ผู้เขียน หัวข้อ: "การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูล โปรแกรม BMS-HOSxP (ส  (อ่าน 5544 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
    • ดูรายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูล
โปรแกรม BMS-HOSxP (สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง)”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถตั้งค่าและตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจหลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP  ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจการใช้โปรแกรมส่งออกเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถแก้ไขปัญหาการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
5.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลระบบที่เป็นทั้งบุคลากรเก่า/ใหม่ ที่เริ่มต้นดูแลเรื่องการส่งออกข้อมูล ให้ทราบถึงกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องได้ และสามารถตั้งค่า ตรวจสอบความถูกต้อง และการแก้ไขข้อมูลในการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานของสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
เนื้อหา
1.   รู้จักกับโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
2.   การตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
3.   กระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ของระบบผู้ป่วยนอก ระบบงานผู้ป่วยใน ระบบงานห้องยา และระบบงานการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
4.   วิธีการติดตั้งโปรแกรมและหลักการใช้งานโปรแกรมส่งออก
5.   วิธีการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนและหลังส่งออก
6.   วิธีการแก้ไขข้อมูลส่งออกที่ไม่ผ่าน
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล/ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล ทั้งที่เป็นบุคลากรเก่า/ใหม่ขององค์กรที่เริ่มต้นเข้ามาดูแลเรื่องการส่งออก เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งออกโดยตรง
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
3.   โรงพยาบาลที่มีปัญหาเรื่องการส่งออกข้อมูลทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
วิทยากร     
จากฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน จำนวนที่เปิดรับสมัคร  14 คน
วันที่จัดอบรม    
 ;D ;D ;D รุ่นที่ 1 วันที่  16-17 กันยายน 2562  ;D
 ;D ;D ;D รุ่นที่ 2 วันที่  19-20 กันยายน 2562  ;D
สถานที่อบรม  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,700บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
;D ;D โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ;D ;D ;D สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   1. NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 4 Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP
   2.โน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมใช้ในการอบรม และประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม
   3.นำไฟล์ตอบกลับข้อมูล สกส. ของ รพ.ของท่านเองมาด้วย


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่1

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.ร.อ.สุรนาถ   ชูแก้ว       รพ.ค่ายเสนาณรงค์      สงขลา      30/8/2562   
   2.คุณวัชรพล   วงศ์ชนะ       รพ.ค่ายเสนาณรงค์      สงขลา      30/8/2562   
   3.คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   4.คุณสุชล แว่นแก้ว       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   5.คุณวีรพล พงศ์รัตน์       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   6.คุณศรราม เรืองฤทธิ์       รพ.พนมสารคาม      ฉะเชิงเทรา         
   7.คุณชัยวัฒน์ เทพแก้ว       รพ.หัวไทร      นครศรีธรรมราช         
   8.คุณทิพาวรรณ คุ้มกล่ำ       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   9.คุณกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่2

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณสำรอง ยันตพันธ์       สถานีอนามัยท่าลี่      นครราชสีมา         
   2.คุณจันทร์ฉาย ชาพู       รพ.กบินทร์บุรี      ปราจีนบุรี         
   3.คุณสุภาพร เพ็ชรผุดผ่อง       รพ.กบินทร์บุรี      ปราจีนบุรี         
   4.คุณอาบีดีน กลันติน       รพ.หัวไทร      นครศรีธรรมราช         
   5.คุณสุนทร ประสิทธิ์เวช       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      1/9/2562   
   6.คุณธันยวีร์ เอี่ยมอำไพ       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      1/9/2562   
   7.คุณต้นเดือน หุ่นดี       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      2/9/2562   
   8.คุณคมสันต์ จันทะโพธิ์       รพ.หนองวัวซอ      อุดรธานี      9/9/2562   
   9.น.ท.พิเชษฐ  จินดาศรี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   10.น.ท.หญิง สิริณัฏฐ  อักษรศรีกุล       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   11.พ.จ.อ.หญิง ชัชดา  หลงพิมาย       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   12.คุณธนพันธ์ มั่งมูล       รพ.โนนสะอาด      อุดรธานี         
   13.คุณสมาพร แก้วปนทอง       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   14.คุณพิมพา เวารัมย์       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2019, 17:02:54 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140