แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - หมอโจ้

หน้า: [1]
1
นอกเรื่อง / Re: แจ้งข่าวการสูญเสีย
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 09:47:21 AM »
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

2
ผมรบกวนขอด้วยนะครับ rs15339@gmail.com ขอบคุณครับ

3
ลองดู check box  NEW Rx  ที่ห้องตรวจ หน้าทีมีรายชึ่อผู้ป่วย เอาเครื่องหมายถูกออกครับ

5
ทำได้แล้วครับ แต่ช้ามาก ยังหาสาเหตุไม่ได้

6
ผมใช้ code นี้ ใน Delphi 2007  work ครับ แต่ใน UEForm มีปัญหาไม่รู้จัก property Pixels

7
รบกวนอาจารย์ mn ด้วยครับ หรือ ทุกท่านที่พอจะแนะนำได้

9
ผมเขียน script รวมการดูภาพ scan จาก ER PE OPD IPD SCAN และ X Ray report ใน UE Form ได้แล้ว แต่ติดปัญหาอยากหมุนภาพ 90 องศา เพราะภาพ SCAN EKG save ไว้เป็นแนว vertical ต้องการหมุนเป็น horizontal เรียนถามอาจารย์ ว่า มี component ที่เรียกใช้ได้ไหมครับ ผม save bmp file

10
ขั้นตอนการ daily backup hosxp บน windows 8 โดยใช้คำสั่ง schtasks

1.สรั้าง backup folder ใน folder ประกอบด้วย file 2 file ดังนี้

   1.1 สร้าง .bat file กำหนด path ของ .bat file และ .ini file ให้ scdtasks run hosxp_mysql_backup.exe โดยอ่านการตั้งค่าการ    backup ใน .ini file
   1.2 สร้าง .ini file ตั้งค่าการ backup ให้  hosxp_mysql_backup.exe

 หมายเหตุ ใช้โปรแกรม hosxp ทำ daily backup จะได้ ทั้ง .bat file และ .ini file อยู่ใน  drive...:\backup folder\1....31\backup.bat                และbacup.ini copy มาเลย
      edit file backup.bat
        "C:\Program Files (x86)\HOSxP\hosxp_mysql_backup.exe" "C:\\hosxp_backup\\1\\backup.ini" ตรง  ***C:\        \hosxp_backup\\1\\***แก้ให้ตรงกับ path backup folder
      edit file backup.ini แก้ไขบรรทัด BACKUP_FOLDER=C:\hosxp_backup\1 ตรงกับ แก้ให้ตรงกับ path backup folder

2.ใส่คำสั่งสร้าง task schedule ใน window command promt

SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "daily_hosxp_backup" /sc "Daily" /st 01:00 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\backup.bat""

ถ้า ถูกต้องจะขึ้นว่า

SUCCESS: The scheduled task "daily_hosxp_backup" has successfully been created.

แล้วก็รอดูผลการbackupตามเวลานั้น ตรวจสอบงานที่สร้างด้วยคำสั่ง
SCHTASKS /Query /TN "daily_hosxp_backup"
แต่ถ้าต้องการทดสอบให้ใช้คำสั่ง

SCHTASKS  /Run  /TN "daily_hosxp_backup"

เพื่อให้ run backup ทันที ! ตรวจสอบจาก task manager ดูโปรแกรม hosxp_mysql_backup.exe ว่าทำงานหรือไม่

schtasks = คำสั่ง 
/create = สร้าง 
/RU "System" สิทธ์การ run โดยไม่มี window ให้เห็น ถ้าไม่กำหนดจะมี window ขึ้นแสดง
/tn "daily_hosxp_backup" กำหนด taskname ซื่อ  daily_hosxp_backup เปลี่ยนได้
/sc "Daily" กำหนด schedule แบบ Daily ทำทุกวัน
/st 01:00   กหนดเวลาที่จะ backup
/tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\backup.bat"" กำหนด path ให้ run .bat file ใน cmd

SCHTASKS /end /TN "daily_hosxp_backup" =หยุดงานที่กำลัง run
SCHTASKS /delete /TN "daily_hosxp_backup" /f  =ลบงานที่สร้าง  /f หมายถึงบังคับไม่ต้องถามcomfirm yes no
SCHTASKS /Query /FO LIST /V =ดู schedule task ทั้งหมด
SCHTASKS /Query /TN "daily_hosxp_backup" ดูเฉพาะงาน daily_hosxp_backup

การ backup แบบนี้file backupจะอยู่ใน folder เดียวกันครับ แต่ถ้าต้องการให้เหมือนของอาจารย์ต้องใข้โปรแกรมhosxp สร้างdaily backup folderแล้ว run คำสั่งทั้งหมดนี้ครับ ตรงC:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup ต้องเปลี่ยนเป็นpath folderที่ต้องการ backup   /st 01:00 เปลี่ยนเป็นเวลาที่ต้องการ backup

SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "1"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:1 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\1\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "2"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:2 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\2\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "3"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:3 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\3\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "4"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:4 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\4\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "5"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:5 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\5\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "6"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:6 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\6\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "7"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:7 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\7\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "8"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:8 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\8\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "9"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:9 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\9\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "10"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:10 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\10\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "11"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:11 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\11\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "12"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:12 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\12\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "13"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:13 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\13\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "14"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:14 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\14\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "15"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:15 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\15\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "16"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:16 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\16\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "17"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:17 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\17\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "18"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:18 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\18\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "19"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:19 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\19\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "20"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:20 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\20\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "21"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:21 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\21\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "22"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:22 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\22\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "23"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:23 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\23\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "24"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:24 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\24\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "25"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:25 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\25\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "26"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:26 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\26\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "27"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:27 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\27\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "28"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:28 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\28\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "29"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:29 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\29\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "30"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:30 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\30\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "31"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:31 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\31\backup.bat""

ลองดูครับ
12
ที่ รพ.ผมก้อเป็นครับ ทุกเครื่องทุกห้องตรวจแพทย์ ต่าง hn ต่างวาระ ไม่รู้จะ copy จากเครื่องไหน เพิ่งจะลอง version ใหม่ล่าสุดวันนี้.....รอผล กะลังดู ว่าจะเกี่ยวกับ hos_guid รึป่าว สังเกตุว่า version percona 5.5.xxxxxx  field hos_guid เหมือนกันทุก record ใช้ function สร้างใหม่ตามกระทู้ก้อเหมือนเดิม วันนี้ลองdowngrade เป็น version 5.1.xxxx ของเครื่อง slave ดู hos_quid กลับมาปกติ เรียนอาจารย์ mn ,ทุกท่านแนะนำด้วยครับ

13
ขอบคุณมากนะครับ ที่ช่วยแนะนำ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดู

14
ขออนุญาตดันกระทู้ครับ จำเป็นต้องเก็บใบยินยอมไว้ทุกจุดที่มีหัตการ เหลือแต่ menu ward ที่มีปัญหา

16
EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Wed, 18 May 2011 16:13:39 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.54.5.4
  1.4 Parameters      : -allowmultiple
  1.5 Compilation Date: Wed, 4 May 2011 23:15:55 +0700
  1.6 Up Time         : 27 minutes, 24 seconds

Exception:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Wed, 18 May 2011 16:41:03 +0700
  2.2 Address       : 02A7A3C1
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.54.5.4
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''' at line 1.
  2.7 ID            : 8EC2
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : ACER
  3.2 Name      :
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF
                  SeCreateSymbolicLinkPrivilege   - OFF

Active Controls:
---------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TUniversalFormSelectForm
  4.2 Form Text    : UniversalFormSelectForm
  4.3 Control Class: TcxButton
  4.4 Control Text : ¡ÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËÁè

Computer:
-----------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : ACER-PC
  5.2 Total Memory  : 4087 Mb
  5.3 Free Memory   : 1383 Mb
  5.4 Total Disk    : 97.98 Gb
  5.5 Free Disk     : 2.48 Gb
  5.6 System Up Time: 7 hours, 1 minute, 58 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM) i7 CPU       Q 720  @ 1.60GHz
  5.8 Display Mode  : 1366 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : ATI Mobility Radeon HD 4650 (driver 8.633.0.0 - RAM 1024 MB)
  5.11 Printer      : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (driver 6.1.7600.16385)

Operating System:
--------------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7 (64 bit)
  6.2 Build # : 7600
  6.3 Update  :
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.097 - 192.168.001.052
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 192.168.001.001 - 192.168.001.001
  7.4 DNS 1     : 203.113.024.199 - 192.168.001.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : ON              - ON             

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 10871 [þª. ¤ÃºØÃÕ]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.37-percona-log
                                  Database hos @ 192.168.1.224]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select concat(pname,'',fname,'',lname) from patient where hn = '''
  8.6 No 2                     : select hn from vn_stat where vn = '540003127'
  8.7 No 3                     : select * from patient_image where hn = '000022705'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/kbhservermain.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = NO
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = NO
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = kbhservermain
                                 identity = 32193857
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_checkpoint = none
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 33554432
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 10737418240
                                 innodb_change_buffering = inserts
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_enable_unsafe_group_commit = 0
                                 innodb_expand_import = 0
                                 innodb_extra_rsegments = 0
                                 innodb_extra_undoslots = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = Antelope
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_flush_neighbor_pages = 1
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 0
                                 innodb_ibuf_max_size = 5368709120
                                 innodb_io_capacity = 200
                                 innodb_lock_wait_timeout = 60
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 20971520
                                 innodb_log_file_size = 1073741824
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 50000
                                 innodb_overwrite_relay_log_info = OFF
                                 innodb_read_ahead = both
                                 innodb_read_io_threads = 8
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 16
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_version = 1.0.3-6a
                                 innodb_write_io_threads = 8
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 134217728
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 32193857
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_bin_trust_routine_creators = ON
                                 log_error = /var/lib/mysql/kbhservermain.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = ON
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 536870912
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 100
                                 max_connections = 300
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 2147483648
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = DEFAULT
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 268435456
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 8502
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/lib/mysql/kbhservermain.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 9182
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 536870912
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 1048576
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 2097152
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = ON
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/kbhservermain-slow.log
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048576
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = InnoDB
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 4096
                                 table_type = InnoDB
                                 thread_cache_size = 1800
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1305710098
                                 tmp_table_size = 2147483648
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.37-percona-log
                                 version_comment = MySQL Community Server (GPL), XtraDB 6, Revision 44
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

Call Stack Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module   |Unit                    |Class                        |Procedure/Method              |Line     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=6756; Priority=0; Class=; [Main]                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|02A7A3C1|HOSMy.exe|KSKDMU.pas              |                             |HOSxP_GetDataSet              |3643[313]|
|02A79D70|HOSMy.exe|KSKDMU.pas              |                             |HOSxP_GetDataSet              |3330[0]  |
|02ABD126|HOSMy.exe|KSKDMU.pas              |                             |GetSQLSubQueryData            |16945[5] |
|02ABD0CC|HOSMy.exe|KSKDMU.pas              |                             |GetSQLSubQueryData            |16940[0] |
|014B1A9B|HOSMy.exe|UniversalFormEntryU.pas |TUniversalFormEntryForm      |JvInterGetValue               |1877[20] |
|01121B34|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |GetValue                      |5705[13] |
|01121A6C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |GetValue                      |5692[0]  |
|011226F9|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |GetValue                      |5989[17] |
|0112265C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |GetValue                      |5972[0]  |
|0112626D|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterUnit           |GetValue                      |7635[1]  |
|011210ED|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |InternalGetValue              |5471[30] |
|01120F90|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |InternalGetValue              |5441[0]  |
|0111FE66|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |                             |Expression                    |5079[13] |
|0111FD4C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |                             |Expression                    |5066[0]  |
|01120760|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |Expression1                   |5255[5]  |
|01120704|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |Expression1                   |5250[0]  |
|01120CFA|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |ReadArgs                      |5387[29] |
|01120BE8|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |ReadArgs                      |5358[0]  |
|01121008|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |InternalGetValue              |5446[5]  |
|01120F90|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |InternalGetValue              |5441[0]  |
|0111FE66|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |                             |Expression                    |5079[13] |
|0111FD4C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |                             |Expression                    |5066[0]  |
|01120760|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |Expression1                   |5255[5]  |
|01120704|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterExpression     |Expression1                   |5250[0]  |
|01123249|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InternalSetValue              |6347[74] |
|01122ED0|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InternalSetValue              |6273[0]  |
|01123538|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretIdentifier           |6404[18] |
|01123490|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretIdentifier           |6386[0]  |
|0112289D|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretStatement            |6027[6]  |
|011227B8|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretStatement            |6021[0]  |
|0112361D|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretBegin                |6430[19] |
|0112356C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InterpretBegin                |6411[0]  |
|0112254A|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InFunction                    |5938[11] |
|011224F8|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterFunction       |InFunction                    |5927[0]  |
|01126088|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterUnit           |Run                           |7577[5]  |
|0112602C|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterUnit           |Run                           |7572[0]  |
|01126A51|HOSMy.exe|JvInterpreter.pas       |TJvInterpreterProgram        |Run                           |7844[4]  |
|00405800|HOSMy.exe|System.pas              |                             |_CallDynaInst                 |         |
|014B07FF|HOSMy.exe|UniversalFormEntryU.pas |TUniversalFormEntryForm      |FormShow                      |1775[620]|
|00A63187|HOSMy.exe|JvFormPlacement.pas     |TJvFormPlacement             |FormShow                      |604[8]   |
|004DE8FE|HOSMy.exe|Forms.pas               |TCustomForm                  |DoShow                        |         |
|00405800|HOSMy.exe|System.pas              |                             |_CallDynaInst                 |         |
|004E2C35|HOSMy.exe|Forms.pas               |TCustomForm                  |CMShowingChanged              |         |
|004FE92B|HOSMy.exe|Controls.pas            |TControl                     |WndProc                       |         |
|005B7704|HOSMy.exe|cxContainer.pas         |TcxContainerStyle            |GetActiveStyleController      |3151[0]  |
|006CA0A8|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |GetActiveStyleController      |5020[1]  |
|006CA0A0|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |GetActiveStyleController      |5019[0]  |
|006CA477|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |InternalGetPopupBorderStyle   |5182[5]  |
|006CA458|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |InternalGetPopupBorderStyle   |5177[0]  |
|006CA492|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |InternalGetPopupBorderStyle   |5183[6]  |
|005B6B68|HOSMy.exe|cxContainer.pas         |TcxContainerStyle            |IsBaseStyle                   |2715[1]  |
|006CA084|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |DefaultPopupBorderStyle       |5012[1]  |
|006CA2AA|HOSMy.exe|cxEdit.pas              |TcxCustomEditStyle           |GetPopupBorderStyle           |5108[8]  |
|00405A05|HOSMy.exe|System.pas              |                             |_AfterConstruction            |         |
|004FE670|HOSMy.exe|Controls.pas            |TControl                     |WndProc                       |         |
|00502977|HOSMy.exe|Controls.pas            |TWinControl                  |WndProc                       |         |
|00403478|HOSMy.exe|System.pas              |                             |_FreeMem                      |         |
|00403474|HOSMy.exe|System.pas              |                             |_FreeMem                      |         |
|004055BC|HOSMy.exe|System.pas              |TObject                      |FreeInstance                  |         |
|004059E2|HOSMy.exe|System.pas              |                         

17
รบกวน อ.mn ช่วยแก้ไข เวลาเปิด UE FORM จาก menu  ใน IPD แล้วฟ้องเกี่ยวกับ mysql syntax error ครับ ใน menu อื่นไม่เป็น
ตอนนี้ผมใช้ version 3.54.5.4  server mysql 5.1.37 percona ครับ

18
นอกเรื่อง / Re: ขอแสดงความยินดีกับอ.ชัยพร
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2010, 11:16:34 AM »
เหมาะสมที่สุดครับ ยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

19
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ป๋าดูแลสุขภาพด้วย

20
นอกเรื่อง / Re: อาลัยกับการจากไปของ Admin HOSxP
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2010, 19:58:51 PM »
เพิ่งทราบข่าว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพื่อนร่วมงานน้องเขาด้วยนะครับ

21
ขอบคุณครับ

22
Development / Re: HOSxP Intraweb prototype v 0.1
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:56:06 AM »
ขอบคุณครับอาจารย์

23
นอกเรื่อง / Re: เอา ebook delphi 2010 มาฝากครับ
« เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 07:57:23 AM »
ขอบคุณครับ

24
จะมีรอบสองแต่ part 1 ไหมครับ อ.mn  ไหวครับแต่ไม่ไวพอ ผมถือตังค์กะใบอนุมัติรออยู่ครับ รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

25
ของผมเจออาการเดียวกัน หลังจากลองใช้ mysql 6.0 บน vista ครับ ยังงงๆอยู่เลย hosxp version 3.53.1.8

26
ขอบคุณครับ

27
MySQL / Re: พบกับ HOSxP กับ MySQL-6.0.11
« เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 11:36:10 AM »
ป๋านี่.....รู้จิง55555555 แต่มันต้องเป็นได้ทั้งกองหน้า หลัง แบ๊กซ้ายขวา อ่ะคับ เพื่อความมันส์สสสสสสส......ในเกมส์นะป๋า 55555555555 กรรมการเผลอเมื่อไหร่เป็นต้อง อ็อพไซด์ทันที....อิอิ

28
MySQL / Re: พบกับ HOSxP กับ MySQL-6.0.11
« เมื่อ: มกราคม 08, 2010, 23:29:46 PM »
สุดยอดเลย อ.บอย ผมได้ความมั่นใจมาเยอะ ลุยแบบไม่ต้องกลัวอะไรอีก

29
MySQL / Re: พบกับ HOSxP กับ MySQL-6.0.11
« เมื่อ: มกราคม 08, 2010, 19:58:15 PM »
rs15339@hotmail.com กองหน้า บ้าบิ่น พร้อมลุยด้วยครับ

30
ขอบคุณ อ.อ๊อด สำหรับ วิธีแก้ไขตาราง ขอบคุณ ป๋ากับวิธีแก้ตัว ขอบคุณอีกครั้ง แต่กว่าจะได้ใช้วิชานี้อีกตั้งปี ความลับนี้จะรั่วถึงหูแม่...รึป่าว

31
นอกเรื่อง / Re: สวัสดีปี ใหม่ 2010
« เมื่อ: มกราคม 01, 2010, 11:00:39 AM »
สวัสดีปีใหม่ ครับ อาจารย์ ชัยพร และstaff hosxp ทุกๆท่าน โดยเฉพาะ ท่าน jdadmin1 ป๋าเราอายุย่าง 16 ปี ครับ ถ้านับจากรอยตีนกา 5555555555555

32
ขอบคุณทุกคนนะครับ เรียน อ.อ๊อด อย่าเพิ่ง "ตอน"  ผมเล้ยยยย...... เอาไว้ทำแนว  55555555

33
เป็นชุมชนแบบพี่น้องที่อบอุ่น  ได้แต่อ่านกระทู้มานานแล้ว ได้มีโอกาสเป็นพี่น้องเต็มตัวซะที  ฝากเนื้อฝากตัว กับ อ.ชัยพร อ.กอล์ฟ อ.บอย อ.udomchok  อ.กิจ และทุกท่านครับ

34
ขอบคุณครับ คุณกอล์ฟ ผมคิดว่าversionต่อไป อ.mn คงจะแก้ไขให้นะครับ ขอโทษนะครับ ผมต้องแนะนำตัวอย่างไรจึงถูกต้องนะครับ รบกวน

35
การสร้าง universal form แถบ add tab และ pagecontrol ใช้อย่างไรครับ


นพ.เรืองศักดิ์ ใจโพธิ์    รพ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา    กำลังจะขึ้นระบบเองประมาณ ต้น สิงหา 2552 ครับ

หน้า: [1]