ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรม BMSHOSxPEClaimExport ส่งโครงสร้างแฟ้ม ADP ออกไม่ครบ  (อ่าน 3865 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ chinaga

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 715
    • ดูรายละเอียด
โปรแกรม BMSHOSxPEClaimExport ส่งโครงสร้างแฟ้ม ADP ออกไม่ครบ ขาดโครงสร้างรายการ
18 STATUS1 ผลการตรวจ LAB COVID
1 = Positive
0 = Negative
Text (1 BYTE) Y/N 1
19 BI ค่า Barthel ADL Index Number (3 BYTE) Y/N 999 ใส่ตัวเลขจ านวน 3 หลัก
20 CLINIC รหัสคลินิกที่รับบริการ Text (5 BYTE) 00100 5 หลัก ตามภาคผนวก
21 ITEMSRC ประเภทรหัส:
1 = รหัสหน่วยบริการ
2 =รหัสกรมบัญชีกลาง/รหัสที่สปสช.ก าหนด
Number (1 BYTE) Y 2 OPBKK กรณีที่ไม่มีฟิลด์นี้
ระบบจะค้นรหัสจาก Lookup
โดยให้ความส าคัญกับรหัสกรมบัญชีกลาง/รหัส
ที่สปสช.ก าหนด ก่อน
22 PROVIDER ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม *PROVIDER รหัสผู้ให้บริการ กรณีที่ไม่มี
ข้อมูลให้ละเป็นค่าว่างได้
Text (15 BYTE) Y/N OPBKK
23 GRAVIDA ครรภ์ที่ VARCHAR (2 BYTE) 2 บันทึกการตั้งครรภ์ครั้งที่ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน
2 หลัก
28
No Name Description Data Type Required Example Remark
24 GA_WEEK อายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก (สัปดาห์) VARCHAR (2 BYTE) 44 บันทึกอายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก
เป็นรายสัปดาห์ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
ตั้งแต่ 1 ถึง 44 สัปดาห์
25 DCIP/E_screen รหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen VARCHAR (2 BYTE) 28 บันทึกรหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen โดย
ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก ดังนี้
28 = positive
29 = negative
30 = not done
26 LMP วันแรกของการมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย Date 20210809 ก าหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD)
โดยปีเป็น ค.ศ.
โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์ IBM X3650 Ram 20 G Centos 5.3 Mysql 5.1.47 XtraDB  hosxp 3.55.2.6
user คือผู้เป็นใหญ่ในระบบ
http://www.surinadmin.com/