แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - patoona49

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
ใน Report designer
อยากแสดง data ที่ select มา เป็นแบบ data1,data2,data3,   เช่น

โดย DBtext  หรือ Variable หรือ อื่นๆ

Group                                     Data
  A                มี                    A1,A2,A3,A4...
หรือ
  A                มี                    (A1),(A2),(A3),(A4),.......

หรือ display format ยังไงครับ

2
set @d1 = '2012-07-01';
set @d2 = '2012-07-31';

set @dm_clinic_code = (select sys_value from sys_var where sys_name="ht_clinic_code" limit 1) ;

set @lab_items_code = (select lab_items_code from lab_items where lab_items_name=(select sys_value from sys_var where sys_name="lab_link_cr" limit 1)) ;


select *
from
(
select v.hn,concat(p.pname,p.fname,space(3),p.lname) as ptname, v.aid
,
(select lh3.order_date from lab_order lo3
left outer join lab_head lh3 on lh3.lab_order_number=lo3.lab_order_number
where lo3.lab_items_code=@lab_items_code and lh3.hn=v.hn
order by lh3.report_date desc limit 2,1) as Cr_date3
,
(select lo3.lab_order_result from lab_order lo3
left outer join lab_head lh3 on lh3.lab_order_number=lo3.lab_order_number
where lo3.lab_items_code=@lab_items_code and lh3.hn=v.hn
order by lh3.report_date desc limit 2,1) as Cr3
,
(select (case when p.sex=2 then case
    when lo3.lab_order_result <= 0.7 then 144 * pow((lo3.lab_order_result/0.7), -0.329) * pow(0.993, v.age_y)
    when lo3.lab_order_result >= 0.7 then 144 * pow((lo3.lab_order_result/0.7), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
 when p.sex=1 then case
when lo3.lab_order_result <= 0.9 then 141 * pow((lo3.lab_order_result/0.9), -0.411) * pow(0.993, v.age_y)
    when lo3.lab_order_result >= 0.9 then 141 * pow((lo3.lab_order_result/0.9), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
end)
from lab_order lo3
left outer join lab_head lh3 on lh3.lab_order_number=lo3.lab_order_number
where lo3.lab_items_code=@lab_items_code and lh3.hn=v.hn
order by lh3.report_date desc limit 2,1) as GFR3
,
(select lh2.order_date from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc limit 1,1) as Cr_date2
,
(select lo2.lab_order_result from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc limit 1,1) as Cr2
,
(select (case when p.sex=2 then case
    when lo2.lab_order_result <= 0.7 then 144 * pow((lo2.lab_order_result/0.7), -0.329) * pow(0.993, v.age_y)
    when lo2.lab_order_result >= 0.7 then 144 * pow((lo2.lab_order_result/0.7), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
 when p.sex=1 then case
when lo2.lab_order_result <= 0.9 then 141 * pow((lo2.lab_order_result/0.9), -0.411) * pow(0.993, v.age_y)
when lo2.lab_order_result >= 0.9 then 141 * pow((lo2.lab_order_result/0.9), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
end)
from lab_order lo2
left outer join lab_head lh2 on lh2.lab_order_number=lo2.lab_order_number
where lo2.lab_items_code=@lab_items_code and lh2.hn=v.hn
order by lh2.report_date desc limit 1,1) as GFR2
,
(select lh.order_date from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc limit 0,1) as Cr_date1
,
(select lo.lab_order_result from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc limit 0,1) as Cr1
,
(select (case when p.sex=2 then case
    when lo.lab_order_result <= 0.7 then 144 * pow((lo.lab_order_result/0.7), -0.329) * pow(0.993, v.age_y)
    when lo.lab_order_result >= 0.7 then 144 * pow((lo.lab_order_result/0.7), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
 when p.sex=1 then case
when lo.lab_order_result <= 0.9 then 141 * pow((lo.lab_order_result/0.9), -0.411) * pow(0.993, v.age_y)
when lo.lab_order_result >= 0.9 then 141 * pow((lo.lab_order_result/0.9), -1.209) * pow(0.993, v.age_y)
   end
end)
from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc limit 0,1) as GFR1

from vn_stat v
left outer join patient p on p.hn = v.hn
where v.vstdate between @d1 and @d2 and
p.chwpart=38 and
p.amppart=05 and
v.hn in (select hn from clinicmember where clinic=@dm_clinic_code) and

(select lo.lab_order_result from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number=lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code=@lab_items_code and lh.hn=v.hn
and lh.order_date between @d1 and @d2
order by lh.report_date desc limit 0,1)  > 0
group by v.hn
)
 as ttemp


3
V.3  ล่าสุด
แต่ก่อนเคยเป็นบ้าง นานๆครั้ง แต่ re-vn แล้วหาย
แต่ตอนนี้ทำแล้วไม่หายครับ แนะนำหน่อยครับผม

4
การดูแลผู้ป่วยขณะ ส่ง - รับ ครับ
รหัสแสดงการให้การดูแลหรือปฐมพยาบาลผู้ป่วยขณะส่งต่อผู้ป่วย
1. Airway = ระบบทางดินหายใจ
2. Breathing = การหายใจ
3. IV fluid =ให้นํ้าเกลือ
4. stop bluding = ห้ามเลือด
5. splint =เข้าเฝือก
6. อื่นๆ
หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.

5
เปลี่ยนวันย้อยไปวันหนึ่งได้ครับ  แต่มันก็ไม่ตรงตามที่เค้าต้องการเนาะ
อีกอย่าง ต้องส่งvisit หลายสิบคนเลยครับในวันเดียวกันนี้ ไม่ได้สักคน
ตอนนี้แค่เหลี่ยนวันได้หมด งงเลย วันที่ 9 ไม่ได้ วันที่ 8 ได้

ขอบคุณทุกท่านมากครับ

6
แต่ก่อนเคยส่งได้ครับ คนไข้ออกหน่วย

7
เป็นทุกรายการ หรือ บางรายการ หรือ รายการเดียวครับ น่าจะโพสภาพหรือรายการที่มีปัญหาเข้ามาด้วยครับ
ตามรูปครับ

8
ผมแก้ไขแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ

9
มันขึ้น error ตามรูป

10
ลบออกในฐาน หรือ Discharge ???  และสาเหตุน่าจะเป็นเพราะอะไรครับ

11
ของเดิม ส่วนมาก เป็น  hp1102  กับ  hp1006 ครับใช้ดี แต่ 6 ปี แล้วครับ มองรุ่นใหม่กว่า แต่อยากได้ประสบการณ์การใช้งานจากหลายท่าน

12
ขอคำแนะนำเครื่อง laser printer ใบสั่งยา และ OPD Card  ปัจจุบันนี้ 2557 
ยี่ห้อ - รุ่น ไหนดีครับ
กำลังจะเปลี่ยน ชุดใหญ่เลยครับ :D

13
lab ล่วงหน้า Clinic มีปัญหาครับ..ห้องlabไม่สามารถทำรายการได้
แล้วตามรูป ที่ เป็นสีแดงจะไม่สามารถทำรายการต่อได้ สีเขียวทำได้ครับ
เป็นเฉพาะบาง Clinic ครับ

14
ขอแชร์ครับ  ท่านใดเป็นบ้าง ส่งออกเดือนเดียวนานเป็นชั่วโมงหรือมากกว่า แบบว่า นานเป็นบ้าเลยครับ  เครื่องผมก็เทพอยู่นะครับ
ลองหลายเครื่องแล้ว :-\

15
นอกเรื่อง / BMSHOSxPStandard43Export "prename" ไม่ออกครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 21, 2014, 14:48:19 PM »
ทำสองเครื่องก็เป็นเหมือนกันครับ

16
-ขอบพระคุณวิธีเฉพาะหน้าครับ
แต่การแก้ไขระยะยาวก็ต้องทำ   ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นเหมือนกันบ้างครับ

17
ไม่ได้ดูนาน พอมา พริ๊นดูรายงาน refer out ธรรมดากลับไม่ออกข้อมูล0
- ข้อมูลปีก่อนๆ ไม่โบ๋
- ดูในหน้าทะเบียน refer มีข้อมูลครบ
- รูปตัวอย่างจากตาราง referout ตรง hospcode ไม่มี ที่จริง โบ๋หลาย field เลยครับ
- เริ่มเป็นตั้งแต่ refer_date  เดือน 10 / 2556 
??? V.3.57.6.28

18
รบกวนขอ Form OPD Card แพทย์แผนไทย หน่อยครับ
อันเดิม ข้อมูลไม่ออกครับ
เอาอันที่แก้ไข code ได้นะครับ  :)

19
คือว่า คนในทะเบียนคัดกรองความเสี่ยง dhht/stroke/obe...  มีหลายคนที่ ยังเป็น type 4 ผมอยากเปลี่ยนมาเป็น type 1 นะครับไม่ทราบว่า ใช้คำสั่งถูกต้องมั้ยครับ และไม่แน่ใจว่า join ถูกตารางรึเปล่า

update  person p
left outer join person_dmht_screen_summary  v on p.person_id=v.person_id
set p.house_regist_type_id="1"
       where v.status_active="Y"
       and  p.age_y>="15"
       and p.village_id<>"10"
       where p.house_regist_type_id  in ("4")

ตรง p.village_id<>"10"  ตรง 10 คือหมู่ 0 นอกเขตครับ เอาไว้เฉยๆ

20
ลองทำในรายที่มีปัญหา
ใช้เมนู tools, tools, quick resync vn
เสร็จแล้วใส่ vn ที่มีปัญหาเข้าไป
ดีขึ้นครับ......
แล้ว an_stat ละครับ มันมี resync an มั้ยครับ เป็นเหมือนกัน

21
Report Exchange / จะบวก column ใน variable ทำไงครับ??
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 10:54:23 AM »
1.จะบวก  inc01 + inc02 + .....ใน variable.. ทำไงครับ
2.จะบวก sum(inc01) + sum(inc02) + sum(inc3) ....ใน variable....ทำไงครับ

22
ไม่แน่ใจว่าระบบน้ใช้ได้รึยัง  จิตแพทย์อยากใช้ครับ

23
Report Exchange / Re: emergency เอาไงดีครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 14:43:31 PM »
น่าจะทำจาก type ครับ
งั้นเราต้องปรับให้ดเป็น 5 ระดับ เหมือนกับ level มั้ยครับ  เพราะ er ว่าอยากได้รายงาน 5 ประเภท นะครับ เพราะเพิ่มมาใหม่ 1 ตัว
ดูไปดูมา type มันเป็นความเร่งด่วน level มันเป็นความฉุกเฉิน...เอ๊ะ..ชักงง

24
Report Exchange / emergency เอาไงดีครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 14:26:16 PM »
จะทำรายงานเร่งด่วนให้  er  มี 2 ตาราง ใช้ไรดีละครับ
ทีแรก  เห็น  ตาราง level  เยี่ยม มาถูกทางแล้วเรา  ทำไปทำมา  เจอตาราง type  อ้าว เอาละว๋า
คล้ายกันด้วย ต่างกันคือมี 4 กับ มี 5
เอาไงครับ แล้วให้ปรับเป็น 5 record เหมือนกันมั้ยครับ แล้วเลือกใช้ตารางไหน ทำรายงานความเร่งด่วน???? ??? ??? ???

25
Report Exchange / Re: is not null กับ <>" " ใช้อันไหนดีครับ
« เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 14:08:44 PM »
ใช้ได้ ทั้งสอบแบบครับ
เพราะบางที่บางคำสั่งที่เราใช้งานมันก็ไม่ตอบสนองการทำงานให้เราได้ครับ
ค่าที่ได้  ไม่ตรงกันครับ เช่นการ count เรคอร์ด ที่มีค่าว่างนะครับ ตัวเลขห่างกันมาก เชื่อไหนดีน้อ...ก็เลย

26
Report Exchange / is not null กับ <>" " ใช้อันไหนดีครับ
« เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 13:50:45 PM »
is not null    กับ    <>" "      ใช้อันไหนแม่นกว่ากันครับ

สมมุติว่าค่าที่มีคือ Y กับ N และ ว่าง  แต่ผมอยากหาจำนวน record ที่มีค่าว่าง นะครับ

ลองเปลี่ยนดูทั้งสองแบบ  แต่ค่าไม่ตรงกันครับ  เอาไหนดี

28
คัดกรองความเสี่ยง 15 ปี ข้อมูลไม่ขึ้นครับ เมื่อวานยังมีอยู่  recal แล้ว ไม่มา

29
นอกเรื่อง / Re: คู่มือการลง COPD ASHTMA ใน HOSXP
« เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 10:06:29 AM »
หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ  ;D
Thank you >>>>>>

30
โอนข้อมูล initial import เทียบกับไฟล์ backup อันไหน มั่นใจในคุณภาพกว่ากันครับ???? ;D ;D

Initial  ได้ทั้ง structure+data+พร้อมใช้งาน กว่า Backup ถ้าเครืองพร้อม...ทางกายภาพ
Thank you>>>>>

31
โอนข้อมูล initial import เทียบกับไฟล์ backup อันไหน มั่นใจในคุณภาพกว่ากันครับ???? ;D ;D

32
รบกวนขอด้วยคนครับ patoona49@gmail.com

33
เงียบไปมั้ย...อิอิอิ

34
ห้อง LAB ก็ติ๊ก ออกเฉพาะแพทย์ผู้สั่งนะครับ

ห้องตรวจ แพทย์ ที่ไม่ได้สั่งก็ออกหมดครับ...

เป็น มา 2 วันครับ หาที่กำหนดไม่เจอ.. ???

35
ติด 2 สิทธ์ คือ อปท.  และชำระเอง
พอดีทำรายงานนะครับ ตรงเงิน รวม    การจ่าย    และลูกหนี้นะครับ 
เดิม เอาจาก vn_stat, an_stat, rcpt_print  แต่มันไม่ค่อยตรงกันครับ

เช่น
- ใน vn_stat   นาย A  มียอดรวม  200  แต่ไม่มีการจ่าย  และตรงลูกหนี้ก็เป็น 0 และในตารางค้างชำระก็ไม่มี

 - ใน vn_stat   นาย B  มียอดรวม  200  แต่มีการจ่าย ไป 50  และตรงลูกหนี้ก็เป็น 0 และในตารางค้างชำระก็ไม่มี

บางคนตรงบ้างไม่ตรงบ้าง   ??? ??? ???  ตามรูปเลยครับ

36
Report Exchange / จะแก้ไข code ไฟล์ sticker.rtm ใน HOSxP-PCU ยังไงครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 15:20:34 PM »
ที่เป็น sticker ซองยา นะครับ  แก้ได้แต่ ตำแหน่ง form  แต่ code หาที่ดูไม่ได้
ไฟล์ที่เป็น  .rtm   ครับ หรือที่เรา เปิดแก้ไขในหน้าต่างของ HOSxPStickerPrintServer.exe

37
ขอรหัสสิทธิ สนย.18 แฟ้มหน่อยครับ  :)

38
 Tab วินิจฉัย Code ตรงหน้า ทันตกรรม มีไวทำไมครับ ???

39
มี cds  and map
แล้วเราจะทราบได้ไงว่า ยา หรือค่าใช้จ่าย อะไร ต้องเลือก type หรือ code ตัวไหน มีอะไรเป็นการกำหนดมาตรฐานครับ ??? :-\

40
ผมก็เคยสงสัยเหมือนกัน  แต่ลองทำแล้ว ผ่านฉลุย ::)

แต่ถ้าจะให้ดีน่าจะมีการ up เครื่องเดียว แล้วได้ สองหรือสาม เครื่อง(Replicate)

42
เพิ่มคนไข้เข้าทะเบียนคลินิกที่สร้างใหม่ไม่ได้ครับ

กดบันทึกแล้วไม่ add ให้ครับ

3.56.9.30

43
เดาว่าน่าจะ up 5.5.xx แล้วเพราะใน config มี table_open_cache = 2048 และ character-set-server=tis620       :D :D
ครับ คือ ตอน 2-3เดือนก่อนนั้น ใหม่หมดทั้ง เครื่อง และ โปรแกรม

44
มี lock transaction จำนวนมากครับ ทำให้เกิด table lock ควรปรับค่าใน my.cnf ให้เหมาะสมครับ
เอาแล้วไงครับ....ตรงไหนน้อ :'( :'(
################## Star MySQL-Config  #####################

[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
skip-federated
big-tables
character-set-server=tis620
key_buffer = 3611M
max_allowed_packet = 1024M
table_open_cache = 2048
sort_buffer_size = 1M 
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
myisam_sort_buffer_size = 256M
thread_cache_size = 8
query_cache_size= 1805M
query_cache_type=2
thread_concurrency = 8
low_priority_updates=1
skip-name-resolve
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_connections = 1000

################## InnoDB  #######################
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 18054M
innodb_additional_mem_pool_size = 20M
innodb_log_file_size = 512M
innodb_file_format = barracuda
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
innodb_file_per_table
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_log_files_in_group = 2
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_thread_concurrency = 8
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_checksums=0   
innodb_doublewrite=0   
innodb_support_xa=0       
innodb_max_dirty_pages_pct=90   
innodb_open_files = 3000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
max_heap_table_size = 1805M

############# Percona XtraDB ############
innodb_io_capacity = 1000     
innodb_write_io_threads = 8   
innodb_read_io_threads = 8

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 1024M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

[mysqld_safe]
open-files-limit = 50000


################# End MySQL-Config  #################

45
เครื่องใหม่ ram 32 raid5   ใช้มาประมาณ 2 เดือน
replicate 2 เครื่อง สำรองครับ
มัน ต่ำๆ อย่างนี้ละครับ  ดีมาตลอด แต่วันนี้หน่วง พร้อมดอกจัน ************** ??? ???

46
แล้วเวลาทอนเงินผู้ป่วยจะทอนยังไงครับ ถ้าไม่ปัดขึ้นหรือปัดลงครับ
อันนี้คิดกันอยู่ครับว่า จะมี 50 ตังค์ เหมือน 7 ได้ไง .....แต่งานเบิกจ่ายเค้าว่ามันทำให้การเงินคลาดเคลื่อน

47
ทำไงไม่ให้ค่าใช้จ่าย ปัด ทศนิยม ครับ  ตามรูปครับ  patient EMR

คูณกันได้ 32.5    แต่ดันเป็น 33

คือ งานประกัน  ทักมาครับ

48
NED reason แพทย์ที่บันทึก พริ๊น แล้วไปเก็บที่ตารางไหนครับ
จะดูว่ายาตัวนี้ แพทย์ระบุว่าเหตุผลอะไร นะครับ

49
Linux / Re: CentOS 6 ไม่เห็น RAID ของ HP ML110 G7 ครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 10:37:13 AM »
HP รุ่นนี้ สำหรับ Linux ต้องซื้อ Raid เพิ่มครับ ที่มากับเครื่อง For Windows
get.....thanks

50
Linux / CentOS 6 ไม่เห็น RAID ของ HP ML110 G7 ครับ
« เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 15:28:20 PM »
- ทำ Array RAID 0 harddisk 3 ตัว เสร็จเรียบร้อย แต่ตอนลง CenOS กลับ เห็น HDD 3 ตัว เหมือนเดิมครับ
- แต่ผมเคยลงเครื่อง IBM ได้ครับ เห็นรวมเป็น ก้อนเดียว
 ??? ??? ??? ท่านใดเคยทำบ้างครับรุ่นนี้

หน้า: [1] 2 3 ... 8