แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - prapansak

หน้า: [1] 2 3
1
 ประกาศโดย ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา  เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09:39:14 น.
ประกาศแจ้งรายละเอียดการจัดทำและส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ปี 2557 สรุปสารสำคัญ
1. กำหนดให้ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งระหว่าง 1 - 31 กรกฎาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2556 ด้วย
2. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2557
3. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC เป็นข้อมูลการสำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จากที่ผมเข้าใจ สปสช.ต้องการข้อมูลแฟ้ม person ทั้งหมด ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2557
โดยเลือก type เป็น 1,3
ที่สงสัยคือตอนส่ง 21 แฟ้ม ต้องเลือกอะไรบ้างครับ และต้องใช้เวอร์ชันไหนในการส่งข้อมูลถึงจะสมบูรณ์ ท่านใดส่งแล้วบอกทีครับ
ขอบคุณครับ

2
ส่ง 21 แฟ้ม เดือน ก.ค.56 hosxp v.3.56.8.7 เลือก all pp ตาราง person มี 9000 กว่าคนครับ เลยสงสัยว่าทำไม person ถึงไม่ส่งประชากรออกมาทั้งหมด

3
วันอาทิตย์ที่ 14/07/56 นี่เองครับ อยู่ดีๆ Server Hosxp ก็ Run ไม่ได้ boot เข้าหน้าจอ Centos ไม่ได้ ที่ Harddisk ลูกที่ 2 มีไฟกระพิบสีแดง พอดีมี Server Hosxp สำรองก็เลยใช้ Run ไปก่อนแล้วทำการติดตั้ง Centos 6.4 ใหม่ Server Hosxp ตัวหลักโดยใช้ BMSxTraBackup GUI 5.3 เพราะว่า Mysql เดิมใช้แค่ 5.1 แต่เห็นในกระทู้บอกใช้ BMSxTraBackup GUI 5.3 จะได้เป็น Msql 5.5
ติดตั้้งผ่านเรียบร้อย แต่ติดปัญหาตอน Restore ฐานข้อมูลเดิมกลับเข้าไปมี Error ในตารางที่เก็บข้อมูล Scan ผลแล็บ และทำการเปลี่ยนจาก Restore มาเป็น Replication แทนแต่ข้อมูลในส่วนของการ Scan ผลแล็บเข้าโปรแกรม Hosxp ก็ยังไม่ขึ้น อาจารย์ทุกท่าน พอจะมีแนวทางแก้ปัญหาใหมครับ
ขอบคุณครับ

4
Code ที่ใช้นำไปรันใน SQL hosxp ผ่านครับ แต่พอเอามาใส่รายงาน ฟ้องว่า vn_stat v on v.vn=d.vn ซ้ำกับ vn_stat v1 on v1.vn=d.vn บอกวิธีแก้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

 ChangeReportSQL('select v.hospsub,h.name,count(distinct(d.hn) )as p1 ,count(distinct(d.vn)) as p2, '
+'count(distinct(v1.hn)) as a11,count(distinct(v1.vn)) as a12 ,'
+'count(distinct(v2.hn)) as a21,count(distinct(v2.vn)) as a22 ,'
+'count(distinct(v3.hn)) as a31,count(distinct(v3.vn)) as a32 ,'
+'count(distinct(v4.hn)) as a41,count(distinct(v4.vn)) as a42 ,'
+'count(distinct(v5.hn)) as a51,count(distinct(v5.vn)) as a52 ,'
+'count(distinct(v6.hn)) as a61,count(distinct(v6.vn)) as a62 ,'
+'count(distinct(v7.hn)) as a71,count(distinct(v7.vn)) as a72'
+'left outer join vn_stat v on v.vn=d.vn'
+'left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d.vn and v1.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "0" and "2")'
+'left outer join vn_stat v2 on v2.vn=d.vn and v2.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "0" and "4")'
+'left outer join vn_stat v3 on v3.vn=d.vn and v3.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "3" and "5")'
+'left outer join vn_stat v4 on v4.vn=d.vn and v4.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "5" and "6")'
+'left outer join vn_stat v5 on v5.vn=d.vn and v5.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "6" and "12")'
+'left outer join vn_stat v6 on v6.vn=d.vn and v6.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "13" and "59")'
+'left outer join vn_stat v7 on v7.vn=d.vn and v7.hn in (select hn from vn_stat where vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" and age_y between "60" and "200")'
+'left outer join hospcode h on h.hospcode=v.hospsub'
+'where d.vstdate between "'+d1+'" and "'+d2+'" '
+'group by v.hospsub order by v.hospsub desc ');

5
มีปัญหาว่าติดตรงที่ต้องการแยกอายุด้วย เช่น 0-4 ปี 3-5 ปี แต่ผมหาวิธีแยกอายุไม่ได้ครับ

6
อยากให้นำฟิว โภชาการ และ กินนมแม่ มาโชว์เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูที่ละราย เพื่อสะดวกต่อการรับนิเทศ จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

7
พยาบาลที่ฝ่ายส่งเสริมเขาถามว่าบัญชี 5 ในส่วนโภชนาการที่แสดงข้อมูล น้ำหนักตามเกณฑ์ แต่พอกดแก้ไข ทำไม เมนู ภาวะโภชนาการถึงไม่มีข้อมูล ช่วยดูให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

8
Report Exchange / ดู Code Doctor_OPDCrad ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 08:53:47 AM »
ในส่วนของผลการแสดงผล Lab เจ้าหน้าที่เวร ไม่ต้องการให้แสดงคำว่ารอผล ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีผล
ผมก็เลยแก้ Code DBPipeLineLink7 ใหม่แต่ปัญหาคือ โปรแกรมก็ยังโชว์ รอผล ออกมาเหมือนเดิม ต้องแก้ Code ตรงไหมเพิ่มเติมช่วยดูให้ทีครับ ขอบคุณครับ

Code เดิม
select concat("(",lsg.lab_items_sub_group_name,")") as group_name,
lh.vn,lh.lab_order_number,lh.form_name,lo.lab_items_name_ref,lo.lab_order_result,li.lab_items_unit,

concat(if(lo.lab_items_name_ref is null,"",lo.lab_items_name_ref),"  =  ",

if((lo.lab_order_result = "" or lo.lab_order_result is null),"????",lo.lab_order_result)," ",

if(li.lab_items_unit is null,"",li.lab_items_unit)) as lab_report

from lab_head lh
left outer join lab_order lo on lo.lab_order_number = lh.lab_order_number
left outer join lab_items li on li.lab_items_code = lo.lab_items_code
left outer join lab_items_sub_group lsg on lsg.lab_items_sub_group_code = lo.lab_items_sub_group_code
limit 0
 

Code ใหม่ ไม่ต้องแสดงว่า รอผล และให้แสดงเฉพาะ Lab ที่มีผลเท่านััน
ChangeDBPipeLineLink7SQL('select concat("(",lsg.lab_items_sub_group_name,")") as group_name, '+
     'lh.vn,lh.lab_order_number,lh.form_name,lo.lab_items_name_ref,lo.lab_order_result,li.lab_items_unit, '+
     'concat(lo.lab_items_name_ref,"=",lo.lab_order_result)as lab_report '+
     'from lab_head lh '+
     'left outer join lab_order lo on lo.lab_order_number = lh.lab_order_number '+
     'left outer join lab_items li on li.lab_items_code = lo.lab_items_code '+
     'left outer join lab_items_sub_group lsg on lsg.lab_items_sub_group_code = lo.lab_items_sub_group_code '+
     'where lo.lab_order_result <>"" and lo.lab_items_name_ref<>"" ');

9
คือห้องยาอยากให้เมื่อมีการสั่ง admit จาก opd แล้วให้แสดง popup ขึ้นที่ห้องยา เหมือนกับเวลา ipd รับ admit แล้วมี popup ขึ้นแสดงที่ห้องยาอีกอย่างคับ เวลารับ admit ที่ ipd มี popup แสดงที่ห้อง lab ด้วยห้อง lab ไม่อยากให้โชว์ต้องเอาออกตรงไหนครับ
ขอบคุณครับ

10
เข้าแล้วแจ้ง Error ต้องแก้ยังไงคับ

11
Code เป็นแบบนี้ครับ ไม่รู้ต้องเชื่อมยังไงถึงจะเอารูปมาโชว์ในฟอร์มได้
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณครับ


select r1.name as HN,r1.name1 as Pt_Name,r1.name2 as Pt_Age,r1.name3 as FullAddress,r1.name4 as Sex,r1.date1 as BirthDay,
r2.name as Occupation,r2.name1 as MarryStatus,r2.name2 as Nationality,r2.name3 as Citizenship,r2.name4 as Religion,
r3.name as BloodGroup,r3.name1 as DrugAllergy,r3.name2 as HomeTel,r3.name3 as InformName,r3.name4 as InformAddr,
r4.name as InformRelation,r4.name1 as Father,r4.name2 as Mother,r4.name3 as SPSName,r4.name4 as CardName,
r5.name as CardCODE,r5.name1 as PtRight,r5.name2 as PtRightCode,r5.date1 as RightExpire

from tempreport r1
left outer join tempreport r2 on r2.reportname=r1.reportname and r2.id=r1.id and r2.num=2
left outer join tempreport r3 on r3.reportname=r1.reportname and r3.id=r1.id and r3.num=3
left outer join tempreport r4 on r4.reportname=r1.reportname and r4.id=r1.id and r4.num=4
left outer join tempreport r5 on r5.reportname=r1.reportname and r5.id=r1.id and r5.num=5
where
r1.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r2.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r3.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r4.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r5.id="ID-{7A982941-8457-46C2-B99F-839EFFDFA90D}"  and
r1.reportname="RB1T02" and r1.num=1

12
นำ Code ที่ อาจารย์ให้มาทดลองแล้ว ค่าออกมาไม่ตรงครับ OPD มีค่าห้องและค่าอาหารออกมาด้วย ผมเลยสงสัยว่าใช้ตารางไหนครับ ระหว่าง income กับ income_group ที่ใช้นำมาเทียบกับตาราง vn_stat  ช่วยดูให้ทีครับ
ขอบคุณครับ

Script ดึง IPD Data
SELECT "10874" as hcode,a.an,p.hn,a.vn,p.pname,p.fname,p.lname,p.birthday,p.sex,a.regdate,a.dchdate,w.name as wardname,s.name as pttypename,a.pdx,
a.dx0,a.dx1,a.dx2,a.dx3,a.dx4,a.dx5,a.op0,a.op1,a.op2,a.op3,a.op4,a.op5,a.op6,a.inc16 as inc01,a.inc08 as inc02 ,iis.uinc_drug as inc03,0 as inc04,iis.uinc_nondrug as inc05,a.inc02 as inc06,a.inc01 as inc07,a.inc04 as inc08,a.inc05 as inc09,a.inc09 as inc10,a.inc06 as inc11,a.inc14 as inc12,a.inc11 as inc13,a.inc13 as inc14,0 as inc15,a.inc17 as inc16,0 as inc17,iis.uinc_drug as incDrug,a.los,a.drg,a.rw,i.adjrw from an_stat a
left JOIN patient p on p.hn=a.hn
left join inc_ipd_stat iis on iis.an=a.an
left JOIN ward w on w.ward=a.ward
LEFT JOIN pttype pty on pty.pttype=a.pttype
left JOIN pcode s on s.code=pty.pcode
LEFT JOIN ipt i ON i.an=a.an
WHERE a.dchdate BETWEEN '2011-10-01' and '2012-03-31'

Script ดึง OPD Data

SELECT "10874" as hcode,a.vn,a.vstdate,p.hn,a.cid,p.pname,p.fname,p.lname,p.birthday,p.sex,s.name as pttypename,"OPD" as WardName,a.pdx,
a.dx0,a.dx1,a.dx2,a.dx3,a.dx4,a.dx5,a.op0,a.op1,a.op2,a.op3,a.op4,a.op5,a.inc16 as inc01,a.inc08 as inc02 ,inc_drug as inc03,0 as inc04,inc_nondrug as inc05,a.inc02 as inc06,a.inc01 as inc07,a.inc04 as inc08,a.inc05 as inc09,a.inc09 as inc10,a.inc06 as inc11,a.inc14 as inc12,a.inc11 as inc13,a.inc13 as inc14,0 as inc15,a.inc17 as inc16,0 as inc17,a.inc_drug as incdrug
from vn_stat a
left JOIN patient p on p.hn=a.hn
LEFT JOIN pttype pty on pty.pttype=a.pttype
left JOIN pcode s on s.code=pty.pcode
WHERE a.vstdate BETWEEN '2011-10-01' and '2012-03-31'
----------------------------------------------------------------------------

13
พอดีต้องเขียนรายงานให้นักวิชาการสาธรณุสุข เขายากได้รายงาน R504 เขาบอกว่ารายงานในระบบไม่ตรงแล้วก็เอา Code มาให้ แต่ติดรงที่ Code เป็นแบบ หมวดที่ 21 สาเหตุภายนอกอื่นๆ มี Code เป็น W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59,X70-X84,X91-X99,Y00-Y20 ประมาณนี้ซึ่งข้อเดียวเยอะขนาดนี้เลย พอจะมีวิธีรวมกลุ่มของโรคโดยที่ไม่ใช้ ICD 10 ไหมครับ

14
ใช้รหัส z380 เหมือนกันคนอื่นแต่ค่า Rw กลับไม่ขึ้น  ??? ??? ??? ???
เลยสงสัยว่าค่า RW ได้มาจากการบันทึกตรงไหนครับ ช่วยทีจ้า

15
Report Exchange / ช่วยดู Code รายงาน CMI ให้ทีจ้า
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 11:45:42 AM »
select i.mdc ,SUBSTRING(i.drg,3,2) as dd
from an_stat a
left outer join ipt i on i.an=a.an
where a.dchdate between '2012-01-01'and '2012-01-31 ' and i.mdc=1
-----------------------------------------------------
ติดปัญหาตรงที่ฟิว drg มีตัวเลขทั้งหมด 5 หลักแต่ผมต้องการแค่ 2 หลัก ก็เลยดึงมีแค่สองตัว และอยากได้นำฟิว dd มากำหนดค่า dd < 49 หรือ dd > 49 เพื่อหาคนที่ มีผ่าตัดและไม่มีผ่าตัด
ช่วยแก้ Code ให้ทีนะครับ
ขอบคุณครับ

16
พอดีต้องเขียนรายงาน คลินิกเบาหวาน
แต่ติดตรงต้องหาเป็นปี ตั้งแต่ 2550 - 2553 ถ้าเป็นปีเดียวก็พอจะเขียนได้แต่ให้มาต่อกันหลายๆปีนี่ต้องเขียนยังไงครับ

17
Report Exchange / ช่วยดู FORM-LabReport1 ให้ทีครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 10:39:35 AM »
สงสัยว่า เวลาสั่งพิมพ์แล้วในหัวข้อ
Reported BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
Approved BY นายไตรภาคย์ โหน่งกระโทก
แต่ในรายงานกับออกเป็น
Reported BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
Approved BY น.ส.วิไรวรรณ กุลสันเทียะ
จะเป็นแก้ตรงไหนถึงได้ชื่อผู้ Approved BY ตรงกับในฟอร์มครับ
ดูจาก Code ใน Report
select concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as ptname,g.lab_items_group_name,
d.name as request_doctor_name,
h.*,l.*,i.lab_items_unit,i.lab_items_normal_value ,i.lab_items_name,dt.name
from lab_head h
left outer join lab_order l on l.lab_order_number=h.lab_order_number and l.lab_order_result IS NOT NULL and l.lab_order_result<>''
left outer join lab_items i on i.lab_items_code=l.lab_items_code
left outer join patient p on p.hn=h.hn
left outer join doctor d on d.code=h.doctor_code
left outer join lab_items_group g on g.lab_items_group_code = i.lab_items_group
left outer join opduser dt on dt.loginname=h.reporter_name
where h.lab_order_number = 19880
order by i.lab_items_group,i.display_orer,i.lab_items_name

ในฟอร์มตั้ง
Reported BY เป็น name
Approved BY เป็น name ทั้งสองอันเลย อยากทราบว่า ช่อง Approved BY ต้องใช้ข้อมูล ตารางไหน ฟิวอะไรครับ
ขอบคุณมากครับ

18
Report Exchange / ช่วยดูรายงาน 0110 ให้หน่อยครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 08:49:39 AM »
ภาวะโภชนาการบกพร้อง หาให้จากตารางไหนครับ
และมีข้อสงสัยอีกอย่างคือ
 UC ในเครื่อข่าย กับ
 UC นอกเครือข่าย
ความหมายคืออะไรครับ เพราะ UC นอกเครือข่ายในรายงานมีมากกว่า UC ในเครื่อข่าย ต้องแก้ Code
ใหม่รึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

19
select v.hn,v.age_y,o.vstdate,i.name,concat(p.pname,p.fname," ",p.lname) as ptname,t.full_name,v.moopart,p.cid,v.pttype
from opitemrece o
left outer join vn_stat v  on v.hn=o.hn
left outer join ipt_oper_code i on i.icode=o.icode
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join thaiaddress t on t.addressid=v.aid
where o.vstdate between '2012-01-01' and '2012-01-31'
and o.icode = "'+3001340+'"  group by v.hn order by t.full_name,v.vstdate
---------------------------------------------------------------------------------------------
ต้องการหาชื่อ ที่อยู่ ของผู้ที่มารับหัตถการผู้ป่วยในใช้ Code นี้ถูกไหมครับ
อาจารย์ทุกท่าน ช่วยดูให้ที
ขอบคุณครับ

20
กรณีมารับบริการแต่ไม่มีเลข 13 หลัก ก็เลยให้ใช้เป็น 00000 แล้วตามด้วย HN แต่ติดตรงพอใช้ 00000012344 ไม่ยอมให้บันทึกข้อมูล หรือถ้าบันทึ่กได้บางรายก็ติดตรง ส่งตรวจจะเตือนว่า Format ผิด ซึ่งต้องใช้เลย 11111111111แทน ไม่ทราบว่าที่อื่นบันทึกอย่างไรครับ

21
 ;D สังสัยว่า ปกติเราส่งคนไข้ไปรับบริการ OPD และ ทันตกรรม ก็ส่งทำการส่งคนไข้จากห้องบัตรจำนวน 2 ครั้งโดยการเพิ่ม VN แต่ถ้าเราต้องการส่งคนไข้ไปที่ OPD แล้วให้ OPD ส่งต่อไปให้ห้องทันตกรรมเลยโดยไม่ต้องกลับมาที่ห้องบัตรอีกได้ไหมครับ  ;D

22
เมื่อเช้าได้มีการ update hosxp v.HOSxP 3.55.6.28  ทำให้ไม่สามารถบันทึกยาห้อง ER ได้ย้อยเวอร์ชั่นก็ไม่หาย
ช่วยทีครับ

23
ในการตรวจสอบรายงานมีปัญหา Error code ในตาราง icd9 ที่ส่งออกมาด้วย Code 905,913,849 ที่ต้องเชื่อมกับตาราง icd10tm_operation แต่ไม่รู้ว่าเชื่อมด้วย Code อะไร
icd9                                                         icd10tm_operation
905           MICRO EXAM-BLOOD                 ????????????
913           MICRO EXAM-LOWER URINARY  ????????????
849           OTHER MUSCULOSKELETAL OP  ????????????
ขอขอบคุณสำหรับทุกๆการช่วยเหลือครับ

24
Home4 บันทึกไม่ได้ ต้องกลับมาใช้ HOSxP v.3.55.2.29จึงจะบันทึกข้อมูลได้

25
แจ้ง Error ในรูปแล้วพอบันทึกก็ให้ Restart Program Hosxp ใหม่
ช่วยดูให้ทีจ้า

26
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Error งานทันตกรรม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 11:03:37 AM »
มีปัญหาเมื่อทำการ Logout เพื่อเปลี่ยนผู้ใช้งาน เมื่อคลิกคนไข้ก็จะแจ้ง Error ดังกล่าว

27
cn:= GetMultipleList('select name from pttype  order by pttype');
      ShowMessage(cn);
cnn:= getsqlstringdata('select pttype from pttype where name in ('+cn+') ');
ลองเอาค่าไปใช้ใช้งานไม่ได้ครับดูให้ที
rw610:=getsqlintegerdata('select count(distinct(an)) from ipt '+
  ' where pttype in("+cnn+") ');
 

28
พอดีพยาบาลอยากเพิ่มข้อมูลในตารางการศึกษา แต่หาตารางไม่เจอช่วยหาให้หน่อยจ้า

29
พอดีที่โรงพบาบาลอยากให้ทำบอร์ดให้ก็เลยจะทำเป็นเว็บแต่ติดปัญหาคือดึงรูปจากฐาน Hosxp มาโชว์หน้าเว็บไม่ได้
ช่วยแก้ให้ทีจ้า

30
วันนี้ส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม ตามโครงสร้างปี 55 นำไปตรวจสอบกับโปรแกรม สปสช. ใหม่เรียบร้อยตรวจสอบผลงาน
ผลคือรหัสยาสมุนไพรที่เคยผิดก็ถูกต้องแต่ยังเหลืออีกอย่างคือ สมุนไพรแช่เท้า ซึ่งตัวผมเองไม่แน่ใจว่าจัดเป็นประเภท ยา หรือ เวชภรรณไม่ใช่ยา และถ้าเป็นยาจะต้องใช้รหัส 24 หลักอะไรช่วยบอกหน่อยจ้า

31
ต้องการหาข้อมูลผู้มารับบริการในเครือและนอกเครือ แต่ติดตรงที่ว่า เมื่อนำข้อมูล ในเครื่อ และนอกเครือมาบวกกันแล้ว ข้อมูลดันได้มากผู้มารับบริการ รวมทั้งหมด ช่วยดู Code ให้ที่จ้า

32
พอดีขึ้นปปีงบใหม่อีกแล้ว ก็เลยมีข้อสงสัยว่าต้องส่งรายงานเป็น 18 แฟ้ม ปี 55 หรือ 21 แฟ้มครับ
ช่วยบอกทีจ้า

33
ส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม ปี 55 จาก Hosxp V.3.54.11.14 ข้อมูล PID มีเลย 0 นำหน้า Hn ครับ พอนำเข้าโปรแกรม OP/PP ตรวจสอบของ สปสช. เกิด Error ครับ แก้เป็นแบบที่ไม่มีเลข 0 นำหน้าให้หน่อยครับ ส่งรายงานไม่ได้จ้า
ขอบคุณครับ

34
Report Exchange / หาตารางของกายภาพบำบัดไม่เจอครับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 15:36:01 PM »
พอดีต้องการหาข้อมูล ผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดแต่ต้องการแยกเป็น
ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู แต่หาตารางไม่เจอช่วยหาให้ทีจ้า

35
วันนี้เขียนรายงาน หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากท้องครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์
 anc_service_number จะต้อง  = 1,2,3,4 จึงจะนับเป็น 1 คนที่มีการให้บริการครบตามเกณฑ์
 ถ้ามีแค่  anc_service_number = 1,3,4 ก็จะถื่อว่าไม่ตามเกณฑ์
แต่ข้อมูลดันอยู่คนละเล็กคอดผมเลยนับไม่ได้ พอจะมีวิธีสร้างเงือนไขไหมครับ ท่านเทพทั้งหลายช่วยทีจ้า

36
วันนี้เข้าไปอ่านกระทู้ในเว็บ สปสช. เขาบอกว่าให้ส่งข้อมูลตามเกณฑ์ ปี 55 ก็เลยลองส่งข้อมูลจาก Hosxp เป็นแบบตามโครงสร้างปี 55 ในส่วนของรายงาน OP ก็ออกปกติ แต่พอมาในส่วน PP ข้อมูลผิดพลาดตาราง Person เยอะมากๆ
ช่วยดูให้หน่อยนะครับ
อ้างอิง
ประกาศโดย อภันตรี  เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 10:50:11 น.
เรียนหน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูล OP/PP ปีงบ 55 ได้ตามปกติแล้ว ตามลิงค์นี้ http://op.nhso.go.th/op/
และข้อมูลที่ส่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จะใช้เงื่อนไขตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลปีงบประมาณ 2555 ในการตรวจสอบ(ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ให้บริการก่อนเดือนตุลาคม 2554 ก็ต้องปรับเป็นโครงสร้าง ตามประกาศ สนย. ปีงบประมาณ 55) หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ สปสช. เขต ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือสอบถามได้ที่ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน (ในเมนูติดต่อเรา)

37
พอดีเขียนรายงาน 20 อันดับโรค เสร็จแล้วต้องการแยกเป็นจำนวนคนที่มารับบริการและจำนวนครั้งที่มา
แต่ปัญหาคือเขียนโค้ดได้แค่คนที่มารับบริการแต่เขียน จำนวนครั้งเพิ่มเข้าไปไม่ได้ ช่วยดูให้หน่อยจ้า

select v.pdx,count(v.pdx) as pdx_count, i.name as icdname
from vn_stat v
left outer join icd101 i on i.code=v.pdx
left outer join ovst o on o.vn=v.vn
where v.vstdate between "2011-01-01" and "2011-01-31" and v.pdx is not null and v.pdx<>"" and main_dep=011
group by v.pdx,i.name,v.hn
order by pdx_count desc
limit 2038
พอดีผมต้องการส่งข้อมูลเดือน กันยายน ต้องใช้เมนู
ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สปสช. ปี 2554 หรือ
ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สปสช. ปี 2555
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ

39
Report Exchange / ขอ Code หน่อยจ้า
« เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 10:49:36 AM »
อย่างที่เห็นในรูป Lab สองตัวอยู่ในตารางเดียวกัน
พอเขียนรายงาน จึงทำให้ต้องโชว์ผลเป็น HN =  004630   from lab  =  CBC
แต่ที่อยากได้คือ HN = 004630 from lab = CBC,UA
ต้องเขียนรายงานยังไงครับ

40
พอดีจะเขียนรายงานอยากได้สภาพผู้ป่วยด้วยครับ เจอในตาราง pt_walk แต่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปเชื่องกับตารางอะไรถึงจะรู้ว่า ผู้ป่วยมาวันไหน รับบริการอะไร หาใน vn,ovst,opdsreen แล้วก็ไม่เจอ ท่านผู้รู้ชี้แนะทีจ้า

41
วันนี้ลองส่งออกรายงาน 18 แฟ้ม เมื่อนำไปตรวจสอบกับโปรแกรม OP-PP2554 ของ สปสช. แล้วมี Error ในส่วนของ
Service และ Diag ฟ้องว่า PID เป็น 0000
ซึ่งถ้าถอยกลับไปใช้เวอร์ชันเก่ากว่านี้ก็จะไม่มี Error มากเท่ากับ เวอร์ชัน นี้
ฝากอาจาย์ทั้งหมด ช่วยดูให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

42
วันนี้ลองส่งรายงานดู ใช้เวอร์ชันล่าสุด HosXPP_Upgrade_3.54.7.14 นำไปตรวจสอบกับโปรแกรม OP-PP NHSO 2554  ผลออกมามี Error PROCED 300 รายการ แต่พอกลับไปใช้ HosXP_Upgrade_3.54.6.20 ข้อมูลตาราง PROCED ไม่มี ERROR เลย ท่านไหนที่ส่งรายงานแล้วช่วยบอกเวอร์ชันที่น่าใช้ส่งรายงาน 18 แฟ้มที่จ้า

43
พอดีมาตรวจสอบกับโปรแกรม สปสช. OP-PP แล้วรหัสไม่ตรงกัน ขอความกรุณาขอตาราง ICD101.cds ด้วยนะครับ

44
ปัญหาคือ รหัสในตาราง ICD 101 ของผมไม่ตรง ก็เลยเข้าไปหาในกระทู้เดิมเขาบอกว่าให้ทำการลบตาราง ICD 101 ออกแล้วทำการ upgrade Structure แล้วจะได้ ICD 10 ที่เป็นอันปัจจุบัน แต่พอลองทำดูแล้วก็ได้เป็น ICD 10 ที่ยังไม่ตรงอยู่ดี
จะขอความอนุเคราะห์ท่านที่มี ICD 101 ที่ตรงกับของโปรแกรม OP-PP2554 กรุณาส่งข้อมูลตาราง ICD 10 มาให้หน่อยครับ
ขอขอบคุณครับ

45
พอดีได้ อัปเวอร์ชัน เป็น  v.3.54.6.30 เจอปัญหาว่า ห้องยาได้ทำการแก้ไขรายการยาที่ส่งมาจากห้องตรวจทำให้ค่าบริการผู้ป่วยนอกหายไป ต้องทำการแก้ไขโดยเข้าไปที่ลงทะเบียนใหม่แล้วทำการบันทึกแบบแก้ไขถึงจะมีค่าบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นมาให้ พอจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำใหมครับ

46
Report Exchange / รายงาน Hospital Profile สปสช. โคราชครับ ปี 54 จ้า
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 09:07:24 AM »
ขอรายงาน Hospital Profile หน่อยจ้า ส่งก่อน 30 มิ.ย. ครับชาวโคราช

47
Report Exchange / ขอ code ผู้มารับบริการAncรายใหม่ในปี
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 13:07:50 PM »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ พอดีเคยได้ยินว่าถ้าต้องการหาผู้ป่วยรายใหม่ในปีให้หาจากตาราง person จากฟิว count_in_year แต่ผมหาฟิวนี้ไม่เจอ ท่านใดพอจะทราบกรุณาบอกทีจ้า

48
เข้าไปเว็บนี้แล้วก็ Link ไปเว็บโรงพยาบาลเราได้เลยจ้า
http://www.co.cc/
ทดสอบแล้วของฟรีดีจริงๆ ;D ;D
http://โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม.co.cc

49
คือพอดีต้องการเขียนฟอร์มสติกเกอร์ x-ray ติดซองฟิล์ม แต่ติดตรงที่เลข xn ออกไม่ตรงครับเนื่องจากเลข xn ที่ระบบใช้จะอยู่ในตาราง xray_report  ซึ่งตารางนี้ไม่มี xn ที่มีปี พ.ศ. อยู่ด้วย จึงต้องไปเชื่อมกับตาราง xrayxn จึงที่มี xn ที่เป็นปี พ.ศ.ด้วย ขอความช่วยเหลือจาก อ.ที่เทพๆ ทั้งหลายด้วยจ้า

50
ต้องการหาข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปี หน่อยครับ
ผมมีอยู่ 2 code ไม่รู้ว่าอันไหนถูก

code 1
----------------------------------------------------------
select pt.*,ov.*
from vn_stat ov ,patient pt ,ovst ovst
where  ov.vn=ovst.vn and pt.hn=ov.hn and ov.vstdate between "2011-01-01" and  "2011-05-25" and ov.hn=pt.hn
 and ov.age_y>= 0
 and ov.age_y<= 200
 and ( (ov.pdx >= "e10" and ov.pdx <= "e149")
 or (ov.dx0 >= "e10" and ov.dx0 <= "e149")
 or (ov.dx1 >= "e10" and ov.dx1 <= "e149")
 or (ov.dx2 >= "e10" and ov.dx2 <= "e149")
 or (ov.dx3 >= "e10" and ov.dx3 <= "e149")
 or (ov.dx4 >= "e10" and ov.dx4 <= "e149")
 or (ov.dx5 >= "e10" and ov.dx5 <= "e149") )
--------------------------------------------------------------------

code 2
----------------------------------------------------------------------
select count(c.hn)
from clinicmember c
where c.regdate  between "2011-01-01" and  "2011-05-31" and c.clinic = "001"
order by  c.regdate,c.number
-----------------------------------------------------------------------

หน้า: [1] 2 3