BMS-HOSxP Community

HOSxP => แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 => ข้อความที่เริ่มโดย: มะโหน่ง ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 15:04:06 PM

หัวข้อ: ความเข้ากันได้ของ Hosxp + Hos_PCU
เริ่มหัวข้อโดย: มะโหน่ง ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 15:04:06 PM
คือ ผมมีปัญหาเรื่องการใช้งาน HOSXP +HOS_PCU
ว่า Version ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาครับ เพราะ
ถ้าใช้ HOS_PCU ติดต่อกะฐานข้อมูลของ HOSXP
มักจะติดนั้นนี่ ต้อง Upgrade Structure ของ HOS_PCU
ซึ่งไม่แน่ใจว่า มัน จะมีผลกับ HOSXP ไหม
หัวข้อ: Re: ความเข้ากันได้ของ Hosxp + Hos_PCU
เริ่มหัวข้อโดย: jdadmin1 ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 15:39:30 PM
 ;D ;D ;D ถ้าใช้ HOSxP_PCU ที่เวอร์ชั่นสูงกว่า HOSxP ต้องอัพเกรดที่ HOSxP_PCU ครับ(ตัวไหนเวอร์ชั่นสูงกว่าใช้ตัวนั้นอัพเดต) ถ้าอัพเดตที่ HOSxP_PCU ต้องเลือกเวลาด้วยนะครับ เลือกเวลาที่มีการใช้งานโปรแกรมน้อย ๆ เพราะจะมีปัญหากับระบบทำให้ช้าลงขณะอัพเกรดและจะใช้เวลานานกว่าที่อัพเกรดจาก HOSxP ครับ การอัพเกรดไม่มีผลกับ HOSxP ครับ ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ความเข้ากันได้ของ Hosxp + Hos_PCU
เริ่มหัวข้อโดย: มะโหน่ง ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 19:40:10 PM
แล้วจะมีผล กับ Hosxp ในส่วนของ งานเชิงรุก ไหมครับ
ที่มีระบบบัญชี 1-8 ด้วย  ::)
หัวข้อ: Re: ความเข้ากันได้ของ Hosxp + Hos_PCU
เริ่มหัวข้อโดย: jdadmin1 ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 20:59:25 PM
อ้างถึง
แล้วจะมีผล กับ Hosxp ในส่วนของ งานเชิงรุก ไหมครับ
ที่มีระบบบัญชี 1-8 ด้วย
;D ;D ;D มีผลครับเพราะมันเป็นตารางเดียวกัน ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ความเข้ากันได้ของ Hosxp + Hos_PCU
เริ่มหัวข้อโดย: วีระวัฒน์ (เอก) ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 23:48:45 PM
ติดต่อขอให้ Admin ร.พ แม่ลาน้อยช่วยทำก็ได้ครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกัน คงประสานได้ง่ายกว่า