แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - grider

หน้า: [1]
1
ขอด้วยคนครับ grider.fs@gmail.com ขอบคุณครับ

2
สวัสดีครับท่าน sukjai

สเปคเครื่อง
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
cpu MHz         : 1200.000
cache size      : 15360 KB
Ram 8 Gb
HDD 300 Gb
OS - centos-release-6-4.el6.centos.10.x86_64
Mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.15, for Linux (x86_64)

-------

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_hosxpservernew-lv_root
                      148G   46G   95G  33% /
tmpfs                 3.9G   80K  3.9G   1% /dev/shm
/dev/sda2             485M   64M  396M  14% /boot
/dev/sda1             200M  260K  200M   1% /boot/efi
/dev/mapper/vg_hosxpservernew-lv_home
                      104G  801M   98G   1% /home

----

ส่วน my.cnf ตั้งค่าตามนี้ครับ

[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
[mysqld]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=MyISAM
key_buffer = 781M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 1500
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
myisam_sort_buffer_size = 128M
thread_cache = 8
query_cache_size= 390M
query_cache_type=2
thread_concurrency = 8
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_heap_table_size = 390M
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 3903M
innodb_additional_mem_pool_size = 20M
innodb_thread_concurrency = 0
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 3000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_lock_wait_timeout=150
event_scheduler=1
myisam-recover=FORCE,BACKUP
innodb_file_format = Barracuda
innodb_flush_method=O_DIRECT
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_connections=1000
open_files_limit=100000
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 512M
allow-keywords
[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

ก่อนหน้านี่ลอง รีอัพเกรดสตัคเจอร์ แล้วก็รีแพร์เทเบิลแล้วก็ยังไม่ได้ครับ
มีข้อสังเกตตรงเครื่องสลาฟที่ดึงข้อมูลมาทำ High performance ผ่านเฉยเลยครับ เอิ๊กกก
ถ้าอย่างไรต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ

3
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / High performance และ drop trigger
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 17:32:59 PM »
สวัสดีครับพอดีเป็นแอดมินมือใหม่แล้วเกิดปัญหาขึ้นครับ

พอดีพึ่ง initial import ข้อมูลจากเครื่อง slave มาใส่กลับเครื่อง server master

แล้วทำ High performance ไม่ผ่านครับ

ลอง drop trigger ก็ไมไ่ด้ผล

ลอง grant sa ใหม่ก็ไม่ได้ มึนตึ๊บมากๆเลยครับตอนนี้
หน้า: [1]