ผู้เขียน หัวข้อ: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”  (อ่าน 9080 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2562
เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ทำงานด้านสารสนเทศในสถานพยาบาล/หน่วยบริการสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน มาส่งเสริมให้การดำเนินงานไปสู่ระบบ Smart Hospital ได้
2.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทีมสารสนเทศในสถานพยาบาล/หน่วยบริการสุขภาพให้เข้าใจ แนวคิดการพัฒนา ระบบงานหรือความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU/ BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวคิด และสามารถนำไปวางแผนหรือปรับปรุงเวอร์ชั่น จาก BMS-HOSxP ไปเป็น BMS-HOSxP XE ได้

เนื้อหา
1.   การบำรุงรักษาและการปรับปรุงเวอร์ชั่นเครื่องแม่ข่ายและการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ สำหรับรพ.และรพ.สต.
2.   ระบบงานใหม่และวิธีการใช้งาน ที่รองรับ Smart Hospital
3.   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless
4.   การตั้งค่าและการใช้งานระบบงานที่สำคัญใน BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE /   BMS-HOSxP PCU XE
5.   การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มการปรับปรุงเวอร์ชั่น จาก BMS-HOSxP ไปเป็น BMS-HOSxP XE

กลุ่มเป้าหมาย
1.   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / ผอ.รพ.สต.
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE / BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS Data Center
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
4.   ผู้ใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE / BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU /     BMS Data Center

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน    ;D ;D ;D วันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ;D ;D ;D
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 450 คน
สถานที่อบรม  :o  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง :o
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,900.- บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ   อาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

***ศึกษารายละเอียดและโปรโมชั่น พร้อมทั้ง Download ใบสมัครได้ที่ http://www.hosxp.net***
 
:o รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :o


   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อรพ.      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณอุดมโชค สมหวัง       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      28/1/2562   
   2.พ.ท.หญิง อภิญญา ธุรีสังข์       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร      8/3/2562   
   3.คุณอธิศักดิ์ จันเทพา       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร      8/3/2562   
   4.คุณอำนาจ โคตรชนะ       รพ.วีระพลการแพทย์      หนองบัวลำภู      28/2/2562   
   5.คุณอรรถพล นนทภาพ       รพ.วีระพลการแพทย์      หนองบัวลำภู      28/2/2562   
   6.คุณเสกสรรค์ ขจรชัย       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   7.คุณมยุรี เที่ยงธรรม       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   8.คุณสุนิสา แฝงเวียง       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   9.คุณณัฏฐาพล  ยมพุก        "รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล
กระทุ่มล้ม"   
   นครปฐม         
   10.คุณวิรุฬห์ สมปาน       รพ.ป่าแดด      เชียงราย      22/2/2562   
   11.คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      9/2/2562   
   12.คุณสันทัด มามาก       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ      2/3/2562   
   13.คุณนพรัตน์ นนทะมาตย์       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   14.คุณประธาน ภูโสภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   15.คุณเฉลิมชัย พันทวี       รพ. ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี      14/3/2562   
   16.คุณสยาม แตงเขียว       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   17.คุณอานนท์ ขันติกิจ       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   18.คุณสิริพร ขันติกิจ       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   19.คุณคมสันต์ เบญญาภากร       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      13/3/2562   
   20.คุณสมฤดี ทองงาม       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      13/3/2562   
   21.คุณขนิษฐา เจียมถ้อย       รพ.ชัยบาดาล       ลพบุรี      20/2/2562   
   22.ผอ.อรรถพล ภูอาษา       รพ.โนนนารายณ์      สุรินทร์      14/3/2562   
   23.คุณณรงค์เดช หงษ์ยนต์       รพ.โนนนารายณ์      สุรินทร์      14/3/2562   
   24.คุณสุทิน ลำแก้ว       รพ.กันตัง      ตรัง      13/2/2562   
   25.คุณจักรพันธ์ มณีรัตน์       รพ.เกาะลันตา      กระบี่      14/3/2562   
   26.คุณสายฝน จันทะบุตร       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   27.คุณสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   28.คุณอัครพล วุฒิเสลา       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   29.คุณภิญโญ สินธุรงค์       รพ.ทุ่งตะโก      ชุมพร      11/3/2562   
   30.คุณเอกพล คันทรง       รพ.ทุ่งตะโก      ชุมพร      11/3/2562   
   31.คุณนิรุชา ทรัพย์สุวาณิชย์       รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      28/2/2562   
   32.คุณชวนากร เงินใส       รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      28/2/2562   
   33.คุณวรรณภา สอนเสือ       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก      18/2/2562   
   34.คุณศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก      18/2/2562   
   35.คุณพนอ มีจันทร์       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์         
   36.คุณโจ ชมทองเทศ       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์         
   37.คุณโยธิน ไตรยวงค์       รพ.มุกดาหาร      มุกดาหาร      8/3/2562   
   38.คุณวาลิกา ศรีศิริจันทร์       รพ.มุกดาหาร      มุกดาหาร      8/3/2562   
   39.คุณจำปี เบาสันเทียะ        รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   40.คุณรัฐศาสตร์ เพชรจำนงค์        รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   41.คุณพฤษนัย พิมบูรณ์       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด         
   42.คุณสมชาย ชมภูธวัช       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด         
   43.คุณเอกชัย ขวัญรัตน์       รพ.คลองหอยโข่ง      สงขลา      13/3/2562   
   44.คุณจารึก แก้วมณี       รพ.ควนเนียง      สงขลา      14/3/2562   
   45.น.พ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   46.น.พ.ปรีดี ดิษร       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   47.คุณสุธี ทับแปลง       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   48.คุณไพรัช บินชัย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   49.คุณธงชัย บุญไทย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   50.คุณรุ่งเพชร กามาด       รพ.เมืองปาน      ลำปาง         
   51.คุณทรงวุฒิ อุดมสิน       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      14/3/2562   
   52.คุณโชติกร เชียงแก้ว       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      14/3/2562   
   53.คุณศุภกร ธีระไพรพฤกษ์       รพ.เวียงสา      น่าน      28/2/2562   
   54.คุณปรวิทย์ ดงวัง       รพ.เกาะสมุย      สุราษฎร์ธานี      18/3/2562   
   55.คุณฉลอง จันทร์พะโยม       รพ.สุโขทัย      สุโขทัย      1/3/2562   
   56.คุณเกริกชัย บูชาเกียรติ       รพ.สุโขทัย      สุโขทัย      1/3/2562   
   57.คุณปริญ เหลืองทอง       รพ.บ่อพลอย      กาญจนบุรี      14/3/2562   
   58.คุณสิวารักษ์ ต๊ะแก้ว       รพ.ทุ่งช้าง      น่าน      12/3/2562   
   59.คุณรัฐชัย มหาสิงห์       รพ.วังสะพุง      เลย      26/3/2562   
   60.คุณอาทิตย์ งอธิราช       รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร      สกลนคร      7/3/2562   
   61.คุณเสาวนิตย์ วงษา       รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร      สกลนคร      7/3/2562   
   62.คุณรังสิมันตุ์ ฉันทะ       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      6/3/2562   
   63.คุณนิศาชล สัตยดิษฐ์       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      6/3/2562   
   64.คุณอลิษา เขื่อนจินา       รพ.สองแคว      น่าน      7/3/2562   
   65.คุณธิดารัตน์ กองวัน       รพ.สองแคว      น่าน      7/3/2562   
   66.คุณปาณิสรา บัวเจริญกูล       รพ.แม่สาย      เชียงราย         
   67.คุณสมชาย โสมจันทร์             รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี       สุราษฎร์ธานี       22/2/2562   
   68.ว่าที่ร้อยตรี  จักรพันธ์ ชาตะเวที       รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี       สุราษฎร์ธานี       22/2/2562   
   69.คุณพงษ์ภาณุ แก้วสยศ       รพ.ธัญญารักษ์สงขลา      สงขลา      21/3/2562   
   70.คุณมัลลิกา แสนยาวุธ       รพ.แม่สรวย      เชียงราย         
   71.คุณนภาลัย นิสสัย       รพ.แม่สรวย      เชียงราย         
   72.คุณปิยะพงษ์ นันทโชติ       รพ.ทองแสนขัน      อุตรดิตถ์      11/3/2562   
   73.คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี      15/3/2562   
   74.พ.อ.หญิงเสียงพิณ อาภรณ์รัตน์       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      18/3/2562   
   75.คุณนงลักษณ์ เชาว์บรรเจิด       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      18/3/2562   
   76.คุณพิมผกา สันธิ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   77.คุณชมภูนุช สุคนธวารี       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   78.คุณพรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   79.คุณเกศแก้ว โสภณวรกิจ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   80.คุณวิรพล ผลขาว       รพ.ไทยเจริญ      ยโสธร         
   81.คุณยุทธศาสตร์ ดวงจันทร์       รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี      อุดรธานี         
   82.คุณพรวิภาพรรณ ประเสริฐสังข์       รพ.ร้อยเอ็ด      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   83.คุณทศพล อุทก       รพ.ร้อยเอ็ด      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   84.คุณคฑาวุฒิ เดชะวงษ์       รพ.ค่ายวชิรปราการ      ตาก      25/3/2562   
   85.คุณอภิรักษ์ ฑีฆะ       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      1/3/2562   
   86.คุณสถาพร กองเพิ่มพูล       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      1/3/2562   
   87.คุณสุกรี หมินตะเหล๊ะ       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      29/3/2562   
   88.คุณโอภาส น้อยแก้ว       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      29/3/2562   
   89.จสอ.หญิง ประณีต แย้มสอิ้ง       รพ.ค่ายนวมินทราชินี      ชลบุรี      4/3/2562   
   90.คุณสุทธิพร เพ็งจันทร์       รพ.จุฬาภรณ์      นครศรีธรรมราช      11/3/2562   
   91.คุณธนัฐ สารีบุตร       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      13/3/2562   
   92.คุณเรวัต สุขดี       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      13/3/2562   
   93.คุณศุภมงคล อุ่นเป็ง       รพ.ทุ่งใหญ่      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   94.คุณกษิดิ์วัฒก์ คงบุญแก้ว       รพ.ร่อนพิบูลย์      นครศรีธรรมราช      27/3/2562   
   95.คุณทีร์ฆะ ติรัตนะ       รพ.ด่านขุนทด      นครราชสีมา      15/3/2562   
   96.คุณจักรพงษ์ นันโท       รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      20/3/2562   
   97.คุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข       รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      20/3/2562   
   98.คุณเกรียงศักดิ์ คงมนต์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง      28/2/2562   
   99.คุณศราวุฒิ แสนโท       รพ.ชานุมาน      อำนาจเจริญ      1/3/2562   
   100.คุณภาสกร เสมอภาค       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   101.คุณสุทัศน์ ตันเจริญ       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   102.นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   103.คุณอรพรรณ ผ่านเมือง       รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา      ยโสธร      15/3/2562   
   104.คุณเจษฎา อุสาหะ       รพ.ศรีณรงค์      สุรินทร์         
   105.คุณสุพัตรา มหาโชติ       รพ.ยะลา      ยะลา      13/3/2562   
   106.คุณอับดุลฮาฟิต หะยีหะเต็ง       รพ.ยะลา      ยะลา      13/3/2562   
   107.คุณบัลลังค์ ศรีโฉมงาม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน      สมุทรปราการ      3/3/2562   
   108.คุณวิทวัส แสวงผล       รพ.ลืออำนาจ      อำนาจเจริญ         
   109.ผอ.ธวัชชัย ใจคำวัง       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   110.คุณวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   111.คุณเอกชัย เจนใจ       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   112.คุณธนวัฒน์ สิงห์สนั่น       รพ.ค่ายสุริยพงษ์      น่าน      5/3/2562   
   113.คุณอภิญญา บำรุงสุข       รพ.บ้านนา      นครนายก         
   114.คุณพิรเดช พูนยิ้ม       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   115.คุณศิรินาถ ชูทอง       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   116.คุณดารารัตน์ อรุณศิริวัฒนา       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   117.น.พ.คมกฤษ วิเศษ       รพ.สหัสขันธ์      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   118.คุณเจ๊ะซาฟูเร๊าะ เลาะแม       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   119.คุณไซนะ อาแซ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   120.คุณซามียะ ตาเย๊ะ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   121.คุณสิทธิชัย จำปาศิลป์       ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา      นครราชสีมา      5/3/2562   
   122.คุณวัฒนสิน คชฤทธิ์       รพ.คลองหลวง      ปทุมธานี      5/3/2562   
   123.คุณอมรรัตน์ พยอมหอม       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   124.คุณสุธาสินี บุญพ่วง       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   125.คุณธงชัย สุขปั๋น       รพ.พะเยา      พะเยา      21/3/2562   
   126.คุณปฐมชัย ปัญญาวงค์       รพ.ท่าวังผา      น่าน      14/3/2562   
   127.คุณบุศรอ ซาเร๊าะ       รพ.ศรีสาคร      นราธิวาส         
   128.คุณอธิพงษ์ หูวอง       รพ.ป่าติ้ว      ยโสธร      15/3/2562   
   129.คุณจันจิรา ทองพุ่ม       รพ.องครักษ์      นครนายก      14/3/2562   
   130.คุณอรุณี บุญลือ       รพ.องครักษ์      นครนายก      14/3/2562   
   131.คุณพิศาล ศรีเชียงสา       รพ.ห้วยเกิ้ง      อุดรธานี         
   132.คุณวีระ ปฏิรูปา       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      13/3/2562   
   133.คุณทฤษฎี เป้าบ้านเซ่า       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   134.คุณประพนธ์ ฉิมธนู       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   135.น.พ. จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   136.คุณวัชรินทร์ พวงเปลี้ย       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   137.คุณวีระชน พันธะ       โรงพบาบาลหนองไผ่      เพชรบูรณ์      13/3/2562   
   138.คุณเอกนรินทร์ สูตรเลข       รพ.เชียงดาว      เชียงใหม่         
   139.คุณภาวดี แจ่มจำรัส       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      14/3/2562   
   140.คุณชนิตา ตั้งชิงชัย       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   141.คุณกิจจา  ชาญธัญกรรม       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   142.คุณกิ่งดาว ปานสุวรรณ       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   143.คุณสุรัตนา สีนิล       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   144.จ.ส.อ.พิทักษ์ บุญฉลวย       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์      อุบลราชธานี      13/2/2562   
   145.คุณนิภาพร อันสุรีย์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา      ขอนแก่น      15/3/2562   
   146.คุณรชนีกร ถนอมชีพ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน      ขอนแก่น      15/3/2562   
   147.คุณช่อทิพย์ โททำ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม      ขอนแก่น      15/3/2562   
   148.คุณศุภลักษณ์ ภูวิเศษ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม      ขอนแก่น      15/3/2562   
   149.คุณสุนิสา ขาวโกทา       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   150.คุณจิราภรณ์ อภัยสูงเนิน       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   151.คุณจิรัฐติกุล แก่นพรม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   152.คุณคณัสนันท์ สงภักดิ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   153.คุณคมสันต์ อันภักดี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   154.คุณสำเร็จ เอกโชติ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   155.คุณศิริพร วงษ์ศรีแก้ว       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   156.คุณมนัญญา ผลภิญโญ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   157.คุณศตวรรษ สิงห์บ้านหาด       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   158.คุณสินีญา วิถีเศษ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า      ขอนแก่น      15/3/2562   
   159.คุณอัญชลี มากมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   160.คุณศุภลักษณ์ คุ้มวงษ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   161.คุณณัฐพล กองเกิด       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลน้านโนนสาวเอ้      ขอนแก่น      15/3/2562   
   162.คุณณัฐพงค์ พลเยี่ยม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   163.คุณนิจฉรา อุสวงษ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่      ขอนแก่น      15/3/2562   
   164.คุณฉัตรชัย คำดอกรับ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่      ขอนแก่น      15/3/2562   
   165.คุณรัชนีกร บุญมั่ง       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   166.คุณนภาลัย ไชโยแสง       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว      ขอนแก่น      15/3/2562   
   167.คุณบุณฑริกา ศรีสุมัง       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   168.คุณพิทักษ์ จันทนุภา       รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา      สุรินทร์      27/3/2562   
   169.คุณไพวัลย์ ประดิษฐ       รพ.บัวใหญ่      นครราชสีมา         
   170.คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      14/3/2562   
   171.คุณวีระวัฒน์ ใจอินผล       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่      11/3/2562   
   172.คุณมังกร นครังสุ       รพ.โพนสวรรค์      นครพนม      13/3/2562   
   173.คุณเกื้อกูล เยื่อปุย       รพ.ปากท่อ      ราชบุรี      13/3/2562   
   174.คุณสุรัตน์ สดชื่น       รพ.พิจิตร      พิจิตร      11/3/2562   
   175.คุณนิรัชชา สุขอยู่       รพ.พิจิตร      พิจิตร      11/3/2562   
   176.คุณธนกฤต เอกวริษฐ์       รพ.บางระจัน      สิงห์บุรี      15/3/2562   
   177.จ.ส.อ.ดำเกิง ขาวเขียว       รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง      เพชรบูรณ์      12/3/2562   
   178.คุณวัทน์สรณ์ เจริญสิทธิกุล       รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง      เพชรบูรณ์      12/3/2562   
   179.คุณกฤษนัฐ สีมารัตนกูล       รพ.ค้อวัง      ยโสธร         
   180.คุณศิริวงค์ เกาะสังข์       รพ.โนนแดง      นครราชสีมา      12/3/2562   
   181.คุณนิยม สีทองแดง       รพ.แม่เมาะ      ลำปาง         
   182.คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   183.คุณสุจินต์ สุกกล้า       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   184.คุณกฤษฎา อนันตะ       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   185.คุณอนุรักษ์ วงษ์นิ่ม       รพ.เสริมงาม      ลำปาง         
   186.คุณอิศราพงษ์ สุยะ       รพ.แม่ทะ      ลำปาง         
   187.คุณอิทธิพล สาระชาติ       รพ.ยโสธร      ยโสธร         
   188.คุณรังสรรค์ มาลาจำปี       รพ.ยโสธร      ยโสธร         
   189.คุณมาโนชญ์ กลางพิลา       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      ชัยภูมิ         
   190.คุณจินตนา รักเสรีจินดา       กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง      ระยอง      13/3/2562   
   191.น.พ.อภิสิทธิ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์       รพ.บางน้ำเปรี้ยว      ฉะเชิงเทรา      13/3/2562   
   192.คุณธัญเทพ ชัยรัตน์       รพ.ชุมพวง      นครราชสีมา      13/3/2562   
   193.คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี      13/3/2562   
   194.คุณธงไชย พ้องเสียง       รพ.ทุ่งเขาหลวง      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   195.คุณภัทร ตั้งตระกูลวิจิตร       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   196.คุณอลงกรณ์ สุขชาวนา       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   197.คุณนราวิทย์ ทองปลิว       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   198.ร.อ.หญิงพัชรญา ชูเมือง       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   199.คุณกษิดิ์เดช ปานอั้ง       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   200.คุณเชาว์วัฒน์ จินดา       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   201.คุณนภา มาลีหวล       รพ.แหลมงอบ      ตราด      28/3/2562   
   202.น.พ.สมชาย แพรพิรุณ       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   203.คุณดวงฤทัย ยงกัน       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   204.คุณนฤมล นามงาม        รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   205.คุณศุภวัตร นิลรักษา       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   206.คุณจารียา คชแจ่ม       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   207.ส.อ.นนทกานต์ มากพูล       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   208.คุณกิตติศักดิ์ ทองยอด       รพ.ท่าศาลา      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   209.คุณลาวัณย์ เพชรคำ       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   210.คุณยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   211.คุณวินัย โยลัย       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   212.คุณปริญญา การินไชย       รพ.นาน้อย      น่าน      15/3/2562   
   213.คุณณัฐวุฒิ กุลจิตติพิพัฒน์       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   214.คุณธรรมนูญ รอดพร้อม       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   215.คุณสุเมธ โต๊ะไธสง       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   216.คุณราเชนทร์ กันใจมา       รพ.แม่จริม      น่าน      13/3/2562   
   217.คุณจักรพงศ์ ภุชงค์       รพ.เขาสมิง      ตราด      15/3/2562   
   218.คุณสุรชาติ อุดม       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร         
   219.คุณปวร โปร่งจิตต์       รพ.ทุ่งหัวช้าง      ลำพูน      15/3/2562   
   220.คุณมนตรี มณีพิพัฒน์       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี      15/3/2562   
   221.คุณปริวัฒน์ นามมุงคุณ       รพ.หนองนาคำ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   222.คุณจิรชาติ จันทร์ชื่น       รพ.กาบเชิง      สุรินทร์      25/3/2562   
   223.คุณวลัมภ์ องค์ศิริมงคล       รพ.กาบเชิง      สุรินทร์      25/3/2562   
   224.คุณศตวรรษ ศานต์ศิรประภา       รพ.พิปูน      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   225.คุณสุรศักดิ์ กันทาแปง       รพ.ศรีสังวาลย์      แม่ฮ่องสอน      15/3/2562   
   226.จ.ส.ต.หญิงวนิดา วังสังยาว       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      29/3/2562   
   227.ส.ต.นครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      29/3/2562   
   228.คุณคมสัน อาษา       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   229.คุณณรงค์เดช ถูกจิตต์       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   230.คุณภูวินท์ ยาหอม       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   231.คุณวัชราวุธ หงอกภิลัย       รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ      18/3/2562   
   232.คุณชวลิต บุญกรกุล       รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ      18/3/2562   
   233.คุณรุ่งนภา วิสุทธิ์เจริญพร       รพ.บ้านค่าย      ระยอง      25/3/2562   
   234.คุณชัยชนะ ไทยยิ่ง       รพ.บ้านค่าย      ระยอง      25/3/2562   
   235.คุณสรินธร วงศ์หยกสุริยา       รพ.ปัตตานี      ปัตตานี         
   236.คุณอัครเดช พลศักดิ์       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ      27/3/2562   
   237.คุณณัฏฐดนัย ชมภูทีป       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ      27/3/2562   
   238.คุณยุทธนา โพธิสิงห์       รพ.ทรายทองวัฒนา      กำแพงเพชร      28/3/2562   
   239.คุณสุดใจ สีหานาม       รพ.โพธิ์ชัย      ร้อยเอ็ด         
   240.คุณวรวุฒิ เย็นใจ       รพ.ท่าตูม      สุรินทร์      19/3/2562   
   241.คุณวรรณภา บุญอยู่       รพ.เกาะช้าง      ตราด      19/3/2562   
   242.คุณศิวดล นนฤาชา       รพ.สร้างคอม      อุดรธานี      28/3/2562   
   243.คุณนงค์นุช โสธรพรสวรรค์       รพ.นิคมพัฒนา      ระยอง      28/3/2562   
   244.คุณพิณทิพย์ ที่รัก       รพ.นิคมพัฒนา      ระยอง      28/3/2562   
   245.คุณลลิตา ชนะคช       รพ.เสนา      พระนครศรีอยุธยา         
   246.คุณทรงพล ชมสกุล       รพ.เสนา      พระนครศรีอยุธยา         
   247.คุณศิริขวัญ นิลมาตย์       รพ.รัตนบุรี      สุรินทร์      27/3/2562   
   248.คุณวันชัย ฉิมช้าง       รพ.ด่านช้าง      สุพรรณบุรี         
   249.คุณปิยะณัฐ อ่อนจันทร์       รพ.หนองบัวลำภู      หนองบัวลำภู      26/3/2562   
   250.คุณราชัน วงษ์จรัส       รพ.คำม่วง      กาฬสินธุ์         
   251.คุณสิรภพ อุตสม       รพ.เวียงหนองล่อง      ลำพูน         
   252.คุณธนวรรธน์ จันตัน       รพ.เวียงหนองล่อง      ลำพูน         
   253.คุณนพดล วิลัยพฤกษ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา         
   254.คุณราเชนทร์ คู่พิมาย       รพ.พิมาย      นครราชสีมา      21/3/2562   
   255.คุณศิวะภพ พงษ์คำ       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   256.คุณชญาภา ลีฝ้าย       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   257.คุณกานตธีรา สุขเจริญ       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   258.คุณพงศธรณ์ กรมวังก้อน       รพ.สามชัย      กาฬสินธุ์      15/3/2562   
   259.คุณพีรพัทธ์ ถนอมเงิน       รพ.สามชัย      กาฬสินธุ์      15/3/2562   
   260.คุณภาณุเดช ไชยมาศ       รพ.ชุมพลบุรี      สุรินทร์         
   261.คุณปรีวัฒน์ พะเนตรรัมย์       รพ.ชุมพลบุรี      สุรินทร์         
   262.คุณนพดล อรุณวรพิทักษ์       ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน      ลำพูน         
   263.คุณธนพัฒน์ ผาจวง       รพ.พิสัยเวช      หนองคาย      26/3/2562   
   264.คุณราชัน สุนันทนาม       รพ.พิสัยเวช      หนองคาย      26/3/2562   
   265.คุณวีรวุฒิ ชุมเกศ       รพ.ทุ่งหว้า      สตูล         
   266.คุณพยุงศักดิ์ การสมจิตร์        รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      20/3/2562   
   267.คุณรัตนชัย ดำบรรพ์       รพ.พนา      อำนาจเจริญ         
   268.คุณทองคูณ พรมผักแว่น       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   269.คุณวงเดือน ปราณีตพลกรัง       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   270.คุณกิตติศักดิ์ ทนสูงเนิน       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   271.คุณวรพงษ์ หลอดทอง       รพ.เลย      เลย         
   272.คุณวรนพ ชวนินทวิสุทธิ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   273.คุณณัฐพล หล้าจันทร์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   274.คุณวิมล ชาภักดี       รพ.ปทุมราชวงศา      อำนาจเจริญ      22/3/2562   
   275.คุณปิยวรรณ เสรีพงศ์       รพ.สตูล      สตูล      26/3/2562   
   276.คุณคมสัน แต่สกุล       รพ.ตะกั่วป่า      พังงา      27/3/2562   
   277.คุณไตรสิทธิ์ อินทากุลไพศาล       รพ.บางสะพาน      ประจวบคีรีขันธ์      27/3/2562   
   278.คุณอรุณี การะเกตุ       รพ.นวมินทร์      กรุงเทพฯ      28/3/2562   
   279.น.ท.พิเชษฐ จินดาศรี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   280.ร.อ.นันท์ธม ตั้งตนดี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   281.คุณศิริฤกษ์ คณาดี       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ         
   282.คุณญาณทิพย์ สุทธิโสภณ       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร         
   283.คุณเกียรติศักดิ์ ขวัญทอง       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร         
   284.คุณไพวัลย์ พินชนะ       รพ.บางพลี      สมุทรปราการ         
   285.ผอ.มานพ พรมมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก      กำแพงเพชร         
   286.ผอ.ณัฐกานต์ พรมมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยประดู่      กำแพงเพชร         
   287.ผอ.มาติน ดำสนิท       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลลานทอง      กำแพงเพชร         
   288.คุณปรีชา แอสนั่น       รพ.วังวิเศษ      ตรัง      29/3/2562   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2019, 17:02:23 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,353
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 22:42:44 PM »
0
จัดไป
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ Dr.TMX

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 11
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 08:04:36 AM »
0
ระบบคิว HosXP XE4 ยังไม่สามารถใช้งานได้หลาย function , template config ไม่ได้ สอบถามไปที่ จนท. ก็ไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจครับ แต่คงขอเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยครับ
งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 09:05:21 AM »
0
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 09:06:24 AM »
0
ระบบคิว HosXP XE4 ยังไม่สามารถใช้งานได้หลาย function , template config ไม่ได้ สอบถามไปที่ จนท. ก็ไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจครับ แต่คงขอเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยครับ

ขอบคุณค่ะ  ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ เข้ม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,805
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • phichit hospital
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 18:27:52 PM »
0
หัวเรืองเป็น การประชุม แต่ในท้ายๆย่อหน้าแรก ... อบรม  ;D ;D ;D
Phichit Hospital
HOSxP 3.61.10.31 on FreeBSD 9.2
By BMS - Dec 26, 2007

ออฟไลน์ hard2521

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 43
 • Respect: +8
  • ดูรายละเอียด
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2019, 14:17:54 PM »
0
ชอบตรงนี้ ...อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ   อาหารว่าง 6 มื้อ...  555 อาหารกลางวัน 3 มื้อ ทานอย่างไรจะหมด 3 มื้อ อิอิ ;D ;D ;D ;D ;D ;D
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [086-8822447]
Facebook:https://www.facebook.com/hard.niemchowna
E-Mail:Hard2521@gmail.com
Server1:
Server2:
Server3:HP ML110 Generation 5 Ram:4GB
Server4:IBM X3500 M3 Ram:8Gb
OS:CentOS 4.8 Database:MySQL 5.6.12-56
Client Spec:Windows 7 Ultimate Pack 1 32Bit
Core2

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2019, 09:12:05 AM »
0
ชอบตรงนี้ ...อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ   อาหารว่าง 6 มื้อ...  555 อาหารกลางวัน 3 มื้อ ทานอย่างไรจะหมด 3 มื้อ อิอิ ;D ;D ;D ;D ;D ;D


สติครับ.... ก็อบรม  2 / 3 / 4  เม.ย. รวม 3 วัน วันละ 1 มื้อ... มีอะไร ลับ ลวง พราง หรือครับ..
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 140 Client   V.3 Version  3.67.7.8
Server  : CENTOS 7 +MySQL maria 10.x.x