แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - P1005

หน้า: [1] 2
1
เวลาสำรองข้อมูลแบบ backup daily ทำไมชอบมาค้างตรงตาราง Serial ครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ เวลาสำรองข้อมูลแบบ backup daily ถึงจะไม่มีปัญหา

2
สำรองข้อมูลแล้วเกิดปัญหาดังรูปครับ  วันอื่นๆ ได้หมด ยกเว้นวันที่ 9 วันเดียว ไม่ทราบปัญหาเกิดจากอะไร  แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงครับ

3
ในตาราง Clinicmember อยากได้ เลข nap_number เป็น variable ครับ รบกวนหน่อยหรับ

4
รอบศรีษะเด็กแรกเกิด เก็บไว้ตารางไหนครับ

5
บางครั้ได้ บางครั้งไม่ได้ครับ

6
ผมเจอแต่วิธี Resync AN แบบที่ละ AN  กับ Resync AN แบบทั้งหมด  อยากทราบวิธี Resync AN แบบเลือกช่วงวันที่ ไม่ทราบอยู่ตรงเมนูไหนครับ  ขอบคุณครับ

7
Report Exchange / ขอฟอร์ม IPD-RENT-CARD-1 คับ
« เมื่อ: เมษายน 19, 2016, 11:35:01 AM »
ขอฟอร์มการยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ตามภาพครับ

8
วันที่รับ (Admit)  เก็บไว้ตารางไหนครับ

9
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ขนาด opd card Scan
« เมื่อ: มกราคม 06, 2016, 23:33:58 PM »
อยากปรับค่า ความกว้าง / ความยาว ขนาดของ opd card ให้เป็นตัวเลขอื่นที่เราต้องการ ไม่ทราบทำอย่างไรครับ เพราะเวลาสแกน ต้องเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ทุกครั้งเลย อยากให้โปรแกรมจำขนาดที่เราป้อนเข้าไป แทนขนาด 800 / 550 ที่โปรแกรมตั้งเอาไว้ครับ

10
สอบถามวิธีการกำหนดขนาดกระดาษ อยากให้มีหลายขนาดหลาย ๆ ขนาดตรงช่องที่วงกลมครับ ไม่ทราบเพิ่มด้วยวิธีไหน

11
ผมทำวันที่นัดแล้วไม่ขึ้นรบกวนดูช่วยหน่อยครับ

12
แพทย์แจ้งว่าเวลา Remed Diag จาก visit เดิมแล้วประเภทของโรคเปลี่ยนจากเดิมครับ  เช่น ครั้งก่อน ประเภทเป็น 2  แต่พอ Remed แล้ว ประเภทโรคเปลี่ยนเป็น 4  หมดเลยครับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร

13
Report Exchange / ขอฟอร์มหนังสือรับรองการเกิดครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 08:15:40 AM »
ฟอร์มรับรองหนังสือการเกิดที่พิมพ์ออกมาจาก HOSxP ครับ ฟอร์มที่ผมมีอยู่ใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนขอแบบฟอร์มที่ใช้งานได้จริงครับ  ขอบคุณครับ

14
ขอรายงานเบาหวานลักษณะคล้าย ๆ แบบนี้หน่อยครับ
                   

15
รายงาน Refer  รหัสสถานพยาบาลที่ส่ง  กับ  ชื่อโรงพยาบาลที่ส่ง ไม่แสดงรายชื่อครับ  รบกวนดูคำสั่งในรายงานให้ด้วยครับ

16
รายการ Lab  ตรงข้อมูลการคลอด มีวิธีเพิ่มได้อย่างไรครับ

17
เขาโหลดโปรแกรม BMSHOSxPStandard43Export  ตัวใหม่จาก web ไหนครับ

18
เวลาคีย์ข้อมูลกายภาพหากเราเลือก ... งาน......แล้ว ... บริการกายภาพไม่มีรายการให้เราเลือกครับ  ในทางตรงกันข้ามหากเราไม่เลือก งาน   ปล่อยให้ว่าง  เราสามารถเลือก บริการกายภาพได้ครับ  ไม่ทราบแก้ปัญหาอย่างไรครับ  หรือว่าต้องทำลิงค์ตรงตารางไหนหรือป่าวครับ ตามรูป

19
อยากทราบว่าเราจะตั้งเลขที่-เล่มที่ ของใบเสร็จรับเงินให้เริ่มออกจากเลขที่เราต้องการได้ด้วยวิธีไหนครับ  เนื่องจากตอนนี้ใน โปรแกรมมันเป็นเลข ที่ไม่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จจริง นะครับ  ตามรุูป

20
ไม่ทราบว่าที่ใดใช้แบบฟอร์ม แบบ รง.501 (REPORT-RG501) แบบใหม่ที่กระทรวงให้เปลี่ยนแล้วบ้างครับ รบกวนขอไฟล์ด้วยนะครับ

21
ขอแบบฟอร์มรายงานการยืม-คืน เวชระเบียนคับ  ชื่อรายงานด้งนี้ครับ 
ขอบคุณครับ

22
ผอ.โรงพยาบาล อยากทราบว่าแพทย์ หรือ พยาบาล  ที่สั่งจ่ายยาคนไข้เกี่ยวกับ ยาสมุนไพร  ครับ 
ว่าแพทย์  หรือพยาบาลแต่ละ คน  สั่งจ่ายยาสมุนไพรไปกี่ครั้ง   รวมเป็นจำนวนเท่าไร
รูปแบบประมาณรูปข้างล่างครับ  หากยังไม่มีรูปแบบเป็นรายงาน  ขอเป็นคำสั่ง  SQL  ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ

23
Report Exchange / วันที่มารับบริการครั้งแรก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2013, 21:09:03 PM »
รบกวนช่วยเพิ่มวันที่ ของวันที่มารับบริการครั้งแรก ให้หน่อยครับ จากแบบฟอร์มที่แนบมาครับ   
ขอบคุณครับ

24
รบกวนท่านใดมีแบบฟอร์มเกี่ยวกับห้องจ่ายเงิน รบกวนขอหน่อยครับ เช่น
1.INCOME-SEND-LIST-4-IPD
2.INCOME-SEND-LIST-4-OPD
3.ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบคุณครับ

25
Linux / Sever ผิดปกติไหมครับ
« เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 17:16:00 PM »
Intel Xeon Quad-core Processor E5620
2.40GHz RAM  8GB
ลง CenOS 6.4
percona  5.55.33
ดูกราฟไม่ทราบว่าผิดปกติไหมครับ  และควรปรับ my.cnf  ตรงไหนบ้างครับ
################## Star MySQL-Config  #####################

[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
skip-federated
big-tables
character-set-server=tis620
key_buffer = 1024M
max_allowed_packet = 1024M
table_open_cache = 3500
sort_buffer_size = 1M 
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 256M
thread_cache_size = 8
query_cache_type = 2
query_cache_size = 512M
thread_concurrency = 8
low_priority_updates=1
skip-name-resolve
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_connections = 200
event_scheduler = 0
################## InnoDB  #######################
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 2G
innodb_buffer_pool_instances = 8
innodb_additional_mem_pool_size = 32M
innodb_log_file_size = 256M
innodb_file_format=Barracuda
innodb_file_per_table=1
innodb_purge_threads=1
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_log_files_in_group = 3
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 120
innodb_thread_concurrency = 8
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_checksums=0   
innodb_doublewrite=0   
innodb_support_xa=0       
innodb_max_dirty_pages_pct=90   
innodb_open_files = 3500
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_heap_table_size = 512M

############# Percona XtraDB ############
innodb_io_capacity = 200     
innodb_write_io_threads = 8   
innodb_read_io_threads = 8

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 1024M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[myisamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

[mysqld_safe]
open-files-limit = 50000


################# End MySQL-Config  #################

26
Linux / ขอ my.cnf สำหรับ RAM 8GB ครับ
« เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 08:46:43 AM »
รบกวน ขอ my.cnf  สำหรับ RAM 8GB ครับ 

27
อยากปรับฟอร์ม FORM-RB1T02  ครับ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าไร อยากได้ข้อมูลจากฟอร์ม FORM-RB1T02-NEW ครับ  ผมแก้ไข้แล้ว  แต่เวลาพิมพ์ ไม่ขึ้น Error ครับ แต่พิมพ์แล้วฟอร์มไม่ออกครับ  รบกวนช่วยดูให้หน่อยว่าเป็นเพราะอะไร  ผมแนบฟอร์มทั้งสองมาให้ด้วยครับ

28
อัฟเวอร์ชั่น แล้วขึ้น Error แบบนี้ครับ  เป็นตั้งแต่ 3.56.7.18-3.56.8.15  ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไร
ขอบคุณครับ

29
ผมมีปัญหาว่า ตาราง s_drugitems มียาบางตัวหายไปทำให้สั่งยาตัวนั้นไม่ได้ ยกตัวอย่างนะครับ  มีคนไข้มาตรวจแล้วมีการสั่งยาผลได้ปกติครับ   แต่พอสักพักพอคนไข้คนใหม่กลับสั่งยาตัวนั้นไม่ได้แล้ว  พอไปดูในตาราง s_drugitems  ปรากฎว่ารายชื่อยาตัวนั้นหายไปครับ  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

30
หากห้องยาหรือห้องชำระเงินปิด Visit นั้นแล้ว จะทำให้เราแก้ไขรายการค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เลย  ถ้าหากเราจะเข้าไปแก้ไขค่ารักษาพยาบาลต้องให้ห้องยา/ห้องชำระเงิน ทำการปลด Lock การจ่ายยาก่อน   ไม่ทราบ มีวิธีการปลด Lock อย่างไรครับ   เข้าเมนูไหนครับ  แล้วมีขั้นตอนอย่างไร

31
เนื่องจากฝ่ายเภสัช ใช้ระบบ Offline ในการคีย์ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ รพ.สต ครับ  โดยนำเอาฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในโรงพยาบาลออกไปเป็นฐานข้อมูล  ช่วยแรกคีย์ยาได้ปกติครับ  ผ่านมาหลายเดือน  ปรากฏว่า คีย์ยา ผู้ป่วยไม่ได้เลย น้องเภสัชบอกว่า อยู่เฉยๆๆ  ก้อเป็นเองครับ  ไม่รู้จะแก้ปัญหาหรือมีแนวทางแก้อย่างไรครับ 

ขอบคุณครับ

32
ฝ่ายเภสัชเวลาลงจ่ายยาคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้องการหาจำนวนยาบางชนิด เช่น VITAMIN B1  พอค้นหาแล้วปรากฎว่าไม่พบข้อมูลไม่ทราบเป็นจากอะไรครับ โดยเฉพาะ เลข VN  ไม่ขึ้น  และที่สำคัญ ก่อนหน้านี้ข้อมูลขึ้นครับ  หลังวันที่ 20 พค. มาข้อมูลไม่ขึ้นครับ

33
ผมต้องการวันที่มารับบริการครั้งแรก พิมพ์ออกในปกเวชระเบียนครับ  ผมนำ Variable มาวางในฟอร์ม FORM-RB1T02 แล้วเอาคำสั่งที่แสดงวันที่มารับบริการครั้งแรกใส่ใน Variable  พอสั่งพิมพ์ ขึ้นปัญหาดังภาพครับ  จะว่าคำสั่งไม่ถูกก็ไม่ใช้ เพราะว่าผมลองเอาไปวางในฟอร์มอื่น เวลาพิมพ์ออกปกติครับ ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

34
 cid ซ้ำกันยังแสดงผลหลายแรคคอร์ดล่ะครับ ปกติมันต้องแสดงแค่ แรคคอร์ด เดียวไม่ใช่เหรอครับ
select distinct(pt.cid),pt.hn,pt.pname,pt.fname,pt.lname,pt.informaddr,opd.cc
from vn_stat ov ,patient pt ,ovst ovst,opdscreen opd
where  opd.vn=ov.vn and ov.vn=ovst.vn and pt.hn=ov.hn and ov.vstdate between "2012-10-01" and  "2012-10-10" and ov.hn=pt.hn
 and ov.age_y>= 0
 and ov.age_y<= 200
 and ( (ov.pdx >= "E110" and ov.pdx <= "E119")
 or (ov.dx0 >= "E110" and ov.dx0 <= "E119")
 or (ov.dx1 >= "E110" and ov.dx1 <= "E119")
 or (ov.dx2 >= "E110" and ov.dx2 <= "E119")
 or (ov.dx3 >= "E110" and ov.dx3 <= "E119")
 or (ov.dx4 >= "E110" and ov.dx4 <= "E119")
 or (ov.dx5 >= "E110" and ov.dx5 <= "E119") )

35
ผมลงโปรแกรมแล้วเกิดปัญหาดังรูปครับ เวลา Active มันขึ้น ตามภาพครับ  แต่ถ้าเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย สามารถเข้าใช้งานได้ปกติครับ แต่พอ เชื่อมไปที่ 127.0.0.1 แล้วเป็นตามภาพ

36
ตอนนี้ใช้ v.3.56.2.26  ครับ เมื่อเช้าส่งตรวจคนไข้ เจอปัญหาดังรูปครับ  เป็นกับคนไข้คนเดียวครับ ส่วนคนอื่นไม่เป็น สงสัยว่าเป็นเพราะไปติ๊ก อะไรผิดหรือป่าวครับ

37
ที่ รพ.ใช้เน็ตของ Cat ครับ แต่มีปัญหาเมื่อคืน อยู่ดี  ๆ ก้อเข้าเน็ตไม่ได้ Sever ที่ใช้แชร์  เป็น pfsense ครับ ใครรู้วิธีแก้ ช่วยบอกหน่อยครับ

38
นอกเรื่อง / โครงการทดสอบ Skype
« เมื่อ: มกราคม 28, 2013, 21:46:24 PM »
ผมได้รับคำสั่งท่าน ผอ. ให้ทำโครงการทดสอบ skype ของ คปสอ. ครับ แต่ไม่รู้จะเขียนอย่างไร ไม่ทราบท่านใดเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบทำนองนี้บ้างครับ ตอนนี้ ผอ.ให้ผมร่างหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบนี้ครับ ยกตัวอย่างนะครับ ความเป็นมา,จุดประสงค์การทดสอบ,ประโยชน์จากการทดสอบ,วิธีการทดสอบ  ขอแนวทางในการเริ่มต้นทำครับ แต่ถ้าเผื่อมีแบบที่โครงการเลย รบกวนขอหน่อยนะครับ   

39
รบกวนท่านใดที่มีฟอร์มข้อมูลของผู้ป่วยเสียชีวิต รบกวนขอหน่อยนะครับ ชื่อฟอร์ม FORM-PATIENT-DEATH-1 ครับ

40
Report Exchange / ขอรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครับ
« เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 11:30:03 AM »
รบกวนขอรายงาน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน อย่างอย่างเดียว  และ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันอย่างเดียว
และผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานและความดันครับ   ขอบคุณครับ

41
เครื่องคอมเป็น windows 7 ครับ อยากได้คำสั่งวันที่มารับบริการครั้งแรก ที่กำหนดเป็น Variable พิมพ์ออกเป็นวันที่ เช่น
12 มกราคม 2555 ครับ   ขอบคุณครับ

42
ยากทราบวิธีการกำหนดสิทธิ์ user ในการพิมพ์ OPD CARD ครับ เนื่องจากจะจำกัดสิทธิ์คนพิมพ์ OPD CARD ครับ ก่อนหน้าผมเคยเห็นกระทู้แล้วครับ แต่พอจะทำจริง หาไม่เจอครับ รบกวนช่วยบอกวิธีหน่อยครับ

43
อยากทราบว่าจากการส่งออก 21 แฟ้ม ไปให้กับ สปสช. แล้วมีการจัดสรรเงินของกองทุนแพทย์แผนไทย เราพอจะประมาณการได้ไหมครับว่า จาก 21 แฟ้ม ที่เราส่งให้กับ สปสช. นั้น จะมี Record ของข้อมูลแพทย์แผนไทยเท่าไรครับ  แล้วเราดูจากแฟ้มไหนบ้างครับ

44
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพแจ้งมาครับว่าเค้าปรับ การตรวจครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ จากเดิม 4 ครั้ง เป็น 5 ครั้งครับ แบ่งตามอายุครรภ์ แต่ข้อมูลผมยังเป็น 4 ครั้งอยู่ครับ อยากทราบว่าต้องปรับตรงไหนครับ ตอนนี้อายุครรภ์ 36 ขึ้นไปต้องเป็น 5 ครั้ง แต่ข้อมูลผมยังเป็นครั้งที่ 4 อยู่เลยครับ

45
มีวิธีการเพิ่ม Vaccine ตรงนี้อย่างไรครับ ตามรูปภาพ

46
รบกวนช่วยตอบชื่อตาราง ที่เก็บข้อมูลตามภาพด้วยครับ 

47
เวลาทำรายงานหรือทำงานอย่างอื่น ชอบขึ้น Error เหมือนภาพที่ส่งมาครับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะผู้ใช้บอก แต่ก่อนไม่เห็นเคยมีปัญหาแบบนี้เลย ครับ  รู้สึกว่าเริ่มเป็นตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.55.8.14 เป็นมาครับ

48
โหลด V.3.55.8.30 ไม่ได้ครับ  ขึ้น Error เหมือนรูปภาพครับ V. 3.55.8.21 โหลดได้

49
Download 3.55.8.21 ไม่ได้ครับ

50
ตอนนี้ฟอร์มเป็นขนาด A4 ตัดครึ่งอยู่ครับ  รบกวนช่วยปรับฟอร์ม OPD CARD นี้ให้ใช้กับกระดาษ A5 ให้ด้วยครับ
เนื่องจาก เครื่อง printer ยี่ห้อ Richo ฟิกไว้กับกระดาษ A5

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หน้า: [1] 2