แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - draran

หน้า: [1] 2 3
1
Development / Re: shell script สำหรับ tranfer database(หรือ import databas)
« เมื่อ: ธันวาคม 31, 2014, 08:36:56 AM »
ได้ละครับ เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กครับ  ;D ;D ;D

คุณ Adeno Benzoate ใช่เวลาเท่าไหร่ครับ อยากทราบเวลาการใช้งานใน server ปกติ (ของผมรันใน MBA)

2
Development / Re: shell script สำหรับ tranfer database(หรือ import databas)
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2014, 16:21:18 PM »
ขอบคุณครับ ที่แจ้งเรื่อง error แก้ไขไฟล์ที่ให้ download แล้วครับ พอดีใน mac มันไม่ error เลยไม่เอะใจ  ;D

3
Development / Re: shell script สำหรับ tranfer database(หรือ import databas)
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2014, 20:49:11 PM »
ลองตรวจสอบตำแหน่งของ command ที่เรียกใช้

โค๊ด: [Select]
$ echo $PATH
ผลที่ได้ ประมาณนี้
โค๊ด: [Select]
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/home/user/bin
นั่นคือ คำสั่งที่อยู่ใน /bin  /usr/bin o และ  /usr/local/bin สามารถเรียกใช้งานได้ทันที ในทุกตำแหน่ง มิฉะนั้นแล้วก็ต้องอ้างพาธเต็ม
วิธีการตรวจสอบพาธของคำสั่ง เช่น date echo
โค๊ด: [Select]
$ which date
โค๊ด: [Select]
$ which echo
หากไม่ต้องการอ้าง path ก็ต้องแก้ ไฟล์ .bashrc ใน Home Directory โดยใช้ text editor
โค๊ด: [Select]
$ vi $HOME/.bashrc
เพิ่ม path ที่คำสั่งที่อยู่ และต้องการเรียกใช้งาน เช่น
โค๊ด: [Select]
PATH=$PATH:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
export PATH

บันทึก  run คำสั่ง ตรวจสอบพาธ และสามารถเรียกใช้งานคำสั่งได้โดยตรง
โค๊ด: [Select]
$ source ~/.bashrc
$ echo $PATH

4
Development / Re: shell script สำหรับ tranfer database(หรือ import databas)
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2014, 18:40:01 PM »
แก้ไขไฟล์แล้วครับ ขอบคุณมากครับ ตรวจดูไม่ละเอียด
ไม่ทราบ RUN บนอะไรครับ ดูเหมือนจะ error จากหาบางคำสั่งไม่พบ ถ้ารันได้ปกติ จะแสดงตามภาพครับ

5
Development / shell script สำหรับ tranfer database(หรือ import databas)
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2014, 19:48:47 PM »
ว่างเว้นจากงานเขียนโปรแกรมไปนาน เนื่องจากภาระกิจงานบริหาร พอจะมาเขียน web service ตัวใหม่ต่อ งานแรกที่ต้องทำคือ เอาฐานข้อมูล hosxp จาก server เข้าเครื่อง macbook air(Yosemite OSX 10.10) ที่ใช้งานประจำ ลองลง MariaDB 10.1 ผ่าน Macport แทน MySQL เพราะ support InnoDB มากกว่า เข้า Parallel Desktop เพื่อเข้า hosxp ที่อยู่บน windows และจัดการ initial import โดยกำหนด slave มาที่ MBA ช่วงแรกก็เร็วดี เดินไปชงกาแฟ กลับมา error : out of memory อืมม์ อาจเพราะรันบน Virtual Machine Memory เลยไม่พอ จำต้องหา เครื่อง windows มาช่วย run initial import แทน แต่ก็เกิดอาการเดียวกัน ลองเพิ่ม thread ก็กลับมาวิ่งได้ซักพัก ก็ out of memory ต่อ ต้องคอยเฝ้า เพิ่ม thread กันไม่ต้องหลับต้องนอน จนสุดท้าย แจ้ง error ว่า พื้นที่การจัดเก็บไม่พอ ยอมแพ้ เรียกน้อง IT มาสอบถาม เพราะไม่ได้จับเสียนาน ได้ความว่า GUI ใหม่ใช้ Memory มากในการ initial import (ทั้งฝั่ง client และ server) ส่วน ปัญหาอื่นเช่น mysql ตัดไปเป็นบางช่วง ในตาราง image บางตารางเพราะไฟล์ขนาดใหญ่กว่า max_allow_package ส่วนที่พื้นที่จัดเก็บไม่พอน่าจะเกิดจาก log file(ซึ่งตอนเขียนโปรแกรมไม่ใคร่จะจำเป็นสำหรับผม) และโปรแกรมอื่นที่ใช้ฐานร่วมกับ hosxp(เช่น ulog)  น้อง IT แนะนำว่า ให้ downgrade version ลง เพื่อ inital import หรือ ไม่ก็ backup แบบไม่เก็บรูปกับ log แล้วค่อย restore และ upgrade structure ภายหลัง ซึ่งทุกวิธีต้องทำผ่าน windows
เลยเกิดความคิดว่า ไหนๆก็ไหนๆ เขียน script เพื่อนำเข้า ผ่าน shell script ดีกว่า ใช้ได้ทั้งบน OSX และ Linux ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับ admin ในการนำเข้า Database ผ่าน commandline ได้เลย สะดวกดี

คุณสมบัติ
- ลบ/สร้าง  database ขึ้นใหม่ได้เลย(ยืนยันการ drop database เดิมก่อน สร้างใหม่และนำเข้า)
- สามารถ เลือกตารางที่ไม่ต้องการนำเข้า(ตารางที่ไม่ใช่ของ hosxp) หรือ นำเข้าเฉพาะ structure (log table) โดยกำหนดรูปแบบ หรือจำเพาะเจาะจง
-ใช้การ dump และ restore ทีละตารางแทนการ dump ทั้ง database ที่จะทำให้ไฟล์ .sql มีขนาดใหญ่ นำเข้าได้ช้า และเปลือง Memory
- สามารถนำไปปรับใช้ในการนำเข้าหรือถ่ายข้อมูล MySQL ได้ทุกๆฐานข้อมูล

การใช้งานและการปรับแก้

-เปิดไฟล์ hosxpimport.sh โดย texteditor ตามถนัด( เช่น vi)
-ใส่ข้อมูลส่วนของ server ฐานข้อมูลต้นทาง และ server ปลายทาง อาจอยู่ในเครื่องที่ run script หรือต่างเครื่องก็ได้
โค๊ด: [Select]
## Master sever
master_ip="";
master_user="";
master_pass="";
master_db="";

## Import sever
import_ip="";
import_user="";
import_pass="";
import_db=""; #drop database if existe; create database if not.

กรณี import_db มีอยู่แล้ว จะมีการตรวจสอบและถามยืนยันว่าต้องให้ลบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างใหม่หรือไม่? (ตอบ y ใช่ / n ยกเลิก)

โค๊ด: [Select]
Database  already exist. Do you wish to drop database and create new one?(y/n)

- ปรับแต่งตารางที่ต้องการนำเข้าหรือไม่ต้องการนำเข้า(ถ้าไม่ต้องการปรับแก้ข้ามไป)
โค๊ด: [Select]
## Get table name without log
echo "show tables;" | mysql -h $master_ip -u $master_user -p$master_pass $master_db |grep -v '^Tables_in_'|grep -v '_log$'|grep -v 'data_synchronize'|grep -v 'ksklog'|grep -v '^ulog_' > tables.txt

รูปแบบ |grep -v ‘xxxx’ หมายถึง ไม่นำตาราง xxxx เข้า   
|grep -v ‘^xxxx’ หมายถึง ไม่นำตารางที่ขึ้นด้วย xxxx เข้า
|grep -v ‘xxxx$’ หมายถึง ไม่นำตารางลงท้ายด้วย xxxx เข้า

หมายเหตุ การไม่นำตารางของ  hosxp เข้าต้องไม่ลืมนำเข้า structure(ในขั้นถัดไป) มิฉะนั้นจะทำให้เข้าใช้งานไม่ได้ หรือต้องทำ upgrade structure ผ่าน windows

- ปรับแต่งตารางที่ต้องการนำเข้าเฉพาะ structure (ถ้าไม่ต้องการปรับแก้ข้ามไป)

โค๊ด: [Select]
## Get log table or other table name
echo "show tables;" | mysql -h $master_ip -u $master_user -p$master_pass $master_db |grep -e '_log$' -e 'data_synchronize' -e 'ksklog' > logs.txt

รูปแบบ -e ‘table_name’

-บันทึกไฟล์ที่ปรับแก้
- กำหนดสิทธิ์ให้สามารถ run ได้ โดยพิมพ์คำสั่ง ใน terminal
โค๊ด: [Select]
chmod +x hosxpimport.sh
-run script โดยพิมพ์คำสั่ง ใน terminal
โค๊ด: [Select]
./hosxpimport.sh
- script จะสร้าง database อัตโนมัติกรณียังไม่มี กรณีมีอยู่แล้ว จะยืนยันเพื่อลบและสร้างใหม่ หลังจากนั้น script จะ แสดงกระบวนการนำเข้า ชื่อตารางที่ดำเนินการอยู่ ขั้นตอนต่างๆ error(กรณีที่มี แต่จะ run ต่อแม้มี error )
- ไปชงกาแฟ  ;D
- เมื่อสิ้นสุด จะแสดงระยะเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล และความเร็วเครื่อง) นำเข้าข้อมูล รพ.ทุ่งยางแดง ขนาดประมาณ 30 GB เข้า ใน Macbook Air Yosimite OSX 10.10 กับ ฐานข้อมูล MariaDB 10.1 ใช้เวลา 80 นาที ทดสอบการเข้าใช้โดยไม่ได้ upgrade structure login ใช้ได้ปกติ ไม่ได้แสดงข้อความ error อะไร ถือว่า ไม่เร็ว แต่ก็ไม่เลวร้ายนัก ไม่ต้องหาเครื่อง windows อีกเครื่อง ไม่ต้อง backup-restore ไม่ต้อง downgrade
-ขอให้สนุกในการใช้งานครับ

**** แก้ไขไฟล์สำหรับตาราง Doraemon ครับ
**** แก้ไขไฟล์ error ECHO ครับ(เปลี่ยนเป็นตัวเล็ก echo ให้แล้วครับ)

6
ใช้ V. 3.50.9.10  สำรองข้อมูลไม่ได้เลย ขึ้นข้อมูลดังรูป  ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ และแก้ไขด้วย  ขอบคุณมาก ๆ ช่วงปีใหม่ สำรองได้ ไม่มี error แต่หาข้อมูลที่ backup ไว้ไม่เจอ

ลอง version ใหม่(3.51.8) ไหมครับ ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไว้ด้วย
http://img233.imageshack.us/img233/7538/backupag3.jpg

7
อ.ครับ คือทางเจ้าหน้าที่พยาบาลที่บันทึกข้อมูล ICD10  ต้องการนำข้อมูลกลับไปบันทึกที่บ้านในเครื่อง stand alone แล้วนำข้อมูลที่บันกลับมาเข้าระบบใหม่ ไม่ทราบว่าสามาถรทำได้ไหมครับ

ได้ครับ โดย save และ append  จาก sql qeury


แล้วถ้าเชื่อมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ไหมครับ ( จะได้ลองศึกษาดูครับ แนะนำด้วยครับ )

ได้ครับ แต่ถ้าจะเปิด Firewall โดยตรง มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ลอง ใช้ VPN ของ IPCOP ครับ  ;D

8
เยี่ยมยอดเลยครับ  :o :o :o

สอบถามเพิ่มเติมครับ

ถ้าใช้ windows run agent ไปที่ slave linux ละครับ

ทำได้ไหมครับ

 :-\ :-\ :-\

คำสั่งชุดนี้ไม่ได้ครับ คงจะต้องถามผู้รู้ท่านอื่น แต่จะลองตรวจสอบให้ครับ

9
หลังจากที่ อ.ชัยพร เสนอนโยบายเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล น้องๆทีม IM ก็มีประเด็นมาปรึกษาเรื่องการนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน เมื่อ Server หลักมีปัญหา โดยเฉพาะข้อมูลที่ Replication ไว้ ซึ่งเกือบจะเป็น Real-time Backup  ในทางปฏิบัติทำได้ไม่ยาก เนื่องจากเพียงแก้ IP Address เครื่องที่เป็น Slave เดิม เป็น Master(Server) แทน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกระบวนแก้แบบ Manual โดยต้องมี จนท. IT  มาจัดการ หากเป็นช่วงนอกเวลาราชการ หรือไม่มี จนท.ปฏิบัติงาน(ซึ่งเป็นเหตุให้ จนท. IT และเกี่ยวข้องไปไหนไม่ค่อยได้)
ขอเสนอทางแก้ไขง่ายๆ ครับ แต่มี Requirement ดังนี้
1.   ระบบ Replication จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าทำงานถูกต้อง(Synchronize status) อย่างน้อยวันละครั้ง
2.   นโยบายของทีมสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ระยะเวลาในการแก้ไขที่ยอมรับได้โดยไม่กระทบระบบบริการ ระบบสำรองอื่น อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้รีบใช้ manual เพราะข้อมูลส่วนนี้มักสูญหาย และไม่ถูกจัดเก็บเข้าระบบ ทั้งจะทำงานอื่นๆ ล่าช้า เช่น การจ่ายยา การออกใบเสร็จ
3.   มี Slave ที่เป็น Windows(XP,NT,2003) แนะนำว่าควรจะมีอย่างน้อย 1 ตัว เพราะสามารถใช้ Run Replicator, Auto Backup ซึ่งมี Spec พอจะเป็น Server ชั่วคราวได้ โดยเฉพาะ RAM อย่างน้อย 1-2 G
4.   เครื่อง client ในระบบจะต้องเปิด service Messenger
หลักการทำงาน
อันที่จริงก็เป็นระบบง่ายๆ แต่คิดว่าใช้งานได้ดี พอควร (แม้ว่าภาวนาให้ไม่ต้องใช้)
1.   ตั้งเวลาการตรวจสอบระบบ ตามเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 10 นาที2.   ตรวจสอบโดย ping Server ว่า Reply กลับมาหรือไม่
3.   ตรวจสอบโดย ping เครื่อง client  ที่กำหนดว่า Reply กลับมาหรือไม่ ได้ ถ้า Reply ได้ แสดงว่า เฉพาะ Server ที่ขัดข้อง ส่ง message แจ้ง client ใน work group ทั้งหมด และส่ง message แจ้ง server status แก่ admin4.   รอตรวจ server ซ้ำในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 10 นาที ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
5.   ถ้ายังติดต่อกับ server ไม่ได้ จะทำการเปลี่ยน IP เครื่องที่ Run script ตรวจสอบ (Slave) ให้เป็นเครื่อง Master แทน (โดยไม่ต้อง restart)
6.   ตรวจสอบโดย ping Server ใหม่ ว่า Reply กลับมาหรือไม่ ถ้าได้ส่ง message แจ้ง client ใน work group ทั้งหมด7.   จัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อ การแก้ไข IP เวลา ลง log file สำหรับการตรวจสอบ

ขั้นตอนการติดตั้ง
1.   แตกไฟล์ zip นำ folder ไปวางไว้ใน drive c: ของเครื่อง Slave ที่เป็น Windows OS
2.   แก้ไขไฟล์ starttask.bat จาก default 10 นาที เป็นตามที่ต้องการ
3.   ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ folder  และ path ให้ คลิ๊กขวา servercheck.lnk เลือก properties แก้ไข target และ start in ตาม folder  และ path ที่กำหนด (สามารถ run servercheck.bat ได้โดยตรง โดยแก้ไขใน starttask.bat แต่ไม่สามารถใน run ใน minimize mode ซึ่งจะไม่แสดงเป็น DOS Windows แต่จะปรากฏอยู่ที่ Tray Bar แทน)
4.   แก้ไข servercheck.bat
 hosxpserverip=192.168.45.162   ->IP ของเครื่อง Server
clientip=192.168.45.2   ->IP ของเครื่อง client ที่เปิดอยู่ตลอด เช่น เครื่องที่เป็น gateway
admincomname=draran-black  -> IP เครื่องของ admin ที่ต้องการให้ส่ง message แจ้ง
 clientworkgroup=UC -> ชื่อ workgroup
connectname= Local Area Connection  ->ชื่อของ connection หรือ LAN ของตัว Slave
connectsubnet=255.255.255.0
5.   Double click ไฟล์ starttask.bat

วิธีทดสอบ
ติดตั้งตามรายละเอียดข้างบน โดยลองเปลี่ยน  hosxpserverip เป็น ip ที่ยังไม่มีเครื่องระบบใช้งาน เพื่อจำลองว่า ติดต่อ server ไม่ได้ แล้วตรวจการทำงาน ว่า ip มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ถ้าผิดพลาดประการใด ก็โพสต์จะทำการตรวจสอบและแก้ไขโค๊ดให้ครับ ;D

10
Report Exchange / ฝากรายงานให้ รพ.ไม้แก่นครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 16:44:50 PM »
รายงานรับเงินบริจาคครับ

11
ยินดีต้อนรับ / Re: สวัสดีปีใหม่
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2007, 15:55:34 PM »
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้อ.ชัยพร ทีมงาน และชาว hosxp ทุกคนโชคดีครับ

12
HOSxP Web Services / Re: web service hosxp (new)
« เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 21:22:09 PM »
ยอดเยี่ยมมากครับ  ;D :D :)

13
ไม่มีผลครับ เพราะเป็น one way replicate จาก master-->slave

15
HOSxP Web Services / Re: Web services testing
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 22:59:51 PM »
รับทราบ ปฏิบัติครับ  ;D

16
 Product Information อยู่หน้าแรกเลยครับ
ส่วนขั้นตอนการ set up linux มีใน  vcd คู่มือการใช้งาน
Link เก่าที่ใช้ไม่ได้ ถ้าไงลองสอบถามจาก รพ.ใกล้เคียงที่เคยเข้าอบรมดูครับ  ;D

17
Vista มีจุดเน้นที่ระบบ security ขนาดที่ไมโครซอพท์เคยกล่าวว่า ถึงจุดจบของ antivirus antispyware และ firewall และไมโครซอฟท์จะดำเนินงานด้านนี้ด้วยตัวเอง(ตัวเองรู้ดีที่สุด)
ข่าวนี้เคยทำให้หุ้นของ symantec ตกเลยครับ  ;D

ผมว่าไมโครซอฟท์ทุ่มเรื่องนี้มากๆ เพราะต่อไปธุรกรรมต่างๆ สามารถทำผ่าน computer & internet ทั้งหมด และ hacker และผู้สร้าง virus ก็เปลี่ยนจาก hack เพื่อความบันเทิง มาเป็นข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลการเงินส่วนบุคคล ขนาดบิลเกต ออกมาบอกว่า ระบบ security บน windows ต่อไปจะไม่ใช่ username & password

vista น่าจะเหมาะกับลูกค้าองค์กร และคนที่ใช้งานด้านนี้เป็นหลักครับ security ก็แลกกับความยุ่งยากของการใช้งาน และ spec เครื่องที่สูงมากๆ (ไม่แน่ใจว่าข้อมูลผู้ป่วยอยู่ในข่ายที่ อาจโดนแฮค์รึเปล่า ;D)

ผมว่า ใช้ XP กันต่อเถอะครับ ;D

18
๊Upgrade ข้าม version มากๆ full upgrade ดีกว่าครับ เพราะใช้เวลาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ แต่ชัวร์กว่า
quick upgrade เหมาะกับการ upgrade version ใกล้ๆ เพราะจะ upgrade เฉพาะตารางที่เปลี่ยนไป  ;D

19
ยินดีต้อนรับ / Re: เปลี่ยน server พร้อม Restore Data
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 23:48:49 PM »
ลอง resyn ตา่ราง serial รึยังครับ เป็นตารางนี้เปลี่ยนเร็วมาก และบางทีต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่าง เข้าไปแก้ตาราง serial โดยตรง
ขอให้โชคดีครับ

20
ยินดีต้อนรับ / Re: เปลี่ยน server พร้อม Restore Data
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 23:30:24 PM »
แนะนำใช้ initial import ครับ
ตัวที่จะเป็นปัญหา เช่น ตาราง serial ovst vn_stat opiemrece ไล่ re syn จนแน่ใจ แล้วจึงเปิดระบบ
ส่วนตัว replicate แนะนำให้ปิดการใช้งานจนกว่าตัว server หลักจะไม่มีปัญหา
แล้ว initail import อีกที ค่อยเป็น replicator ครับ  ;D

21
ยินดีต้อนรับ / Re: Admin ที่ใช้ MySQL
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 09:18:18 AM »
ยากมากๆ  ;D
อ.เล่นถาม err no เลย
แถม ตอบผิดคำเดียว หักคะแนนเลย ถ้าเป็น mysql ต้องฟ้อง ตำแหน่งที่ error ด้วยซิครับ  ;D
หลายข้อว่าถูกแล้ว แต่ก็ผิดเลยงง  ??? เช่น ตำแหน่งที่เก็บ database hos ใน linux
ลองพิมพ์ /var/lib/mysql/mysql/hos ไปได้ครับ
ต้องกลับไปอ่านหนังสือก่อน

22
ยินดีต้อนรับ / Re: Admin ที่ใช้ MySQL
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2007, 07:31:16 AM »
กลายเป็น นร.แล้ว กลัวสอบตกจังครับ  ;D

23
ลูกหนี้สิทธิ์ ก็คือ ผู้ป่วย UC ที่อยู่ในเขตรพ.รับผิดชอบ ไม่ต้องเรียกเก็บจากใครครับ เพราะเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้เงิน UC จ่าย(เลยเรียกว่าเป็นลูกหนี้) เป็นการบริหารจัดการใน รพ.เอง
ส่วนใบสั่งยา ก็เป็นหลักฐานทางการเงินตามระเบียบ ไม่มีใครตรวจสอบหรอกครับว่า เก็บค่า CBC ผู้ป่วย UC ของตัวเองแพงกว่า ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (เพราะถึงเก็บแพงคุณก็จ่ายเอง เข้าทำนอง อัฐยาย ซื้อขนมยาย ;D)
ส่วนที่จะต้องแสดงรหัสก็คือ ส่วนที่เรียกเก็บจากที่อื่น เช่น สกส. รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ต่างเขตพื้นที่ ส่วนการเรียกเก็บในจังหวัด ก็แล้วแต่ตกลง

24
ยินดีต้อนรับ / Re: อาจารย์ช่วยด้วย !!!
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 19:25:37 PM »
เกิดจาก collations ของ database กับของ table บาง table ไม่เหมือนกันครับ มีบาง table เป็น latin1 พอเรียกใช้ table ที่ว่า ก็เลยเกิด error
หลายคนเคยเจอปัญหานี้ จากการติดตั้ง mysql แล้วสร้าง database เลย โดยที่ไม่ได้ไปตั้งค่า character-set ก่อน ส่วนใหญ่ต้อง ตั้งค่า config mysql ใหม่ สร้าง database ใหม่ set charset เป็น tis-620
จำได้ว่า อ.ชัยพรแนะนำว่า ถ้าชัวร์ๆ  คือ ใช้ Data exporter export ข้อมูลจาก server เดิมไป server ใหม่ (เพราะถึง backup -->retore table ก็ยังเป็น collation เดิม)

มีอีกวิธีนึงครับ ที่ยังไม่ได้ลองเอง แต่น่าจะได้ผล
คือ ต้องตรวจสอบก่อนว่า database เป็น collation อะไร ถ้าเป็น tis-620 มีเฉพาะบางตารางเป็น latin1 (ใช้ phpmyadmin เปิดดูก็ได้ครับ จะแสดง collation ของทุกตาราง) ใช้ hosxp หรือโปรแกรมอื่นๆ export เฉพาะตารางนั้นออกมา(หรือ save เป็น.cds) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่มี collation ของ mysql ติดมาด้วย แล้วลบตารางนั้น upgrade structure -->append หรือ Import เข้ามาอีกที
โชคดีครับ  ;D

25
ตั้งค่าเครื่องไหนก็ได้ มันจะเก็บเป็น setting ของระบบ
ซึ่งที่่ที่จะใช้ web service จะต้องมี web server ก่อน

web service
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=832.0

การติดตั้ง web server และ php (อย่างง่าย)
http://www.hosxp.net/%7Emanoi/www/public_html/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1439&highlight=apache&sid=640ab35b681723ce96f550778ee0353c

วิธีการ set web service บน linux & windows
http://www.hosxp.net/%7Emanoi/www/public_html/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1423&highlight=apache&sid=640ab35b681723ce96f550778ee0353c

26
ตั้งค่าที่ tools>system setting>web service url
เป็นค่าของ url ของ web service ที่ รพ.มี เช่น http://192.168.0.2/hosxp (ตามจริง)

27
รูปประกอบครับ  ;D อย่าลืม Backup ข้อมูลก่อนครับ
สมาชิกส่วนใหญ่ในนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับ ผมก็คนนึง
เป็นกำลังใจให้ครับ

28
เรื่องที่มีอยู่แล้ว อยากให้หาอ่านในคู่มือ หรือค้นหาจากบอร์ด(รวมถึงบอร์ดเก่า)อ่านแล้ว ติดตรงไหน มาถามได้ไหมครับ

"ความช่วยเหลือ จะมายังผู้ที่พยายาม"

29
MySQL / Re: my.cnf
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 20:36:41 PM »
ตอนนี้ ยัง error อยู่ครับ  backup  mysql 4.1    ไป   mysql 5.1     table  patient  ไม่มีสักราย
ช่วยด้วยครับ

ใช้ initial import work สุด เลยครับ ไม่พบปัญหาครับ

30
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: ระบบงาน ER
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 18:18:39 PM »
ผมว่าถ้าที่ ER ไม่น่าจะเป็น Screen แล้วมั๊งครับ น่าจะลงเป็น Treatment
พวก screen น่าจะแค่ Para 1 tab
ผมจัดการ drop -vn  primary key ของ rx_doctorเพื่อป้องกัน duplicat error ด้วย ก็ยอมรับได้ ถือว่า case นี้ตรวจรักษาสองคน พยาบาล Er กับแพทย์

31
Report Exchange / Re: Report IPT-Operation-Day-List ยังไม่มีให้ดาวน์โหลดครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 17:59:48 PM »
 ???มีปัญหาเข้า report browser ไม่ได้เหรอครับ

32
น่าจะเกิดจาก ไม่ upgrade structure เพราะหาบางตารางไม่เจอ
Tools>miscellanous>check DB>upgrade structure  ;D

33
ยินดีต้อนรับ / Re: แท็บเล็ตคุณหมอ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 19:01:56 PM »
เก๋ครับ ถ้าแปลงลายมือหมอเป็นตัวพิมพ์ได้ พยบ.จะได้เลิกบ่นลายมือหมออ่านไม่ออก แต่ถ้าบันทึกลายมือหมอเป็นรูป ก็เหมือนเดิม เผลอๆ อาจเลวกว่าเดิม  ;D
ถ้าบ้านเรา ์ต้องซื้อ tabletให้ แพทย์ พยบ.ทำงาน
น่าจะเอาไปใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขที่มีก่อน แต่ ถ้าเป็น รพ.เอกชนก็น่าสนใจครับ
ถ้าใช้เป็น Pocket PC ก็ไม่เลว ;D

34
MySQL / Re: my.cnf
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 18:51:40 PM »
ตอนนี้ใช้แบบไม่กำหนด innodb_log_file_size

ก็ใช้ได้ครับ เข้าใจว่าแค่ ไม่มี limit ของ innodb_log_file_size (ปกติ 25% ของ pool size)
คงเปลี่ยน โอกาสเป็นวิกฤติ เอ้ย วิกฤติเป็นโอกาส โดย up เป็น 5.1 ไปเลยดีไหมครับ

35
MySQL / Re: my.cnf
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 10:48:01 AM »
ติดบรรทัดนี้ครับ
innodb_log_file_size = 64M
เลยต้อง comment ไว้ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหายังไงบ้าง

36
Tools>misellanous>Report browser  ;D ;D ;D

37
หมายถึงเคยเข้าได้มาก่อนแล้วจู่เข้าไม่ได้ เหรอยังเข้าไม่ได้เลยครับ
ถ้าเพิ่งใช้ hosxp แล้วเข้าไม่ได้ ต้องตั้งค่าให้ มีสิทธิ์เข้าห้องการเงินก่อนและ computer ตัวที่จะใช้เป็นมีสิทธิ์ โดยไปที่ tools>system setting>system setting>รหัสแผนก>ห้องชำระเงิน ใส่ชื่อเครื่องที่ต้องการครับ

แต่ถ้าเกิดจากการ upversion ใหม่ หรืออื่น ช่วยแจ้งว error ด้วยครับ ;D

38
เพิ่มเติมเป็น pdf file ครับ

39
ทำไมกระทู้ผมไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการเลยครับ ใครที่มีความสามารถที่จะช่วยผมได้กรุณาแสดงตัวด้วยครับ โค๊ดที่ให้มาผมทำไม่เป็นครับ ช่วยบอกทีละขั้นตอนได้มั้ย ....  จักขอบพระคุณอย่างสูง
สำหรับผู้ดูแลระบบ ผมว่าสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ บางคำถามมีคำตอบแล้ว บางคำถามมีแนวคำตอบแล้ว ลองค้นจากเวบบอร์ดรวมถึง เวบบอร์ดเก่า เพราะปัญหามันไม่เคยหมด
script ของอ.อ๊อดให้ลองรันใน รูปสายฟ้า>script copy code มา paste แล้ว excute ดูครับ

40
Development / Re: 3.50.2.21
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 14:59:14 PM »
ขอบคุณ อ.มากครับ  ;D งงๆ นึกว่า ต้อง load ก่อน จึงจะ save ได้

41
Development / Re: 3.50.2.21
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:52:52 AM »
มีปัญหา offline load ครับ
ฟ้อง
Cannot open file "C:\Program Files\HOSXP\ddl_table.cds". The system cannot find the file specified.

42
ยินดีต้อนรับ / Re: ดูแปลกๆนะครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 08:12:37 AM »
ใช่แล้ว อะไรจะเป็นที่นิยมขนาดนั้น :o :o :o
หรือมีอะไรผิดปกติ เช่น bot รึเปล่า

43
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Replication ERROR
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 06:41:33 AM »
Dublicate เนื่องจาก event id มัน replicate ย้อนหลัง
ลองยังงี้ครับ initial import แล้วลอง reset event id ดูครับ

44
ขอบคุณมากครับ  ;D ;D ;D
อย่างที่ อ.อ๊อด เอาแบบที่ import มาเก็บไว้ได้ด้วยก็ดีครับ

46
Development / Re: Delphi for PHP !
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2007, 19:47:03 PM »
น่าสนใจดีครับ เดี๋ยวจะลอง DL
แต่แพงน่าดูเลยครับ

47
มีทาง import เข้ามาเลยไหมครับ

48
ลำดับการพิมพ์ ถูกต้องเลยครับ  ;D

49
รันใน รูปสายฟ้า>script  แล้ว browser file >run
ผมรัน .pas ได้ครับ แต่ .dfm ฟ้อง error  ;D

50
พิมพ์ออกสติกเกอร์หมายดึงใน drug summery หรือ drug detial ครับ ???

หน้า: [1] 2 3