แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - bmsinventory

หน้า: [1]
1
วิธีการแก้ไข ตามไฟล์ที่แนบเลยคะ

2
เนื่องจาก ทางทีม Inventory มีการแจก Key Activate ให้กับผู้เข้าฟังบรรยาย(ห้อง Green Hill) ในงานประชุมวิชาการ 2555
ตอนนีีทางทีมได้จัดส่ง Key ให้แล้วตามรายชื่อดังนี้

     รพ.                                                     ชื่อ                                                                                  
รพ.จุฬาภรณ์                              คุณสมชาย แสงวิเชียร                                           
                                              คุณสุมาลี ไชยพงศ์                                                        
                                              คุณบุญริน เรืองรุ่ง                                                      
                                              คุณสุทธิพร                                                                
      
รพ.พังโคน                                      คุณพันธ์วิรา เวยสาร                                                     
      
รพ.กุดชุม                                      คุณอภิชา จำปาวงศ์                                                        
      
รพ.ห้วยยอด                                  คุณสมศักดิ์ ชูสกุล                                                        
      
รพ.โพทะเล                                  คุณจักรกฤษณ์ สุทธิธนกูล                                          
      
รพ.ครบุรี                                      คุณลาวัณย์ สันติชัยกุล                                                  
      
รพ.เกาะยาว                              คุณภัทรศักดิ์  สุวรรณมณี                                             
      
รพ.ทับปุด                                      คุณกิตติ  กิตติกาญจนาภา                                        
      
รพ.สอยดาว                              คุณมรกต  ฤกษ์รัตนวารี                                                
      
รพ.โพธาราม                              คุณกิจจา                                                                  
      
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน                      คุณอัฎฐวัฒน์ สายไทย                                              
      
รพ.มะเร็งสุราษฏร์ธานี                      คุณสมชาย โสมจันทร์                                              
      
รพ.สมเด็จเจ้าพระยา                      คุณสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา                                              
      
รพ.กาฬสินธ์                              คุณบัณฑิต โกมุทธพงษ์                                                
      
รพ.สตูล                                      คุณจารุทรรศน์ ไชยณรงค์                                         
      
รพ.เวียงป่าเป้า                              คุณชุมพล                                                                   
      
รพ.ลืออำนาจ                              คุณสายฝน จันทรบุตร                                              
      
รพ.กบินทร์บุรี                              คุณขวัญเรือน                                                              
      
รพ.ปากคาด                              คุณอิสระ                                                                    
      
รพ.เซกา                                      คุณณรงค์ศักดิ์                                                       

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์            คุณชัชวาลย์                                                                             


Key Activate หมดอายุวันที่ 30/04/2556
ลูกค้าท่านใดไม่ได้รับรหัสกรุณาแจ้งชื่อกลับมาที่ e-mail : bmsbkoff@hotmail.com

หน้า: [1]