แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Peng

หน้า: [1]
1
GFR1
สูตร ผู้ชาย (140-อายุ(y))* BMI / 72*serum creatinine
สูตร ผู้หญิง {(140-อายุ(y))* BMI / 72*serum creatinine}*0.85

GFR2
eGFR=186.3 x Creatinine ยกกำลัง(-1.154) x อายุ ยกกำลัง(-0.203) ในเพศชาย
eGFR=186.3 x Creatinine ยกกำลัง(-1.154) x อายุ ยกกำลัง(-0.203) x 0.742 ในเพศหญิง

eGFR3
เพศหญิงถ้าระดับซีลั่มcreatinine≤0.7มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร eGFR=144x(ซีลั่มcreatinine/0.7)ยกกำลัง-0.329 X(0.993)ยกกำลังอายุ(ปี)
เพศหญิงถ้าระดับซีลั่มcreatinine>0.7มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร eGFR=144x(ซีลั่มcreatinine/0.7)ยกกำลัง-1.209 X(0.993)ยกกำลังอายุ(ปี)

เพศชายถ้าระดับซีลั่มcreatinine≤0.9มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร eGFR=141x(ซีลั่มcreatinine/0.9)ยกกำลัง-0.411 X(0.993)ยกกำลังอายุ(ปี)

เพศหญิงถ้าระดับซีลั่มcreatinine>0.9มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร eGFR=141x(ซีลั่มcreatinine/0.7)ยกกำลัง-1.209 X(0.993)ยกกำลังอายุ(ปี)
รบกวนด้วยนะครับ เพราะต้องทำรายงานส่งโดยอ้างอิงจากโปรแกรมคำนวณให้ครับ

2
เป็นรายงานผู้ป่วยเบาหวานมาทำการตรวจในแต่ละช่วงเวลา
ว่าในการมาของผู้ป่วยในแต่ละครั้งได้รับการตรวจอะไรบ้างเช่นตา,เท้า,ฟัน

3
เป็นการส่งตัวผู้ป่วยในมารับบริการในแพทย์แผนไทย
ใน v3.54.12.20 บันทึกข้อมูลแล้วฟ้อง opitemrece.cds
ตามรูปครับ

4
แพทย์แผนไทยมีการบริการเชิงรุก(เยี่ยมผู้ป่วย CVA )ไม่ทราบว่าจะลงข้อมูลในฐาน Hosxp ยังไง เพราะงานแพทย์แผนไทยไม่มีระบบงานเชิงรุก ซึ่งในงานแพทย์แผนไทยจะแบ่งระดับคะแนนคุณภาพเป็น 2 หมวด ได้แก่
1.งานเชิงรับ(บริการในโรงพยาบาล) ทำการลงข้อมูลได้
2.งานเชิงรุก(ผู้ป่วยCVA) ทำการรักษาที่บ้าน แต่ลงข้อมูลไม่ได้ ลงได้ก็จะกลายเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลแทนทำให้คะแนนในส่วนนี้ลดลง
การบริการในเชิงรุกคะแนนที่ได้จะเพิ่มเป็น 2 เท่าของเชิงรับ
หมายเหตุ มีผลในการคำนวณเงินจัดสรรการให้บริการแพทย์แผนไทย
(พี่แผนไทยฝากมาครับ)

หน้า: [1]