ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20  (อ่าน 6654 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ chisuka_kic

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 106
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
เเบบนี้มันหมายความว่าอะไรคะในserverตัวจริงเลยคะ
Server ไม่มีเเล้วจ๊ะเป็น VM ล้วนๆ (VMware 5)
IBM Blade Chassis E Ram 150 Gb.
IBM Storage 3400 series 6.5 T.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ออฟไลน์ chisuka_kic

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 106
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 22:20:23 PM »
0
มันขึ้นerrorที่call stack เเบบนี้คะ
Server ไม่มีเเล้วจ๊ะเป็น VM ล้วนๆ (VMware 5)
IBM Blade Chassis E Ram 150 Gb.
IBM Storage 3400 series 6.5 T.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ออฟไลน์ chisuka_kic

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 106
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 22:34:52 PM »
0
EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Wed, 21 Dec 2011 20:00:06 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.54.12.20
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Tue, 20 Dec 2011 13:58:53 +0700
  1.6 Up Time         : 2 hours, 33 minutes, 20 seconds

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Wed, 21 Dec 2011 22:33:26 +0700
  2.2 Address       : 00420FE0
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.54.12.20
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (Integer).
  2.7 ID            : 3FA5
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : chisuka
  3.2 Name      : chisuka
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeDebugPrivilege                - ON
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF
                  SeCreateSymbolicLinkPrivilege   - OFF

Computer:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : CHISUKA-PC
  5.2 Total Memory  : 3327 Mb
  5.3 Free Memory   : 859 Mb
  5.4 Total Disk    : 97.56 Gb
  5.5 Free Disk     : 60.08 Gb
  5.6 System Up Time: 3 hours, 34 minutes, 42 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7300  @ 2.66GHz
  5.8 Display Mode  : 1600 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 6600 GT (Microsoft Corporation - WDDM) (driver 8.15.11.8593 - RAM 256 MB)
  5.11 Printer      : HP LaserJet Professional P1606dn (driver 2010.0304.1.17829)

Operating System:
-----------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7
  6.2 Build # : 7600
  6.3 Update  :
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 000.000.000.000 - 172.016.005.041
  7.2 Submask   : 000.000.000.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 172.016.005.254
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000 - 010.010.011.090
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : ON              - ON             

Custom Information:
-------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 10722 [โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.30
                                  Database hos @ 10.10.11.3]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select count(*) as cc from tmp_lab_head
  8.6 No 2                     : select count(*) as cc from lab_head
  8.7 No 3                     : select count(*) as cc from tmp_lab_head
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/main1.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = NO
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = NO
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = main1.tsmintranet.org
                                 identity = 404974913
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 16777216000
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 134217728
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 314572800
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 404974913
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_bin_trust_routine_creators = OFF
                                 log_error = /var/lib/mysql/main1.tsmintranet.org.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 134217728
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709551615
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 536870912
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036854775807
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 5000
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 pid_file = /var/lib/mysql/main1.tsmintranet.org.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 17845
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 314572800
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 1048576
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 1048576
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/main1-slow.log
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048576
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 1500
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1324474779
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.30
                                 version_comment = MySQL Community Server (GPL)
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0
Server ไม่มีเเล้วจ๊ะเป็น VM ล้วนๆ (VMware 5)
IBM Blade Chassis E Ram 150 Gb.
IBM Storage 3400 series 6.5 T.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,353
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 23:19:23 PM »
0
มีตาราง tmp_lab_head ค้างอยู่ในระบบ
เข้าไปที่ /var/lib/mysql/hos
แล้วลบตารางนั้นออก
rm tmp_lab_head.ibd

แล้ว upgrade structure อีกครั้ง
ผ่าน...
=============================
ปิดคดี  ;D ;D ;D ;D ;D


เพิ่มเติมรูปให้ จะได้เห็นว่าเจอปัญหาอะไร แล้วถึงได้แก้ไขแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2011, 23:48:04 PM โดย udomchok »
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ chisuka_kic

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 106
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 00:27:00 AM »
0
ขอบคุณคะพี่โก้ที่มาเเก้ไขตอนดึก...เดี๋ยวไว้เจอกันกิ๊กจะพาไปเลี้ยงข้าวเเละซื้อขนมไปฝาก ;D ;D ;D
Server ไม่มีเเล้วจ๊ะเป็น VM ล้วนๆ (VMware 5)
IBM Blade Chassis E Ram 150 Gb.
IBM Storage 3400 series 6.5 T.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,353
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 01:15:56 AM »
0
จะได้เจอกันไหมล่ะ  ;D ;D ;D ;D ;D
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 08:22:21 AM »
0
ขอบคุณคะพี่โก้ที่มาเเก้ไขตอนดึก...เดี๋ยวไว้เจอกันกิ๊กจะพาไปเลี้ยงข้าวเเละซื้อขนมไปฝาก ;D ;D ;D

กิ๊กจัง...คงจะไม่ได้เจอพี่โก้....เพราะเคลื่อนไหวช้า..ไม่เร็วพอ..ต้องปรับ CPU  เป็น Itanium     ;D ;D ;D ;D ;D
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 140 Client   V.3 Version  3.67.7.8
Server  : CENTOS 7 +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ มนตรี บอยรักยุ้ยคนเดียว

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5,369
 • Respect: +12
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลชุมชน ด่านมะขามเตี้ย
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 08:32:17 AM »
0
มีตาราง tmp_lab_head ค้างอยู่ในระบบ
เข้าไปที่ /var/lib/mysql/hos
แล้วลบตารางนั้นออก
rm tmp_lab_head.ibd

แล้ว upgrade structure อีกครั้ง
ผ่าน...
=============================
ปิดคดี  ;D ;D ;D ;D ;D


เพิ่มเติมรูปให้ จะได้เห็นว่าเจอปัญหาอะไร แล้วถึงได้แก้ไขแบบนี้

เห็นของน้องเขามี tmp_* หลายตัวนะครับผมว่า น่าจะลบให้หมดก่อน แล้ว ค่อยอัพ
ปัญหานี้ผมบอกไว้ที่ กระทู้นี้แล้วแต่คงลืม
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=24155.msg206348#msg206348

ไม่เราจะเลี้ยงโค..พี่เกื้อทำทุกวิธีที่เค้าเเนะนำมันก็เป็นอยู่ดีนะ :'( :'( :'( :'(ช่วยหนูกกิ๊กด้วย

try  Upgrade เครื่องหลักอีกครั้ง...ก่อนทำการ Backup ครับ..เพื่อจัดการ temp table ขณะปรับโครงสร้างเดิมที่อาจทำไม่สำเร็จตามปกติในครั้งที่ผ่านมาครับ...แนะนำ ยามคำคืน ดึก ๆ หน่อยจะดี กับ รพท. :D

พี่เกื้อจ๋ามันมีตั้ง1TBอะที่เก็บข้อมูลเเต่ทำไมมันไม่สามารถBack Upได้พี่เกื้อช่วยตอบกิ๊กทีสิ :'( :'( :'(

น่าเป็นจาก ตาราง tmp_ นะครับ ที่ทำให้เกิดปัญหา Backup ไม่ได้  ลองลบตารางออกที่ขึ้นด้วย  tmp_
คล้ายของ
รพช.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี รพช.ขนาด 30 เตียง
ขอบคุณ อ.บอยมากนะครับ ตอนนี้พบปัญหาการอัพเกรดโครงสร้างไม่ผ่านแล้วครับ คือมันมีตาราง backup_xxx  [xxx=ชื่อตารางในฐานทั้งหมดทุกตาราง] เพิ่มขึ้นมาทุกตาราง ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร แต่พอลบตารางออก ก็อัพเกรดโครงสร้างผ่านเลยครับ
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=23349.msg205737#msg205737
พีขวดเป็นคนแก้นะครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2011, 08:38:51 AM โดย มนตรี เทพไพศาล บอย[ด่านมะขามเตี้ย] »
เริ่ม11พย.2548OPD-Paperlessพร้อมHOSxPลดโลกร้อน
FF-Paperless(รพ.สค.)เริ่ม1ตค2555=100%
IPD-Lesspaper1ตค2560ระบบDmsByNeoNetwork
IPD-Paperless1พ.ค2562ระบบHOSxPXE4
ServerMTOL8.5+MDB-10.4.20,SlaveOL8.5+MDB-10.7.3
LOG=PostgreSQL11,INV=PostgreSQL11

ออฟไลน์ chisuka_kic

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 106
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 08:56:53 AM »
0
จะได้เจอกันไหมล่ะ  ;D ;D ;D ;D ;D
น่าจะได้เจอ..ถ้าเขื่อนไม่เเตก..อิอิพี่โก้อยากเจอกิ๊กเปล่า
ขอบคุณคะพี่โก้ที่มาเเก้ไขตอนดึก...เดี๋ยวไว้เจอกันกิ๊กจะพาไปเลี้ยงข้าวเเละซื้อขนมไปฝาก ;D ;D ;D

กิ๊กจัง...คงจะไม่ได้เจอพี่โก้....เพราะเคลื่อนไหวช้า..ไม่เร็วพอ..ต้องปรับ CPU  เป็น Itanium     ;D ;D ;D ;D ;D

เเหม.....พี่เกื้อช่างกล้านะนี่เดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่นะอิอิ......จะให้เลี้ยงข้าวเลย
Server ไม่มีเเล้วจ๊ะเป็น VM ล้วนๆ (VMware 5)
IBM Blade Chassis E Ram 150 Gb.
IBM Storage 3400 series 6.5 T.
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,353
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 22:36:22 PM »
0

เห็นของน้องเขามี tmp_* หลายตัวนะครับผมว่า น่าจะลบให้หมดก่อน แล้ว ค่อยอัพ
ปัญหานี้ผมบอกไว้ที่ กระทู้นี้แล้วแต่คงลืม
เอ...อ.บอย นี่ยังไง ไปเห็นมาเมื่อไรครับ  ;D ;D ;D ;D
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: ขอความช่วยเหลืออีกเเล้วเกิดerrorเมื่อupgrade hosxp 12.20
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2011, 22:42:38 PM »
0
อ.บอย..คงนั่ง Time Machine  ไปแอบดูมาครับ... ;D ;D ;D ;D
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 140 Client   V.3 Version  3.67.7.8
Server  : CENTOS 7 +MySQL maria 10.x.x