ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยดู my.cnf ให้หน่อยครับ HP DL160 Gen 10 CPU 4210R RAM32 SSD 960 Raid1  (อ่าน 1518 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ NUI

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 12
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
รบกวนช่วยดู my.cnf ให้หน่อยครับ HP DL160 Gen 10 CPU 4210R RAM32 SSD 960 Raid1
OS : Rocky linux 9
็HOSxP V3


[xtrabackup]
datadir=/var/lib/mysql

[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620

[mysqld]
large-pages
table_open_cache=4000
table_definition_cache=4000
port= 3306
datadir=/var/lib/mysql
tmpdir=/tmp
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=InnoDB
key_buffer_size = 3128M
max_allowed_packet = 512M
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
myisam_sort_buffer_size = 256M
thread_cache_size = 8
query_cache_size = 0
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_heap_table_size = 1564M
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 15640M
innodb_read_io_threads=16
innodb_write_io_threads=16
innodb_stats_on_metadata=0
innodb_thread_concurrency = 64
innodb_log_file_size = 4G
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_flush_log_at_timeout=1800
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_doublewrite=1
innodb_open_files = 30000
slave_compressed_protocol=1
net_write_timeout=600
net_read_timeout=600
connect_timeout=60
wait_timeout=300
sql-mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
innodb_flush_method=O_DIRECT
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_connections=1000
open_files_limit=100000
binlog_format=ROW
table-open-cache-instances = 32
server-id = 1
log-bin=/var/lib/mysql/mysql-bin.log
#disable-log-bin
log_error = /var/log/mysqld.log
bind-address = 0.0.0.0
slave-skip-errors=all
log_bin_trust_function_creators=1
expire_logs_days = 14
innodb_flush_method=O_DIRECT_NO_FSYNC
innodb_max_dirty_pages_pct=90
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm=10
innodb_lru_scan_depth=10K
innodb_page_cleaners=24
#innodb_buffer_pool_instances =24
innodb_use_native_aio=1
innodb_stats_persistent = 1
innodb_adaptive_flushing = 1
innodb_flush_neighbors = 0
innodb_purge_threads=4
innodb_adaptive_hash_index=0
max_prepared_stmt_count=1000000
innodb_max_purge_lag_delay = 300000
innodb_max_purge_lag = 10M
#event_scheduler=0

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 512M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2022, 22:10:40 PM โดย NUI »
รพ.เต่างอย จ.สกลนคร ขนาด 30 เตียง
HP DL160 CPU Intel® Xeon® Silver 4210R
Ram 32 GB
SSD 960*2 Raid 1