แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - golf_pk

หน้า: [1]
1
รบกวนอาจารย์ที่มีใบรับรองแพทย์ DOCTOR-CERT-1-ENG  ถึง DOCTOR-CERT-4-ENG ใช้  รบกวนขอด้วยครับ
โรงพยาลบาลติดชายแดนครับ...  รบกวนด้วยนะครับ มีความจำเป็นต้องใช้ครับ  โดยอย่างยิ่งคือ ขอใบรับรองแพทย์ DOCTOR-CERT-4-ENG ครับ รบกวนด้วยครับ

2
Pain score  กายภาพ  ถ้าจะทำรายงานสรุปว่า  กี่ครั้ง เพิ่ม/ลด  คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องสร้างสคลิปอย่างไรครับ  จากตารางไหนได้บ้างครับ

3
สอบถามครับ  ว่าข้อมูลนี้อยู่ตารางไหนครับ

ในหน้า ซักประวัติผู้ป่วยนอก  ตรงขวาของหน้าต่าง จะมีช่องรับข้อมูล 
1. ประเภทผู้ป่วย
2. ความเร่งด่วน

อยากทราบว่า  อยู่ตารางไหนครับ


4
จากรูป  ผมเขียน code ถูกต้องไมครับ รึปรับตรงไหนบ้างครับ

5
ถ้าต้องเลือกวันที่โดย  ไม่ให้เลือกเป็นช่่วงต้องใช้ฟังก์ชันใดครับ

เช่น  อยากเลือกวันนัด   แล้วเอามาเก็บในตัวแปร  คล้ายกับ   
 GetDateDialog(d1);
   ds1:=formatdatetime('yyyy-mm-dd',d1);
   ds2:=formatdatetime('yyyy-mm-dd',d2);

แต่อยากเลือกเป็นปฏิทันเดียว  ไม่อยากเลือก 2 ปฏิทิน  งง ไมครับ

6
ผมส่งออก 12 แฟ้ม   แล้วฟ้องแบบนี้คืออะไรครับ  แล้วจะมีปัญหาเวลานำเข้า DRGindex5.1 ไมครับ และใช้เวลานานมากครับ

8
อยากทราบว่า Ultrasound โดยแพทย์ในรพ.มีกี่คน แยกผป.นอก และใน จะใช้ตารางไหนดีครับ??
และฟิว ที่มี Ultrasound ชื่ออะไรครับ....????
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ  ....ขอความกรุณาด้วยนะครับ
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

9
เท่าที่สังเกตุดู  เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ไม่ว่าจะต่อ กับคอมฯ windows 7 จะ32บิต หรือ64บิต ก็จะไม่มีข้อมูลใบสั่งยาออกมา
ไม่ว่าจะลงไดร์เวอร์แบบใหม่สุดจากเว็บแล้วก็ตาม  ทั้งที่ฟอร์มก็อันเดียวกันทั้งรพ.  และที่สำคัญ  คือ  เครื่องพิมพ์ HP P1006 ใช้ได้ไม่มีปัญหา ออกทั้ง OPD Crad และใบสั่งยา
ใครเจอปัญหานี้บ้างครับ
ช่วยด้วยครับ 
เครื่องพิมพ์ รุ่น HP P1006 ไม่มีจำหน่ายแล้ว ส่่วนใหญ่รพ.ก็สั่งแต่ HP P1102 ด้วยสิครับ

10
A =  ผู้สูงอายุ >= 60  ที่มารับบริการ
    โค้ด คือ 

     select count(distinct(hn))
     from vn_stat                                           
     where vstdate between "'+d1+'"and "'+d2+'"  and age_y>=60'

B = ผู้ป่วย NCD  ได้แก่  คลินิกเบาหวาน,ความดัน,หอบหืด,ไต,หัวใจ  ทั้งหมดกี่คนทุกอายุ
     โค้ดคือ
     
      select count(distinct(vn.hn))
      from depression_screen d1 
      left outer join depression_screen_evaluate d2 on d2.depression_screen_evaluate_id = d1.depression_screen_evaluate_id   
      left outer join suicide_screen_evaluate d3 on d3.suicide_screen_evaluate_id = d1.suicide_screen_evaluate_id           
      left outer join vn_stat vn on vn.vn = d1.vn       
      left outer join person p1 on p1.patient_hn=vn.hn   
     left outer join house h1 on h1.house_id=p1.house_id   
     left outer join village v1 on v1.village_id=h1.village_id
      left outer join thaiaddress t1 on t1.addressid=v1.address_id 
     left outer join patient p on p.hn=vn.hn                       
    LEFT OUTER JOIN clinicmember c ON p.hn=c.hn                 
    where vn.vstdate  between "'+d1+'" and "'+d2+'" and c.clinic in("1","10","2","9","13")


C = ผู้มารับบริการตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 9Q มีกี่คน

    โค้ดคือ

     select count(distinct(vn.hn))
     from vn_stat vn                                               
     left outer join depression_screen d1 ON vn.vn=d1.vn           
     left outer join depression_screen_evaluate d2 on d2.depression_screen_evaluate_id = d1.depression_screen_evaluate_id 
     left outer join suicide_screen_evaluate d3 on d3.suicide_screen_evaluate_id = d1.suicide_screen_evaluate_id           
     left outer join patient p ON p.hn=vn.hn                       
     where vn.vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and vn.age_y>=60

D = ผู้ป่วย NCD  ได้แก่  คลินิกเบาหวาน,ความดัน,หอบหืด,ไต,หัวใจ  ทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 9Q มีกี่คน

    โค้ดคือ
     select count(distinct(vn.hn))
     from depression_screen d1
     LEFT OUTER JOIN depression_screen_evaluate d2 ON d2.depression_screen_evaluate_id = d1.depression_screen_evaluate_id   
     LEFT OUTER JOIN suicide_screen_evaluate d3 ON d3.suicide_screen_evaluate_id = d1.suicide_screen_evaluate_id           
     LEFT OUTER JOIN vn_stat vn ON vn.vn = d1.vn       
     LEFT OUTER JOIN person p1 ON p1.patient_hn=vn.hn   
     LEFT OUTER JOIN house h1 ON h1.house_id=p1.house_id   
     LEFT OUTER JOIN village v1ON v1.village_id=h1.village_id 
     LEFT OUTER JOIN thaiaddress t1 ON t1.addressid=v1.address_id
    LEFT OUTER JOIN patient p ON p.hn=vn.hn                       
    LEFT OUTER JOIN clinicmember c ON p.hn=c.hn                 
    where vn.vstdate  between "'+d1+'" and "'+d2+'" and c.clinic in("1","10","2","9","13")

E =  ผู้มารับบริการตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป  ที่มีผลการคัดกรอง >= 7  มีกี่คน
    โค้ดคือ

     select count(distinct(vn.hn))   
     from vn_stat vn                                             
     left outer join depression_screen d1 ON vn.vn=d1.vn         
     left outer join depression_screen_evaluate d2 on d2.depression_screen_evaluate_id = d1.depression_screen_evaluate_id 
     left outer join suicide_screen_evaluate d3 on d3.suicide_screen_evaluate_id = d1.suicide_screen_evaluate_id         
     left outer join patient p ON p.hn=vn.hn                       
     where vn.vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and vn.age_y>=60 and d1.depression_score>=7

F =  ผู้ป่วย NCD  ได้แก่  คลินิกเบาหวาน,ความดัน,หอบหืด,ไต,หัวใจ  ทั้งหมดที่มีผลการคัดกรอง >= 7  มีกี่คน

   โค้ดคือ

      select count(distinct(vn.hn))
    from depression_screen d1
    left outer join depression_screen_evaluate d2 on d2.depression_screen_evaluate_id = d1.depression_screen_evaluate_id 
    left outer join suicide_screen_evaluate d3 on d3.suicide_screen_evaluate_id = d1.suicide_screen_evaluate_id             
    left outer join vn_stat vn on vn.vn = d1.vn     
    left outer join person p1 on p1.patient_hn=vn.hn   
    left outer join house h1 on h1.house_id=p1.house_id   
     left outer join village v1 on v1.village_id=h1.village_id 
    left outer join thaiaddress t1 on t1.addressid=v1.address_id   
    left outer join patient p ON p.hn=vn.hn                       
    LEFT OUTER JOIN clinicmember c ON p.hn=c.hn                   
    where vn.vstdate  between "'+d1+'" and "'+d2+'" and c.clinic in("1","10","2","9","13") and d1.depression_score>=7 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???    อยากทราบว่าผมเขียนโค้ดได้ถูกต้องวัดถุประสงค์ของโจทย์หรือไม่  และลดรูป code ได้บ้างใหม่  เพราะประมวลผลช้ามากครับ  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


11
 ??? ??? ??? ??? มีค่ามีเก็บใน variable1.value แต่ผมอยากให้  ก่อนเอามาเก็บ ใน variable1.value ต้องผ่านการ  คูณและหารก่อนทำไงครับ  เช่น    variable1.value := ค่าได้จากคำสั่ง sql GetSQLIntegerData * 1000 / 38211  ทำอย่างไรครับ

  Value := GetSQLIntegerData('select ( select count(distinct(hn)) as hn from ovstdiag o   '+
' where o.vstdate BETWEEN "2010-10-01" AND "2011-09-30" and  icd10 BETWEEN "A050" and "A059" ) '+
'     + ( select count(distinct(ip.hn)) as hn from iptdiag i,ipt ip '+
' where i.an=ip.an and  ip.dchdate BETWEEN "2010-10-01" AND "2011-09-30" and  icd10 BETWEEN "A050" and "A059" ) '+
' as total')

end;


รบกวนอาจารย์อีกแล้วครับ

12
select count(distinct(hn)) as hn from ovstdiag o

where o.vstdate BETWEEN "2010-10-01" AND "2011-09-30" and  icd10 BETWEEN "A070" and "A099"

union

select count(distinct(ip.hn)) as hn from iptdiag i,ipt ip
where i.an=ip.an and  ip.dchdate BETWEEN "2010-10-01" AND "2011-09-30" and  icd10 BETWEEN "A070" and "A099"


มันจะได้ผู้จำนวนผู้ป่วยออกมา 2 บรรทัด  แต่อยากให้ทั้งสองบวกกันทำไงดีครับ.......

13
operation_anes_oper_tmpl หายไปได้ไงครับ???  และจะเอากลับมาได้อย่างไร   ใช้  HOSxP ver.3.57.2.25f

เกิดจาก มีการขึ้น Errer ที่ห้องผ่าตัด  เข้าที่เมนู ระบบงานอื่น ๆ / รายการผู้ป่วยผ่าตัด แล้วเลือกผู้ป่วย  ก็ขึ้น errer  ตามภาพ errer or.png  และพอตรวจสอบที่ฐานปรากฏว่าตาราง operation_anes_oper_tmpl หายไป  คือผมไม่แน่ใจว่าที่หายไปเพราะอะไร   ตามภาพ errer2.jpg

14
ข้อมูลที่กรอกหน้าต่างนี้เก็บที่ตารางไหนครับ


15
รพ.อื่น refer กลับมา แล้วเราคีย์ที่ไหนครับ หรือว่าต้องคีย์ที่ refer in อย่างเดียว

16
Version 56.8.21k  ครับ

กดแต่ใช้งานได้ปกติ  แต่ขึ้นทุกครัง  ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนครับ

17
Report Exchange / ตาราง rcpt_arrear ??
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 11:42:50 AM »
ตาราง rcpt_arrear เมื่อผู้ป่วยมาชำระแล้ว ข้อมูลในตาราง rcpt_arrear จะเคลียร์ออกไม  หรือยังคงค้างในระบบอยู่ครับ

18
ปัจจุบัน รพ.ใช้ HOSxP ver. 3.56.3.19

รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยครับ คือผมโดนร้องขอให้มาเพิ่มในการลงข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุ 19 สาเหตุการบาดเจ็บ  สถานที่เกิดอุบัติเหตุบ้าง จุดเกิดเหตุบ้าง ให้บอกถึงจุดอย่างละเอียด ซึ่งตรงหน้างาน อีอานั้นกรอกได้ไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร  พอดีวันนี้ผมได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม Disease Survellance เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และมีข้อมูลของโครงสร้างของแฟ้ม Accident จาก 43 แฟ้ม  และหากข้อมูลครบตามโครงสร้าง  Accident.xls  ก็จะสามารถดึงรายงานรวมได้ตาม accident_injury.xls ครับ

หน้า: [1]