ผู้เขียน หัวข้อ: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ  (อ่าน 5618 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ perjer4675

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 221
 • ไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับเรารู้ใจตัวเอง
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • ไทย - เพ้อเจ้อ
เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:46:38 AM »
0
พอ 08.00 น. ทุกวันจะเกิด error ตรงหน้าบันทึกส่งตรวจ ของห้องบัตรครับ ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับ ไม่ทราบว่าที่โรงบาลไหนเป็นบ้างครับ

error แบบนี้ครับ


EurekaLog 6.0.12

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 17 Jun 2008 06:57:52 -1200
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.51.4.17
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 16 Apr 2008 19:08:05 -1200
  1.6 Up Time         : 1 hour, 2 minutes, 9 seconds

Exception:
-------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 17 Jun 2008 08:00:01 -1200
  2.2 Address       : 018F2A44
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.51.4.17
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : VN Error : Visit Number Conflict.
  2.7 ID            : 4F64
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Administrator
  3.2 Name      : adsmin
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TApplication
  4.2 Form Text    : :: HOSxP โรงพยาบาล สมุทรปราการ ::
  4.3 Control Class: TApplication
  4.4 Control Text : :: HOSxP โรงพยาบาล สมุทรปราการ ::

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : REGISTER3
  5.2 Total Memory  : 247 Mb
  5.3 Free Memory   : 76 Mb
  5.4 Total Disk    : 37.26 Gb
  5.5 Free Disk     : 32.05 Gb
  5.6 System Up Time: 1 hour, 2 minutes, 49 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   :  (driver  - RAM 0 MB)
  5.11 Printer      : HP LaserJet P2015 Series PCL 5e (driver 5.2.3790.2724)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.010.150
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code             : 10685 [โรงพยาบาล สมุทรปราการ]
  8.2 Database Type             : MySQL
  8.3 Database Protocol         : mysql-4.1 [5.0.45-community
                                   Database hos @ 192.168.10.1]
  8.4                           :
  8.5 No 1                      : select count(*) as cc from ovst where vn = '510617080000'
  8.6 No 2                      : select count(*) as cc from vn_insert where vn = '510617080000'
  8.7 No 3                      : select  truebirthday from patient where hn='110000044'
  8.8 DBMS Variables            :
  8.9                           :
  8.10 auto_increment_increment : 1
                                  auto_increment_offset = 1
                                  automatic_sp_privileges = ON
                                  back_log = 50
                                  basedir = /
                                  binlog_cache_size = 32768
                                  bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                  character_set_client = tis620
                                  character_set_connection = tis620
                                  character_set_database = tis620
                                  character_set_filesystem = binary
                                  character_set_results = tis620
                                  character_set_server = tis620
                                  character_set_system = utf8
                                  character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                  collation_connection = tis620_thai_ci
                                  collation_database = tis620_thai_ci
                                  collation_server = tis620_thai_ci
                                  completion_type = 0
                                  concurrent_insert = 1
                                  connect_timeout = 5
                                  datadir = /var/lib/mysql/
                                  date_format = %Y-%m-%d
 datetime_format = %Y-%m-%d %H  :%i:%s
                                  default_week_format = 0
                                  delay_key_write = ON
                                  delayed_insert_limit = 100
                                  delayed_insert_timeout = 300
                                  delayed_queue_size = 1000
                                  div_precision_increment = 4
                                  engine_condition_pushdown = OFF
                                  expire_logs_days = 0
                                  flush = OFF
                                  flush_time = 0
 ft_boolean_syntax = + -><()~*  :""&|
                                  ft_max_word_len = 84
                                  ft_min_word_len = 4
                                  ft_query_expansion_limit = 20
                                  ft_stopword_file = (built-in)
                                  group_concat_max_len = 1024
                                  have_archive = YES
                                  have_bdb = NO
                                  have_blackhole_engine = YES
                                  have_compress = YES
                                  have_crypt = YES
                                  have_csv = YES
                                  have_dynamic_loading = YES
                                  have_example_engine = YES
                                  have_federated_engine = YES
                                  have_geometry = YES
                                  have_innodb = YES
                                  have_isam = NO
                                  have_merge_engine = YES
                                  have_ndbcluster = DISABLED
                                  have_openssl = NO
                                  have_ssl = NO
                                  have_query_cache = YES
                                  have_raid = NO
                                  have_rtree_keys = YES
                                  have_symlink = YES
                                  hostname = hosxp
                                  init_connect = SET NAMES tis620
                                  init_file =
                                  init_slave =
                                  innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                  innodb_autoextend_increment = 8
                                  innodb_buffer_pool_awe_mem_mb = 0
                                  innodb_buffer_pool_size = 2097152000
                                  innodb_checksums = ON
                                  innodb_commit_concurrency = 0
                                  innodb_concurrency_tickets = 500
 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                  innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                  innodb_doublewrite = ON
                                  innodb_fast_shutdown = 1
                                  innodb_file_io_threads = 4
                                  innodb_file_per_table = ON
                                  innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                  innodb_flush_method =
                                  innodb_force_recovery = 0
                                  innodb_lock_wait_timeout = 50
                                  innodb_locks_unsafe_for_binlog = OFF
                                  innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
                                  innodb_log_archive = OFF
                                  innodb_log_buffer_size = 8388608
                                  innodb_log_file_size = 67108864
                                  innodb_log_files_in_group = 2
                                  innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                  innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                  innodb_max_purge_lag = 0
                                  innodb_mirrored_log_groups = 1
                                  innodb_open_files = 300
                                  innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                  innodb_support_xa = ON
                                  innodb_sync_spin_loops = 20
                                  innodb_table_locks = ON
                                  innodb_thread_concurrency = 8
                                  innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                  interactive_timeout = 28800
                                  join_buffer_size = 131072
                                  key_buffer_size = 1572864000
                                  key_cache_age_threshold = 300
                                  key_cache_block_size = 1024
                                  key_cache_division_limit = 100
                                  language = /usr/share/mysql/english/
                                  large_files_support = ON
                                  large_page_size = 0
                                  large_pages = OFF
                                  lc_time_names = en_US
                                  license = GPL
                                  local_infile = ON
                                  locked_in_memory = OFF
                                  log = OFF
                                  log_bin = OFF
                                  log_bin_trust_function_creators = OFF
                                  log_error =
                                  log_queries_not_using_indexes = OFF
                                  log_slave_updates = OFF
                                  log_slow_queries = OFF
                                  log_warnings = 1
                                  long_query_time = 10
                                  low_priority_updates = OFF
                                  lower_case_file_system = OFF
                                  lower_case_table_names = 0
                                  max_allowed_packet = 16776192
                                  max_binlog_cache_size = 18446744073709551615
                                  max_binlog_size = 1073741824
                                  max_connect_errors = 10
                                  max_connections = 1000
                                  max_delayed_threads = 20
                                  max_error_count = 64
                                  max_heap_table_size = 16777216
                                  max_insert_delayed_threads = 20
                                  max_join_size = 18446744073709551615
                                  max_length_for_sort_data = 1024
                                  max_prepared_stmt_count = 16382
                                  max_relay_log_size = 0
                                  max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                  max_sort_length = 1024
                                  max_sp_recursion_depth = 0
                                  max_tmp_tables = 32
                                  max_user_connections = 0
                                  max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                  multi_range_count = 256
                                  myisam_data_pointer_size = 6
                                  myisam_max_sort_file_size = 9223372036854775807
                                  myisam_recover_options = OFF
                                  myisam_repair_threads = 1
                                  myisam_sort_buffer_size = 536870912
                                  myisam_stats_method = nulls_unequal
                                  ndb_autoincrement_prefetch_sz = 32
                                  ndb_force_send = ON
                                  ndb_use_exact_count = ON
                                  ndb_use_transactions = ON
                                  ndb_cache_check_time = 0
                                  ndb_connectstring =
                                  net_buffer_length = 16384
                                  net_read_timeout = 30
                                  net_retry_count = 10
                                  net_write_timeout = 60
                                  new = OFF
                                  old_passwords = OFF
                                  open_files_limit = 5000
                                  optimizer_prune_level = 1
                                  optimizer_search_depth = 62
                                  pid_file = /var/lib/mysql/hosxp.pid
                                  port = 3306
                                  preload_buffer_size = 32768
                                  profiling = OFF
                                  profiling_history_size = 15
                                  protocol_version = 10
                                  query_alloc_block_size = 8192
                                  query_cache_limit = 1048576
                                  query_cache_min_res_unit = 4096
                                  query_cache_size = 524288000
                                  query_cache_type = ON
                                  query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                  query_prealloc_size = 8192
                                  range_alloc_block_size = 2048
                                  read_buffer_size = 1044480
                                  read_only = OFF
                                  read_rnd_buffer_size = 1044480
                                  relay_log_purge = ON
                                  relay_log_space_limit = 0
                                  rpl_recovery_rank = 0
                                  secure_auth = OFF
                                  secure_file_priv =
                                  server_id = 0
                                  skip_external_locking = ON
                                  skip_networking = OFF
                                  skip_show_database = OFF
                                  slave_compressed_protocol = OFF
                                  slave_load_tmpdir = /tmp/
                                  slave_net_timeout = 3600
                                  slave_skip_errors = OFF
                                  slave_transaction_retries = 10
                                  slow_launch_time = 2
                                  socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                  sort_buffer_size = 1048568
                                  sql_big_selects = ON
                                  sql_mode =
                                  sql_notes = ON
                                  sql_warnings = OFF
                                  ssl_ca =
                                  ssl_capath =
                                  ssl_cert =
                                  ssl_cipher =
                                  ssl_key =
                                  storage_engine = MyISAM
                                  sync_binlog = 0
                                  sync_frm = ON
                                  system_time_zone = ICT
                                  table_cache = 1500
                                  table_lock_wait_timeout = 50
                                  table_type = MyISAM
                                  thread_cache_size = 8
                                  thread_stack = 262144
 time_format = %H               :%i:%s
                                  time_zone = SYSTEM
                                  timed_mutexes = OFF
                                  tmp_table_size = 33554432
                                  tmpdir = /tmp/
                                  transaction_alloc_block_size = 8192
                                  transaction_prealloc_size = 4096
                                  tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                  updatable_views_with_limit = YES
                                  version = 5.0.45-community
                                  version_comment = MySQL Community Edition (GPL)
                                  version_compile_machine = x86_64
                                  version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                  wait_timeout = 28800
ชื่อ นาย เกรียงไกร  ทาฤทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ยังไม่ได้ทำอย่าบอกว่า ทำไม่ได้
mail perjer4675[at]hotmail.com
เว็บส่วนตัว www.perjer.net

ออฟไลน์ ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,267
 • Project Maneger
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:54:22 AM »
0
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคนไข้คนนี้เท่านั้นใช่ไหม
           ลองตรวจสอบรายละเอียดคนไข้คนนี้ในตาราง Patient ดูครับ
                     น่าจะมีปัญหาที่อายุ หรือวันเกิด นี่แหละ
                                 น้องพี่
ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
 Project Maneger
Bangkok Medical Software Co., Ltd.
2, 2nd Floor, Soi Suksawat 33,
Suksawat Road, Radburana 10140
Thailand

ออฟไลน์ perjer4675

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 221
 • ไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับเรารู้ใจตัวเอง
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • ไทย - เพ้อเจ้อ
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:06:37 AM »
0
ไม่ได้เกิดจาก patient ครับ เพราะจะเป็นแบบนี้ทุกวันของวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ครับ เสาร์อาทิตย์จะไม่เป็นไรครับ
น่าจะเกิดจากคนไข้นัด ครับ แต่ผมก็ลองเขียน code เข้าไปอับเดทให้ nexttime ในตาราง oapp ต่างกันหนึ่งวินาที่แล้วนะครับ เช่น 08.00.00 แล้วก็เป็น 08.00.01 , 08.00.02 อย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆ แล้วครับ แต่ก็ยังมี error อยู่ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2008, 09:14:49 AM โดย perjer4675 »
ชื่อ นาย เกรียงไกร  ทาฤทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ยังไม่ได้ทำอย่าบอกว่า ทำไม่ได้
mail perjer4675[at]hotmail.com
เว็บส่วนตัว www.perjer.net

ออฟไลน์ nahos

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,216
 • รพ.นาแห้ว
 • Respect: +7
  • ดูรายละเอียด
  • รพ.นาแห้ว
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:14:55 AM »
0
ได้ตั้งให้ Auto backup  ที่เครื่องนี้ เวลานี้ไหมครับ

ถ้าตั้งไว้ลองยกเลิกดูก่อนครับ

ถ้าำคำถามท่านได้คำตอบที่ต้องการจากอาจารย์ท่านใด กรุณากด Thank เบา ๆ ^ ถูกใจกด [applaud] ไม่ชอบใจกด[smite]
>> การโพสต์ขอรายงานที่ดี <<
อ่านซักนิด ถามยังไงให้ได้คำตอบ ? :)
วิธีแสดงตัวว่าเป็นใคร โดย อ.อ๊อด (ให้ข้อมูลว่าเป็นใคร ปฏิบัติงานที่ไหน ใช้ server อะไร OS อะไร HOsxp Vไหน)
ก่อนที่จะตั้งกระทู้ถาม ลองค้นจากกระทู้เก่าดูก่อนไหม จะได้คำตอบเร็วกว่าการรอคำตอบนะ
..........................................................................
เจษ จพ.เภสัชกรรมฯ user@ NAHAEO HOSPITAL LOEI. <br>  Supervise by DANSAI HOSPITAL LOEI. <br>
Start 01/03/2550
=> Server IBM X3200 Ram 6 Gb. OS:Cent OS 6.0  
=> Client 20 client  OS: SP2  => HosXP Version <b>3.56.11.19</b>
-----------------------------
น้ำเต็มแก้ว "การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด"

ออฟไลน์ perjer4675

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 221
 • ไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับเรารู้ใจตัวเอง
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • ไทย - เพ้อเจ้อ
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:25:04 AM »
0
ได้ตั้งให้ Auto backup  ที่เครื่องนี้ เวลานี้ไหมครับ

ถ้าตั้งไว้ลองยกเลิกดูก่อนครับไม่ได้ถูกตั้ง Auto backup ไว้ครับ อีกอย่างฐานข้อมูลใหญ่ไม่สามารถทำการ backup  ได้ด้วยครับ
ชื่อ นาย เกรียงไกร  ทาฤทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ยังไม่ได้ทำอย่าบอกว่า ทำไม่ได้
mail perjer4675[at]hotmail.com
เว็บส่วนตัว www.perjer.net

ออฟไลน์ kic_kok

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 347
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 16:53:31 PM »
0
ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ ก็เป็นครับ
พบเมื่อเปลี่ยนเป็น 3.51.5.9  ครับ

        เจ้าหน้าที่บอกว่า เครื่องจะส่งตรวจไม่ออกปรมาณ 3- 5 นาที (น่าจะร้องเพลงชาติจบ) ก็จะทำงานต่อได้เอง โดยไม่ต้อง เปิด-ปิด โปรแกรมใหม่ แต่อย่างใดเลย เวลาของการ Auto Backup ก็ไม่ใช่เวลานี้ครับ
 
        แล้วที่พบปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือ ในหน้าจอ  บันทึกผลวินิจฉัย  ในส่วนของสถานภาพปัจจุบันของผู้รับบริการจะหายไป เคยลองตรวจสอบดูช่วงที่ส่งคนไข้เสร็จ สถานภาพยังปรากฎ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ สถานภาพจะหายไป ดังรูป ในเวอร์ชั่นก่อน คนไข้ทุกคนจะมีสถานภาพปัจจุบัน ให้ตรวจสอบได้ว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนไหน รบกวนทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
Banmi Hospital Up HOSxP on 25-05-50 By BMS
Master : HP , Linux Cent-OS 6, MySQL 5.5.16 @2011-11-11 
Slave : Acer , Linux Cent-OS 5.3, MySQL 5.1.29rc  
At Date on 11-11-54 : HOSXp Update Version 3.54.10.18

ออฟไลน์ jdadmin1

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 6,468
 • "เครื่องชำรุด...งดใช้งานชั่วคราว"
 • Respect: +33
  • ดูรายละเอียด
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 18:49:03 PM »
0
 ;D ;D ;D โชคดีนะที่ของน้าไม่เป็น...ไม่งั้นต้องกวน อ.อ๊อดอีกแน่ ๆ สังเกตว่าจะเป็นกับ รพ.ที่มีฐานข้อมูลใหญ่ ๆ นะครับ น่าติดตามครับปัญหานี้ รพ.อื่นที่มีฐานข้อมูลใหญ่ ๆ มีที่ใดเป็นอีกหรือเปล่าครับ จะได้เป็นข้อสังเกต
ในการแก้ปัญหานี้ครับ.....ใจเย็น ๆ นะครับน้อง perjer เอาใจช่วยครับ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
Master   : HOSxP 3.66.12.28
Slave1   : HOSxP 3.66.12.28
Upgrade 23/12/2566
Facebook : Suntad Mamak

ออฟไลน์ naj

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,449
 • Respect: +8
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.luangphopern-hospital.com
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 21:08:25 PM »
0
ที่รพ ผมยังไม่เจอปัญหานี้ครับอาจจะเป็นเพราะ db เล็กๆ เลยยังไม่เจอปัญหาเหมือนกับที่น้าบอกเลย
Yindee And Tan

ออฟไลน์ kic_kok

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 347
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 00:30:30 AM »
0
ไม่แน่ใจครับ เพราะจะว่าไป ฐานข้อมูลของที่โรงพยาบาลผม ก็ ไม่น่าจะใหญ่ นะครับ

แล้วระบบผมก็เพิ่งจะ รันมาได้ แค่ 1 ปี เอง
Banmi Hospital Up HOSxP on 25-05-50 By BMS
Master : HP , Linux Cent-OS 6, MySQL 5.5.16 @2011-11-11 
Slave : Acer , Linux Cent-OS 5.3, MySQL 5.1.29rc  
At Date on 11-11-54 : HOSXp Update Version 3.54.10.18

ออฟไลน์ perjer4675

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 221
 • ไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับเรารู้ใจตัวเอง
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • ไทย - เพ้อเจ้อ
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 13:24:56 PM »
0
ตอนนี้ผมทดสอบ update เวลา นัดในช่วงเช้าให้เป็นก่อน 8 โมงทั้งหมด โดย เริ่มที่ 6.30 น. และโดยไม่ให้เวลาซ้ำกันครับ ได้ผลไงเดียวจะบอกนะครับ
ชื่อ นาย เกรียงไกร  ทาฤทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ยังไม่ได้ทำอย่าบอกว่า ทำไม่ได้
mail perjer4675[at]hotmail.com
เว็บส่วนตัว www.perjer.net

doramon

 • บุคคลทั่วไป
Re: เกิด error ตอนส่งตรวจ เวลา 08.00 น. ตรงครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 18:36:00 PM »
0
VN ---> 510617080000

ดันเป็นเวลาเดียวกันทุกคน