แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.จักราช @นคราชสีมา

หน้า: [1]
1
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  
 - ต้องการทราบจำนวนผู้ป่วย เบาหวานที่มาตามคลินิค และมีระดับค่่า FBS  และกรณีที่ DTX ด้วยครับ

SELECT c.vn,v.pdx,c.hn,v.vstdate,c.visit_type,o.fbs,f.dtx1,f.dtx2 from clinic_visit c
LEFT OUTER JOIN vn_stat v on v.vn=c.vn
LEFT OUTER JOIN opdscreen o on o.vn=c.vn
LEFT OUTER JOIN opdscreen_fbs f on v.vn=f.vn
WHERE c.clinic = "001" and v.vstdate BETWEEN  "2012-10-01" and "2012-10-30"

2
Server  linux CenOS
เกี่ยวกับการตั้งค่า server หรือเปล่า เมื่อก่อนใช้ได้ ครับ

3
 ;D ;D  สวัสดีครับ อาจารย์ทุกท่าน  รพ. เริ่มใช้งานโปรแกรม Hosxp มาได้ 1 เดือนแล้วครับ 
ลองหาข้อมูลใน Board แล้ว ยังไม่กระจ่างครับ เรื่องแนวทางการส่งข้อมูลผู้ประกันตน จากโปรแกรม Hosxp
เข้าโปรแกรม SSNData_Sub เพื่อส่งออกในรพ. แม่ข่าย

ขอบคุณครับ  หรือใครใช้ Tool อะไรแนะนำด้วยครับ

ส่งออกได้ไพล์ SSNExport.mdb  แล้วทำไงต่อ

4
 ;D ;D วันนี้พึ่งเห็น ลองอัพเดทสิทธิ์ ผ่าน Net ฐานข้อมูลสิทธิ์จากเว็บสปสช. แบบ รายหมู่บ้านครับ
ก็ OK ดีครับ เมนูที่รอคอยชอบมาก 555!

5
HOSxP PCU / ข้อมูลในตาราง spclty
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2010, 18:23:47 PM »
โปรแกรมให้ไปตรวจสอบข้อมูลในตาราง ดังภาพครับ ทำอย่างไรต่อดี

ขอบคุณครับ


6
HOSxP PCU / ชอบเมนู NHSO ที่สุด
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 16:11:46 PM »
 ;D ;D เช็คสิทธผ่าน Net แบบชิวๆๆ  ปรับปรุงสิทธิ เป็นปัจจุบัน พร้อมเลขที่บัตร  สะดวกมากครับ ขอบคุณครับ
One stop service  Hosxp_pcu 3.53.10.24

7
HOSxP PCU / ค้นรหัส ICD 10 ไม่เจอ K590
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 11:21:23 AM »
ถ้าค้นผ่าน รหัส ICD 10 เจอครับ ไม่ทราบว่าต้อง set ตรงไหนครับ

8
 ;D ;D
ใน One stop จะมีปุ่ม เหลืองๆ ให้คลิกเพื่อค้นหา รหัส ICD 10 ครับ

9
HOSxP PCU / เจอ Field 'refer_out_hospcode' not found. 3.53.9.22
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 19:04:31 PM »
ตอนส่งเข้าตรวจครับ... คนไข้ไม่มา แล้วขึ้น Error ดังภาพ

10
 ;D ;D มีเมนูใหม่มาครับ แต่ยังมี error อยู่ครับ สงสัยตารางยังไม่มาหรือ มีวิธีใช้ไหมครับ

รอ Update ครับ
ขอบคุณสิ่งใหม่ๆๆ ตลอด Hosxp

11
HOSxP PCU / อยากให้ Hosxp_pcu มีเมนู patient EMR เหมือน Hosxp
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 19:17:22 PM »
 ;D ;D

Hosxp เรียกดูประวัติเดิมค่อนข้างสะดวกกว่าครับ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีก

ส่วน Hosxp_PCU สามารถดูได้เช่นกัน แต่ต้องเข้า Onestop ตามภาพ

12
Report Exchange / รายงานคัดกรอง DM ใน One stop
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 13:20:09 PM »
 ;D ;D ใครมีรายงานบ้างครับ หรือ มันถูกเก็บไว้ที่ตารางไหนครับ พอดี key เอาไว้ เพื่อจำเป็นต้งใช้

ตอนนี้ตองใช้แล้ว หาตารางไม่เจอครับ

13
+ เชิญ Download เอกสารและ Clip VDO ++
งานประชุมวิชาการ ICT 2553 "โครงการสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต)
  ระบบ [ TRUE ] (คู่มือ)
  วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553:-
  เวลา 10.10 – 12.00 น. :: หัวข้อ -> "การบูรณาการข้อมูล สุขภาพและการแพทย์อย่างยั่งยืน" [ ไฟล์ ]
      โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล (รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
             คอมพิวเตอร์แห่งชาติ:NECTEC)และคณะ
  เวลา 13.00 - 15.00 น. :: หัวข้อ -> "ระบบสารสนเทศ ด้านสุขภาพระดับจังหวัด" [ ไฟล์ ]
      โดย คุณทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และคณะ
  วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553:-
  เวลา 08.30 - 17.30 น. :: หัวข้อ -> "หลักการพื้นฐานใน การออกแบบระบบเครือข่าย"
      และ "แนวทางในการพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับเครือข่าย สสจ." [ ไฟล์ ]
      โดย อาจารย์สุรการ ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553:-
  เวลา 08.30 - 10.30 น. :: หัวข้อ -> "Social Media" [ ไฟล์ ]
      โดย คุณปรเมศวร์ มินศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จำกัด
  เวลา 10.40 – 12.30 น. :: หัวข้อ -> "เครื่องมือการพัฒนาฐาน ความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูล
      เชิงความหมาย (Semantic Based Knowledge Management Tools)" [ ไฟล์ ]
      โดย ดร.มารุต บูรณรัช หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
             เทคโนโลยีแห่งชาติ NECTEC
 
-: Clip VDO การบรรยายวิชาการในโครงการ :-

      เปิดชม Clip VDO ด้วยโปรแกรม MultiView [ Download ] และติดตั้งโปรแกรมก่อนนะคะ
      :: วันที่ 1 มิ.ย. 53 -> File1 , File2 , File3
      :: วันที่ 2 มิ.ย. 53 -> File1 , File2 , File3 , File4 , File5 , File6 , File7
      :: วันที่ 3 มิ.ย. 53 -> File1 , File2 , File3 , File4 , File5 , File6

http://ict3.moph.go.th/conference/

14
HOSxP PCU / ช่วงเวลาการคิดค่าบริการอัตโนมัติ
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 11:24:52 AM »
 ;D ;D ;D สวัสดีครับ

ในเมนู system การตั้งค่าบริการอัตโนมัติ จะคิดในช่วงในเวลาราชการจะเริ่ม ที่ 8.30 น.  แต่ที่รพ เริ่มทำงานที่ 8.00 น. ครับ  ต้องปรับการตั้งค่าตรงไหนเพิ่มเติม จึงจะใช้งานตอนเวลา 8.00 น. ได้

16
 ;D ตารางสรุป ฉีด DPTHB3  มันไม่ขึ้น HBV3 ครับ ดังภาพ

17
 จำนวนมารดาที่มีการฝากครรภ์ครบ  4  ครั้งคุณภาพ (คน) : หมายถึง  หญิง
ตั้งครรภ์ต้องได้รับการดูแล(ฝากครรภ์) จากสถานบริการที่นับครั้งคุณภาพการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์  ดังนี้

ฝากครรภ์ในช่วง อายุครรภ์ 1 – 6 เดือน  (1 – 27 สัปดาห์)   นับเป็น ครั้งที่ 1 (ควรก่อน 12 สัปดาห์)
ฝากครรภ์ในช่วง อายุครรภ์ 7 เดือน       (28 – 31 สัปดาห์)  นับเป็น ครั้งที่  2
ฝากครรภ์ในช่วง อายุครรภ์ 8 เดือน       (32 – 35 สัปดาห์)  นับเป็น ครั้งที่  3
ฝากครรภ์ในช่วง อายุครรภ์ 9 เดือน       (36 – 39 สัปดาห์)  นับเป็น ครั้งที่  4


สวัสดีครับทุกท่าน ช่วยดูข้อมูลให้ด้วยครับ การฝากครรภ์ 4 ครั้ง มาตรฐาน ไม่ตรงครับ ตามภาพ ตอนนี้เวอชั้นปัจจุบันก็ยังไม่หายครับ

ลองอ่านข้อมูลนี้ก็ยังงง อยู่ครับ รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยนะครับ
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=12625.0

18
Networking / อยากทราบข้อมูล Windows Server 2003 Terminal Services
« เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 17:16:13 PM »
Windows Server 2003 Terminal Services
Terminal Services บน Windows Server 2003 มีการนำเสนอทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการส่งโปรแกรมหรือระบบต่างๆ, การเข้าถึงข้อมูลแม้ในระบบที่มี bandwidth ต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, การนำฮาร์ดแวร์เก่ากลับมาใช้งานใหม่, การจัดการแบบทางไกล และงานอื่นๆ

19
 ;D Hosxp PCU สามารถดึง ข้อมูล BMI มาแสดงได้หรือเปล่าครับ  หรืออยู่ตารางไหนครับ

20
HOSxP PCU / hosxp pcu 3.53.3.31 2.70 Mb ทำไมน้อยจัง
« เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 11:52:44 AM »
 ;D  โหลดแล้ว แต่มันน้อยจัง  :)

21
Report Exchange / รายงาน การใช้วัคซีนในเดือนถัดไป
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 14:07:11 PM »
 ;D ไม่ทราบว่าท่านใดมีรายงานที่ดึงข้อมูลจาก การบันทึกนัด เพื่อนำมาคำนวนว่าจะต้องใช้วัคซีนเท่าไรในเดือนถัดไปครับเพื่อส่งเบิกวัคซีน


22
เช็คสิทธิ์ สปสช. ไม่มีให้ลงอ่ะครับ

หน่วยบริการปฐมภูมิ   
 
พิบูลวัฒนาคลินิกเวชกรรม (23847)

ขอบคุณครับ
Hosxp_pcu ;D

23
HOSxP PCU / เมนู Remote ใครทดสอบหรือยังครับ
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 11:15:03 AM »
 ;D  น่าจะเพิ่มความสะดวกสบายในการให้ความช่วยเหลือ ครับ

24
HOSxP PCU / Error หน้าห้องเวชระเบียน
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 15:36:20 PM »
 ;D เจอผ่านมาหลาย เวอชั่น ไม่ทราบว่าท่านใด มีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าครับ  เวลา ค้นผู้ป่วยขึ้นมา จากเมนู F2 

ก่อนครับ บันทึกแล้วส่ง จะขึ้น error ก่อนครับ  กด OK จะใช้งานได้ปกติครับ

EurekaLog 6.0.23

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 16 Mar 2010 16:29:10 -0700
  1.2 Name/Description: Turbo_HOSxP_PCU.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.3.13
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Sat, 13 Mar 2010 08:05:07 -0700
  1.6 Up Time         : 1 minute, 45 seconds

Exception:
---------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 16 Mar 2010 16:30:55 -0700
  2.2 Address       : 005203EC
  2.3 Module Name   : Turbo_HOSxP_PCU.exe
  2.4 Module Version: 3.53.3.13
  2.5 Type          : EDatabaseError
  2.6 Message       : PatientCDS: Dataset not in edit or insert mode.
  2.7 ID            : DBBF
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : pcuserver
  3.2 Name      : PCU
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : CKR
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
----------------------------------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TMainForm
  4.2 Form Text    :  HOSxP : Primary Care Unit Information System - [OPDCardForm]
  4.3 Control Class: TcxCheckBox
  4.4 Control Text : ส่งตรวจหลังจากบันทึก

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PCU-SERVER
  5.2 Total Memory  : 2015 Mb
  5.3 Free Memory   : 1218 Mb
  5.4 Total Disk    : 99.09 Gb
  5.5 Free Disk     : 79.14 Gb
  5.6 System Up Time: 1 hour, 1 minute, 8 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) 82865G Graphics Controller (driver 6.14.10.4396)
  5.11 Printer      : HP LaserJet P1005 (driver 7.0.1.11101)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.068 - 005.105.179.027
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.000.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 008.008.008.008 - 008.008.008.008
  7.5 DNS 2     : 008.008.004.004 - 008.008.004.004
  7.6 DHCP      : OFF             - ON     

25
 ;D ออก ให้ดาวโหลดแล้วครับ
บัญชี 3 น่าจะถูกครับเรื่องอายุ

26
HOSxP PCU / ตัวปรับปรุงเวอร์ชั่นOP-PP 1.0.8
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 23:58:00 PM »
ตัวปรับปรุงเวอร์ชั่น 1.0.8 โดยทำเป็นตัวปรับปรุงโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่
ดาวโหลดได้ที่ ดาวโหลดได้ที่ http://www.rawaehospital.com/OP-PP2010/OP-PP2010_Up530204.exe
ให้ดับเบิ้ลคลิกแล้วคลิกปุ่ม unzip (ก่อนปรับปรุงให้ปิดโปรแกรมก่อนครับ)

- แก้ไขวันที่ของแฟ้ม OPD ที่ส่งออก
- แก้ไขการตรวจสอบ D_UPDATE แฟ้ม WOMEN ให้สามารถเลือกการตรวจสอบได้
- แก้ไขการพิมพ์รายงาน

ถ้ายังไม่หายให้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบมาที่ fantacy_hot@hotmail.com

ได้แก้ไขโครงสร้างโปรแกรมให้รับ HN เกิน 9 หลักแล้ว โดยทำเป็นตัวปรับปรุงวันที่ 5 มีค.
รวมถึงการส่งข้อมูลที่ถูกต้องแล่วไม่มีแฟ้ม PAT ออกมาด้วย
ดาวโหลดที่ ดาวโหลดที่ http://www.rawaehospital.com/OP-PP2010/OP-PP2010_Up530205.exe

from
http://op.nhso.go.th/op/webboard/eBoardView.do?id=3165

27
Report Exchange / report สรุปภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 09:27:50 AM »
 ;D ท่านใดมี report สรุปภาวะโภชนาการเด็กอายุ  0-6  ปี ไม่ซ้ำราย จำแนกรายหมู่บ้าน
 ดังตารางที่แนบมาครับ

28
HOSxP PCU / อีกสัก 1 ตารางครับ Anc_lab
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 20:29:01 PM »
ANC Lab code HB not found (table anc_lab)
 
น่าจะหา Code HB ไม่เจอหรือเปล่าครับ ลองดูในตารางแล้วไม่มีดังภาพครับ

29
HOSxP PCU / อีก 1 ตารางครับ er_oper_code
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 18:06:11 PM »
Please check table er_oper_code.icd9cm for code
Please check table er_oper_code.icd9cm for code
Please check table er_oper_code.icd9cm for code
Please check table er_oper_code.icd9cm for code
Please check table er_oper_code.icd9cm for code

ยากมากครับ
ลอกเช็คดูแล้วเป็นตารางที่ยังไม่ได้ ใส่ ICD9CM คือหามาใส่ได้บางส่วนครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

30
HOSxP PCU / ขอถามเรื่องตาราง clinic
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 17:43:47 PM »
ขึ้นข้อความ  ส่ง ออก 18 แฟ้ม Hosxp 53.3.3
Please check table clinic.icd10 for code E10
Please check table clinic.icd10 for code E11
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code F41
Please check table clinic.icd10 for code F99
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E11
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code I15
Please check table clinic.icd10 for code E11
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code F99
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E10
Please check table clinic.icd10 for code E11
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E10
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code F20
Please check table clinic.icd10 for code F99
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E11
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code E14
Please check table clinic.icd10 for code 005

ลองเช็คตารางแล้วได้ดังภาพครับ รวมกวนช่วยชี้แนะเพิ่มเติม

31
HOSxP PCU / ออก แล้ว Hosxp pcu 53.3.3
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 10:02:14 AM »
 ;D ;D   กำลังโหลดอยู่เลย ยังไม่ได้ลองครับ รอเทพๆ มา review ครับ

33
Report Exchange / รายงานการเยี่ยมบ้าน 2 beta
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 19:04:37 PM »
SELECT person_visit.person_visit_id, person_visit.person_id, person.cid, person.pname, person.fname, person.lname, house.address, village.village_moo, village.village_name, person_visit.visit_date, person_visit.visit_note, person_visit.visit_problem, person_visit.visit_service, person_visit.next_visit_date, person_visit.visit_staff
FROM ((person_visit INNER JOIN person ON person_visit.person_id = person.person_id) INNER JOIN village ON person.village_id = village.village_id) INNER JOIN house ON person.house_id = house.house_id
ORDER BY person_visit.visit_date;

คิวรีได้แล้ว แต่เขียนรายงานไม่ออก ครับ  next ที่ 2

ติดค่าพารามิเตอร์ครับ
ควรระบุไรดี  ขอเป็นวันที่ครับ

กำลังลองหัดเขียนรายงานครับ

35
HOSxP PCU / Hosxp pcu สัง Lab แล้วลงผลอย่างไรครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 11:34:33 AM »
อย่างเช่น prg test ครับ

36
Report Exchange / รายงานการเยี่ยมบ้าน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 18:44:47 PM »
ใครพอมีรายงานการเยี่ยม บ้านบ้างครับ

อย่างเช่น เดือนนี้เยี่ยมไปกี่หลังคาเรือน   หรือสามารถ พิมพ์ เป็นรายงานการเยี่ยมเก็บเข้า Folder ยิ่งดีครับ

ในบัญชี 1 ครับ

37
การอบรมการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรคตาม ICD-10-TM และการให้รหัสยา 24 หลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน ใน 4 ภาค File นำเสนอของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
File นำเสนอของ  คุณไพรทิพย์  เหลืองเรืองรอง
File นำเสนอของ คุณพรรณาภา  ผึ่งผดุง สำนักนโยบายและยุทธสาสตร์
File นำเสนอของ คุณนวลจันทร์ แย้มศรี สำนักนโยบายและยุทธสาสตร์
File นำเสนอของ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร JHCIS
File นำเสนอของ โปรแกรม HosXP
File นำเสนอของ นายแพทย์วรรษา  เปาอินทร์
File นำเสอนของ พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวา

http://203.157.10.11/web2009/?p=243

39
HOSxP PCU / ตารางรวมวัคซีนมัน เลื่อน บัญชี 3
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2010, 18:03:46 PM »
ผมใช้ DPT-HB ครับเป็นวัคซีนรวม   ก็ key ปกติครับ แล้วพอตอนสรุป ความครอบคลุม มันไม่ขึ้น ทราบว่าปรับเรื่อง
การลงให้ แล้วผมต้องปรับข้อมูลในตารางวัคซีนอย่างไรเพื่อให้การแสดงผลและการบันทึกได้สมบูรณ์ ครับ
ตามภาพครับ
และตารางที่แนบมา

เด็กมารับDPTHB2     แต่ ไปขึ้น HBV3 มันน่าจะเป็น DTP2  มันขึ้น DPT3  ครับ

40
พอดีมีฐานข้อมูลสิทธิเป็น Access ครับ และเชื่อม Mysql ผ่าน ODBC  อยากทราบการเอาข้อมูลจาก Table ที่ 1 ไป Update table ที่ 2 ดังภาพครับ แนะนำภาษา หรือวิธีการหน่อยครับ

41
HOSxP PCU / เรื่อง ICD10Quickselect ในบัญชี 2 และ 5
« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 18:04:36 PM »
เราจะเพิ่ม  ICD10Quickselect  ตารางไหนครับ  ของผมมันว่างอยู่ ครับ มันเพิ่มไม่ได้


42
HOSxP PCU / การพิมพ์ ใบนัดพร้อม Sticker ยา
« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 14:11:36 PM »
สวัสดีครับ วันนี่มีเรื่องรบกวน เรื่องการพิมพ์ใบนัด ออกมาพร้อมใบสั่งยาไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรครับ

แนบรูปมาด้วยครับ

43
HOSxP PCU / Error Table 'hos.name506' doesn't exist. ตอนอัพเกรด Structure
« เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 17:04:24 PM »
สวัสดีครับทุกท่าน พอดีเกิด Error เล็กน้อย ตามภาพครับ ตอนอัพ version 3.53.1.21 และ 3.53.1.25 ครับ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ แนบตาราง name506 มาด้วยครับ

EurekaLog 6.0.22

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 26 Jan 2010 16:47:41 -0800
  1.2 Name/Description: Turbo_HOSxP_PCU.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.1.25
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Mon, 25 Jan 2010 08:25:39 -0800
  1.6 Up Time         : 5 minutes, 15 seconds

Exception:
-------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 26 Jan 2010 16:52:56 -0800
  2.2 Address       : 0097C7F9
  2.3 Module Name   : Turbo_HOSxP_PCU.exe
  2.4 Module Version: 3.53.1.25
  2.5 Type          : EZSQLException
  2.6 Message       : SQL Error: Table 'hos.name506' doesn't exist.
  2.7 ID            : 3080
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :


44
Networking / ขอถามเรื่อง Firewall ของmicrosoft
« เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 10:47:30 AM »
คือเครื่อง server window xp Sp3 ครับ เครื่องลูกไม่สามารถ เชื่อมต่อได้ถ้าไม่ปิด firewall ต้องตั้งค่า อะไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

45
HOSxP PCU / Spec Server ขั้นต่ำ ของ HOSXP PCU
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 19:17:35 PM »
สวัสดีครับทุกท่านพอดี ปี 2553 มีแผนที่จะชื้อ server ใหม่ สำหรับ Hosxp pcu ครับ เลยมีข้อสงสัยเล้กน้อยว่า Spec น่าจะเท่าไรดีอย่างต่ำ

และที่แนะนำเท่าไรครับ แฮะๆๆ เอาไม่แพงนะครับ


46
HOSxP PCU / Error ตอนพิมพ์ OPD Card และใบสั่งยา
« เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 09:04:31 AM »
หลัง up version ใหม่ ปี 53 .5 ขึ้นError ตอนสั่งพิมพ์ ใบสั่งยา กับ OPD Card ครับ ช่วยทีครับ

แนบไพล์มาให้ดูด้วยครับ

syntax error ในกูเกิล แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่า คำๆนี้ มีคนอยากทราบความหมายมันเป็นจำนวนมากทีเดียว มื่อมีคนอยากทราบ ผมก็จะเขียน เผื่อจะช่วยวงการการเขียนโปรแกรมไทย ให้หายสงสัยในบางหัวข้อ ได้อีก 1 หัวข้อ

syntax error  ถ้า แปลตามตัวก็จะได้ความว่า ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ซึ่งก็คือผิดข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เช่น อย่างภาษา php มีข้อกำหนดว่าต้องปิดท้ายคำสั่งด้วย ; แต่เราดันทะลึ่งลืม หรือบางครั้งเปิด { แต่ดันลืมปิด } หรือเขียนคำสั่ง ผิดไปเลย เช่น echo เขียนเป็น egho อย่างนี้เป็นต้น

เอาละครับเรามาพูดให้ลึกกันอีกสักหน่อย error ในการเขียนโปรแกรมนั้น จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

   1. syntax error คือ ผิดไวยากรณ์ error ชนิดนี้แก้ง่ายที่สุด


ผมจะเริ่มแก้ตรงไหนดี น่าจะเกี่ยวกับภาษามั๊ยครับ

47
HOSxP PCU / สอบถามเรื่อง สิทธิ การรักษาครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 14:26:47 PM »
ตรงช่อง สิทธิ ในการส่งออก 18 แฟ้ม มันขึ้นสีแดงครับ
พอลองตรวจสอบกับ ตารางรหัสของ สนย UC มันจะเป็น 89 ครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มครับ

48
HOSxP PCU / เรื่องวัคซีนครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 09:27:42 AM »
ลองอ่านคู่มือ แล้วครับ

ติดตรงนี้ ตามรูปครับ เครื่องการลงรับวัคซีน วันหมดอายุครับ

ต้องการเพิ่ม วัคซีนครับต้องเพิ่มตารางไหนครับ

ขอบคุณครับ ใครมีไพล์ set ขอด้วยครับ

49
HOSxP PCU / User ต้องการ ฉลากช่วย ใบสั่งยาครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 10:23:12 AM »
ลองตั้งฉลาก ยาแล้ว ใน HOSxPStickerPrintServer

มี line 1-3 น่าจะเป็นฉลาก ชื่อยา วิธีใช้

ส่วน line 4 อืม ไม่แน่ใจว่า เป็นฉลากช่วยหรือ เปล่า

หรือต้อง set ตรงไหน ครับ

เช่น ควรรับประทานติดต่อจนกว่ายาหมด

เขย่า ขวดก่อนทาน อะไรประมาณนี้

50
HOSxP PCU / ขึ้นerror ตอนนำเข้าข้อมูล person to patient
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 10:47:53 AM »


Record has Locked by no.

หน้า: [1]