แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ศิริวิสา เปลี่ยนม่วง(ส้มโอ)

หน้า: [1] 2 3
2
5.ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถโทรหาผู้ป่วยผ่านแอปหมอพร้อม เมื่อกดปุ่ม หมอพร้อม
   5.1. หน้าจอ Video call ที่แถบนัดหมาย หน้า Workbench

[ Guests cannot view attachments ]

   5.2. หน้าจอ Telepharmacy

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถ ePrescription (ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อคลิกเข้าใช้งานระบบจะให้เข้าสู่ระบบ MOPH-ProviderID เข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าทะเบียนใบสั่งยา ePrescription

[ Guests cannot view attachments ]

   6.1 หน้าจอการเพิ่มใบสั่งยา ePrescription

[ Guests cannot view attachments ]

3
1.ระบบปฏิบัติการเพิ่มความสามารถออกใบสั่งLab และใบรายงานผลไปที่แอปหมอพร้อม
   1.1 เมื่อทำสั่งLab และการติ๊ก “ออกใบสั่งLab (หมอพร้อม)” ระบบจะแสดงหน้า MOPH-ProviderID ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

[ Guests cannot view attachments ]

   1.2 เมื่อทำการบันทึกการสั่งLab เรียบร้อยแล้ว  จะแสดงใบการสั่งlab ให้ที่หน้าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย

[ Guests cannot view attachments ]

   1.3 เมื่อทำการรายงานผล lab และติ๊กที่ “ส่งผลเข้าหมอพร้อม”กดบันทึก ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ MOPH-ProviderID ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

[ Guests cannot view attachments ]

   1.4 เมื่อทำการบันทึกการรายงานผลLab เรียบร้อยแล้ว  จะแสดงใบการสั่งlab ให้ที่หน้าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้กับผู้ป่วย

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบนัดหมาย เพิ่มความสามารถการแจ้งเตือนการนัดหมายไปที่แอปหมอพร้อม
   2.1 ทำการเพิ่มการนัดหมาย ใส่ข้อมูลการนัดหมายติ๊ก “แจ้งหมอพร้อม” และกดบันทึก

[ Guests cannot view attachments ]

   2.2 ระบบจะทำการส่งการนัดหมายไปยังหมอพร้อม

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบตรวจสอบสิทธิ เพิ่มความสามารถตรวจสอบสิทธิ สปสช. ผ่าน API RealPerson
   3.1 ทำการตั้งค่าเปิดให้ใช้การตรวจสอบสิทธิผ่าน API RealPerson โดยให้ใส่ข้อมูลทั้งหมด 3 อย่างได้แก่
     1.Token ที่ทำการขอมาจากสปสช.
     2.ใส่URL API ระบบปิดสิทธิสปสช.
     3.ทำการเปิดใช้งานตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการจาก สปสช.ด้วย API

[ Guests cannot view attachments ]

   3.2 เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสิทธิ สปสช. ได้โดยไม่ต้องใช้ล็อกอินสำหรับการใช้โปรแกรม UCAuthenX ของ สปสช

[ Guests cannot view attachments ]

4.หน้าจอ Patient EMR เพิ่มความสามารถ ดังนี้
   4.1 เพิ่มตัวเลือกวิธีการเข้าถึงข้อมูล PHR เมื่อกดที่ MOPH-PHR ที่แถบด้านบนในหน้า Patient EMR

[ Guests cannot view attachments ]

   4.2 ปุ่ม MOPH-PHR ที่แถบแฟ้มเวชระเบียน ในหน้าEMR วิธีการเข้าถึงข้อมูล PHR จะมีแค่ OTP

[ Guests cannot view attachments ]

   4.3 เพิ่มการแสดงข้อมูล หมอพร้อม Certificate สำหรับดูเอกสารที่ส่งไปแอพ หมอพร้อม

[ Guests cannot view attachments ]

4
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

5
เอกสารสรุป PDF ไฟล์ค่ะ

7
3.ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถในหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order กรณีสั่งยาจากการเรียกใช้ Template List สามารถตรวจสอบข้อมูลการแพ้ยา โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อสั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้และไม่สามารถสั่งยาตัวที่แพ้ได้

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบงานจองห้องพิเศษ เพิ่มความสามารถในหน้าจอทะเบียนการจองห้อง เลือกติ๊ก “แสดงสถานะ รอคิวทั้งหมด” เพื่อดูรายการจองคิวทั้งหมดได้โดยไม่ต้องกรองวันที่

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอค่ารักษาพยาบาล เมื่อทำการลบค่าใช้จ่ายที่มีค่าส่วนเกินพ่วงมาด้วย ระบบจะลบค่าส่วนเกินออกให้อัตโนมัติ

หน้าจอใบสั่งยาผู้ป่วยนอก
[ Guests cannot view attachments ]

หน้าจอใบสั่งยาผู้ป่วยใน
[ Guests cannot view attachments ]

8
1.ระบบ IPD Paperless ปรับปรุงหน้า Pre-Admission Orders ให้อ้างอิงตาม HN ของผู้ป่วย สามารถทำการ Admit ล่วงหน้า เมื่อถึงวัน Admit สามารถดึง Order ที่ทำล่วงหน้าไว้ได้

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบซักประวัติ ปรับปรุงหน้าคัดกรองตา ให้สามารถลงค่าช่อง NC.TN ตาซ้ายเป็น 31 ไม่ขึ้น Error

[ Guests cannot view attachments ]

9
ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

10
1.ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถติ๊กแสดงเปรียบเทียบผล Lab ที่หน้า IPD Doctor Sheet Order เมื่อติ๊กแสดงเปรียบเทียบผล Lab จะขึ้นหน้าประวัติผลตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านบน Doctor Order

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบIPD Paperless ปรับปรุงให้ Home Medication เลือกรายการจากประวัติการจ่ายยาได้ ในหน้า IPD Doctor Sheet Order

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลช่อง Drainage output ให้เป็น 4 ช่อง ที่หน้าจอการบันทึกทางการพยาบาล(Progress note)และข้อมูลจะแสดง ในฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถบันทึก Audit Progress ของแพทย์ และให้แสดงข้อมูลที่หน้าจอ Doctor Order เพื่อให้แพทย์ทราบข้อมูลการ Audit
   4.1.การตั้งค่าเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยใน : Audit IPD Doctor Order [IPD.IPD_DOCTOR_ORDER_AUDIT]

[ Guests cannot view attachments ]

   4.2.จะมีปุ่ม Audit ขึ้นที่หน้า IPD Doctor  Sheet Order

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบผู้ป่วยใน หน้าจอฟอร์มปรอทเพิ่มการแสดงผล urine หรือ stool ที่เป็นตัวอักษร กรณีลง urine หรือ stool เป็นตัวอักษร จากในหน้าบันทึกทางการพยาบาล(Progress note)

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถติ๊ก operation ในหน้าจอบันทึกทางการพยาบาล(Progress note) ไปแสดงหน้าฟอร์มปรอท จะกากบาทในช่องoperationในวันที่ติ๊ก และวันต่อไปให้ใส่เลขนับวันไปเรื่อย ๆ
 กรณีที่มีการผ่าตัดใหม่ของการ Admitนั้น ถ้ามีการติ๊กoperationใหม่ ให้มีกากบาทในวันที่ติ๊กและเริ่มนับวันใหม่

[ Guests cannot view attachments ]11
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

12
1.ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถในหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order เมื่อเลือกประเภท Other จะมีปุ่ม Template เมื่อกดปุ่มจะแสดงหน้าจอเลือก Template

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถแยกประเภทของรายการ Other  ด้วยการเพิ่มตาราง ipd_doctor_order_item_type และเพิ่ม Field ipd_doctor_order_item_type_id  ในตาราง ipd_doctor_order_item

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถในหน้าDoctor sheet Order กรณีเลือกรายการ Other เพิ่มการระบุข้อมูลประเภทรายการ

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบตรวจสุขภาพ (Check Up) ปรับปรุงเมื่อมีการสั่ง Order X-ray มาจากแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ให้ field ORDER_DATE ในตาราง xray_head ไม่ต้องเอาเวลามาแสดง

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบห้องฉุกเฉิน ปรับปรุงหน้าบันทึกข้อมูลห้องฉุกเฉิน แถบการตรวจร่างกาย ให้เมื่อแพทย์บันทึกการตรวจร่างกาย > Review of System เก็บข้อมูลเข้าตาราง opdscreen_ros

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบงานเวชระเบียน เพิ่มความสามารถในหน้าส่งตรวจผู้ป่วย แถบการส่งต่อให้มี ปุ่มคัดลอกใบเก่า ที่ใช้ข้อมูลการรับตัวครั้งล่าสุด (ยังไม่หมดอายุ) ให้แสดงข้อมูลจาก ทะเบียนการรับตัว (Refer IN) โดยให้แสดงข้อมูลเรียงจากการส่งตัวครั้งล่าสุดไว้ด้านบน หากเป็นการมารับบริการด้วยใบส่งตัวใบเดิมเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้แสดงเพียงเรทคอร์ดเดียว ( ใบส่งตัวใบเดิม หมายถึง  ใบส่งตัวที่มีเลขที่เดียวกัน จากสถานพยาบาลที่ส่งตัวเดียวกัน)

[ Guests cannot view attachments ]

7.ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถในการตั้งค่า “จำนวนรายการสูงสุดที่สามารถแสดงผลได้ที่หน้าจอ Visit List OPD” การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ ถ้ามีข้อมูลเกินจากที่ตั้งค่าไว้โปรแกรมจะขึ้นแจ้งเตือน

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

8.ระบบงานห้องจิตเวช/ห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุงแถบงานจิตเวช การประเมิน>การตรวจสุขภาพจิต ให้เมื่อเลือก Other ในหัวข้อ Mood & Affect แล้วให้สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มได้

[ Guests cannot view attachments ]

9.ระบบห้องยาผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอใบสั่งยาผู้ป่วยใน กรณีตั้งค่ารายการยา “ส่งข้อมูลเข้าเครื่องนับเม็ดยา” ให้เมื่อมีการสั่งยาจำนวนที่เป็น 0.5 เม็ด จะแสดงในช่องเครื่องนับเม็ดยา

   การตั้งค่า ข้อมูลเวชภัณฑ์ยา กำหนด ส่งข้อมูลเครื่องนับเม็ดยา

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

13
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

14
7.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถให้ค้นหาเลข ว แพทย์ได้เมื่อลงข้อมูล ICD9CM ในส่วนของแพทย์ผู้วินิจฉัย

[ Guests cannot view attachments ]

8.ระบบผู้ป่วยใน บันทึกการพยาบาล เพิ่มความสามารถ เรียงลำดับวันที่ล่าสุดไว้ด้านบน เมื่อติ๊กข้อมูลที่บันทึกล่าสุดจะอยู่ด้านบน

[ Guests cannot view attachments ]

9.ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขลำดับความสำคัญของผลวินิจฉัยโรค(ICD10) เองได้

[ Guests cannot view attachments ]

15
1.ข้อมูลผู้ใช้งาน(User Preferences) เพิ่มความสามารถตั้งค่า แสดง Float Windows หน้าจอสรุปนัดหมาย
   - ติ๊ก แสดง Float Windows หน้าจอสรุปนัดหมาย จะแสดง ข้อมูลนัดหมายที่หน้าจอห้องยา
   - ไม่ติ๊ก แสดง Float Windows หน้าจอสรุปนัดหมาย จะไม่แสดง ข้อมูลนัดหมายที่หน้าจอห้องยา

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบเวชระเบียน แก้ไขให้เมื่อส่งตรวจผู้ป่วยไปยังห้องตรวจที่มีการผู้ค่าธรรมเนียมไว้ แล้วในค่าธรรมเนียมได้มีการผูกกับค่าบริการอัตโนมัติไว้ด้วย เมื่อส่งตรวจโปรแกรมดีดค่าบริการอัตโนมัติทั้ง 2 รายการ
ขั้นตอนและผลการทดสอบ
 2.1.   ผูกค่าธรรมเนียมไว้กับห้องตรวจ และค่าธรรมเนียมมีการตั้งค่าค่าบริการอัตโนมัติ

[ Guests cannot view attachments ]

 2.2.   เมื่อมีการส่งตรวจไปยังห้องตรวจนั้น ๆ จะดีดค่าบริการอัตโนมัติ

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบEMR แก้ไขการแสดงเอกสาร Scan โดยเรียงวันที่และเวลาล่าสุดอยู่บนสุดเสมอ

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบสั่งยาผู้ป่วยนอก หน้าจอบันทึกใบสั่งยาและหน้าจอตรวจสอบใบสั่งยาเพิ่ม แสดงรายการนัดครั้งถัดไปทั้งหมดและแสดงชื่อคลินิกที่นัด
ขั้นตอนและผลการทดสอบ
 4.1.   หน้าจอบันทึกใบสั่งยาเมื่อเรียกผู้ป่วยจะมี POPUP แสดงข้อมูลนัด

[ Guests cannot view attachments ]

 4.2.   หน้าจอตรวจสอบใบสั่งยา เมื่อเรียกผู้ป่วยจะมี POPUP แสดงข้อมูลนัด

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบปฏิบัติการ กรณีที่มีการสั่ง Lab ที่ตั้งตรวจสอบประวัติการสั่ง Lab ย้อนหลัง ... วัน หากยืนยันการสั่ง(กดปุ่มYes) เพิ่มความมารถให้ระบุเหตุผลการสั่ง

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถ ไม่นำ HN ที่ถูกรวมข้อมูลมาใช้กับคนไข้ใหม่ที่ลงทะเบียนใหม่ เมื่อลงทะเบียนคนไข้ใหม่
ขั้นตอนและผลการทดสอบ
  กำหนด sys_var USE_SKIP_HN ให้เป็น Y

[ Guests cannot view attachments ]

16
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

17
1.ข้อมูลผู้ใช้งาน(User Preferences)ระบบเพิ่มการกำหนดรหัสผู้ใช้งาน MOPH IC
การกำหนด MOPH IC User
   แบบที่ 1 ไม่ได้กำหนด MOPH IC User ใน system setting แต่ตั้งค่าที่ User Preferences 
      ระบบจะใช้ MOPH IC User ที่กำหนดใน User Preference
   แบบที่ 2 กำหนด MOPH IC User ใน system setting และ ไม่ได้ตั้งค่าMOPH IC User ใน User Preferences
      ระบบจะใช่ MOPH IC User ที่กำหนดใน  system setting
   แบบที่ 3 กำหนด MOPH IC User ใน system setting และ ตั้งค่าMOPH IC User ใน User Preferences
      ระบบจะใช้ MOPH IC User ที่กำหนดใน User Preference

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถที่ช่องบัตร ปชช. เพิ่มเมนูคลิกขวา Check MOPH-IC  เมื่อใส่ cid แล้วกดปุ่มนี้ระบบจะดึงข้อมูล ชื่อ,นามสกุล,วันเกิด,เพศ,เชื่อชาติ,สัญชาติและเบอร์โทรศัพท์มาให้ โดยจะต้องมีการ Login MOPH-IC

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบ IPD Paperless เพิ่มการแสดงข้อมูลฉลากช่วยใน Doctor Order จะแสดง  Medication profile และหน้าจอใบสั่งยาผู้ป่วยใน

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุง การออกใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อติ๊ก Generate QR codeใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (INET) มี QR Code ออกที่ใบรับรองแพทย์ Digital

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบเวชกรรมฟื้นฟู หน้าจองานบริการเวชศาสตร์ปรับแก้คอลัมน์
   - “Ward” เปลี่ยนเป็น “Ward ที่สั่ง Consult” หมายถึง Ward ที่ผู้ป่วยAdmitอยู่ตอนสั่ง Consult
   - เพิ่ม “Ward ปัจจุบัน” หมายถึง Wardที่ผู้ป่วยนอนอยู่ปัจจุบัน

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถสร้าง Template Doctor Note ที่หน้าจอ Doctor Note

[ Guests cannot view attachments ]

18
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

19
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือนมกราคม 2566
   1. ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก เพิ่มความสามารถบันทึกข้อมูล Assessment ในหน้าจอ Dispensing Entry และ OPD Dispensing Dispense

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

20
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

21
1. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถบันทึกข้อมูลในแถบ SOS Score ได้มากกว่า 4 คะแนนโดยมากสุด 16 คะแนน

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถช่องแพทย์ผู้ตรวจสอบกับแพทย์ Audit ชาร์ทที่หน้าจอ Discharge Summary และเมื่อมีการบันทึกข้อมูลแสดงแพทย์ผู้ตรวจสอบกับแพทย์ Audit ที่หน้าจอ Discharge Summary

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบห้องยาผู้ป่วยในเพิ่มเมนู IPD Order Plan และ IPD Order Sheet ที่หน้าจอ IPD Medication Profile และหน้าจอระบบสั่งยาผู้ป่วยใน

[ Guests cannot view attachments ]

22
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

23
ในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ตามเอกสาร
แนบมาให้ใน Link นี้ ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1fwiJ_WAF6HtKQR6RgqFpFio-nNVW-TQL

24
กรณีที่บัตรมีข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ เมื่อกดปุ่ม Smartcard Reader ระบบจะดึงข้อมูลมาให้ค่ะ

25
1. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ ออกแบบ Doctor Order เพิ่มประเภท Order Home Medication

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order เพิ่มคีย์ลัดที่ปุ่ม Add

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาล การรับคำสั่งรักษารายการ LAB กรณีที่สั่งรายการ Examination เมื่อลงรับรายการระบบจะถาม "ต้องการกำหนดรายการ Examination ที่ยังไม่รับให้ใช้เวลาเดียวกันหรือไม่?" หากตอบใช่ จะได้เวลาเดียวกันหมด โดยดูเลขที่ช่อง Batch Ack.ID

[ Guests cannot view attachments ]

หากใช้เวลาเดียวกันทั้งหมดแล้วต้องการเลือกเวลาบางรายการ ให้คลิกขวาที่รายการ เลือก "นำรายการExamination ออกจากกลุ่ม Batch Order(E)"

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

4. ระบบIPD Paperless ปรับปรุงหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD กรณีที่คัดลอกรายการจาก OPD แต่มีรายการเพิ่มเติม ไม่เพิ่มรายการซ้ำ

[ Guests cannot view attachments ]

5. ระบบIPD Paperless ปรับปรุงหน้า Template Order เมื่อกดเลือก Template มาจะขึ้นหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order เพื่อแก้ไขข้อมูลก่อนบันทึก

[ Guests cannot view attachments ]

6. ระบบห้องยาผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอรายการยา Doctor Order(ปุ่มHome Med (D.O.)) ปุ่ม Re Check นำรายการที่ยังไม่ได้บันทึกลงใบสั่งยา มาบันทึกใหม่ได้

[ Guests cannot view attachments ]

7. ระบบห้องผ่าตัด เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลผ่าตัด ปุ่ม Order Sheet เปิดหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD

[ Guests cannot view attachments ]

8. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกทางการพยาบาล (Progress note) เพิ่มช่อง BSA (body surface area)

[ Guests cannot view attachments ]

9. ระบบวัคซีน เพิ่มความสามารถข้อมูล Vaccine ระบุ ICD10 เมื่อมีการบันทึกการให้วัคซีนจะเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติ

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

26
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

27
1.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถ แสดงกระบวนการทางพยาบาล ที่บันทึกมาจากห้องฉุกเฉิน ในหน้าจอข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย ที่แถบการมารับบริการ

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบคิวห้องตรวจ เพิ่มความสามารถ Auto call สำหรับเรียกคิวและเปิดหน้าจอ Nurse workbench อัตโนมัติ หลังจากที่ใส่ Visit Q แล้ว Enter

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบซักประวัติ เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกข้อมูลซักประวัติ(Nurse Workbench) เมนูกายภาพ เพื่อพยาบาลสามารถบันทึกส่งตัวผู้ป่วยไปยัง กายภาพ แทนแพทย์ หรือตรวจสอบการส่งตัวที่แพทย์บันทึกไว้ได้

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ระบุสถานะการตรวจสอบเอกสารScan คัดกรองแล้ว,บันทึกข้อมูลแล้ว และตรวจสอบแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ฟังก์ชั่น Rotate การปรับมุมมอง

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ใช้เมาส์ เลื่อนดูภาพแล้วให้ภาพขยับตามทิศทางได้

[ Guests cannot view attachments ]

7.ระบบโภชนการเพิ่มความสามารถหน้าจอสั่งอาหารผู้ป่วยในแสดงสถานะการรับรายการอาหารตามมื้อที่รับ

[ Guests cannot view attachments ]

8.ระบบซักประวัติ ปรับปรุงให้แจ้งเตือนกรณีที่บันทึกวัคซีนแต่ไม่ลง Vital Sing  ยกเว้น รหัสวัคซีน "C19" เท่านั้นที่จะบังคับลง

[ Guests cannot view attachments ]

9.ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกใบสั่งยา เมื่อเรียกคนไข้ แจ้งเตือนข้อมูลการเกิด Drug Interaction เมื่อแพทย์มีการสั่งยาที่เป็น DI กัน

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

10.ระบบนัดหมาย เพิ่มความสามารถการจอง Slotนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปMOPH IC

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

11.ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลเวชระเบียน เพิ่มแถบเลขที่บัตรประจำตัวสำหรับลงข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง

[ Guests cannot view attachments ]

     - เพิ่มรหัส 02 ใน ตาราง cardtype

[ Guests cannot view attachments ]

12.ระบบเวชระเบียน ปรับปรุงระบบGenerate CID ใหม่ กรณีที่ระบุสัญชาติไม่ใช่คนไทย และมีเลขที่ Passport ระบบจะ Generate CID ให้จาก MOPH IC ซึ่งถ้าเลขที่ Passport เดียวกันไปใช้ที่ รพ. อื่นจะได้ CID เดิม

[ Guests cannot view attachments ]

28
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

29
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือน มกราคม 2564

1. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD แสดงชื่อผู้รับคำสั่งพร้อมเวลาและวันที่รับคำสั่งในรายการนั้น ๆ ด้วย

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถสร้าง Template การรักษาส่วนตัวของแพทย์ และให้สามารถเรียกใช้ Template ส่วนบุคคลได้

[ Guests cannot view attachments ]การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

1. ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถ หน้าจอบันทึกรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง “แสดงตัวอย่างเอกสาร” ก่อนพิมพ์

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบห้องยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Medication Profile แสดงเอกสารScan ใบสั่งยาผู้ป่วยในที่แถบ “Scan Document”

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถหน้าจอส่งตรวจผู้ป่วย คนไข้นัดจะนำข้อมูลการนัดหมาย “แผนก” ข้อมูล “ห้องตรวจ” และประเภทการมาเป็น “นัดมา” มาให้ตอนส่งตรวจ

[ Guests cannot view attachments ]

กรณีที่ระบุ Queue Slot จากระบบนัดหมายเมื่อส่งตรวจจะได้คิวที่จองไว้

[ Guests cannot view attachments ]

30
ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

32
ช่องรหัส ต้องไม่ซ้ำกันค่ะ

33
10. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order การสั่งยาให้ตรวจสอบ กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาและมีการกำหนดให้ตรวจสอบการแพ้ยาข้ามกลุ่ม

[ Guests cannot view attachments ]

11. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order การสั่งยาให้ตรวจสอบการสั่งยาที่กำหนดสิทธิการสั่งใช้ตามกลุ่มและผู้ใช้งาน

[ Guests cannot view attachments ]

12. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order การสั่งยาให้ตรวจสอบรายการ Drug Interaction

 - กรณีสั่งใช้ได้
[ Guests cannot view attachments ]

 - กรณีห้ามสั่งใช้

[ Guests cannot view attachments ]

13. ระบบผู้ป่วยใน หน้าจอการบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มการแสดข้อมูล MAP (mean arterial pressure)

[ Guests cannot view attachments ]

14. ระบบIPD Paperless หน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาล เพิ่มความสามารถปุ่ม Ack. confirm กรณีที่เป็น order ที่มีการระบุว่า รคส. เพื่อให้แพทย์ยืนยันการสั่ง

[ Guests cannot view attachments ]

15. ระบบIPD Paperless หน้าจอยืนยันการ Off รายการ เพิ่มความสามารถติ๊ก รคส. และระบบุชื่อแพทย์ ที่สั่ง

[ Guests cannot view attachments ]

16. ระบบIPD Paperless หน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD เพิ่มระบบ Approve คำสั่งการรักษาของนักศึกษาแพทย์
     16.1. กำหนดผู้ที่มีสิทธิ Approve รายการ Doctor ของนักศึกษาแพทย์

[ Guests cannot view attachments ]

     16.2. กำหนดตำแหน่งที่เมื่อสั่ง Order ต้องมีคน Approve ที่ตาราง doctor_position.require_ipd_doctor_approve

[ Guests cannot view attachments ]

     16.3. เมื่อนักศึกษาแพทย์สั่งรายการจะขึ้น [รออนุมัติ] ซึ่งรายการที่ขึ้น รออนุมัติจะยังไม่แสดงที่แถบOrder Plan

[ Guests cannot view attachments ]

     16.4. ปุ่ม Approve จะแสดงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิที่กำหนดไว้ใน ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

[ Guests cannot view attachments ]

     16.5. การ Approver รายการ
        16.5.1. กดปุ่ม Approve ทุกรายการ
        16.5.2. หากไม่ต้องการ Approve รายการไหนให้เอาติ๊กถูกที่ช่องเลือกออก
        16.5.3. ช่อง Comment เป็นการเพิ่มความเห็นของ Order นั้นทั้งหมด
        16.5.4. หากต้องการ Comment ที่รายการให้ใส่ในช่อง Approve Comment
        16.5.5. กดปุ่มบันทึก

[ Guests cannot view attachments ]

     16.6. รายการที่ไม่ผ่าน Approve จะถูกขีดค่า และมีข้อความ [ไม่เห็นด้วย]

[ Guests cannot view attachments ]

     16.7. หากเป็นผู้ใช้งานอื่น จะแสดงปกติ

[ Guests cannot view attachments ]

17. ระบบIPD Paperless หน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD เพิ่มเมนูเลือกรายการจาก Template Order

[ Guests cannot view attachments ]

34
1. ระบบห้องตรวจแพทย์ หน้าจอบันทึกข้อมูลห้องตรวจ (IPD) ปรับปรุงเมื่อกดปุ่มสั่ง X-ray แสดงหน้าจอ X-Ray Request

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบจิตเวช ปรับปรุงหน้าจอรายการผู้ป่วยส่งพบสหวิชาชีพ การกรองกลุ่มสหวิชาชีพไม่เปลี่ยนหากหน้าจอมีการ Refresh

[ Guests cannot view attachments ]


3. ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกข้อมูลห้องตรวจ ปุ่มสั่ง Admit

[ Guests cannot view attachments ]

4. ระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกกายภาพผู้ป่วยใน เพิ่มปุ่ม Doctor Order Sheet เมื่อกดปุ่มนี้จะเปิดหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD

[ Guests cannot view attachments ]

5. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถกำหนดสิทธิใช้ Template การรักษาโรคกลาง เพื่อให้ใช้งานกับแพทย์ทุกคนได้
   - เพิ่มสิทธิข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน Module “ผู้ป่วยใน” Access “สร้าง Global IPD Order Template [IPD.IPD_DO_TEMPLATE_GLOBAL_ADD]”

[ Guests cannot view attachments ]

   - กำหนด Global ที่หน้าจอออกแบบ Doctor Order

[ Guests cannot view attachments ]


6. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถกำหนด ประเภทของ Template Order ของการรักษาของแพทย์

[ Guests cannot view attachments ]

7. ระบบIPD Paperless หน้าจอ IPD Doctor Sheet Order เพิ่มวิธีการสั่งรายการ LAB แบบฟอร์ม Request

[ Guests cannot view attachments ]

8. ระบบIPD Paperless หน้าจอ IPD Doctor Sheet Order เพิ่มความสามารถแสดงหน้าจอข้อมูลการรักษาผู้ป่วยใน

[ Guests cannot view attachments ]

9. ระบบIPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order การสั่งยาให้ตรวจสอบสิทธิการรักษาตามที่กำหนด

[ Guests cannot view attachments ]


35
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

36
11.ระบบ Patient EMR เพิ่มการแสดงข้อมูล วันที่รับยาแถบ HOME MED
[ Guests cannot view attachments ]
12.ระบบห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุงให้สามารถค้นหา Diagnosis ด้วยพิมพ์ใหญ่ หรือ ตัวพิมพ์เล็ก ในช่อง Quick Add  ได้
[ Guests cannot view attachments ]
13.ระบบคิวห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถApplication “BMSDoctorQueueDisplay” ของกล่อง Android ให้แสดง “คิวเรียกแล้วไม่มา”
[ Guests cannot view attachments ]
14.ระบบปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกคิว ให้ออกคิวก่อนการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติด Tube
  [ Guests cannot view attachments ]
15.ระบบทันตกรรม เพิ่มความสามารถให้มีตัวเลือกแสดง diagram ฟันน้ำนม
[ Guests cannot view attachments ]
16.ระบบทันตกรรม เพิ่มความสามารถให้มี diagram ฟันน้ำนมสำหรับแสดงประวัติตรวจรักษาของงานทันตกรรม
[ Guests cannot view attachments ]
17.ระบบทันตกรรม เพิ่มให้สามารถระบุสัญลักษณ์การทำงานหัตการทันตกรรมได้
[ Guests cannot view attachments ]

37
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563
1.ระบบเรียกคิวผู้ป่วยห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถให้ใส่เลข Visit Queue ในช่อง คิว เพื่อเรียกได้
[ Guests cannot view attachments ]
2.ระบบห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุงหน้าจอสั่งยากรณีที่มีการจำกัดจำนวนสูงสุดในการสั่ง ถ้าเป็นรายการยาที่ Remed รายการยาจะไม่เพิ่มลงในใบสั่งยาให้ แก้ไขให้รายการเพิ่มลงในใบสั่งยา
[ Guests cannot view attachments ]
3.ระบบห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุงให้ข้อมูล HPI ที่ถูกบันทึกทั้งหมด แสดงที่ช่อง HPI โดยไม่ต้องกดปุ่ม View เพื่อเข้าไปดู
[ Guests cannot view attachments ]
4.ระบบนัดหมาย/ตารางเวรแพทย์ ปรับปรุงเมื่อทำการบันทึกข้อมูลการนัดเกินจำนวนที่มีการจำกัดนัดของแพทย์ไว้ ให้มี Popup แจ้งเตือนคนไข้นัดเต็มจำนวนที่จำกัด
[ Guests cannot view attachments ]
5.ระบบนัดหมาย/ตารางเวรแพทย์ ปรับปรุงให้เมื่อลงบันทึกนัด แล้วให้เวลามาแสดงโชว์ ในหน้า Appointment
[ Guests cannot view attachments ]
6.ระบบนัดหมาย/ตารางเวรแพทย์ ปรับปรุงเมื่อทำการบันทึกข้อมูลการนัด เลือกแพทย์ เลือกslot ช่วงเวลาแล้ว ลงข้อมูลเหตุที่นัด  Slot ช่วงเวลาเปลี่ยน
[ Guests cannot view attachments ]
7.ระบบปฏิบัติการ(Lab) เพิ่มความสามารถ“แสดง Note” ติ๊กที่ Check Box ไว้เมื่อกดปุ่มรายงานผล Patient Note ขึ้นมาแสดง
[ Guests cannot view attachments ]
8.ระบบทันตกรรม ปรับปรุงหน้าจอบันทึกหัตถการทันตกรรม ส่วนของ Treatment Details ให้สามารถดึงรายการจาก template ต่อกันได้โดยรายการที่ถูกดึงมาก่อนหน้าจะไม่หายไป
[ Guests cannot view attachments ]
9.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถให้กำหนดจำนวนสั่งเริ่มต้นของค่ารักษาพยาบาล และจำกัดจำนวนสั่งสูงสุดได้ เมื่อมีการสั่งเกินจำนวนที่กำหนด แจ้งเตือน และไม่สามารถสั่งเกินจำนวนสูงสุดได้
-หน้าจอข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเพิ่มการตั้งค่าจำนวนสั่งเริ่มต้นและสูงสุดโดยแยกเป็น OPD และ IPD เมื่อมีการสั่งขึ้นจำนวนต่ำสุดให้และเตือนเมื่อสั่งเกินจำนวนที่สั่ง
[ Guests cannot view attachments ]
10.ระบบ Patient EMR เพิ่มการแสดงข้อมูล ICD10 , Daig , Diag Textในส่วนของรายการประวัติ visit ที่มารับบริการ
[ Guests cannot view attachments ]

38
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

39
1.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถกรองข้อมูลแสดงตามแพทย์ผู้ดูแล โดยที่เมื่อเลือกชื่อแพทย์ จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลทั้งหมด
[ Guests cannot view attachments ]
2.หน้าจอบันทึกข้อมูลซักประวัติ > ทั่วไป > สัญญาณชีพ ขอเพิ่มเมนู ดึงข้อมูลจาก patient__screen โดยดึงข้อมูลจากการลงข้อมูลผ่าน Application bms_opd_registry มาลงในข้อมูลการซักประวัติใน HOSxP และเมื่อนำข้อมูลมาใช้ให้ส่งค่า “Y” กลับไป patient__screen. patient_screen_read_status
การแก้ไข
2.1.ตั้งค่าที่ system setting > Cloud Services > เปิดใช้งานระบบคัดกรอง Online ผ่าน BMS OPD Registry App
[ Guests cannot view attachments ]
2.2.เมื่อเปิดหน้าจอซักประวัติ จะมี POPUP พบข้อมูลการคัดกรองด้วยตัวเอง
[ Guests cannot view attachments ]
2.3.จะเด้งไปที่แถบ Cloud Screen จะมีปุ่ม นำเข้าการคัดกรอง
[ Guests cannot view attachments ]
2.4.เมื่อกดปุ่มนำเข้าข้อมูลการคัดกรองจะนำข้อมูลเก็บในช่อง
[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]
3.ระบบจิตเวช ปรับปรุงช่องกิจกรรมการรักษา ให้เมื่อคลิกที่ช่องอื่นยังคงแสดงข้อมูล
[ Guests cannot view attachments ]
4.ระบบจิตเวช ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมการรักษา ให้ค่าบริการเปลี่ยนตามกิจกรรมการรักษาที่เลือก
[ Guests cannot view attachments ]
5.ระบบแบบประเมิน(Assessment) ปรับปรุงให้สามารถค้นหาชื่อแบบประเมิน
[ Guests cannot view attachments ]
6.ระบบแบบประเมิน(Assessment) ปรับปรุงการเรียงชื่อแบบประเมินตามตัวอักษร
[ Guests cannot view attachments ]
7.ระบบจิตเวช เพิ่มความสามารถในเมนู Psychiatric Workbench เมื่อทำการดึงคนไข้จากการใช้ Check In IPD ให้มีเมนู Assessment
[ Guests cannot view attachments ]
8.ระบบห้องฉุกเฉิน เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกข้อมูลห้องฉุกเฉิน >งานจิตเวช มีแบบประเมินการรักษาทางจิตเพื่อให้สามารถลงข้อมูลได้
[ Guests cannot view attachments ]

40
ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

41
1.ระบบตรวจสุขภาพ เพิ่มความสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบตรวจสุขภาพ (เมนูการใช้งานย่อย ๆ)

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบตรวจสุขภาพ เพิ่มความสามารถ ให้ระบุผลการตรวจ lab เพิ่มเติมเองได้

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบตรวจสุขภาพ เพิ่มความสามารถ ตั้งค่าการเชื่อมโยงหน้าจอตรวจเฉพาะด้านอื่น ๆ

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบตรวจสุขภาพ เพิ่มความสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานหน้าจอประวัติที่ระบบตรวจสุขภาพ

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถกำหนดสิทธิ การพิมพ์ Discharge PDF(D)  เพิ่มAccess ผู้ป่วยใน ชื่อ “พิมพ์เอกสาร PDF Audit [IPD.IPD_PDF_AUDIT]”

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order แสดงข้อมูล SpO2 RA และ O2 โดยนำข้อมูลมาจากหน้าจอบันทึกทางการพยาบาล(Progress note)

[ Guests cannot view attachments ]

7.ระบบผู้ป่วยนอก ปรับปรุงช่องแสดงข้อมูลการแพ้ยาในส่วนของผู้รับบริการ ให้เป็นสีแดง

[ Guests cannot view attachments ]

8.ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอฟอร์มปรอทให้เส้นแยกวันที่แสดงขนาดเส้นหนาขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูล

[ Guests cannot view attachments ]

9.ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอฟอร์มปรอทแสดงผลรวมของ Fluid Intake ,Fluid Output ทั้งวัน

[ Guests cannot view attachments ]

10.ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอบันทึกทางการพยาบาลช่อง Urine(ครั้ง),Stools(ครั้ง) ให้สามารถบันทึกเป็นตัวอักษรได้

[ Guests cannot view attachments ]

11.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order แสดงข้อมูลMedication Reconciliation

[ Guests cannot view attachments ]

12.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD แถบ Discharge Summary สรุปการรักษาจากแพทย์ ให้สร้าง template ข้อมูลสรุปการรักษาได้

[ Guests cannot view attachments ]

13.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอ IPD Doctor Sheet Order กรณีที่เลือกประเภทเป็น Home Medication ให้กำหนดยาสำหรับ..วันได้

[ Guests cannot view attachments ]

14.ระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปรับปรุงกรณีจุดบริการทำการส่งกายภาพและกายภาพบันทึกกิจกรรมการรักษาเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ข้อมูลการส่งกายภาพบำบัดได้

[ Guests cannot view attachments ]

15.ระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลส่งทำกายภาพบำบัดให้มีแถบเมนู รายการใบสั่งยา (กรณีผู้ป่วยใน) เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายที่คีย์ไปได้ และสามารถเข้าไปคีย์ตัด Stock Real Time ได้

[ Guests cannot view attachments ]

16.ระบบห้องตรวจแพทย์ ปรับปรุงแถบการตรวจร่างการจำค่า Font , Font style ,Size
เมื่อกำหนด Style ตักอักษรเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Set Default Font ระบบจะจำค่าตาม Login

[ Guests cannot view attachments ]

17.ระบบห้องยาผู้ป่วยใน ปรับปรุงกรณีที่แก้ไขรายการคืนยาที่ยืนยันไปแล้ว เมื่อกดที่ปุ่ม “บันทึก” ให้ระบบแจ้งเตือน “รายการถูกยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้” ขึ้นมาให้ด้วย

[ Guests cannot view attachments ]

42
ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

43
1. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD > Lab history กรณีที่ผล Lab เป็น Image ให้สามารถกดดูภาพขนาดใหญ่ได้

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบผู้ป่วยใน หน้าจอบันทึกข้อมูลห้องตรวจ(IPD) เพิ่มเมนู Doctor Order Sheet เปิดหน้าจอ ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD

[ Guests cannot view attachments ]


3. ระบบการเงิน เพิ่มความสามารถปิดรายการค่าใช้จ่าย กรณีคนไข้มารับบริการแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีรายการแต่ราคาเป็น 0 (ไม่มีค่าใช้จ่ายรอโอนและรอดำเนินการ)
   3.1 คนไข้ที่มีรายการแต่ราคาเป็น 0
   3.2 โอนค่าใช้จ่ายก่อนปิดรายการ

[ Guests cannot view attachments ]

   3.3 กดปุ่มปิดรายการค่าใช้จ่าย

[ Guests cannot view attachments ]

   3.4 ไม่สามารถแก้ไขหรือคีย์รายการเพิ่มเข้าไปได้

[ Guests cannot view attachments ]

4. ระบบตรวจสุขภาพ เพิ่มความสามารถแถบ "ยา/ค่าบริการ" ให้นำหน้าจอสั่งยาผู้ป่วยนอกมาแสดง และสามารถคีย์ค่าบริการได้

[ Guests cannot view attachments ]

5. ระบบตรวจสุขภาพ ปรับปรุงช่องแพทย์(เดิม) แก้เป็นแพทย์ผู้รายผลและเพิ่มช่อง แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

[ Guests cannot view attachments ]

44
ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

45
1. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มการแสดงข้อมูล SOS Score และO2Sat ในฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงให้พยาบาลต้องติ๊กเลือก รคส.ก่อนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนชื่อแพทย์ได้

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบตรวจสุขภาพ ปรับปรุงการสั่ง Checkup กรณีที่ผู้ใช้งาน Double Clickปุ่มตกลง ทำให้เกิดการค่าใช้จ่ายเบิ้ล

[ Guests cannot view attachments ]

4. ระบบห้องยา ปรับปรุง หน้าจอรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ ช่องผู้รายงาน ให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่แทน Login

[ Guests cannot view attachments ]

5. ระบบปฏิบัติการ เพิ่มการแจ้งเตือนผล lab ผ่าน line notify

[ Guests cannot view attachments ]

6. ระบบผู้ดูแลระบบ เพิ่มการตั้งค่าบังคับบันทึกผลวินิจฉัยที่ระบบ Workbench

[ Guests cannot view attachments ]

  6.1.กรณีที่ห้องตรวจมีการ ตั้งค่าบังคับบันทึกผลวินิจฉัยที่ระบบ Workbench หน้าจอบันทึกข้อมูลห้องตรวจ ลงข้อมูลการวินิจฉัยการถึงจะบันทึกข้อมูลได้

[ Guests cannot view attachments ]

   6.2.กรณีที่ห้องตรวจมีการ ตั้งค่าบังคับบันทึกผลวินิจฉัยที่ระบบ Workbench หน้าจอบันทึกข้อมูลซักประวัติ จะขึ้นเตือนยังไม่ได้ลงผลการวินิจฉัย

[ Guests cannot view attachments ]

7. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงกรณีที่ค่าบริการมีส่วนเกิน โอนไปIPD ค่าส่วนเกินขึ้นราคาไม่ถูก

[ Guests cannot view attachments ]


8. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถแถบบันทึกทางการพยาบาล

[ Guests cannot view attachments ]

9. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถปุ่มกด “อ่านผล LAB” พร้อมแสดงรายชื่อแพทย์ที่อ่านผลแล้ว ที่หน้าจอ Lab History

[ Guests cannot view attachments ]

10. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มการแสดงชื่อผู้ที่บันทึกการ รคส. คู่กับชื่อแพทย์ที่ทำการ รคส. ในหน้าจอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD แถบ Order Sheet

[ Guests cannot view attachments ]

11. ระบบห้องยา(IPD) เพิ่มแสดงสถานะ Doctor Rx. เมื่อมี Order มาใหม่ โดยสถานะจะเปลี่ยนหลังจากที่พยาบาล รับคำสั่งแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

12. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความปุ่ม Template ของ progress note ในหน้า Add Order

[ Guests cannot view attachments ]

13. ระบบผู้ป่วยใน Application eChart เพิ่มความสามารถบันทึกข้อมูล “อัตราเต้นหัวใจ”, “Sedation Score”, “Pain Score”, SpO2 “RA”, “O2” และ “SOS Score”

[ Guests cannot view attachments ]

14. ระบบผู้ป่วยใน Application eChart เพิ่มการแสดงข้อมูล SOS Score และO2Sat หน้าจอฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

15. ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มแสดงข้อมูล Medication Reconciliation หน้าจอ IPD Doctor Sheet Order

[ Guests cannot view attachments ]

46
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

47
1.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มการแสดงข้อมูลวัน-เวลาและวิธีการที่จำหน่าย ผู้ป่วย ในฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบห้องยา(OPD) ปรับปรุง การสร้างTemplate ยา และกำหนดวิธีใช้ยา Mode3 ให้ดึงวิธีใช้ยาที่กำหนดในTemplateมา

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบผู้ป่วยใน Application BMS eChart เพิ่มความสามารถระบุประเภทการวินิจฉัย ในหน้าจอ DIAGNONSIS TEXT

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบทันตกรรม เพิ่มความสามารถตั้งค่าข้อมูลทันตกรรม ให้เพิ่มสิทธิผู้ที่เข้าใช้งาน "ตั้งค่าระบบงานทันตกรรม[SUPER_USER.SU_SETTING_DENTAL]"

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบนัดหมายและตารางเวรแพทย์ เพิ่มความสามารถออกคิว Slot คลินิกและแพทย์

    5.1. ข้อมูลคลินิก กำหนดประเภท Slot เป็น คลินิก:แพทย์

[ Guests cannot view attachments ]

    5.2. กำหนดตารางการจำกัดการนัด ต้องเลือกเจ้าหน้าที่และคลินิกก่อนที่จะเพิ่มการจำกัดนัดหมายแบบ Slot

[ Guests cannot view attachments ]

    5.3. เมื่อทำการนัดหมาย เลือกแพทย์ คลินิกตรงตามที่กำหนดไว้ ช่วงเวลาจะเป็น เลือกตาม Slotคลินิก+แพทย์

[ Guests cannot view attachments ]

6. ระบบนัดหมายและตารางเวรแพทย์ เพิ่มความสามารถกำหนด  Queue Prefix ของคลินิก ได้ 5 ตัวอักษรและเพิ่มการกำหนด Queue Prefix ตามแพทย์ผู้ตรวจของคลินิก ได้ 5 ตัวอักษร

[ Guests cannot view attachments ]

7. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุง Application bmsipdnurseworkbench ให้หน้าบันทึกกิจกรรมไม่แสดงรายการที่ Off แล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

8. ระบบการเงิน เพิ่มความสามารถกรณีที่โอนค่าใช้จ่ายแบบติ๊กเลือกวัน จะสามารถเลือกโอนรายการตามประเภทใบสั่งยาได้

[ Guests cannot view attachments ]


9. ระบบปฏิบัติการ ปรับปรุงการเปรียบเทียบผล LAB ให้ทำการปกปิดผล LAB ที่มีการปกปิดไว้ ให้เห็นได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เห็นผล LAB ปกปิดเท่านั้น

    9.1. กรณีกำหนดสิทธิตามผู้ใช้งาน

[ Guests cannot view attachments ]

       9.1.1. ผู้ที่ได้รับสิทธิจะสามารถดูผล Lab ได้

[ Guests cannot view attachments ]


       9.1.2. ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิจะไม่สามารถดูผล Lab ได้

[ Guests cannot view attachments ]

    9.2. กรณีกำหนดสิทธิตามกลุ่มผู้ใช้งาน

[ Guests cannot view attachments ]

       9.2.1. กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิจะสามารถดูผล Lab ได้

[ Guests cannot view attachments ]

       9.2.2. กลุ่มผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิจะไม่สามารถดูผล Lab ได้

[ Guests cannot view attachments ]


48
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

49
1. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงการแสดงข้อมูล ช่อง “จำนวนเงินรอโอนจาก OPD”  กรณีที่มีการชำระเงินค่าบริการจากOPD ออกใบเสร็จแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบห้องยา ปรับปรุงการดึงจำนวนสั่งยาที่สร้างไว้ใน Template ลงใบสั่งยา

    - สร้าง Template รายการสั่งยา และใส่รายละเอียด จำนวน วิธีใช้

[ Guests cannot view attachments ]

    - เลือกใช้ Template จากการ คีย์จุด(.) ที่ช่องคีย์รายการยา และเลือกรายการ Template ที่ต้องการ > กด Enter > กดปุ่ม เพิ่ม

[ Guests cannot view attachments ]

    - รายการยา ชื่อยา วิธีใช้ และจำนวนแสดงถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน Template

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบห้องยา ปรับปรุงการแสดงข้อมูลการติดตามการใช้ยา ให้ไปแสดงที่หน้าจอทะเบียนการติดตาม DUE แถบ“การบันทึก”

    - ใส่ข้อมูลยา ที่ต้องการติดตาม DUE

[ Guests cannot view attachments ]

    - เมื่อคีย์รายการยา จะเด้งให้ใส่ข้อมูลที่ติดตาม สามารถกรอกข้อมูลได้เลย

[ Guests cannot view attachments ]

    - ข้อมูลแสดงในแถบ การบันทึกแล้ว ตามที่ขอแก้

[ Guests cannot view attachments ]


50
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

หน้า: [1] 2 3