แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - art

หน้า: [1]
1
เมื่อมีการดึงข้อมูล12 แฟ้ม จะมีข้อความโชว์ดังนี้
' System Message
Found Invalid nhso_code in table spclty !!! ' ผิดพลาดยังไงค่ะ  ไปเปิดดูในตารางspcly แล้ว ในฟิลด์ nhso_code
มีการกำหนดแล้วครับ แต่เช็กความสมบูรณ์ของ12 แฟ้ม แฟ้มที่ชื่อว่าCHT ปรากฏว่าในฟิลด์pttype เป็น 10 ทั้งหมดเลยคับ ไม่ทราบว่าผมต้องแก้ไขยังไงครับ  ..............ขอบคุณครับ

2
เรียนถามอาจารยและผู้รู้ครับว่า  ข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของผู้ป่วยจัดในเก็บไว้ในตารางชื่อว่าอะไร
เนื่องจากว่าทางรพ.ได้ตั้งค่าว่าหากผู้ป่วยAdmit แล้ว ให้แยกค่าใช้จ่ายระหว่างOPD กับ IPD ครับ
ผมรู้เพียงแต่ว่าหากเป็นOPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายจะจัดเก็บไว้ในตาราง opitemrece แต่ผู้ป่วยในไม่ทราบครับ...................... รบกวนช่วยตอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ......................

3
เรียนอาจารย์ และทีมงาน ผมอยากได้รายงานสรุปยอดตามกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามห้องที่ให้บริการเช่น ผู้ป่วยนอก  ห้องER ห้องทันตกรรม ส่วนผู้ป่วยในแยกเป็นแต่ละหอผู้ป่วยครับ
เนื่องจากที่ได้ดาวโหลดมา มีคำสั่งดังนี้ select * from tempreport where id = "CUSTOM-Income1" ไม่สามารถแยกตามหน่วยงานที่ให้บริการได้....................... หรือหากรพ.ที่ใดมีรายงานนี้ใช้อยู่แล้ว ช่วย post ลงในเวบด้วย .................................. ขอขอบคุณครับ

4
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / replicate error
« เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 10:30:23 AM »
replicate error แบบนี้ คือ อะไรหรือครับ

5
เรียนถามอาจารณ์ชัยพรน่ะครับ  ว่าข้อมูลเวลาจ่ายยา อยู่ในตารางไหนครับ
................ ขอบคุณครับ

6
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของห้องชันสูตรงานผู้ป่วยใน  แล้วไม่ปรากฏตามที่บันทึกไว้(เป็นเฉพาะบางราย)
เวอร์ชั่นที่ใช้ 3.50.4.25   หน้าจอที่บันทึกข้อมูลคือ medication  frofile
ผมต้องแก้ไขหรือตั้งค่าที่ไหนเพิ่มเติมรึปล่าวครับ   ขอคำแนะนำหน่อยครับ     ขอบคุณครับ

7
การลงทะเบียนการทำ EKG และ U/S ในโปรแกรมสามารถใช้หน้าจอไหนในการทำงานที่สามารถใช้งานครบวงจรเหมือนงานเอกซเรย์        เวอร์ชั่นที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 3.50.4.25   ครับ........................ ขอบคุณครับ

8
ทำไมในหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยในสิทธิการรักษาไม่ตรงกับสิทธิที่ลงทะเบียนที่ห้องเวชระเบียน
เช่น ลงทะเบียนที่ห้องเวชระเบียนสิทธิ 30 บาท  พอจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในในหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยในกลับเป็นสิทธิเบิกได้   ...................

9
ในหน้าจอบันทึกDRGs  ฟ้อง error  และคำนวนค่า RW ได้ศูนย์

10
การลงทะเบียนของผู้ป่วยที่มาตามนัดฟ้อง error  ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เวอร์ชั่นที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 3.50.4.25    ( ฟ้อง error ว่า  SGL E rror : you have an error in your SQL Syntax;check the manual that to you MY SQL sever for the right syntax to use near "2007-08-03 " and  depcode <>" at line 1. )  ผมต้องแก้ไขอย่างไรครับอาจารย์  ...

11
ผมแก้ไขข้อมูลราคายา พอบันทึกโปรแกรมฟ้อง ดังรูปครับ

12
ผมจะแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้ครับ เช่น จะแก้ไขข้อมูล loginname

13
แนะนำหน่อยครับ เวอร์ชัน 3.50.2.21

14
อยากให้อาจาย์เพิ่มรายงานจำนวนผู้ป่วย-ตาย ที่ได้รับอุบัติเหตุจราจร ที่แยกตามกลุ่มอายุ  แยกตามเพศ 
แยกตามในเขต-นอกเขตและช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับ....................ขอบคุณมั๊กมากครับ

15
Development / HT Profile
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 03:11:42 AM »
อยากให้อาจาร์เพิ่มเมนู HT  Profile เหมือน DM Profile เหมือนในหน้าจอซักประวัติและหน้าจอห้องตรวจของแพทย์................... ขอบคุณครับ

16
Development / การออกใบคิว
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 23:33:25 PM »
อยากเรียนถามอ.ชัยพร,อ.อ๊อด ครับ ว่า ที่รพ.ต้องการออกใบคิวที่ออกเลขลำดับคิวตามห้องที่ลงทะเบียน
เช่น ลำดับคิวที่1 ของห้องER ,ลำดับคิวที่ 1 ของห้องฟัน ไม่ใช่ออกเลขคิวรวมเรียงตามลำดับการลงทะเบียน ตอนนี้ผมใช้เวอร์ชั่น2.49.11.21 ครับ  ผมต้องทำยังงัยบ้างครับ.................  ช่วยเสนอแนะให้หน่อยครับ.........

17
อ. ครับ  ขณะนี้ที่รพ.ได้อัพเดทรหัส ICD 10 ตามที่ได้รับหนังสือจาก สปสช.แล้วนั้นและ
รพ.พบว่าบางรหัสที่คีย์ในเรื่องการลงวินิยโรคของผู้ป่วยใน นำหนักสัมพัทธ์จะเป็น 0
ตอนนี้ใช้ เวอร์ชั่น 3.50.1.23  เลยอยากถามอ.ชัยพรว่า ทางรพ.จะต้องแก้ไขอาไรเพิ่มเติม
หรือว่า ในตัวโปรแกรมของ HOS XP นั้น ตัว Grouper ยังเป็นเวอร์ชั่น 3.3.1 อยู่อีกครับ.............
( ตอนนี้ Grouper เป็นเวอร์ชั่น 3.3.2 )

18
อ.ครับ ผมไม่สามารถส่งออก 12 แฟ้มได้ ตอนนี้ใช้เวอร์ชั่น 2.49.11.21 ครับ
พอดึงได้ซักพัก( ดึงได้ซัก5-6 แฟ้ม เท่านั้น )ระบบจะ hang ทั้งหมดเลย................. ผมจะต้องทำยังไงครับ
เพื่อให้ระบบมันไม่ hang และสามารถ ดึง 12 แฟ้มได้ทั้งหมด

19
อ.ครับ เราสามารถที่จะตรวจสอบหรือออกเป็นรายงานผู้มารับบริการในแต่ละหน่วยงานที่ลงทะเบียนเองได้มั๊ย
เนื่องจากโรงพยาบาลมีหน่วยงานที่สามารถลงทะเบียนผู้รับบริการอยู่ 2 แห่ง คือ ห้องเวชระเบียนและห้อง ER
เพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละวัน ห้องเวชระเบียนและห้อง ER ลงทะเบียนไปกี่รายและมีรายชื่อใดบ้าง

20
อาจารย์ครับ ผมอยากรู้ว่าข้อมูลวันนอนของผู้ป่วยแต่ละรายเก็บไว้อยู่ใน Table ไหนครับ
เท่าที่ดูในตาราง an_stat มีฟิลด์ชื่อ los อยู่แต่ไม่มีข้อมูลปรากฏ

21
รบกวนหน่อยน่ะครับ คือ ผมอยากจะดึงข้อมูลของผู้ป่วยที่admit ด้วย diarrheoa ( a09) ว่ามีภาวะแทรกซ้อนอาไรบ้าง(diagtype = 3) ต้องใช้คำสั่งยังไงครับ  พอดีผมไม่แน่ใจกับคำสั่งที่ผมเขียนไว้และไม่แน่ใจในข้อมูลที่โชว์มา...............รบกวนหน่อยน่ะครับ พอดีต้องการข้อมูลด่วน....................ขอบคุณครับ

22
อ.ครับ ถ้าผมต้องการออกใบเสร็จรับเงินที่เป็นสลิป (สำหรับสิทธิบัตรทอง30บาท)แต่ไม่ใช้ใบเสร็จที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล จะทำยังไงครับ ที่จะให้โปรแกรมแสดงสถานะคนไข้นั้นๆเป็นชำระเงินแล้ว เพราะถ้าไม่ออกใบเสร็จจากโปรแกรมๆจะแสดงสถานะว่ายังไม่ชำระเงิน..................... ::)

23
อยากทราบว่า ตารางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ชื่อว่าอาไรครับ
พอดีว่า จะนำข้อมูลไปคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายรายโรคของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยครับ

24
ในเวอร์ชั่น 2.49.7.23 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในกลุ่มเอกซเรย์ไม่ปรากฏในใบสรุปค่าใช้จ่าย
ไม่ปรากฏที่ห้องการเงิน ต้องแก้ไขอย่างไรครับ..............

25
อยากทีมงานทีมข้อมูลของ user ที่ชื่อ pao ให้หน่อยครับ
เพราะน้องเขาต้องการลงทะเบียนใหม่ครับ .........รพ.รามัน
ขอบคุณครับ

26
ในห้องชำระเงินน่ะค่ะ อยู่ๆ ค่าชันสูตรกับค่าอุปกรณ์บำบัดโรค ไปอยู่ในช่องชำระเงิน
ทั้งๆก่อนหน้านี้จะอยู่ในช่องลูกหนี้สิทธิ์ เกิดจากอาไรครับ ผมงงมากเลยครับ
หรือบางคนค่าชันสูตรอยู่ทั้งในช่องชำระเงินและช่องลูกหนี้สิทธิ์................
ช่วยตอบหน่อยครับ ......

หน้า: [1]