ผู้เขียน หัวข้อ: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)  (อ่าน 11397 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
+1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รื่อง "การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
ประเภทผู้ป่วยนอก (SSOP) ในโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบ การตั้งค่าข้อมูล การปรับปรุง การวางกระบวนการทำงาน เพื่อให้ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างฯได้อย่างถูกต้อง จากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจโครงสร้างและวิธีการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหา
1.   การตรวจสอบ กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน ปรับปรุงรหัสมาตรฐาน ตามที่โครงสร้าง SSOP
2.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
3.   การใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูล สกส. โครงสร้าง SSOP
4.   การตรวจสอบความถูกต้องหลังการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง SSOP
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล/ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจแพทย์)
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา)
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มการเงิน (ห้องชำระเงิน)
5.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องตรวจแพทย์
6.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
7.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องชำระเงินผู้ป่วยนอก
8.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอก
วิทยากร       คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
 ;D ;D ;Dระยะเวลาในการอบรม  2 วัน  จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน    วันที่จัดอบรม วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 :D

สถานที่อบรม     
            :o :o :oโรงแรมบางกอกพาเลส, กรุงเทพ :o :o :o
             ;D ;D  ;D 1091/336 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10400 ;D ;D ;D


  :o :o :o รายชื่อผู้เข้าสมัคร  ;D ;D ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อ รพ.      จังหวัด      โอนเงิน   
   1. คุณจตุรงค์ คำทอง       จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์      นครราชสีมา         
   2.ส.ท.หญิงอุมารินทร์ ผ่านสำแดง       ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า      ร้อยเอ็ด      2/5/2018   
          จุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด         
   3. คุณชุติมา   วรรณุรักษ์       ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า      ร้อยเอ็ด      2/5/2018   
          จุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด         
   4. คุณรภัสยา วรินทรเวช       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   5. คุณวีรยา ผลพิบูลย์       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   6. คุณกอบกุล ทองนาวี       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   7. คุณทศพล ตาสว่าง         ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี          
   8. คุณกฤษณะ เกษียรสินธุ์         ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี          
   9. คุณอุมารินทร์ มนทิพย์       ระนอง      ระนอง         
   10. คุณโสภา มีพอเห็น       ระนอง      ระนอง         
   11. คุณไตรรงค์ โชติมณีโรจน์       ระนอง      ระนอง         
   12. คุณเรืองเดช พุทธวงค์       พญาเม็งราย      เชียงราย         
   13. คุณวรรณภา สอนเสือ       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก         
   14. คุณจารุทรรศน์ ไชยณรงค์       สตูล      สตูล         
   15. คุณสุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช       ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   16. คุณมาลัย ดลจิตต์       ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   17. คุณวิชัย ผิวเงิน       คำม่วง      กาฬสินธุ์         
   18.คุณจุฑารัตน์ ลีสมาจาร       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   19.คุณสุนารีย์ ศรีสุข       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   20.คุณวทันยา โชคชัยภักดี       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   21.คุณเมวิกา เกตุนิธี       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   22.คุณปรีชา แอสนั่น       วังวิเศษ      ตรัง         
   23.คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       มะการักษ์      กาญจนบุรี         
   24.คุณเมธาเกียรติ รัฐจิตติพงศ์       แม่สอด      ตาก         
   25.คุณณัฐชา ธรรมใจ       แม่สอด      ตาก         
   26.คุณกุมพล ตอพล       แก้งคร้อ      ชัยภูมิ         
   27.คุณวิรุฬห์ สมปาน       ป่าแดด      เชียงราย         
   28.คุณพูลเพิ่ม บุญพิมพ์       ท่าหลวง      ลพบุรี         
   29.คุณปรีญาพร โลจรัส       คอนสวรรค์      ชัยภูมิ         
   30.คุณวันเฉลิม หิรัญคำ       คอนสวรรค์      ชัยภูมิ         
   31.คุณอนุวัตร ฟูเฟื่อง       แม่จัน      เชียงราย         
   32.คุณเพ็ญวิภา ปานยิ้ม       ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      3/5/2018   
   33.คุณวรรณจิกา เพ็ชรผึ้ง       ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      3/5/2018   
   34.คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   35.คุณสุชาติ ต้นเชื้อ       พนา      อำนาจเจริญ         
   36.คุณอรุณี บุญลือ       องครักษ์      นครนายก         
   37.คุณอำพรรณ เจริญผล       องครักษ์      นครนายก         
   38.คุณพัชรา บุญคุ้ม       องครักษ์      นครนายก         
   39.คุณบุรินทร์ เสรีกุลพานิช       ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   40.คุณดรุณวรรณ สามารถ       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   41.คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   42.คุณกัญญภา แก้วคำกอง       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   43.คุณอโณทัย เหมาะเหม็ง       ปากพลี      นครนายก         
   44.คุณสุรนนท์ ประกอบพร       นครนายก      นครนายก         
   45.คุณณัฐพล หล้าจันทร์       กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   46.คุณวิเศษ ไพรสณฑ์       กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   47.คุณสุรัตนา สีนิล       โพธาราม      ราชบุรี         
   48.คุณนุชจรินทร์ วารีอุดม       โพธาราม      ราชบุรี         
   49.คุณปรเมษฐ  แควภูเขียว     ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ         
   50.คุณชวลิต  บุญกรกุล        ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ         
   51.คุณจิราภรณ์ แพงสอน       วิหารแดง      สระบุรี         
   52.คุณสุพัตรา เบ็ญจวรรณ       ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   53.คุณพัชรินทร์ พรหมโคตร       ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   54.คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       บ้านนา      นครนายก         
   55.คุณไพรวัลย์ วุฒิทรัพย์ทวีสุข       ดำเนินสะดวก      ราชบุรี         
   56.คุณเนตรนภา สงวนพันธุ์       ดำเนินสะดวก      ราชบุรี         
   57.คุณดรุณี ฤกษ์ปาณี       อู่ทอง      สุพรรณบุรี         
   58.คุณอัญชลี ผ่องคำพันธุ์       โรงพยาบาลอินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   59.คุณสุรารักษ์ บูรณะ       โรงพยาบาลอินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   60.คุณสุทธิดา โต๊ะทอง       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         
   61.คุณทฤษฎี เป้าบ้านเซ่า       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         
   62.คุณวัชรินทร์ พวงเปลี้ย       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2018, 17:34:19 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,425
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2018, 16:30:56 PM »
0
มีต่างจังหวัดบ้างไหมครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ betty2006

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 8
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2018, 10:20:54 AM »
0
จัดส่วนภูมิภาค ด้วยก็ดีครับ
Mr. สุทิน ลำแก้ว (เบ็ต)


โรงพยาบาลกันตัง  อ.กันตัง จ.ตรัง  ขนาด 60 เตียง
Server Main : Server IBM System x3500 M2 Quad-Core Intel Xeon Processor E5520 RAM 16 Gb
OS : Ubuntu 10.4.3 LTS  DB : MySql 5.5.16
Server Slave : Server IBM System x3500 M3 Quad-Core Intel® Xeon® 5500/5600 processors RAM 8 Gb
OS : Ubuntu 10.4.3 LTS  DB : MySql 5.5.17
HosXP Version  3.55.5.8  Start 01-10-2554

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 16:45:21 PM »
0
มีต่างจังหวัดบ้างไหมครับ
สวัสดีคะ

ตอนนี้ในส่วนของต่างจังหวัดยังไม่มีคะ  ต้องขออภัยด้วยนะคะ  :) :) :)
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 16:46:15 PM »
0
จัดส่วนภูมิภาค ด้วยก็ดีครับ

 :) :) :) :) :) :)
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ taw2010

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 537
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2018, 22:35:46 PM »
0
จ่ายค่าลงทะเบียนในวันที่ประชุมได้ไหมครับ
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
มือใหม่

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2018, 11:23:03 AM »
0
จ่ายค่าลงทะเบียนในวันที่ประชุมได้ไหมครับ

 ;D ;D ;D สวัสดีค่ะ

ได้ค่ะ แต่ทางพี่ต้องยืนยันนะคะว่าจะมาเข้าร่วมอบรมคะ รบกวนส่งใบสมัครเข้ามานะคะ

ขอบคุณค่ะ
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ TUTOR

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2018, 16:04:51 PM »
0
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ได้ส่งรายละเอียดไปทาง e-mail แล้วนะคะ รบกวนตรวจสอบด้วยคะ

สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของที่พักทางบริษัททำการจองห้องให้หรือว่าทางเราต้องดำเนินการเองคะ
 

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2018, 15:08:28 PM »
0
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ได้ส่งรายละเอียดไปทาง e-mail แล้วนะคะ รบกวนตรวจสอบด้วยคะ

สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของที่พักทางบริษัททำการจองห้องให้หรือว่าทางเราต้องดำเนินการเองคะ

สวัสดีค่ะ

ได้รับแล้วค่ะ และตอบกลับเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนเรื่องที่พักแมงมุมได้ทำการโทรหาพี่เรียบร้อยแล้วนะคะ ;D ;D ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ tangkeaw

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 265
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2018, 13:30:36 PM »
0
เปิดเพิ่มครับ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ขึ้นระบบ ปี 2551
**server IBM Blade Center E
IBM BladeCenter HS22
 ram 72 GB  OS- Linux centos-5.4 64 bit  Mysql  5.5.30
เครื่องสำรอง
server IBM Blade Center IBM BladeCenter HS22
  ram 16 GB   OS- Linux centos-64 bit  mysql 5.5.30
รพ.ขนาด 509 เตียง
คนไข้ต่อวันประมาณ 1,400คน/วัน
เครื่องใช้งาน HOsxp ประมาณ 190 เครื่อง ใช้งานทั้ง IPD และ OPD
ระบบ datacenter ทีม BMS ใช้งาน วันที่ 31 มิย 55
Endian Firewall 2.1.2

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2018, 14:39:04 PM »
0
เปิดเพิ่มครับ


 :) สวัสดีค่ะ  :)

ตอนนี้ทางทีมฝึกอบรม มีโครงการที่จะเปิดเพิ่มค่ะ    ;D  ;D อดใจรออีกนิดนะคร้าาาา  ;D  ;D

ขอบคุณค่ะ

ปุณญาพร มิลินทากาศ

จนท.ประสานงานฝึกอบรม
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,425
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2018, 20:36:21 PM »
0
เปิดแถวภาคใต้ด้วยครับ อิอิ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ taw2010

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 537
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2018, 17:20:50 PM »
0
ขอคุ๋มือใหม่  เพระว่าวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 วันที่อบรม เอกสารไม่ชัดเชนเลย ขอเป็น files ที่ ก็ได้ อย่างละเอียดหน่อยครับ..... ขอบคุณมากครับ
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
มือใหม่

ออฟไลน์ Call Center

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,263
 • การกด "Vote" ของพี่ๆจะเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเรา
 • Respect: +172
  • ดูรายละเอียด
Re: การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล สกส. (SSOP)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2018, 13:42:50 PM »
0
ดำเนินการส่งคู่มือดังกล่าวให้ทางอีเมลล์ชื่อ priwanw@hotmail.com แล้วนะค่ะ


BMS-Call Center
BMS Call Center โทร. 02-427-9991 กด 1
E-Mail : callcenter@bms-hosxp.com
           bms.callcenter9@gmail.com
http://www.facebook.com/bmshosxp/
;) :D การกด "Vote" ของพี่ๆจะเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรา ;) :D