แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - chinaga

หน้า: [1] 2
1
โปรแกรม BMSHOSxPEClaimExport ส่งโครงสร้างแฟ้ม ADP ออกไม่ครบ ขาดโครงสร้างรายการ
18 STATUS1 ผลการตรวจ LAB COVID
1 = Positive
0 = Negative
Text (1 BYTE) Y/N 1
19 BI ค่า Barthel ADL Index Number (3 BYTE) Y/N 999 ใส่ตัวเลขจ านวน 3 หลัก
20 CLINIC รหัสคลินิกที่รับบริการ Text (5 BYTE) 00100 5 หลัก ตามภาคผนวก
21 ITEMSRC ประเภทรหัส:
1 = รหัสหน่วยบริการ
2 =รหัสกรมบัญชีกลาง/รหัสที่สปสช.ก าหนด
Number (1 BYTE) Y 2 OPBKK กรณีที่ไม่มีฟิลด์นี้
ระบบจะค้นรหัสจาก Lookup
โดยให้ความส าคัญกับรหัสกรมบัญชีกลาง/รหัส
ที่สปสช.ก าหนด ก่อน
22 PROVIDER ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม *PROVIDER รหัสผู้ให้บริการ กรณีที่ไม่มี
ข้อมูลให้ละเป็นค่าว่างได้
Text (15 BYTE) Y/N OPBKK
23 GRAVIDA ครรภ์ที่ VARCHAR (2 BYTE) 2 บันทึกการตั้งครรภ์ครั้งที่ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน
2 หลัก
28
No Name Description Data Type Required Example Remark
24 GA_WEEK อายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก (สัปดาห์) VARCHAR (2 BYTE) 44 บันทึกอายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก
เป็นรายสัปดาห์ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
ตั้งแต่ 1 ถึง 44 สัปดาห์
25 DCIP/E_screen รหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen VARCHAR (2 BYTE) 28 บันทึกรหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen โดย
ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก ดังนี้
28 = positive
29 = negative
30 = not done
26 LMP วันแรกของการมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย Date 20210809 ก าหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD)
โดยปีเป็น ค.ศ.

2
ใช้งานการ login hosxp โดยใช้ เครื่องอ่านสมาร์ทcardขึ้น error ใช้hosxp v 3.56.10.30.


3
สอบถามv3.55.9.21bกับ lab LIS สามารถใช้งานได้หรือไม่
ต้องการup  เป็น v 3.55.9.21b แต่ไม่แน่ใจว่าLIS ที่เชื่อมต่อถูกlock หรือยัง
สามารถใช้งานได้หรือไม่ครับ
ถ้ามup แต่ตัวserver เครื่องลูกที่ห้อง lab ไม่ต้องup สามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับ

4
โปรแกรม datacenter sync ค้าง ตรง นี้มาเป็น เดือนแล้วครับไม่ไปไหนต่อเลยครับ
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับมีเปลี่ยนแปลงแต่วันที่และเวลาครับ

5
bug v3.55.8.24 เพิ่มชื่อบุคลลากรไม่ได้ครับขึ้ error ดังภาพครับ

6
คือต้องการให้จำนวนวันนัดออกที่ใบสั่งยาครับ ว่าอีกกี่วัน ต้องเอาข้อมูลมาจากตารางไหนหรือเขียน โค้ดอย่างไรครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

7
โปรแกรม hosxp ขืัน Lost connection to MySQL serverเตือนว่าใช้เวลานานในการเชื่อมต่อ หลุดบ่อยมาก แบบติดๆๆดับๆๆ ก่อนหน้านี้ไม่เป็น ครับ
พอดีโรงพยาบาลติดตั้งระบบ xray pac ของ บริษัท infinitt  สอบถามไปที่ บริษัท ก็ได้รับคำตอบว่าไม่เกี่ยวกับระบบ pac  ท่านไดที่ใช้ระบบนี้ ขอคำแนะนำหน่อยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม ผมใช้ hosxp v 3.55.2.6 ตอนนี้ไล่หาสาเหตุทั้งระบบ แลน ยังไม่เจอสาเหตุเลยครับ
/////////////////////
ไฟล์ error ของ mysql

Version: '5.1.47-rel11.1'  socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock'  port: 3306  Percona Server (GPL), 11.1, Revision 51
120501 18:55:12 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown

120501 18:55:12 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
120501 18:55:13  InnoDB: Starting shutdown...
120501 18:56:13  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 277351084679
120501 18:56:13 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete

120501 18:56:13 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/hosxp2.pid ended
120501 19:03:11 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
120501 19:03:12 [Warning] '--skip-locking' is deprecated and will be removed in a future release. Please use '--skip-external-locking' instead.
120501 19:03:12 [Warning] --myisam_max_extra_sort_file_size is deprecated and does nothing in this version.  It will be removed in a future release.
120501 19:03:12 [Warning] '--default-character-set' is deprecated and will be removed in a future release. Please use '--character-set-server' instead.
120501 19:03:12 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120501 19:03:13  InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120501 19:03:15 Percona XtraDB (http://www.percona.com) 1.0.8-11.1 started; log sequence number 277351084679
120501 19:03:15 [Warning] 'user' entry 'root@hosxp2' ignored in --skip-name-resolve mode.
120501 19:03:15 [Warning] 'user' entry '@hosxp2' ignored in --skip-name-resolve mode.
120501 19:03:15 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120501 19:03:15 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '5.1.47-rel11.1'  socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock'  port: 3306  Percona Server (GPL), 11.1, Revision 51
120501 20:00:37 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Sort aborted

8
ลงการคัดกรองเบาหวานแล้วสถานะเปลี่ยนเป็นตายครับ ใช้ v 3.55.2.6
แก้เป็นแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับพอบันทึกก็สถานะเป็นตายครับ

9
สอบถามสอบถามเครื่องพิมพ์ใบสั่งยาแบบหัวเข็มท่านที่ใดที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ใบสั่งยาแบบหัวเข็มกระดาษต่อเนื่อง
ยี่ห้อไหนและรุ่นไหนที่ใช้ดีครับ ของเดิมใช้ Esp LQ300 II  อยากเป็นใช้ที่เร็วกว่านี้ครับ ขอคำแนะนำจากท่าที่เคยใช้ด้วยครับ

10
ขอความช่วยเหลือครับstockcard ที่โปรแกรมhosxp แสดงข้อมูลเพี้ยนหมดเลยครับ
 up เป็น v 3.55.2.6  ระบบข้อมูลคลังยาที่ใช้ ของ hosxp  stockcard แสดงข้อมูล เพี้ยนหมดเลยครับ
ต้องปรับแก้ตรงไหนครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

11
error v3.55.2.6 ระบบ refer เวลาส่งตัวไม่แสดงครับ

12
พอดีทดลองระบบคิวให้แพทย์ดู หากสามารถเรียกคิวได้จากห้องตัวแพทย์เลยก็ดีครับ  สะดวกดีใช้ร่วมกับระบบคิวครับ
จะได้ซักประว้ติแล้วส่งเข้าห้องตรวจแพทย์เลยครับให้แพทย์กดชื่อแล้วเข้าห้องตรวจเองเลยครับ

13
รบกวนขอท่านที่มีโครงการจัดทำระบบเรียกคิวแล้ว อยากได้ตัวอย่างโครงการมาประยุกต์และจัดทำโครงการส่งผอ.ครับภายใน 30 มิย นี้ นังเขียนตั้งนานยังไปไม่ถึงไหนเลยครับ รับกวนท่านที่เคยทำแล้วส่งให้ด้วยนะครับ ที่ chinaga13@hotmail.com
ขอบคุณครับ

14
ส่งข้อมูลเข้า datacenter ที่ จ.สุรินทร์แล้ว ขึ้น Error ใช้  v 54.2.15C ครับ รบแนะนำด้วยครับ

15
เชิญทดสอบใช้งานฟรีเวปไซต์แค่สมัครก็ใช้งานได้
สมัครได้ที่ http://www.surinadmin.com/16
ใช้งานระบบ LIS  ของlab ในการตรวจและรายงานผล  เมื่อเปิด ระบบ Replication แล้ว ผลปรากฎว่า ผลของlab ที่รายงานแล้วไม่ส่งค่าไปที่เครื่อง slave  รายงานการสั่งมี ผู้ตรวจสอบมี การยืนยัน มี ขาดอย่างเดียวคือผลของ lab รบกวนท่านอาจารย์ m ตรวจสอบด้วยครับ

17
errorการเชื่อมโยงข้อมูลแก้อย่างไรครับ
ใช้ hosxp v 3.53.11.16

18
งานx-ray ดูประผู้ป่วยยอ้นหลังไม่มีข้อมูลครับ แต่ใช้การ ค้นหาxn จะมีข้อมูลครับ ใช้ v3.53.1.14 ไม่ทราบว่าเกิจากตรงส่วนไหนครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ข้อมูลบางทีก็หายเป็นบ้างคนครับ เข้าไปดูข้อมูลตามวันเวลาที่x-ray ก็มีข้อมูลแต่ไม่เอามาโชว์ตรงประวัติครับ

19
ในการคืนเงินรับฝากอยากให้สามารถรบรายการคนที่มาคืนเงินจากหน้าจอทะเบียนเงินรับฝากได้เลยครับเหมือนกัยทะเบียนค้างชำระครับจะได้สะดวกและง่ายในการคืนเงินครับและให้ไปลบข้อมูลที่อยู่ในเงินฝากที่ออกใบเสร็จด้วยครับจะไม่ต้องลงทะเบียนคนไข้ใหม่ตอนมาคืนเงินครับ  รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ

20
หมอสั่งยาปกติครับดูรายการยาที่แสดงที่มีปกติครับ แต่ตอนสังพิมพ์แล้วรายการที่ออกที่ใบสั่งยาเบิ้ลครับออกซ้ำเป็น2 รายการครับ ไปสั่งพิมพ์เองที่ห้องจ่ายยาใบสั่งยาก็ออกเหมือนเดิมครัล ทำให้การคิดเงินผิดพลาดครับ หมอคนคนเดียวกันสั่งเครื่องเดียวกันเป็นบางรายครับ  ส่งรายการใบสั่งยาให้ดูด้วยครับว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ใช้ v 3.52.4.2b

21
ต้องการหาระยะเวลารอคอยห้องER ตั้งแต่ผู้ป่วยมาเริ่มตรวจรักษาจนตรวจเสร็จครับ ไม่ทราบว่าต้องใช้ตารางรางไหนบ้างครับ ท่านได้มีรายงานแล้วขอตัวอย่างด้วยนะครับ เขียนเป็นคำสั่งให้ก็ได้ครับ

22
ต้องการตั้งค่าห้องคลอดใหม่ที่ คลอดรกโดยวิธี และลักษณะของรถที่ตารางไหนครับ

หัวข้ออื่นๆตั้งข้อมูลตามนี้แล้วครับ http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=8131.0
ติดอยู่ 2 หัวข้อครับ

23
ลงข้อมูลรับเงินฝากแล้วต้องการคืนเงินรับฝากต้องทำอย่างไรไปเมนูไหนครับ

24
ไม่ทราบว่าเพิ่มข้อมูลการจัดท่าห้องผ่าตัดที่ตารางไหนครับ

25
ใช้ v 3.52.2.13 ใชเมนูการคลอดแบบใหม่ พอลงข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกแล้ว เกิด error ไม่ทราบว่าต้องตั้งค่าตรงส่วนไหนครับจึงจะใช้งานได้สมบูรณ์ รบกวนตรวจสอบด้วยครับ

26
ท่านใดพอทราบวิธีการทำรายงานด้วย  cross tab report ขอคำชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณ อ. ขวดล่วงหน้าครับ   

27
ทดลองส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สปสช ที่เครื่อง windows  แล้วขึ้น error ที่ตารางฐานข้อมูลบริการและหัตถการ (Proced)
ครับ ไม่ทราบต้องแก้ไขตรงไหนครับ

28
เรียนอาจารย์ทุกท่าน ขอคำแนะนำ เสปคserver ดีดีให้ซักตัวซิครับ สำหรับโรงพยาบาล 90 เตียง จำนวนคนไข้วันละ 700 คน ราคาไม่เกี่ยงครับ

29
ต้องการเพิม่ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย เพิ่มที่ตารางไหนครับ

30
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้เครื่องพิมพ์มาใหม่ครับ เป็น Zebra TLP 2844 เพื่อความเร็วในการใช้งานเครื่องได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และทดสอบดูสามารถพิมพ์ได้ปกติครับ แต่พอใช้งานจริงแล้ว โดยสังพิมพ์สติกเกอร์จากห้องแพทย์ให้ออกที่ห้องยา อัตโนมัติ  สติกเกอร์ที่มี การสั่งมาจะหายไปบางรายการครับ เช่น ถ้ามีการสั่งรายการยามา 5 อย่างจะพิมพ์ตกไป 1 อย่างครับ มันจะพิมพ์ 1/5,2/5,3/5,5/5 หรือไม่ก็ 1/6,3/6,4/6,5/6,6/6 และบางคนก็ครบครับ แต่สวนมากจะไม่ครบครับ คือจะหายไปหนึ่งรายการโดยจะไม่พิมพ์ออกเลยครับสติกเกอร์จะไม่มีรายการเปล่าออกมาครับผมตั้งค่าที่ printer server เป็นแบบใช้แบบสติกเกอร์เองครับ และตังค่ากระดาษที่เครื่องพิมพ์ Zebra TLP 2844 กว้าง 4 นิ้ว สูง 2 นิ้วครับ และได้ส่งแบบฟร้อมสติกเกอร์ให้ดูด้วยครับเผื่อมีอะไนผิดพลาด ครับ ได้ของขวัญปีใหม่ปวดหัวเลยครับ
ใช้ hosxp v 3.51.12.4

31
ในการลงวินิจฉัย ตรงช่อง ICD10 เวลาพิมพ์รหัส ICD10 แล้ว ชื่อไม่แสดงครับต้อง กด enter ก่อนจึงจะแสดงครับ อยากให้ค้นชื่อขึ้นเลยครับจะได้หาได้เร็วขึ้นครับ ใช้ v 3.51.10.26 สามารถค้นได้สะดวกดีครับ รบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ ของผู้ป่วยในด้วยครับ

32
อยากให้รายงานผล lab ที่ยืนยันผลแล้วหายไปครับ ตอนนี้ห้อง lab ดูรายการลำบากครับ และมีที่เลือกเพิ่มเติมเป็น รอผล  กับรายงานผลแล้วครับ  ท่านอื่นไม่ทราบว่าเจอปัญหาเหมือนกันไหมครับ

33
ขอทราบการตั้งค่าตาราง income  01-19 ด้วยครับ ว่าต้องตัง้ค่าอะไรบ้างและหมวดไหนบ้างครับที่ต้องค่าแล้วจะไม่เกิด error ครับ ถ้ามีตารางตัวอย่างด้วยก็ยิ่งดีเลยครับ ใครมีรายละเอียกเพิ่มเติมรบกวนขอด้วยครับ

34
http://www.uboninfo.net/board/index.php?topic=1040.0

เทคนิคการนำ 12 แฟ้มเข้า E-Claim2008 เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า
1.ไม่มี error เนื่องจาก version ปัจจุบัน โปรแกรมมีเงื่อนไขในการนำเข้าถ้า record ใดที่ field ว่างจะไม่ถูกนำเข้า มีปัญหาที่โปรแกรมต้องรอ version ใหม่
2.นำเข้าเฉพาะข้อมูลผู้ป่วยใน
มีขั้นตอนดังนี้ ครับ
1.ลบ แฟ้มของ OPD ออกหมด OOP,ODX,ORF,OPD
2.ลบ record ที่มี field AN ว่างของแฟ้มค่าใช้จ่าย คือ CHT และ CHA อาจใช้คำสั่ง Fox เปิดแฟ้มขึ้นมา dele for AN = ' '
หลังจากนั้นนำเข้า แล้วจะไม่มี error


ขอเพิ่มเติมครับในการ Dele ฟิลด์ที่เป็นค่าว่าง
เพื่อความแน่นอนครับ
ผมใช้ FoxPro นะครับ
1.เปิดไฟล์ที่ต้องการจะลบ Record ที่มีฟิลด์ที่เป็นค่าว่างขึ้นมาครับเช่น CHA
2.ตรงหน้าต่าง command พิมพ์คำสั่งดังนี้ครับ
2.1. brow for empty(an) // โชว์ข้อมูลเฉพาะที่เป็นค่าว่างในฟิลด์ an ครับขึ้นมาดูครับ
2.2. dele for empty(an) // ลบ Record ข้อมูลเฉพาะที่เป็นค่าว่างในฟิลด์ an ครับ
2.3. brow // ดูข้อมูลทั้งหมดในแฟ้มที่เราทำการลบครับ จะสังเกตได้ว่าจะมีแท็บสีดำหน้า Record แสดงว่าได้ลบ Record ในแล้ว
3.บันทึกและก็ออกจากโปรแกรม


35
คุณหมอขอมาครับอยากให้เมนูตรวจร่างกาย Physical exam ที่หน้าจอห้องแพทย์ย้ายไปไว้ที่ด้านบนเป็นtab F7 ต่อจาก tab X-Ray F6 เพราะจะทำให้หมอเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้นครับทำให้ลงข้อมูลได้ครบมากขึ้นครับ ขออภัยไม่ได้แนบรูปรีบส่งครับ

36
รบกวนขอ config my.cnf mysql5.1.26rc สำหรับ ram 1 G  ลงบน centos 5.1 i386 ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

37
มีกรณีที่ว่าหมอคนหนึ่งสั่งพิมพ์รายการยา 2 ครั้ง แล้วคนไข้ได้รับยาไม่ครบ ถ้าต้องการทราบว่าหมอสั่งยาครั้งแรกอะไรบ้างและครั้งที่ 2 อะไรบ้าง พอมีวิธีดูได้ไหมครับ ดูข้อมูลย้อนหลัง 2 - 3 วันครับ

38
ใช้ v 3.51.7.24 ส่งข้อมูล18แฟ้ม pcu เกิดerror
1. ให้ตรวจสอบNHSO_CODE  ในตาราง spclty ผมตรวจสอบแล้วไม่มีครับ ตัวnhso_code ได้มาจากไหนครับ
2. ให้ตรวจสอบ ในตารางclinic ที่ icd10 ในตารางผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ ไม่ทราบว่าต้องเอามาจากตรงไหนครับ
ตอนนี้ไม่สามารถส่งข้อมูล 18 แฟ้มออกได้เลยครับ รบกวนท่านที่ใช้งานอยูด้วยนะครับ

39
ผมนำเข้ามูลเข้าจาก HCIS โดยใช้โปรแกรม v hosxp_pcu 3.51.7.24 เข้าฐานข้อมูล hosxp ข้อมูลของโรงพยาบล การนำเข้าบัญชีที่หนึ่งสามารถนำเข้าได้ไม่มี error อะไร พอเข้าไปดูข้อมูลในบัญชี 1 พบว่าไม่มีรายชื่อแสดงขึ้นมาไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับไปดูข้อมูลที่ตามราง person ก็มีข้อมูลครับ

40
ผมใช้ hosxp v3.51.7.2   server centos 5.1 mysql 5.1.22-rc 
เมือทำการ run Replication แล้ว errorดังรูปครับ เมื่อตรวจดูข้อมูลที่เครื่อง slave ก็เห็นข้อมูลไปอยู่ครับ ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ  เป็นไปได้ไหมครับว่าเกิดจาก mysql 5.1.22-rc   

13/07/2551 15:25:05 192.168.1.3/hos  #42000You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 16
13/07/2551 15:25:05 192.168.1.4/hos99  #42000You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 16
13/07/2551 15:28:15 192.168.1.3/hos  #42000You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 16

เท่าที่สังเกตุดูครับมันจะแสดง error ลักษณะเดียวไปเรื่อยๆครับแต่จะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยครับ

41
ผมนำเข้ามูลจากโปรแกรม hcis เข้าฐานฐานข้อมูล hosxp แล้วทำการส่งข้อมูลออกในงานเชิงรุก  v.3.51.7.2 เกิด error อย่างนี้ครับ
System Message
Found Invalid export vaccine code in table anc_service
Found Invalid export vaccine code in table epi_vaccine
Found Invalid export vaccine code in table student_vaccine
Found Invalid export vaccine code in table wbc_vaccine
ANC Lab code HB not found (table anc_lab)
Found invalid nhso_code in table spclty
Person has no HN person_id = 16658 Name = นางจำปี  วงศ์พันทำ
Person has no HN person_id = 9475 Name = น.ส.พนิดา  ภาสวัสดิ์

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ อ.อ๊อด

42
ต้องการซื้อเครื่อง server ใหม่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ สเปคไหนดี นำมาทำเป็น server ของhosxp ครับ ขอคำชี้แนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยครับ  คนไข้เฉลี่ยประมาณวันละ 600 คน จำนวนผู้ใช้งานเต็มที่ประมาณ 40-50 เครื่อง ครับ

43
ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการยาบางอย่างย้อนหลังตรงรายการผู้ป่วยนอก  ลงข้อมูลในผู้ป่วยที่admit ไม่ทราบว่าลงได้หรือไม่ครับเพราะเท่าที่ทดสอบลงดูพบรายการแจ้งว่ารายการยาไม่สามารถเพิ่มในผู้ป่วย admit ได้ ถ้าต้องการให้ลงได้ต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

44
ด้วยการทำมาตรฐานการจ่ายยาคนไข้ต้องจ่ายยาคนไข้ 1 คนให้เสร็จภายใน 15 นาที ที่หน้าจอห้องจ่ายยาไม่ได้บอกระยะเวลารอรับยาให้ทราบจึงทำให้การจัดยาไม่ได้มาตราฐานตามที่กำหนด เป็นไปได้ไหมครับที่จะเพิ่มช่อง ระยะเวลาที่ รอ ที่หน้าจอห้องจ่ายยาเหมือนที่หน้าจอจุกซักประวัติและห้องหมอตรวจครับ จะทำให้เภสัชจะได้จัดยาให้คนไข้ที่รอนานก่อนครับ ขอบพระคุณครับ

45
ผมใช้ v3.51.4.17 ที่เมนูห้องจ่ายครับ ขึ้นว่าเหมือจะให้เลือกเครื่องพิมพ์ใหม่ครับ
ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรและต้องแก้ไขอย่างไรครับ

46
ใช้ v3.51.4.17 ครับต่อเครื่องพิมพ์ที่ห้องยา ใช้เครื่อง E LQ300 2 เครื่องต่อกับเครื่องคอม 1 เครื่อง ใช้งานพิมพ์ใบนัด รายการสติกเกอร์ ใบสั่งย่าปกติครับ เมื่อประมาณวันอังคารเครื่องแม่ข่ายเกิดค้า mysql workload สูง ทำการ killprocess  เครื่องสามารถใช้งานได้ครับ แต่ว่า ถ้าคนไข้รายใดมีการนัดเมื่อสั่งพิมพ์มาที่ห้องยา ใบนัดกับสติกเกอร์จะพมิพ์ออกที่เครื่องสติกเกอร์ปกติ ครับ แต่ใบนัดจะมาออกที่เครื่องของใบสังยาด้วยครับ ถ้าสั่งคนไข้ที่ไม่มีรายการนัดเครื่องจะพิมพ์ออกปกติครับ ตอนนี้ห้องยาวุ่นวายมากเลยครับ ผมดูค่าตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับ รบกวนท่านผู้รู้แนะนำด้วยครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลอง Restart เครื่อง server ครับ

47
ต้องการเปลี่ยน hub เป็นตัว Switching hub ที่มีความ เร็ว100/1000 ครับขอคำแนะนำยี้ห้อรุ่นด้วยครับ ประมาณราคาด้วยครับ และที่ใช้งานแล้วไม่ค่อยมีปัญหาครับ หาดูในเน็ตแล้วแต่ต้องการทราบข้อมูลจากท่านที่เคยใช้งานจริงครับว่าอันไหนดีกว่าครับ

48
ผมใช้ hosxp v 3.51.4.17 ที่ห้องตรวจแพทย์หมอจะremed ยาเดิมถ้ามียา Gliben ..อยู่เป็นยาสำหรับคนไข้เบาหวานครับจะไม่สามารถremed ยาตัวนี้มาได้ครับ จะแจ้งเตือนว่ายาตัวนี้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้วครับ เข้าไปตรวจสอบในรายการเวชภัณฑ์ ก็ไม่ได้ยกเลิกครับ ในตารางยังไม่ไตรวจสอบครับ ไม่รู้จักชื่อตารางครับ  รบกวนท่านผู้รู้แนะนำด้วยนะครับ แต่ถ้าส่งยาโดยการคีย์สามารถคีย์ได้ครับ

49
ผมใช้ v 3.51.4.17 ไม่สามารถคำนวนค่า Rw ได้ครับเป็นเฉพาพเครื่องครับแจ้งว่า fox เรียนท่านผู้รู้ครับจะต้องทำอย่างไรครับ ลงโปรแกรม hosxp แล้วเป็นเหมือนเดิมครับ ล้างเครื่องลง windows ใหม่เป็นเหมือนเดิมครับเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรครับ

50
ผมใช้ v3.51.4.17 ครับ สั่งยาผู้ป่วยในตรงเมนูยากลับบ้าน HOME บันทึกแล้วเกิด Error
รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

หน้า: [1] 2