ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการอบรม การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 มาแล้ว!!!  (อ่าน 11281 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
โครงการอบรมผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


เรื่อง "เทคนิคการเขียนคำสั่ง SQLและการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน"


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านฐานข้อมูล
   2.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
   3.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจภาษา SQL และการเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้
   4.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเครื่องมือใน Report Designerให้สามารถออกแบบการสร้างและแก้ไขรายงานได้
   5.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designerให้สามารถนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
   6.เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้เนื้อหา
1.ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม HOSxP /HOSxP PCU
2.เทคนิคในการค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.เทคนิคในการค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และการ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
5.การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
6.การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
7.การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
8.การใช้ ComponentsและFunction ต่างๆในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
9.การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน


กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด


ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31 ตุลาคม พ.ศ.2557   จัดที่  โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน/รุ่น


สถานที่บรม
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี

ค่าที่พัก *** ชำระเงินกับทางโรงแรม
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี
ห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ 1,100 บาท/คืน  รวมอาหารเช้า  ** ควรรีบจองก่อนห้องพักเต็ม


ค่าลงทะเบียน 
ท่านละ 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารว่าง 10 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


วิทยากร คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม

   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 1GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP และฐานข้อมูลของรพ.


ตารางการอบรม

วันที่1   
   08.00 –08.30 น.   ลงทะเบียน
   08.45 –09.30 น.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม
   09.30 –10.30 น.   เทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและเทคนิคในการค้นหาแบบฟอร์มในระบบ
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และความสัมพันธ์กันของตารางในฐานข้อมูล
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูลแบบสร้างเงื่อนไข
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   คำสั่ง SQL ด้วยการ Join Tables สำหรับการจัดการข้อมูล

วันที่2   
   08.45 –09.15 น.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น และการสร้างรายงานใหม่
   09.15 –10.30 น.   เครื่องมือ(Component)ใช้ในการออกแบบรายงาน และการใช้ System Variable ในการสร้างรายงาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –11.15น.   วิธีการออกแบบด้วยเครื่องมือ
   11.15 –12.00 น.   การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL แบบที่ 1 (พื้นฐาน) 
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   รูปแบบการสร้างรายงานเบื้องต้น
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน

วันที่3   
   08.45 –10.00 น.   การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL แบบที่ 2 (สำหรับรายงานที่ซับซ้อนขึ้น) 
   10.00 –10.30 น.   การใช้ Function พื้นฐานในการสร้างรายงานที่ควรมีในรายงาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้ Function พื้นฐานในการสร้างรายงานที่ควรมีในรายงาน (ต่อ)
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงานที่ต้องมีการคำนวณ
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงานที่ต้องมีการคำนวณ(ต่อ)

วันที่4   
   08.45 –10.30 น.   การใช้ Functionสร้างเงื่อนไขในรายงานพื้นฐาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้ Functionสร้างเงื่อนไขในรายงานพื้นฐาน(ต่อ)
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การสร้างรายงานแบบ Group Report เพื่อสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่ม
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   ประยุกต์การสร้างรายงานรูปแบบกลุ่มข้อมูล ร่วมกับการใช้ Function ในการสร้างเงื่อนไข

วันที่5   
   08.45 –10.30 น.   ประยุกต์การสร้างรายงานรูปแบบกลุ่มข้อมูล ร่วมกับการใช้ Function ในการสร้างเงื่อนไข(ต่อ)
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การประยุกต์ใช้ Variable
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การประยุกต์ใช้ Functionในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การประยุกต์ใช้ Functionในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข(ต่อ)


*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


อัพเดตรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
2
-
2. รพ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา 
1
-
3. รพ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 
1
-
4. รพ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   
1
-
5. รพ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์   
1
1
6. รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
1
-
7. รพ.พานทอง จ.ชลบุรี   
2
-
8. รพ.มายอ จ.ปัตตานี   
2
-
9. รพ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์   
2
-
10. รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   
1
-
11. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี   
1
-
12. รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี   
3
-
13. รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์   
1
-
14. รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
1
-
15. รพ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู   
1
-

รวมผู้เข้าอบรม  21   ท่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2014, 17:24:25 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
รีบส่งใบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ   ;D ;D ;D ;D ;D ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ jackkawave

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 615
 • HOSxP
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • http://kalasin.moph.go.th/hmh
กำลังขออนุมัติจากผู้อำนวยการครับ  ;D ;D ;D ;D
โรงพยาบาลห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
Huaimek Hospital   Kalasin Thailand.
http://kalasin.moph.go.th/hmh
Admin : yingtanarak <Jack> <mobile: 08-9709-1044>
Facebook : ying-tanarak Jack
E-Mail :  yingtanarak@hotmail.com
Hosxp 3.58.2.12
Implement 27/08/2008 By : BMS. (khetrat & Aek-kapong)
Master : IBM X3400  Xeon 2.0GHz Ram8GB Centos 6.6 MySQL Percona 5.6.23-72.1
Slave 1 : IBM X3400 Xeon 1.6GHz Ram8GB  Raid1 Centos 6.6 MySQL Percona 5.6.23-72.1
Slave 2 : PC CPU Intel DualCoreE2180 2.0GHz. Ram2GB Windows Server2003
Max Client HOSxP : 60 Client

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
กำลังขออนุมัติจากผู้อำนวยการครับ  ;D ;D ;D ;D;D ;D ;D ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ bacho_hospital

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 834
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
รุ่น 2 จ.ไรครับ
แบร์ โรงพยาบาลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
Server IBM Master : Intel Xeon 4-Core E3-1270v2 3.5GHz/1600MHz FSB  Ram 32 Gb 
Server IBM Master : System x3400  Intel Xeon Quad Core E5620 2.4Ghz/1066Mhz  Ram 4 Gb
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#@: hOSXP Version : 3.57.7.25 (ปรับตาม)

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
รุ่น 2 จ.ไรครับ


กรุงเทพมหานคร ครับ  :) :) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2014, 13:34:11 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
รีบส่งใบสมัครกันเข้ามานะครับ

 ;D ;D ;D ;D ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ My_Love

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
รุ่น 2 เดือนไหน วันไหนครับ
นายยุทธกร  อิโน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
HOSxP : 3.56.3.19
MySQL : 5.1.45

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
รุ่น 2 เดือนไหน วันไหนครับรุ่น 2 จะเป็นเดือนพฤศจิกายน ครับ  ส่วนวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ

 : :) :) :)
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ prajak

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 16
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปะเหลียน ตรัง
กำลังทำเรื่องยืมเงินครับ จองที่ 1 ด้วยครับ
โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
ประจักษ์   หนูหมาด   นวก.คอม
Server : IBM ; Ram 56 Gb; CentOS ,MySQL 5.5.29
Client : windows xp sp3 ; Software : Hosxp version 3.59.3.21
ขึ้นระบบ 22 ธันวาคม 52 Consult By คุณกิตติชัย เบญระเหม และคุณโสทร รอดคงที่

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
กำลังทำเรื่องยืมเงินครับ จองที่ 1 ด้วยครับ


ครับผม  ถ้าได้รับใบสมัครแล้วจะโทรไปยืนยันนะครับ

ขอบคุณครับ  ;D ;D
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ prajak

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 16
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปะเหลียน ตรัง
ผมขอยกเลิกการจองรุ่น 1 นะครับ ขอเป็นรุ่น 2 เนื่องจากตรงกับโรงพยา่บาลทำแผนงบประมาณ

ขอบคุณครับ
โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
ประจักษ์   หนูหมาด   นวก.คอม
Server : IBM ; Ram 56 Gb; CentOS ,MySQL 5.5.29
Client : windows xp sp3 ; Software : Hosxp version 3.59.3.21
ขึ้นระบบ 22 ธันวาคม 52 Consult By คุณกิตติชัย เบญระเหม และคุณโสทร รอดคงที่

ออฟไลน์ karntasin

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ขอสอบถามว่ารุ่นที่ 2 มีกำหนดการอบรม ในเดือน พ.ย.57 ไหมครับ และประมาณช่วงไหน ทาง รพ. จะได้วางแผนถูกครับ
 

ออฟไลน์ annmaster

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 12
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ขอทราบ วันเวลา รุ่นสองครับ
 

ออฟไลน์ gweeped

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 254
 • ขอบคุณทุกคน กับสังคมดีๆ ใน HosXP
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • TAKBAI HOSPITAL FANPAGE
เมือไหร่จะมีอบรมขั้นสูงคับ หาตารางอบรมไม่เจอเลย
Nirafeeda Binnima
Systems Admin
Takbai Hospital
MASTER SERVER :
IBM System x3550 M4
CentOS 6.3
MySQL version 5.6.15-56
SLAVE SERVER :
HP Proliant DL160 Gen8
CentOS Linux 5.3
MySQL version 5.6.15-56
ขึ้นระบบโดย BMS TEAM ปี 47
เริ่มงานและเริ่มรู้จัก HosXP 1 กค. 2011

ออฟไลน์ prawit_mrl

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 23
 • ถ้าใช้ IT ก็ควรลด Paper
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
มีอบรมรุ่นต่อไปเมื่อไรครับ
รพ.ดอนเจดีย์ ใช้ระบบเครือข่าย Mitnet และยกเลิก OPD Card ตั้งแต่ปี 2544 เปลี่ยนมาเป็นระบบ HosXP วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ปัจจุบันนำระบบสแกนเอกสารมาใช้เพื่อจัดเก็บประวัติการตรวจต่างๆรวมทั้งแฟ้มเวชระเบียนเพื่อให้สามารถดูข้อมูลผ่านประวัติผู้ป่วยได้