แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - por

หน้า: [1] 2 3 ... 22
1
ลองดูครับ

2
เห็นด้วยอย่างแรงกับ admin บัญชี ๑ คือคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ+ประชากรที่เข้ามารับการรักษาที่อยู่นอกเขต อนาคตอาจะเป็นไปได้ว่ากระทรวงรับในส่วนของ PP ไปดูแลหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงการเตรียมตัวเองให้ดีไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับ

3
เวอร์ชั่นที่ส่งออก ?
บันทึกสมบูรณ์ใหมครับ โดยเฉพาะวันที่เสียชีวิตครับ

4
ลองดูครับ

http://www.nhso.go.th/downloadfile/fund_2555/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

แต่ถ้าจะให้แน่ถามผู้รับผิดชอบโรงพยาบาล และระดับสสจ.น่าจะดีกว่านะครับ  สปสช.ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งการประมวลผลแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน  แนะนำในแต่ละเดือนทำฐานข้อมูล 21 แฟ้มที่ส่งสปสชไว้ด้วยก็ดีครับ

5
วัคซีนอยู่ในแฟ้ม EPI เป็นแฟ้มบริการนะครับ คีย์วันใหนส่งไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนถัดไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียน หมายถึง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงใหมครับ สำหรับเด็ก 6 - 18 ปี เทอมแรกเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 56 ครับ ชั่งเดือนใหนให้ส่งภายในเดือนที่ชั่งครับ แต่ถ้าฉีดวัคซีนด้วยก็ส่งออก epi ด้วยภายใน วันสุดท้ายของเดือนถัดไป เทอม 2 พฤษภา - มิถุนายน57 ส่งภายในมิถุนายน ทำเดือนใหนส่งเดือนนั้นเหมือนกัน

เด็กเล็ก 0 - 5 ปี กรกฎาคม , ตุลาคม , มกราคม  และเมษายน
 ส่งข้อมูลให้เสร็จในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ชั่ง นน.

ตอนนี้สำหรับโรงพยาบาลข้อมูลที่เราต้องตอบ มี กระทรวงเพื่อการวางนโยบาย
สปสช.เพื่อการจัดสรรเงินค่าตอบแทน  HA เพื่อการพัฒนา(จริง?)

ณ.ปัจจุบันแยกชัดเจน สปสช.ใช้ 21แฟ้มโครงสร้างปี 56
สนย.ใช้ 43 แฟ้มที่โครงสร้างมีการปรับเปลี่ยน  แนวโน้มกระทรวงจะเอางบด้าน PP ไปจัดสรรเองเมื่อถึงเวลานั้น งานเข้าอีกแน่นอนครับ

การจะเปลี่ยนโลกมันยากครับ แต่ถ้าเราหมุนตามโลกจะง่ายกว่าใหม

6
ปัญหาเป็นบ่อเกิดของปัญญา..........
ทำก่อนเจอปัญหาก่อน.....ปัญญาเกิดก่อน.....

7
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: HosXp 64bit
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 20:38:40 PM »
อย่าเชื่อผมนะครับ ต้องลองทำเอง

8
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: HosXp 64bit
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 20:18:23 PM »
[client]

port=3306

[mysql]

default-character-set=tis620

[mysqld]

port=3306

basedir="C:/MySQL/"

datadir="C:/MySQLDATA/Data/"

character-set-server=tis620

default-storage-engine=INNODB

sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

max_connections=100table_cache=2048

table_open_cache = 2048

tmp_table_size=256M

thread_cache_size=8

#*** MyISAM Specific optionsmyisam_max_sort_file_size=100G

myisam_sort_buffer_size=69M

key_buffer_size=55M

read_rnd_buffer_size=256K

sort_buffer_size=256K

#*** INNODB Specific options ***#skip-innodb

innodb_additional_mem_pool_size=3M

innodb_flush_log_at_trx_commit=1

innodb_log_buffer_size=2M

innodb_buffer_pool_size=107M

innodb_log_file_size=54M

innodb_thread_concurrency=18

innodb_file_per_table

innodb_thread_concurrency = 16

innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

innodb_lock_wait_timeout = 50

innodb_doublewrite=0

innodb_support_xa = 0

innodb_open_files = 2000

innodb_locks_unsafe_for_binlog=1

join_buffer_size = 2M

concurrent_insert = 2max_heap_table_size = 512M

innodb_support_xa = 0

innodb_locks_unsafe_for_binlog = 1general-loginnodb = ON

max_allowed_packet = 6048576

lock_wait_timeout = 81536000[mysqldump]

quick

default-character-set=tis620

max_allowed_packet = 2G

allow-keywords

[mysql]

no-auto-rehash

#safe-updates


notebook ผม ram 12G runได้

9
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: HosXp 64bit
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 18:10:43 PM »
windows ลง full setup ปกติ
ลง MySQL for windows 64bit แยก config my.ini แยก
 

mysqldump (เพิ่มเป็น)

max_allowed_packet = 2G


10
Linux / Re: CentOS 5.3 >>>>>>>>> New
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 13:30:30 PM »
เผื่อว่าได้ใช้ประโยชน์ครับ

https://github.com/rackerhacker/MySQLTuner-perl

11
error ตอนอัพโครงสร้างครับ 3.56.2.10c

12
ขอบคุณมากครับ ได้รับแล้วครับ ขออนุญาต scan PDF แจกจ่ายสมาชิกนะครับ

13
อืม....หนังสือฉบับนี้หาซื้อได้ที่ใหนครับ

14
 ;D ;D ;D โดนปลดระวางโดย ผบ.ทบ.   หลังจากวันที่ ๑๒/๑๒/๒๐๑๒ หรือเปล่าครับ   ;D ;D ;D

15
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

16
Development / Re: ชอบหัวข้อ Q.C.
« เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 09:10:08 AM »
เห็นด้วยะครับ กับ อ.โก้  ถ้าเป็นไปได้ รับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมทดสอบการใช้งานจริงที่สามารถประสานกับทีมบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะนะครับ

17
แบบนี้ใหมครับ

18

โทรศัพท์  0-2873-0291, 0-2873-0297     

Fax:0-2873-0292

19
ข้อมูลส่ง Person ส่งครั้งเดียวไม่ส่งซ้ำในครั้งต่อไป แต่ทังนี้ทั้งนั้นข้อมูลของผู้รับบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงของข้อมูลประชากร อ.ชัยพรได้ออกแบบระบบให้ตรวจสอบไว้แล้วโดยการเพิ่ม database f21_repository ครับ ข้อมูลที่ถูกส่งมาแล้วจะไม่ถูกส่งซ้ำมาอีก

20
ลองติ๊กถูกตรงนี้ครับ น่าจะผ่าน  ;D


แก้แล้วไม่ผ่านครับ  อัพเป็น 3.55.8.24 แล้วก็ไม่หายครับ

21
เจอปัญหา Download ด้วยเวอร์ชั่น 3.55.8.21 ครับ

เวอร์ชั่น 3.55.8.15  โหลดได้ครับ

22
ลองทดสอบดูใน 3.55.8.9 นะครับ  :)

โหลดตรงใหนครับ

23
ขอบคุณมากครับ แล้วจะเริ่มตั้งแต่เวอร์ชั่นใหนครับ

24
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: hosxp v.3.55.7.31
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 15:50:37 PM »
error ตอน print หนังสือรับรองการตายครับ

25ลงแบบ 64bit ใช่ใหมครับ ลองเปลี่ยนมาเป็น 32bit  ดูครับ

26
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP Version 3.55.7.25
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 06:48:05 AM »
ไม่หลับไม่นอนเหรอพี่โก้

27
เพิ่ม max_allowed_packet= 2G ครับ

28
Development / Re: HOSxP 3.55.7.18
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 23:20:48 PM »
 ;D ;D สะดุดขาตัวเอง ;D ;D ลืม up structures

29
Development / Re: HOSxP 3.55.7.18
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 22:49:41 PM »
ที่เจออันแรกครับ
select department from kskdepartment where (department_active <> "N" or department_active is null) order by department

จาก table
CREATE TABLE `kskdepartment` (
  `depcode` char(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `department` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `roomno` varchar(5) DEFAULT NULL,
  `doctor_code` varchar(7) DEFAULT NULL,
  `online_time` datetime DEFAULT NULL,
  `on_desk` char(1) DEFAULT NULL,
  `spclty` char(2) DEFAULT NULL,
  `screen_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  `doctor_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  `registry_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  `rx_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  `status_open` char(1) DEFAULT NULL,
  `cashier_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  `medication_check` char(1) DEFAULT NULL,
  `can_print_sticker` char(1) DEFAULT NULL,
  `depcode_active` char(1) DEFAULT NULL,
  `hospital_department_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `print_sticker_check` char(1) DEFAULT NULL,
  `ot_service_pay` char(1) DEFAULT NULL,
  `hos_guid` varchar(38) DEFAULT NULL,
  `oldcode` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `dep_confirm_code` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `ipd_visible` char(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`depcode`),
  KEY `ix_department` (`department`),
  KEY `ix_online_time` (`online_time`),
  KEY `ix_hos_guid` (`hos_guid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=tis620

แสดงว่าโครงสร้างตารางผมไม่ถูกใช่ใหมครับ อ.

30
Development / Re: HOSxP 3.55.7.18
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 21:57:52 PM »
ระบบจะแจ้งทุกคนหรือเฉพาะสิทธิ admin ครับ

31
Development / Re: HOSxP 3.55.7.18
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 19:55:52 PM »
โหลดไม่ได้ครับ  ;D ;D ;D

32
Development / Re: 5ส. System Setting
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 09:50:48 AM »
พักผ่อนบ้างนะ อ. ;D ;D ;D

33
ฝากทดสอบอีกครั้งใน 3.55.7.2 นะครับ ผมทดสอบทุกระบบดูแล้ว น่าจะส่งข้อมูลได้ถูกต้องหมดแล้วครับ

ขอบคุณครับ อ.

34
ยินดีต้อนรับ / Re: คำชี้แจงจาก BMS ครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 19:40:55 PM »
เป็นกำลังใจให้อ.ชัยพรและทีมงาน BMS ยิ่งสูงยิ่งหนาวและเหนื่อยหนัก
เป็นธรรมดาของคนดีที่จะมี --- มาผจญครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

35
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

36
ต้องใส่ doctor_position อย่างไรครับ..
จึงจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ ณ แผนกฉุกเฉิน...อย่างถูกต้อง
ไม่ต้องการเพิ่มบุคลากร  โดยใช้...ชื่อกลุ่มพยาบาล..ครับ...
รบกวนขอคำแนะนำที่เหมาะสม... ??? ??? ??? ???

เอารหัสแพทย์ไปใส่ในตาราง  doctor_form_list  ครับ กำหนด form_name เป็น ER  ครับ

ลองทำตามที่ อ.mn บอกแล้วครับยังไม่ได้ ใครทำได้แล้วแนะนำหน่อยครับ


ทดสอบแล้วได้อยู่นะครับ

37
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว"ไวสาริกิจ"ด้วยครับ

38
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

39
รพ.ถ้ำพรรณรา , รพ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เริมระบบ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘  โดย อ.หมาน้อย ตัวจริงเสียงจริง คนเดียวโดดๆ เมื่อก่อนเคยอยู่ใน list 50 โรงพยาบาลแรกที่ใช้ HOSxP  ;D ;D ;D ;D

40
นอกเรื่อง / Re: เหตุผลที่คุณจะรักเขา ??
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2012, 19:37:43 PM »
เอ่อ...ทั้งหมดที่กล่าวกันมา...ตกลงเรื่อง Hardware IT หรือว่า...ผู้มีอุปการะคุณที่บ้านครับ...เริ่มงง...เล็กน้อยถึงปานกลาง........... :o :o :o :o :o

HW ครับพี่เกื้อ ไม่เกี่ยวกับทางบ้านครับ ไม่ได้นอกประเด็นครับ ผมหัวอกเดียวกับคุณคนเหล็กครับ....
มาอยู่ สสจ.ก็กำลัง.............

41
นอกเรื่อง / Re: เหตุผลที่คุณจะรักเขา ??
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2012, 12:58:20 PM »
ตอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้รักหรอกครับ  แต่โดนคลุมถุงชน น้ำท่วมปากพูดมากไม่ได้ ทนๆใช้ทนๆอยู่จำเป็นต้องรักเธอ.....เพราะผู้ใหญ่ชอบ ;D ;D ;D ;D

42
HOSxP PCU / Re: HOSxP PCU 3.55.2.10 Download ไม่ได้
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2012, 22:02:33 PM »
 ;D ;D เป็นเช่นกันครับ

43
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน จะมีการให้รหัส ICD10 ตรงตามภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
จะทำให้สะดวกตอนทำรายงานครับ ไม่ต้องดึงจาก diagnosis แต่ดึงจากภาวะแทรกซ้อนได้เลย
แต่ถ้าจะให้ใช้ประโยชน์จาก 18 แฟ้มก็มีเฉพาะ diagnosis ที่สามารถบอกได้ครับ(ตามโครงสร้าง chronic ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่จะมี ICD10 ที่บ่งบอกถึงภาวะแทรกซ้อน)

44
Development / Re: ฝากทดสอบ 3.55.1.24 ด้วยครับ
« เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 09:34:20 AM »
เจอ error ตอนเช็คประวัติจาก datacenter ผ่านโปรแกรมครับ

45
เห็นด้วยครับท่าน nuttavut

46
แล้วเลือกบันทึกในส่วนที่เราต้องการและคิดว่าส่วนนั้นจะนำมาใช้ทำรายงานแล้วมาตรวจสอบดูอีกครั้งจาก sqltrace ที่ได้ครับ

47
ข้อมูลในบัญชี ๕ เก็บอยู่ในหลายตารางนะครับ ลองทำแบบนี้ใหมครับ ก่อนเปิดบัญชี ๕ เลือกตามภานี้ก่อน

49
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: OPPP 2555 lab link
« เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 14:12:23 PM »
เห็นด้วยกับ nuttavut ครับ เลือกคัดกรองตามโครงการ สปสช.แล้วส่งออก diagnosis ตามที่เขาต้องการ  ;D ;D ;D ;D

ปรับตามโปรแกรมหรือหรือโปรแกรมปรับตาม

50
รายการวัคซีนจะปรากฎใน ๒ ตารางคือ  wbc_vaccine ฉีดวัคซีน 0-1 ปี
และจะต้องมีในตาราง person_vaccine จะมีการตรวจสอบตอนฉีดวัคซีนจากที่อื่น
ตัว vaccine_code ต้องเป็นตัวเดียว
ตรวจสอบได้ถ้ามีใน wbc_vaccine แต่ vaccine_code ไม่ตรงกัน เวลาเลือกวัคซีนจากที่อื่นจะไม่มีให้เลือก

หน้า: [1] 2 3 ... 22