    |LDAP RnR Provider DLL                                                |5.1.2600.2180   |16896   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|76FC0000|rasadhlp.dll  |Remote Access AutoDial Helper                                        |5.1.2600.2938   |7680    |2007-09-21 23:49:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FD0000|CLBCATQ.DLL   |                                                                     |2001.12.4414.312|498688  |2007-09-21 23:48:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77050000|COMRes.dll    |                                                                     |2001.12.4414.258|792064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77120000|oleaut32.dll  |                                                                     |5.1.2600.3266   |551936  |2007-12-05 01:29:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|771B0000|wininet.dll   |Internet Extensions for Win32                                        |6.0.2900.3354   |666624  |2008-04-21 13:57:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|773D0000|comctl32.dll  |User Experience Controls Library                                     |6.0.2900.2982   |1054208 |2007-09-21 23:51:20|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03|
|774E0000|ole32.dll     |Microsoft OLE for Windows                                            |5.1.2600.3124   |1287168 |2007-09-21 23:49:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77920000|SETUPAPI.dll  |Windows Setup API                                                    |5.1.2600.2938   |985088  |2007-09-21 23:50:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77A80000|CRYPT32.dll   |Crypto API32                                                         |5.131.2600.2180 |597504  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77B20000|MSASN1.dll    |ASN.1 Runtime APIs                                                   |5.1.2600.2180   |57344   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BD0000|midimap.dll   |Microsoft MIDI Mapper                                                |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BE0000|MSACM32.dll   |Microsoft ACM Audio Filter                                           |5.1.2600.2180   |71680   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C00000|version.dll   |Version Checking and File Installation Libraries                     |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C10000|msvcrt.dll    |Windows NT CRT DLL                                                   |7.0.2600.3085   |343040  |2007-09-21 23:49:28|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77DD0000|ADVAPI32.dll  |Advanced Windows 32 Base API                                         |5.1.2600.2180   |616960  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77E70000|RPCRT4.dll    |Remote Procedure Call Runtime                                        |5.1.2600.3173   |582656  |2007-07-09 20:16:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F10000|GDI32.dll     |GDI Client DLL                                                       |5.1.2600.3316   |282624  |2008-02-20 13:52:44|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F60000|SHLWAPI.dll   |Shell Light-weight Utility Library                                   |6.0.2900.3354   |474112  |2008-04-21 13:56:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77FE0000|Secur32.dll   |Security Support Provider Interface                                  |5.1.2600.2180   |55808   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C800000|kernel32.dll  |Windows NT BASE API Client DLL                                       |5.1.2600.3119   |986112  |2007-09-21 23:48:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C900000|ntdll.dll     |NT Layer DLL                                                         |5.1.2600.2180   |708096  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C9C0000|shell32.dll   |Windows Shell Common Dll                                             |6.0.2900.3241   |8460288 |2007-10-26 10:34:02|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7DF70000|oledlg.dll    |Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support                 |5.1.2600.3016   |122880  |2007-09-21 23:49:50|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7E410000|USER32.dll    |Windows XP USER API Client DLL                                       |5.1.2600.3099   |578048  |2007-09-21 23:50:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7E4B0000|hhctrl.ocx    |Microsoft? HTML Help Control                                         |5.2.3790.2847   |546304  |2007-09-21 23:48:38|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processes Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ID  |Name                    |Description                                 |Version      |Memory  |Priority|Threads|Path                                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4   |System                  |                                            |             |102400  |Normal  |79     |                                          |
|188 |spoolsv.exe             |Spooler SubSystem App                       |5.1.2600.2696|4661248 |Normal  |11     |C:\WINDOWS\system32                       |
|528 |ekrn.exe                |Eset Service                                |3.0.642.0    |28352512|Normal  |14     |C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus|
สสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
้http://www.phrankratai.com
D้W = http://1.179.153.246:99

ออฟไลน์ มดตานอย ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,137
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: Error Version 3.51.5.29
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:43:16 PM »
0
#mysql_upgrade
#mysql_fix_privileges


ประมาณนั้น

Nakhonphanom Hospital

MR.Tanoy999 ผู้ใช้งานทั่วไป
tanoy999-at-gmail-dot-com
เริ่ม  1 ตุลาคม 2549  โดย  BMS

ออฟไลน์ มดตานอย ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,137
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: Error Version 3.51.5.29
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:46:14 PM »
0

ตัวนี้ถูกครับ

shell> mysql_upgrade -u root -p
shell> mysql_fix_privilege_tables --password=root_password
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;


Nakhonphanom Hospital

MR.Tanoy999 ผู้ใช้งานทั่วไป
tanoy999-at-gmail-dot-com
เริ่ม  1 ตุลาคม 2549  โดย  BMS

ออฟไลน์ มะโหน่ง

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 583
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • สสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
Re: Error Version 3.51.5.29
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 13:26:10 PM »
0
ตกลง มันมีปัญหา เกี่ยวกับอะไร ครับ
สสอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร
้http://www.phrankratai.com
D้W = http://1.179.153.246:99