แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Call Center

หน้า: 1 ... 25 26 [27]
1301
หน้าจอนี้ ไม่มี ปุ่มเข้าใช้งาน UE อ่ะครับ

1302
การเปลี่ยนเลข XN สามารถเปลี่ยนได้ในหน้า รายงานผล X-RAY โดยทำการคลิกขวาที่รายการของผู้ป่วย จะมีเมนู เปลี่ยนหมายเลข XN

1303
หน้าจอ รายชื่อผู้ป่วยที่รอ Admit จะต้องมีคนที่ถูกสั่ง Admit มาก่อน ถึงจะมีเสียงดังเกิดขึ้น
แต่ถ้าต้องการหยุดเสียงดัง ให้คลิกที่ปุ่ม หยุดเสียง
หมายเหตุ
แต่ถ้าปิดหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยที่รอ Admit โดยที่ไม่กดปุ่ม หยุดเสียง มันจะยังคงมีเสียงต่อ(BUG)

1304
ได้ทำการทดสอบถ้ามีการสั่ง Admit (request) ถ้าเปิดหน้าจอ ผู้ป่วยรอ Admit จะมีเสียงเตือนถ้าเลือก ส่งเสียงเตือน
ในส่วนของหน้าจอผู้ป่วยใน ถ้ามีผู้ป่วยใหม่ ในหน้าจอ ลงผลวินิจฉัย/การทำหัตถการ ยังไม่มีเสียงเตือน เมือมีคนไข้ใหม่เข้่า WARD ครับ

1305
ตอนนี้ในระบบยังไม่มีในส่วนของการเตือนเสียง เมื่อมีการ Admit
ต้องรอ อาจารย์พิจารณาครับ ;D ;D ;D

1306
ตัวเลือกในช่องนี้ยังไม่สามารถติ๊กได้

1307
ให้เข้าไป update village_id ในตาราง house ด้วยค่ะ

1308
ขอโทษทีค่ะ ส่งผิดอัน อันใหม่ๆๆๆค่ะ

1310
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: HOSxP 3.54.11.17c
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 10:34:56 AM »
ทำการทดสอบขั้นตอนบันทึกส่งต่อที่หน้าห้องตรวจแล้ว
ทำงานได้ตามปกติ ไม่ค้างนะคะ

1311
dx มันดึงมาจากตาราง ovstdiag

1312
ตรงช่องน้ำหนัก ให้ใส่เป็นกิโลกรัม ครับผม  ;D

1313
Report Exchange / Re: ออกแบบรายงาน ต้องการผลรวม จาก dbtext
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 16:07:37 PM »
ที่ต้องการใช่แบบนี้หรือป่าวคะ

1314
ในส่วนที่ดับเบิ้ลคลิกมาแก้ไข แล้วแก้ราคาจะต้องคลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการบันทึกการแก้ไขค่ะ ไม่ได้เพิ่มรายการใหม่

1315
ตอนนี้ทาง Call Center กำลังทดสอบอยู่ครับ

1316
Report Exchange / Re: ช่อง DF ใช้งานอย่างไรครับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2011, 13:44:19 PM »
ช่อง DF มีไว้ใช้สำหรับคิดค่าบริการของแพทย์

ตั้งค่าที่
รายการค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของtab ข้อมูลDF ให้ติ๊กถูกที่ช่องรายการนี้เป็นรายการ DF --> เลือกชนิดDF --> และใส่ราคาในช่อง DF Percent
-- > จากนั้นให้เข้าไปที่ system setting ให้ติ๊กในช่องของ แสดงช่องให้แพทย์ Key DF

ในขั้นตอนการลงข้อมูล DF
เมื่อผ่านการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วในส่วนของหน้าจอห้องตรวจแพทย์ tab วินิจฉัยจะปรากฎช่องที่ให้ลงข้อมูลของ DF
เมื่อลงข้อมูลแล้วจะมีค่าใช้จ่ายของคนไข้เกิดขึ้น

ในส่วนของตารางที่สามารถดึงออกมาได้
- ovst เก็บรายการค่าใช้จ่ายของคนไข้
- nondrugitems ดูฟิลด์ item_is_df จะเป็นค่า "Y" ถ้ารายการนั้นเป็นรายการ DF  ค่ะ

1317
HOSxP PCU / Re: ็HOSxP_PCU 3.54.11.2 ส่งออก 21 'seq' เป็นค่าว่าง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2011, 16:04:30 PM »
ก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายความหมายเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนนะค่ะ  ;)

1) Difination ของ NCDSCREEN หมายถึง ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน               
และความดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ในเขตรับผิดชอบ                
โดยที่ต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ส่วน Discription ของ Seg คือ รหัสการให้บริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน(เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต้องมีความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service      

2) ระบบงานเชิงรับ คือ การให้บริการหรือได้รับรับบริการต้องเปิด Visit และจะมีข้อมูลในแฟ้ม Service ค่ะ

3) ระบบงานเชิงรุก คือ ไม่ใช่การรับบริการ หรือไม่มีการเปิด Visit นั้นเองค่ะ จึงทำให้แฟ้ม Seq มีค่าเป็น "ว่าง"

โดย BMS' Call Center

หน้า: 1 ... 25 26 [27]