แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - por

หน้า: [1] 2 3
1
error ตอนอัพโครงสร้างครับ 3.56.2.10c

2
เจอปัญหา Download ด้วยเวอร์ชั่น 3.55.8.21 ครับ

เวอร์ชั่น 3.55.8.15  โหลดได้ครับ

3
เรียน อ.ชัยพรครับ Version 3.55.1.12 ในกรณีผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอกแล้วมารับบริการในส่วนของงานส่งเสริมป้องกันต่อ เช่น เด็กมาล้างแผลที่ ER แล้วส่งต่อไปรับ Vaccine ในคลินิก สุขภาพเด็กดี ซึ่งเป็นส่วนของงานส่งเสริมสุขภาพข้อมูล 18 แฟ้ม จะถูกส่งออกเฉพาะของงานส่งเสริมครับ(PP) ในส่วนของ OP ไม่ถูกส่งออกมาครับ หรือว่า PP ส่งเฉพาะ PP ผู้ป่วย OP ต้องมาส่งใหม่

4
เรียน อ.ชัยพรครับ 
รายการวัคซีนที่ฉีดที่ ER น่าจะ link ค่าใช้จ่ายเหมือนกับวัคซีนของระบบบัญชีเลยนะครับ ดูจากตาราง ovst_vaccine ไม่มี icode ครับ

5
ยินดีต้อนรับ / ปุ่ม Template ในระบบนัด
« เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 00:01:20 AM »
ปุ่ม Template ในระบบนัด ใช้ทำอะไรครับ

6
Error บันทึกข้อมูลตรวจหลังคลอด (ANC) จากห้องคลอดครับ

7
นอกเรื่อง / รหัสมาตราฐาน ใหม่
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 10:14:32 AM »

8
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / 3.54.5.4
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 23:47:30 PM »
โหลดไม่ได้ครับ

9
นอกเรื่อง / บรรยากาศน้ำท่วม สสจ.นศ. 2011/03/30
« เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 12:45:26 PM »
Climate flooding

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

10
มีปัญหากับ แฟ้ม chronic ครับ

11
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Error แฟ้ม Chronic
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 21:35:49 PM »
 CREATE TABLE `clinic_member_status` (
  `clinic_member_status_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `clinic_member_status_name` varchar(150) NOT NULL DEFAULT '',
  `hos_guid` varchar(38) DEFAULT NULL,
  `provis_typedis` char(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`clinic_member_status_id`),
  UNIQUE KEY `ix_clinic_member_status_name` (`clinic_member_status_name`),
  UNIQUE KEY `clinic_member_status_name_unique` (`clinic_member_status_name`),
  KEY `ix_hos_guid` (`hos_guid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620

จาก table clinic_member_status  กำหนดให้ provis_typedis เป็น char มีขนาด 1

แต่ของ สนย.ที่ถูกต้องมีขนาดเป็น 2 ครับ

ตามนี้ครับ

01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 =  ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล)
05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง, 06=ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07=ครบการรักษา, 08=โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive)ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา, 09=ปฏิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที่

12
Report Exchange / รายงานตรวจสอบ error 18 แฟ้มครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2010, 23:07:36 PM »
รายงานตรวจสอบ 18 แฟ้มครับ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขครับ

ใช้ข้อมูลจากฐาน  hosxp และ OPPP2554

13
ประกาศ การทดสอบระบบการรับส่งข้อมูล OP-PP Individual ปีงบประมาณ 2554
*** เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง และผู้พัฒนาโปรแกรมฯ ทุกท่าน *****
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน จะดำเนินการทดสอบ
ระบบการรับส่ง และประมวลผลข้อมูล OP-PP Individual ปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างวันที่
11 - 17 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเตรียมการสำหรับการรับส่งข้อมูลจริงตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 53 เป็นต้นไป

*** จึงขอเชิญชวนหน่วยบริการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในการทดสอบระบบรับส่งข้อมูลในครั้งนี้
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมได้ที่ คุณอภันตรี สีวงกต email : apantree.s@nhso.go.th
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ครับ
รายละเอียดในการทดสอบระบบ
1. ไฟล์ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของปีงบประมาณ 2554 (100%)
2. ตัดไฟล์ข้อมูลเป็นรายวัน หรือ 2 - 3 วัน ต่อเนื่องกัน อย่างน้อย 2 ไฟล์ ขึ้นไป
3. ส่งไฟล์ที่เตรียมไว้ตาม URL ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบทาง email เฉพาะผู้แจ้งความจำนงค์เท่านั้น)
4. รายงานผลการทดสอบ คำแนะนำ และแจ้งปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
5. ระบบจะลบข้อมูลการทดสอบทิ้งทั้งหมดภายหลังทดสอบ

http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=171

14
ยินดีต้อนรับ / งานประชุม TMI 2010
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 14:36:17 PM »
เนื้อหางานประชุม TMI 2010 ครับ

15
3.53.7.4 err ติกเลือกในเขตรับผิดชอบ ในเขต cup ข้อมูลไม่บันทึกในบัญชี 1 ให้ครับ เวอร์ชั่นก่อน เดือน 7 บันทึกให้ครับ

16
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / ERR 3.53.7.4
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 14:49:49 PM »
ตามรูปครับ

17
1.แฟ้ม PERSON กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
2.แฟ้ม DEATH   ไม่ส่ง  export มีชื่อแฟ้ม แต่ไม่มีข้อมูล (น่าจะตัดออกได้เลย)
3.แฟ้ม CHRONIC กำหนดส่ง export แล้ว มีชื่อแฟ้มแต่ไม่มีข้อมูล
4.แฟ้ม CARD ไม่ส่ง export แล้วมีข้อมูล (น่าจะตัดออกได้เลย)
5.แฟ้ม SERVICE กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
6.แฟ้ม DIAG กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
7.แฟ้ม APPOINT ไม่ส่ง export แล้วมีข้อมูล (น่าจะตัดออกได้เลย)
8.แฟ้ม SURVEIL  ไม่ส่ง export แล้วมีข้อมูล (น่าจะตัดออกได้เลย)
9.แฟ้ม DRUG   กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
10.แฟ้ม PROCED กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
11.แฟ้ม WOMEN  กำหนดส่ง export แล้ว มีชื่อแฟ้มแต่ไม่มีข้อมูล
12.แฟ้ม FP  กำหนดส่ง export แล้ว มีชื่อแฟ้มแต่ไม่มีข้อมูล
13.แฟ้ม EPI กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
14.แฟ้ม NUTRI กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
15.แฟ้ม ANC กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
16.แฟ้ม PP กำหนดส่ง export แล้ว มีชื่อแฟ้มแต่ไม่มีข้อมูล
17.แฟ้ม MCH กำหนดส่ง export แล้วมีชุดข้อมูล
18.แฟ้ม HOME ไม่มี

ดูจากข้อกำหนดแล้ว ส่งแค่ 13 แฟ้มครับ

รอตรวจสอบโครงสร้าง ครับ

18
3.53.6.30 ติดตั้งไม่ได้ครับ

19
ยินดีต้อนรับ / ระบบประกาศข่าวแบบใหม่
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 10:33:01 AM »
ระบบประกาศข่าวแบบใหม่ แจ่มมากเลยครับ

20
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / ERROR TEAM VIEWER IN HOSxP
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 19:59:11 PM »
ERROR TEAM VIEWER IN HOSxP ดังรูปครับ แต่ใน HOS_PCU ใช้ได้ครับ

21
กลับมาจากศึกษาดูงาน สสจ.สุพรรณ สสจ.อุบลราชธานี สสจ.อำนาจเจริญ  ระหว่างวันที 3-9 พ.ค. 53
ต้องกราบขอบคุณพี่โก้ พี่ สายฝนอย่างงามเลยครับ

โดนเต็มๆเลยครับ

22
Report Exchange / report ตรวจสอบ 4 แฟ้มรายวันก่อนส่ง
« เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:38:26 AM »
report ตรวจสอบ 4 แฟ้มรายวันก่อนส่ง

23
ตรวจสอบ 18 แฟ้ม women เจอ error อายุไม่อยู่ในช่วง 9-60  ปี

select * from person_women pw
left outer join person pe on pe.person_id = pw.person_id
where pe.age_y not between '9' and '60'

และได้ จำหน่ายออกจาก บัญชี 6 แล้ว แต่ยังเจอข้อมูลดังกล่าวอยู่ครับ(ผู้หญิงอายุไม่อยู่ระหว่าง 9-60 ปี)

24
 err ส่ง 4 แฟ้มรายวันครับ

รหัสข้อผิดพลาด 101   
คำอธิบายข้อผิดพลาด  ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วย  เท่าที่ดูน่าจะเกิดจากการที่ รายชื่อผู้มารับบริการยังไม่ได้บันทึกในบัญชี 1 ครับ ลองส่งออกใหม่  ใน service จะมีข้อมูลของ PID ดังกล่าว แต่ใน person ไม่มีข้อมูลของ PID นั้น ครับแสดงว่ามีการรับบริการแต่ไม่มีชื่อผู้รับบริการ 

แต่ถ้าติกเลือก HN  แทน PID จะเจอข้อมูลของผู้มารับบริการ ทั่งใน service และ person แต่ ใน person ไม่มี D_update ครับ

ทดสอบกับเวอร์ชั่น 3.53.1.8

25
 กทม. เตรียมลงนามความร่วมมือกรมการปกครอง ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรผู้ป่วยของ รพ.สังกัด กทม. ธ.ค.นี้ คาดใช้ปีหน้า เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน
       
       นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขสังกัด กทม.ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำข้อตกลงระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกทม. ซึ่งการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วยนั้นจะเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักทะเบียนกลาง และ โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม. เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงร่วมกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
       
       นายยศศักดิ์กล่าวต่อว่า ตนคาดว่า กทม.จะให้บริการระบบดังกล่าวได้ภายในปี 2553 ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขของ กทม. อาทิ ไม่ต้องมีบัตรหลายใบ มีแค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถรับบริการจากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารสุขสังกัดกทม.ได้ ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลและประวัติผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง ซึ่งการรักษาจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนไม่ต้องแจ้งประวัติการรักษาใหม่ด้วย


http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000135322

26
Report Exchange / HOSPCODE สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 17:10:37 PM »
HOSPCODE  สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

create by team nakhonsi

27
err ออกเลข hn ใหม่  ตามรูปครับ

28
ตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรมไม่ได้บางจุดครับ

29
ตามรูปครับ

30
ทดลองใช้ NHSO UCSearch Client  กับ hosxp 

31
จากบัญชีที่ 2 clinic ANC และ ตรวจหลังคลอด น่าจะจำหน่ายอัตโนมัติหลังจากที่คลอดแล้วและได้รับการตรวจหลังคลอด 2 ครัง นะครับ

32
One Stop Service จาก HOSxP ไม่แยกแผนกตามการกรองครับ

33
ขอเพิ่มบันทึกเลขหนังสือรับรองสิทธิกรณีเบิกได้จ่ายตรง

34
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / เจอ err innodb table
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 12:46:04 PM »
เจอ err innodb table

35
err print รง0110 รง5
 
ดังรูปครับ

36
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการวินิจฉัยย้อนหลังได้ ของผู้ป่วยที่ admit หลังจากเข้ารับการรักษาที่ er ครับ

37
ห้องตรวจแพทย์เรียกใช้งานระบบตรวจสุขภาพผู้ป่วยที่แสดงไม่ตรงกับคนที่เลือกครับ

38
ส่งกำลังใจให้โรงพยาบาลปักธงชัยครับ

ขึ้นระบบด้วยตัวเองวันนี้ครับ

39
ยินดีต้อนรับ / 3.52.2.26
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 08:30:54 AM »
ออกแล้วครับ 3.52.2.26

40
ยินดีต้อนรับ / เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 19:55:09 PM »
เจอจากหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยครับ แยกรายละเอียดไว้ที่ตารางใหนครับ

41
err เช็คสิทธิผ่านโปรแกรม ครับ

43
อัพเดต err3.51.1.19  ปัญหาน่าจะเกิดจากเครื่องผมเองครับ ไม่น่าจะเกิดจาก hosxp

44
Development / ส่งสกส.(CSCD)
« เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 17:11:17 PM »
ส่งออก cscd

45
เครื่องผม ram 4G  แต่ hosxp เจอ 2G จะต้องset my.ini ที่แรมเท่าใหร่ครับ

46
err ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในครับ

47
ประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิคพิเศษเก็บที่ตารางใหนครับ

48
Development / เสนอแนะ UE ใน hospcu
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 14:00:17 PM »
รบกวน อ.ชัยพร ปรับระบบการออกแบ UE ในhosxppcu เหมือนใน hosxp ก้วยจะแจ่มมากเลยครับ

49
ยินดีต้อนรับ / opitemrece transfer
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 17:44:13 PM »
เจอตัวนี้ใช้งานอย่างไรครับ อ.

50
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / err UE
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 22:15:18 PM »
UE err ครับ

ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้บันทึกในส่วนของการกำหนดเป็น editdate ให้ครบนะครับ จะทำอย่างไรบ้างครับ

หน้า: [1] 2 3