แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - prapansak

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
วิธีการ Update Program สำหรับฐานข้อมูล MySql


วิธีสำรองฐานข้อมูล สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
   1.สำรองฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม e-Claim
   2.สำรองฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม mysql

1.วิธีสำรองฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม e-Claim   
   1.1.สำรองฐานข้อมูล ( โดยไปที่เมนูตั้งค่าระบบ--> ผู้ใช้งานระบบ ---> สำรอง / นำกลับฐานข้อมูล )
   1.2 run script สร้างฐานข้อมูล (eclaimdb_myisam_25550417)
   1.3 ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่
   1.4 อัพเดท databasePatch
   1.5 นำกลับฐานข้อมูล


2. วิธีสำรองฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม mysql
   2.1 เลือกตารางที่ต้องสำรองประกอบด้วย
      - สำรอง eclaimdb.L_confighcode
   - สำรอง eclaimdb.L_username
       - สำรอง eclaimdb.L_drughosp
       - สำรอง eclaimdb.L_doctor
       - สำรอง elcaimdb.M_ทั้งหมด
   -
  2.2 run script สร้างฐานข้อมูล (eclaimdb_myisam_25550417)
  2.3 ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่
  2.4 อัพเดท databasePatch
  2.5 import ข้อมูลที่สำรองไว้

2
ไม่ได้นำเข้าแฟ้ม APD จะมีปัญหาใหมครับ

3
Error ที่แฟ้ม APD ครับ เอาแฟ้มออกนำเข้าได้ปกติ

4
เป็นเหมือนกันครับ แก้ยังไงครับ

5
 ประกาศโดย ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา  เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09:39:14 น.
ประกาศแจ้งรายละเอียดการจัดทำและส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ปี 2557 สรุปสารสำคัญ
1. กำหนดให้ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งระหว่าง 1 - 31 กรกฎาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2556 ด้วย
2. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2557
3. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC เป็นข้อมูลการสำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จากที่ผมเข้าใจ สปสช.ต้องการข้อมูลแฟ้ม person ทั้งหมด ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2557
โดยเลือก type เป็น 1,3
ที่สงสัยคือตอนส่ง 21 แฟ้ม ต้องเลือกอะไรบ้างครับ และต้องใช้เวอร์ชันไหนในการส่งข้อมูลถึงจะสมบูรณ์ ท่านใดส่งแล้วบอกทีครับ
ขอบคุณครับ

7
ส่ง 21 แฟ้ม เดือน ก.ค.56 hosxp v.3.56.8.7 เลือก all pp ตาราง person มี 9000 กว่าคนครับ เลยสงสัยว่าทำไม person ถึงไม่ส่งประชากรออกมาทั้งหมด

8
วันอาทิตย์ที่ 14/07/56 นี่เองครับ อยู่ดีๆ Server Hosxp ก็ Run ไม่ได้ boot เข้าหน้าจอ Centos ไม่ได้ ที่ Harddisk ลูกที่ 2 มีไฟกระพิบสีแดง พอดีมี Server Hosxp สำรองก็เลยใช้ Run ไปก่อนแล้วทำการติดตั้ง Centos 6.4 ใหม่ Server Hosxp ตัวหลักโดยใช้ BMSxTraBackup GUI 5.3 เพราะว่า Mysql เดิมใช้แค่ 5.1 แต่เห็นในกระทู้บอกใช้ BMSxTraBackup GUI 5.3 จะได้เป็น Msql 5.5
ติดตั้้งผ่านเรียบร้อย แต่ติดปัญหาตอน Restore ฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าไปมี Error ในตารางที่เก็บข้อมูล Scan ผลแล็บ และทำการเปลี่ยนจาก Restore มาเป็น Replication แทนแต่ข้อมูลในส่วนของการ Scan ผลแล็บเข้าโปรแกรม Hosxp ก็ยังไม่ขึ้น อาจารย์ทุกท่าน พอจะมีแนวทางแก้ปัญหาใหมครับ
ขอบคุณครับ

9
ได้แล้ว ขอบคุณครับ  ;D ;D

10
Code ที่ใช้นำไปรันใน SQL hosxp ผ่านครับ แต่พอเอามาใส่รายงาน ฟ้องว่า vn_stat v on v.vn=d.vn ซ้ำกับ vn_stat v1 on v1.vn=d.vn บอกวิธีแก้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

 ChangeReportSQL('select v.hospsub,h.name,count(distinct(d.hn) )as p1 ,count(distinct(d.vn)) as p2, '
+'count(distinct(v1.hn)) as a11,count(distinct(v1.vn)) as a12 ,'
+'count(distinct(v2.hn)) as a21,count(distinct(v2.vn)) as a22 ,'
+'count(distinct(v3.hn)) as a31,count(distinct(v3.vn)) as a32 ,'
+'count(distinct(v4.hn)) as a41,count(distinct(v4.vn)) as a42 ,'
+'count(distinct(v5.hn)) as a51,count(distinct(v5.vn)) as a52 ,'
+'count(distinct(v6.hn)) as a61,count(distinct(v6.vn)) as a62 ,'
+'count(distinct(v7.hn)) as a71,count(distinct(v7.vn)) as a72'
+'left outer join vn_stat v on v.vn=d.vn'
+'left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d.vn and v1.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "0" and "2")'
+'left outer join vn_stat v2 on v2.vn=d.vn and v2.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "0" and "4")'
+'left outer join vn_stat v3 on v3.vn=d.vn and v3.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "3" and "5")'
+'left outer join vn_stat v4 on v4.vn=d.vn and v4.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "5" and "6")'
+'left outer join vn_stat v5 on v5.vn=d.vn and v5.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "6" and "12")'
+'left outer join vn_stat v6 on v6.vn=d.vn and v6.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "13" and "59")'
+'left outer join vn_stat v7 on v7.vn=d.vn and v7.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "60" and "200")'
+'left outer join hospcode h on h.hospcode=v.hospsub'
+'where d.vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" '
+'group by v.hospsub order by v.hospsub desc ');

11
select v.hospsub,h.name ,count(distinct(d.hn)),count(d.hn),sum(v.age_y between '0' and '4' )  as "þ.¤¹"
from dtmain d
left outer join vn_stat v on v.vn = d.vn
left outer join hospcode h on h.hospcode=v.hospsub
where d.vstdate between '2013-01-01' and '2013-01-31' and v.hospmain=10874 and hospsub<>""
group by v.hospsub

ได้แล้วแบบ งง
ผมลองเปลี่ยน จาก count เป็น sum ได้เฉยเลย งง โค๊ดผมถูกไหมครับ ดูให้ที
select v.hospsub,h.name ,count(distinct(d.hn)),count(d.hn),sum(v.age_y between '0' and '4' )  as "&Atilde;&frac34;.&curren;&sup1;"
from dtmain d
left outer join vn_stat v on v.vn = d.vn
left outer join hospcode h on h.hospcode=v.hospsub
where d.vstdate between '2013-01-01' and '2013-01-31' and v.hospmain=10874 and hospsub<>""
group by v.hospsub

12
มีปัญหาว่าติดตรงที่ต้องการแยกอายุด้วย เช่น 0-4 ปี 3-5 ปี แต่ผมหาวิธีแยกอายุไม่ได้ครับ

13
อยากให้นำฟิว โภชาการ และ กินนมแม่ มาโชว์เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูที่ละราย เพื่อสะดวกต่อการรับนิเทศ จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

14
พยาบาลที่ฝ่ายส่งเสริมเขาถามว่าบัญชี 5 ในส่วนโภชนาการที่แสดงข้อมูล น้ำหนักตามเกณฑ์ แต่พอกดแก้ไข ทำไม เมนู ภาวะโภชนาการถึงไม่มีข้อมูล ช่วยดูให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

15
Report Exchange / Re: ดู Code Doctor_OPDCrad ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 13:42:01 PM »
ขอบคุณครับ

16
Report Exchange / Re: ดู Code Doctor_OPDCrad ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 09:34:58 AM »
Code ใหม่ที่ผมใช่อยู่ด้านล้างตัด if ออกแล้วครับแต่ก็ไม่หาย

17
Report Exchange / ดู Code Doctor_OPDCrad ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 08:53:47 AM »
ในส่วนของผลการแสดงผล Lab เจ้าหน้าที่เวร ไม่ต้องการให้แสดงคำว่ารอผล ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีผล
ผมก็เลยแก้ Code DBPipeLineLink7 ใหม่แต่ปัญหาคือ โปรแกรมก็ยังโชว์ รอผล ออกมาเหมือนเดิม ต้องแก้ Code ตรงไหมเพิ่มเติมช่วยดูให้ทีครับ ขอบคุณครับ

Code เดิม
select concat("(",lsg.lab_items_sub_group_name,")") as group_name,
lh.vn,lh.lab_order_number,lh.form_name,lo.lab_items_name_ref,lo.lab_order_result,li.lab_items_unit,

concat(if(lo.lab_items_name_ref is null,"",lo.lab_items_name_ref),"  =  ",

if((lo.lab_order_result = "" or lo.lab_order_result is null),"????",lo.lab_order_result)," ",

if(li.lab_items_unit is null,"",li.lab_items_unit)) as lab_report

from lab_head lh
left outer join lab_order lo on lo.lab_order_number = lh.lab_order_number
left outer join lab_items li on li.lab_items_code = lo.lab_items_code
left outer join lab_items_sub_group lsg on lsg.lab_items_sub_group_code = lo.lab_items_sub_group_code
limit 0
 

Code ใหม่ ไม่ต้องแสดงว่า รอผล และให้แสดงเฉพาะ Lab ที่มีผลเท่านััน
ChangeDBPipeLineLink7SQL('select concat("(",lsg.lab_items_sub_group_name,")") as group_name, '+
     'lh.vn,lh.lab_order_number,lh.form_name,lo.lab_items_name_ref,lo.lab_order_result,li.lab_items_unit, '+
     'concat(lo.lab_items_name_ref,"=",lo.lab_order_result)as lab_report '+
     'from lab_head lh '+
     'left outer join lab_order lo on lo.lab_order_number = lh.lab_order_number '+
     'left outer join lab_items li on li.lab_items_code = lo.lab_items_code '+
     'left outer join lab_items_sub_group lsg on lsg.lab_items_sub_group_code = lo.lab_items_sub_group_code '+
     'where lo.lab_order_result <>"" and lo.lab_items_name_ref<>"" ');

18
คือห้องยาอยากให้เมื่อมีการสั่ง admit จาก opd แล้วให้แสดง popup ขึ้นที่ห้องยา เหมือนกับเวลา ipd รับ admit แล้วมี popup ขึ้นแสดงที่ห้องยาอีกอย่างคับ เวลารับ admit ที่ ipd มี popup แสดงที่ห้อง lab ด้วยห้อง lab ไม่อยากให้โชว์ต้องเอาออกตรงไหนครับ
ขอบคุณครับ

19
เข้าแล้วแจ้ง Error ต้องแก้ยังไงคับ

20
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: BUG 3.55.11.20
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 10:23:46 AM »
current profile  ใช้งานไม่ได้คับแจ้งว่ายาถูกยกเลิกการใช้

21
ขอบคุณมากๆครับ

22
Code เป็นแบบนี้ครับ ไม่รู้ต้องเชื่อมยังไงถึงจะเอารูปมาโชว์ในฟอร์มได้
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณครับ


select r1.name as HN,r1.name1 as Pt_Name,r1.name2 as Pt_Age,r1.name3 as FullAddress,r1.name4 as Sex,r1.date1 as BirthDay,
r2.name as Occupation,r2.name1 as MarryStatus,r2.name2 as Nationality,r2.name3 as Citizenship,r2.name4 as Religion,
r3.name as BloodGroup,r3.name1 as DrugAllergy,r3.name2 as HomeTel,r3.name3 as InformName,r3.name4 as InformAddr,
r4.name as InformRelation,r4.name1 as Father,r4.name2 as Mother,r4.name3 as SPSName,r4.name4 as CardName,
r5.name as CardCODE,r5.name1 as PtRight,r5.name2 as PtRightCode,r5.date1 as RightExpire

from tempreport r1
left outer join tempreport r2 on r2.reportname=r1.reportname and r2.id=r1.id and r2.num=2
left outer join tempreport r3 on r3.reportname=r1.reportname and r3.id=r1.id and r3.num=3
left outer join tempreport r4 on r4.reportname=r1.reportname and r4.id=r1.id and r4.num=4
left outer join tempreport r5 on r5.reportname=r1.reportname and r5.id=r1.id and r5.num=5
where
r1.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r2.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r3.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r4.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r5.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r1.reportname="RB1T02" and r1.num=1

23
ขอบคุณครับ

24
income = 01 ครับ

25
มีค่าตามนี้ครับ

26
รูปตามนี้รึเปล่าครับ

27
ของ อ.ทัศ ข้อมูลออกตรงไหมครับ พอดีมีค่าห้องและค่าอาหารออกมาจากหมวด 01 ในแฟ้ม OPD

28
นำ Code ที่ อาจารย์ให้มาทดลองแล้ว ค่าออกมาไม่ตรงครับ OPD มีค่าห้องและค่าอาหารออกมาด้วย ผมเลยสงสัยว่าใช้ตารางไหนครับ ระหว่าง income กับ income_group ที่ใช้นำมาเทียบกับตาราง vn_stat  ช่วยดูให้ทีครับ
ขอบคุณครับ

Script ดึง IPD Data
SELECT "10874" as hcode,a.an,p.hn,a.vn,p.pname,p.fname,p.lname,p.birthday,p.sex,a.regdate,a.dchdate,w.name as wardname,s.name as pttypename,a.pdx,
a.dx0,a.dx1,a.dx2,a.dx3,a.dx4,a.dx5,a.op0,a.op1,a.op2,a.op3,a.op4,a.op5,a.op6,a.inc16 as inc01,a.inc08 as inc02 ,iis.uinc_drug as inc03,0 as inc04,iis.uinc_nondrug as inc05,a.inc02 as inc06,a.inc01 as inc07,a.inc04 as inc08,a.inc05 as inc09,a.inc09 as inc10,a.inc06 as inc11,a.inc14 as inc12,a.inc11 as inc13,a.inc13 as inc14,0 as inc15,a.inc17 as inc16,0 as inc17,iis.uinc_drug as incDrug,a.los,a.drg,a.rw,i.adjrw from an_stat a
left JOIN patient p on p.hn=a.hn
left join inc_ipd_stat iis on iis.an=a.an
left JOIN ward w on w.ward=a.ward
LEFT JOIN pttype pty on pty.pttype=a.pttype
left JOIN pcode s on s.code=pty.pcode
LEFT JOIN ipt i ON i.an=a.an
WHERE a.dchdate BETWEEN '2011-10-01' and '2012-03-31'

Script ดึง OPD Data

SELECT "10874" as hcode,a.vn,a.vstdate,p.hn,a.cid,p.pname,p.fname,p.lname,p.birthday,p.sex,s.name as pttypename,"OPD" as WardName,a.pdx,
a.dx0,a.dx1,a.dx2,a.dx3,a.dx4,a.dx5,a.op0,a.op1,a.op2,a.op3,a.op4,a.op5,a.inc16 as inc01,a.inc08 as inc02 ,inc_drug as inc03,0 as inc04,inc_nondrug as inc05,a.inc02 as inc06,a.inc01 as inc07,a.inc04 as inc08,a.inc05 as inc09,a.inc09 as inc10,a.inc06 as inc11,a.inc14 as inc12,a.inc11 as inc13,a.inc13 as inc14,0 as inc15,a.inc17 as inc16,0 as inc17,a.inc_drug as incdrug
from vn_stat a
left JOIN patient p on p.hn=a.hn
LEFT JOIN pttype pty on pty.pttype=a.pttype
left JOIN pcode s on s.code=pty.pcode
WHERE a.vstdate BETWEEN '2011-10-01' and '2012-03-31'
----------------------------------------------------------------------------

29
Report Exchange / Re: SQL ดึง Unit Cost ปรับใหม่
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 11:11:38 AM »
มีข้อสงสัยจากทางพยาบาลครับ  ??? ??? ???
OPD
หมวด               
01 = มีเงินค่าห้องค่าอาหารออกมา
02 = ชันสูตร มีค่าใช้จ่ายน้อย
03 = ค่า X-ray ไม่ออกเลย
11 = ก็ไม่ออก
16 = ก็ไม่ออก

IPD
หมวด
01 = ค่าใช้จ่ายน้อยเกินจริง
04 = ค่ายากลับบ้านไม่ออก
12 = ค่าบริการทางการพยาบาลขึ้นน้อยเกินจริง

ไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นรึเปล่าและพอมีแนวทางแก้ไขไหมครับ ตรวจสอบจาก income_group ก็ตรงกันกับของอาจารย์ที่เอาขึ้นมาให้ดูแล้วครับ
ขอบคุณครับ

30
เราต้องใช้ตารางไหนเชื่อมกันบ้างครับ

31
พอดีต้องเขียนรายงานให้นักวิชาการสาธรณุสุข เขายากได้รายงาน R504 เขาบอกว่ารายงานในระบบไม่ตรงแล้วก็เอา Code มาให้ แต่ติดรงที่ Code เป็นแบบ หมวดที่ 21 สาเหตุภายนอกอื่นๆ มี Code เป็น W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59,X70-X84,X91-X99,Y00-Y20 ประมาณนี้ซึ่งข้อเดียวเยอะขนาดนี้เลย พอจะมีวิธีรวมกลุ่มของโรคโดยที่ไม่ใช้ ICD 10 ไหมครับ

32
เป็นแบบนี้แค่รายเดียวคับ สงสัยจะบันทึกอะไรไม่ครบสั่งอย่างนี่แหละครับ แต่ไม่รู้ว่าตรงไหน

33
มีการบันทึกน้ำหนักแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ขึ้น

34
ใช้รหัส z380 เหมือนกันคนอื่นแต่ค่า Rw กลับไม่ขึ้น  ??? ??? ??? ???
เลยสงสัยว่าค่า RW ได้มาจากการบันทึกตรงไหนครับ ช่วยทีจ้า

35
Report Exchange / Re: ช่วยดู Code รายงาน CMI ให้ทีจ้า
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 12:02:40 PM »
ผมต้องการนับคนที่มี dd < 50
จะต้องทำยังไงครับ

36
Report Exchange / Re: ช่วยดู Code รายงาน CMI ให้ทีจ้า
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 12:00:55 PM »
ขอบคุณครับ

37
Report Exchange / ช่วยดู Code รายงาน CMI ให้ทีจ้า
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 11:45:42 AM »
select i.mdc ,SUBSTRING(i.drg,3,2) as dd
from an_stat a
left outer join ipt i on i.an=a.an
where a.dchdate between '2012-01-01'and '2012-01-31 ' and i.mdc=1
-----------------------------------------------------
ติดปัญหาตรงที่ฟิว drg มีตัวเลขทั้งหมด 5 หลักแต่ผมต้องการแค่ 2 หลัก ก็เลยดึงมีแค่สองตัว และอยากได้นำฟิว dd มากำหนดค่า dd < 49 หรือ dd > 49 เพื่อหาคนที่ มีผ่าตัดและไม่มีผ่าตัด
ช่วยแก้ Code ให้ทีนะครับ
ขอบคุณครับ

38
พอดีต้องเขียนรายงาน คลินิกเบาหวาน
แต่ติดตรงต้องหาเป็นปี ตั้งแต่ 2550 - 2553 ถ้าเป็นปีเดียวก็พอจะเขียนได้แต่ให้มาต่อกันหลายๆปีนี่ต้องเขียนยังไงครับ

39
Report Exchange / Re: ช่วยดู FORM-LabReport1 ให้ทีครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 11:10:04 AM »
ทำได้แล้ว ขอบคุณมากๆครับ

40
Report Exchange / ช่วยดู FORM-LabReport1 ให้ทีครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 10:39:35 AM »
สงสัยว่า เวลาสั่งพิมพ์แล้วในหัวข้อ
Reported BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
Approved BY นายไตรภาคย์ โหน่งกระโทก
แต่ในรายงานกับออกเป็น
Reported BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
Approved BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
จะเป็นแก้ตรงไหนถึงได้ชื่อผู้ Approved BY ตรงกับในฟอร์มครับ
ดูจาก Code ใน Report
select concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as ptname,g.lab_items_group_name,
d.name as request_doctor_name,
h.*,l.*,i.lab_items_unit,i.lab_items_normal_value ,i.lab_items_name,dt.name
from lab_head h
left outer join lab_order l on l.lab_order_number=h.lab_order_number and l.lab_order_result IS NOT NULL and l.lab_order_result<>''
left outer join lab_items i on i.lab_items_code=l.lab_items_code
left outer join patient p on p.hn=h.hn
left outer join doctor d on d.code=h.doctor_code
left outer join lab_items_group g on g.lab_items_group_code = i.lab_items_group
left outer join opduser dt on dt.loginname=h.reporter_name
where h.lab_order_number = 19880
order by i.lab_items_group,i.display_orer,i.lab_items_name

ในฟอร์มตั้ง
Reported BY เป็น name
Approved BY เป็น name ทั้งสองอันเลย อยากทราบว่า ช่อง Approved BY ต้องใช้ข้อมูล ตารางไหน ฟิวอะไรครับ
ขอบคุณมากครับ

41
ขอบคุณครับ

42
ทดสอบใช้ an_stat แล้ว มีปัญหาตรงที่ ฟิล aid ของคนไข้บางรายไม่มี แต่ถ้าใน vn_stat จะมีครบ
ต้องแก้ยังไงดีครับ
ขอบคุณครับ

43
ขอบคุณครับ

44
Report Exchange / Re: ช่วยดูรายงาน 0110 ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 09:11:22 AM »
ขอบคุณครับ

45
Report Exchange / ช่วยดูรายงาน 0110 ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 08:49:39 AM »
ภาวะโภชนาการบกพร้อง หาให้จากตารางไหนครับ
และมีข้อสงสัยอีกอย่างคือ
 UC ในเครื่อข่าย กับ
 UC นอกเครือข่าย
ความหมายคืออะไรครับ เพราะ UC นอกเครือข่ายในรายงานมีมากกว่า UC ในเครื่อข่าย ต้องแก้ Code
ใหม่รึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

46
select v.hn,v.age_y,o.vstdate,i.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname) as ptname,t.full_name,v.moopart,p.cid,v.pttype
from opitemrece o
left outer join vn_stat v  on v.hn=o.hn
left outer join ipt_oper_code i on i.icode=o.icode
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join thaiaddress t on t.addressid=v.aid
where o.vstdate between '2012-01-01' and '2012-01-31'
and o.icode = "'+3001340+'"  group by v.hn order by t.full_name,v.vstdate
---------------------------------------------------------------------------------------------
ต้องการหาชื่อ ที่อยู่ ของผู้ที่มารับหัตถการผู้ป่วยในใช้ Code นี้ถูกไหมครับ
อาจารย์ทุกท่าน ช่วยดูให้ที
ขอบคุณครับ

48
กรณีมารับบริการแต่ไม่มีเลข 13 หลัก ก็เลยให้ใช้เป็น 00000 แล้วตามด้วย HN แต่ติดตรงพอใช้ 00000012344 ไม่ยอมให้บันทึกข้อมูล หรือถ้าบันทึ่กได้บางรายก็ติดตรง ส่งตรวจจะเตือนว่า Format ผิด ซึ่งต้องใช้เลย 11111111111แทน ไม่ทราบว่าที่อื่นบันทึกอย่างไรครับ

49
 ;D สังสัยว่า ปกติเราส่งคนไข้ไปรับบริการ OPD และ ทันตกรรม ก็ส่งทำการส่งคนไข้จากห้องบัตรจำนวน 2 ครั้งโดยการเพิ่ม VN แต่ถ้าเราต้องการส่งคนไข้ไปที่ OPD แล้วให้ OPD ส่งต่อไปให้ห้องทันตกรรมเลยโดยไม่ต้องกลับมาที่ห้องบัตรอีกได้ไหมครับ  ;D

50
ได้แล้วครับ
ขอขอบคุณ อ.ทุกๆท่านที่ช่วยเหลือครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 5