แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Bluebird

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กรณี การเลือกส่ง 16 แฟ้ม ผ่าน FDH ในส่วน IPD อยากให้ใช้เงื่อนไขวันที่ สรุป Chart  แทนการใช้เงื่อนไข จาก วันที่จำหน่าย
เนื่องจาก หลายเคส จำหน่ายวันนั้น  แต่ แพทย์ยังไม่ได้สรุป Chart อีก หากมีการกดส่งไป ก่อนที่แพทย์จะสรุป Chart โอกาสที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง มีสูง

2
ระบบการแจ้งเตือน กรณี LAB ที่สั่งตรวจได้แค่ ครั้งเดียว
ขอความช่วยเหลือ กรณี ผู้รับบริการ ที่ได้รับการตรวจ LAB HLA-B*58:01 แล้ว หากมีการสั่ง อีกครั้ง
(ให้ระบบ แจ้งเตือนเลยว่ามีการสั่งมาแล้วก่อนนี้ เมื่อวันที่...)

3
ฟิลด์ UUC ดึงค่ามาจากไหน อยากให้รับค่าจาก ตาราง Visit_pttype ฟิลด์ request_fund

4
ใน HOSxP XE v.4 อยากให้เพิ่มช่องติ๊ก ปิดสิทธิ สปสช. หน้ายืนยัน การบันทึกของพยาบาลและแพทย์
เพื่อลดขั้นตอนกรณี ผู้รับบริการสิ้นสุดที่พยาบาล หรือแพทย์
เช่น กรณี แพทย์ตรวจเสร็จ ไม่มีรายการยา หรือ แพทย์ หรือ พยาบาล ส่งผู้รับบริการกลับบ้านได้เลย

6
ระดับความฉุกเฉิน ของหน้าจอ รับเข้าห้องฉุกเฉิน ใน HOSXE4 ไม่แสดง  (ข้อมูลตาราง er_emergency_level )

7
HOSxP : XE / รายการให้คำแนะนำไม่แสดง ใน HOSxE 4
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2023, 10:25:20 AM »
รายการให้คำแนะนำไม่แสดง ใน HOSxE 4 ตรวจสอบใน การกำหนดค่าห้องตรวจ ของ system setting ไม่แสดงรายการ  แต่ตรวจสอบในตาราง มีข้อมูลอยู่

8
HOSxP XE V.4 ข้อมูลการ ส่งต่อ referout ไม่มีช่องการเลือกระบุแผนก
มีผลทำให้ ตารางการจัดเก็บ referout ฟิลด์ spclty จัดเก็บแผนกเป็นค่าว่าง
แพทย์ต้องเขียน ในใบ refer เอง ในการนำไปใช้เพื่อการส่งต่อ ให้กับ รพ.อื่น ที่ไม่มีแผนกแสดงให้ดูในใบ Refer

9
แพทย์ต้องการดู ประวัติ PE จาก Visit ที่ผ่าน ใน HOSxP XE ดูจากไหนได้บ้าง
เนื่องจาก ดูประวัติ จาก ปุ่ม EMR PE ไม่แสดงใน Visit ที่ผ่านมา

10
HOSxP : XE / ส่ง MOPH Claim ไม่ได้
« เมื่อ: เมษายน 26, 2023, 09:23:02 AM »
ก่อนนี้สามารถส่ง MOPHClaim ได้ปกติ  User Moph Account สามารถ Login เข้า MOPH-IC ได้ปกติ แต่ส่งข้อมูลขึ้น Error ดังรูป

11
HOSxE V.4กำหนด CC เฉพาะ จุดให้บริการแล้วที่เมนู ห้องตรวจ แต่ เรียกใช้งานไม่แสดงครับ
หรือต้องไปกำหนด cc ตาม user ได้อย่างเดียว
ถ้าตาม user ตัวอย่าง ANC มีจนท. ที่ต้องใช้งาน 5 คน ถ้า ต้องการสร้างให้ข้อความซักประวัติแสดงร่วมกัน จะต้องกำหนด อย่างไรครับ

12
HOSxP V.3 65.3.31 เมื่อติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์แล้วแฮงค์
ก่อนนี้ไม่เคยมีอาการนี้ครับ
พึ่งเป็นเมื่อ 2-3 วันนี้
แต่ถ้า ไม่ติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์ หน้าจอ บันทึกได้ครับ

13
บัญชี 2 เรื่องการส่งออกแฟ้ม Prenatal ติ๊กส่งออก พอไปเปิดดูไปลงช่อง ส่งออก LABOR

14
สอบถามข้อสงสัยสัญลักษณ์และ รายการที่ตัดจากหน่วยจ่าย ในหน้าจอ บันทึกการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
1. สัญลักษณ์ SP สีแดง หมายถึง  มีผลกระทบกับเรื่องใดบ้าง
2. บางรายการ ตัวอักษรสีแดง เช่นตามตัวอย่าง NSS ขึ้นสีแดง หมายถึง และ กระทบกับอะไรบ้างครับ

15
เนื่องจาก คนไข้ ที่มาจาก OPD ถูกสั่งยา จากแพทย์ที่ OPD แล้ว จาก นั้น คนไข้ ถูกส่งไปที่ ER ต่อ แต่ แพทย์ ที่ ER ต้องการที่จะแก้ไข รายการยาที่ถูก สั่งมาจาก ตอนที่อยู่ OPD ไม่ได้ครับ

16
ต้องการทราบว่า ข้อมูลการนัดหมายผู้ป่วย จุดไหนเป็นคนลงบันทึก ดูจาก ตารางไหนครับ

17
Database ไม่สามารถใช้ Innodb ได้

18
สาเหตุที่ Replication log โตเร็วเกิดจากอะไรบ้างครับ ใช้ประมาณ 2 วัน ระบบก็จะแจ้งเตือนแล้วครับ

19
เวอร์ชั่น HOSxP 3.59.12.15 ทำไมโหลดไม่ได้ครับ  หรือ ยังไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ออกอีก

20
จากที่มีการประกาศรหัสมาตรฐาน แฟ้ม LABFU จากเดิม 21 รายการ เป็น 1414 รายการ น่าจะเพิ่มฟิลด์ icd10tm ในตาราง lab_items เพื่อกำหนด รหัสการส่งออก ให้กับแฟ้ม LABFU ตามโครงสร้างมาตรฐาน ปี 2560 ครับ

21
ผู้ป่วยมาตรวจจริง จัดเก็บที่ตารางไหน ฟิลด์อะไรครับ เพราะ เท่าที่ลอง ใช้งาน หลังจากที่ไม่ติ๊กแล้ว พอเรียกขึ้นมาใหม่ มันก็ยังติ๊กอยู่ เลยไม่แน่ใจว่า หาก ญาติมารับยาแทน แล้ว พยาบาลหรือ แพทย์ ปลดติ๊กออกตรงนี้แล้ว พอเรียกขึ้นมาดู อีกครั้ง มันก็ยังติ๊กเหมือนเดิม

22
หาก ต้องการทราบจำนวนคนแต่ล่ะวันในการตรวจ LAB ได้อย่างไร โดยแยก OPD กับ IPD
ในส่วน OPD เราสามารถ กรองจาก select count(distinct vn) as visit from lab_head where department='OPD' ได้
ส่วน IPD หากจะ select count(Distinct vn) as visit_IPD ไม่ได้เพราะ เลข AN ที่อยู่ใน vn เดียวกันแต่วันที่สั่ง ต่างกัน มันจะนับแค่ 1 ครั้งเอง 

23
ขอสอบถาม ว่า ถ้าเป็นกรณี ผู้ป่วย ที่ ADMIT แล้วมีการสั่ง LAB ที่เกี่ยวข้องกับ รายการใน LABFU ไม่ถูกส่งออกมาใช่ไหมครับ
ซึ่ง หลักการของพยาบาล หากคนไข้เคยมีการสั่ง LAB ชุดใหญ่ ตอนที่ ADMIT แล้ว  พยาบาลก็จะไม่ทำการตรวจ LAB ชุดใหญ่แล้วเมื่อเขามารับบริการ OPD ต่อไป ซึ่งมีผลกับ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม LABFU

24
เรื่องมีอยู่ว่า รายงาน เวชสถิติ ดึงมา กับ รายงานที่ ER ดึงมา รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ ที่ไม่ตรงกัน
ที่มา  เวชสถิติ จะดึงจาก DIAG ผลวินิจฉัย ในกลุ่ม 19 สาเหตุ ส่วน ER จะดึงจาก ข้อมูลที่บันทึกในส่วนหน้าจออุบัติเหตุครับ
ซึ่งถ้า ดูแล้ว เวชสถิติ จะได้ ยอดผู้ป่วยที่เยอะกว่า เพราะ ว่าบางเคส มาขอใบ REFER จาก OPD ซึ่งไม่มีหน้าจอการบันทึกอุบัติเหตุแล้ว แพทย์ก็ลง Diag ในกลุ่ม 19 สาเหตุ
ส่วนอีกปัญหา สมมติคนไข้ เกิด ล้มรถ ประมาณ 5 วันแล้วแต่ไม่มา รพ. เพราะ แค่ถลอกนิดเดียว พอผ่านมา 5 วัน คนไข้รู้สึกเวียนหัว หรือ ปวดข้อ ก็มาหาแพทย์ที่ OPD กรณีนี้จะถือว่าเป็นเคสอุบัติเหตุไหม เพราะ ถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุ ก็ต้องไปคีย์ในหน้าอุบัติเหตุใช่ไหม แต่คนไข้ ไม่ได้ผาน ER ที 

25
Development / ปุ่ม HOME>2 WEEK กับ ปุ่ม HOME RM F11 ใช้เพื่อ.......
« เมื่อ: กันยายน 01, 2016, 13:47:43 PM »
เภสัช ฝากถามมาครับ ว่า
ปุ่ม HOME>2 WEEK  กับ ปุ่ม HOME RM F11 ใช้เพื่อ.......
มีความแตกต่างกันอย่างไรครับ

26
เนื่องจาก เดิม สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จ สิ้นบริการ มีแค่ 1-8 แต่ปัจจุบัน มีรหัส 9 เพิ่มมาอีกตัวครับ เลยจำเป็นต้องไปเพิ่มรายการ ในตาราง ovstost เพื่อให้ ระบบส่งออกแฟ้ม Service เป็นไปตามรหัสที่ สนย.กำหนด

27
ปัญหา พยาบาล OPD ได้ทำการกำหนด จำนวนคนไข้ที่นัดมา ช่วงเช้า 50 คน และ ช่วงบ่าย 50 คน ปรากฏว่า พยาบาล ลงนัด ช่วงเช้ายังไม่ถึง 50 คน ก็ถูก lock ไว้ไม่ให้นัดแล้ว ทั้งที่ ช่วงเช้า ที่ลงนัด ก็ยังไม่ถึง 50 คนอีก แต่ ถ้ารวม ทั้ง เช้าและบ่ายที่นัดวันนั้น ถึง 50 คนพอดี แสดงว่า ตอนนี้ เรื่อง กำหนด จำนวนนัดต่อวัน ตามช่วงเวลา ยังไม่ได้ ใช่ไหมครับ
HOSxP V.3.59.5.18

28
อยากทราบว่า การส่งออก 43 แฟ้ม HOSxP ดึงผล LAB จากตารางไหนครับ เพราะ เท่าที่ดูบางแห่งดึงจาก ตาราง opdscreen แต่บางแห่ง ดึงจาก ตาราง lab_order

ส่วนข้อมูลที่ update ผล LAB จาก หน้าจอ LAB_LINK มีรายการ LAB บางรายการ มีการกำหนด LINK แล้ว แต่ชนิดตัวแปรที่เก็บ ในตาราง OPDSCREEN เป็น INT แต่ ผลที่ได้จาก LAB_ORDER เป็น ข้อความบ้าง เช่น Nagative บ้าง +1 บ้าง  +2 บ้าง  POSITIVE บ้าง ข้อมูลเลยไม่ถูก update ในตาราง OPDSCREEN

29
พิมพ์ OPDCard ใบ Refer ไม่ได้ ขึ้น Error Could not Run Program:Global OnCreate
SQL ERROR Incurrect Usage Of UNION and LIMIT

จะเป็น กับ Server Maria DB
เลยกลับมาใช้ Server เก่า

30
มีปัญหา เรื่องการ เชื่อมต่อ IP PUBLIC CentOS7
ก่อนนี้ ใช้ CentOS5 สามารถ เชื่อมต่อ MySQL โดยใช้ IP PUBLIC ได้
แต่พอมาเปลี่ยนเป็น CentOS7 เชื่อมต่อ MySQL โดยใช้ IP PUBLIC ไม่ได้
    ทดสอบโดยการเชื่อม IP ภายในเชื่อม MySQL ได้
ไม่รู้ว่าต้องแก้ไข เรื่องใดบ้าง
Grant User เป็น @'%'  แล้ว

31
เกิด Error ตอนบันทึกการจ่ายยา ตามรูป
เกิดจากอะไรครับ
แก้ไขอย่างไร

32
อยากทราบว่า ช่อง Provisional dx. และ Doctor diagnosis note  ใช้สำหรับ กรณี ไหน

33
ท่านใด มี Script SQL เพื่อดึงข้อมูลผู้ป่วยที่กำลัง Admit ยังไม่จำหน่าย ณ วันที่....
เนื่องจาก ต้องการทำรายงาน ผู้ป่วย Admit ย้อนหลัง

34
ต้องการดึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการติดต่อกัน 4 เดือนขึ้นไป
เขียน Query ได้อย่างไรครับ

35
การกำหนดเล่มที่ และใบเสร็จ ไม่สามารถระบุ เล่มที่ และ เลขที่ได้ครับ

ทั้งที่ได้ไปเพิ่ม ข้อมูล ลงไปในตาราง bilbookreg แล้ว

36
HOSxP V 3.59.2.8c ค้นหา HN หรือ PERSON_ID เด็ก ขึ้น Not Found
ทั้งที่ ชื่อในบัญชี 3 มีอยู่แล้ว

37
เนื่องจาก ต้องการพิมพ์ ใบนำทางออกมา โดย ใช้ เลขที่คิว รันลำดับแบบ 2 เงื่อนไข โดย
1.สำหรับเคสที่นัดมา ใช้ select count(distinct vn) as visit from ovst where vstdate='วันที่มา' and main_dep='ส่งต่อไปห้อง' and oldcode<='ค่าในฟิลด์ oldcode'

2.สำหรับเคสที่มาเอง จะให้เลขที่คิวออกมา  เป็น เลขหลังจากเคสนัดหลังสุดในวันนั้นและห้องนั้น

38
เนื่องจาก ตอนนี้ แพทย์ ต้อง ติ๊ก อยู่ ทุกครั้ง ที่มีการเลือก HN ใหม่
อยากให้จำค่า ตัวเลือก ที่  Set ไว้ หน้าจอห้องทำงานแพทย์

(เหมือนตรง ห้ามแก้ไขรายการยา ติ๊ก ครั้งเดียว ติ๊กตลอด)

39
ขอสอบถาม เรื่อง การส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังจุดอื่น โดยที่ไม่ได้ ต้องการบันทึกข้อมูลใด ๆ จะส่งจาก เมนูไหนครับ นอก จาก ปุ่ม
เช่น กรณี คนไข้ จาก OPD ทาง OPD ได้ ส่งไปยัง ER ไปแล้ว แต่ คนไข้ไปรับยาก่อน แต่ห้องยาอาจ ลืมดู ว่า หลังจาก คนไข้รับยาเสร็จ ต้องส่งไป ER แต่ดันไปกด (Defult) กลับบ้าน ทำให้ ER ไม่สามารถเรียกคนไข้ รายนี้ได้ พยาบาลที่ซักประวัติ OPD เลยต้องเข้าหน้า ห้องทำงานแพทย์ และกดปุ่มนี้ส่งต่อ ER ทั้งๆ หน้าจอ เดิมที่พยาบาลใช้งานอยู่ หน้าจอซักประวัติ

40
value:=GetSQLStringData('select distinct count(hn)as chn  '+
                        'from oapp        '+
                        'where nextdate = "'+DBPipeline['nextdate']+'"  '+
                        'and clinic="'+DBPipeline['clinic']+'" '+
                        'and oapp_id <= "'+DBPipeline['oapp_id']+'"  ');

ลองทดสอบ Query เลขที่ออกอยู่ แต่พอไปใส่ใน Variable ปรากฏว่าเป็น 0

41
พอดี พี่พยาบาลเค้าต้อง เลขที่คิวล่วงหน้าที่ออกในใบนัด ผมไม่รู้จะดึงจาก เลขตารางไหน เพราะ ปกติ คิวรับบริการจะดึงจาก ตาราง ovst แต่กรณีนี้ ต้องการให้เลขที่คิวออก ณ วันที่ลงนัด  ซึ่งยังไม่มีข้อมูลในตารา่ง OVST อีก ช่วยคิดทีครับ

42
เช่น วันนี้ มีผู้ป่วยคลินิก เบาหวาน มารับบริการ และ แพทย์ได้ลงนัด อีก 1 เดือนข้างหน้า โดยที่ พอแพทย์บันทึกข้อมูลการนัดหมาย พิมพ์ใบนัด และ ให้ออก ใบนำทางมา ด้วย
หาก จะประยุกต์ กับ ใบนัดเลย เราจะดึง เลขลำดับคิวรวม และคิวคลินิก ณ วันที่ให้ผู้ป่วยมาได้อย่างไร เพราะในตาราง ovst จะดึงมาได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งตรวจแล้ว

43
ทำไมการ Remed ยาของคลินิก ในส่วนรายการยาก็กำหนดแล้ว แต่ กด Remed ไม่ไป

44
ER สอบถามมาว่า เวลา ช่องนี้ โปรแกรม SET อัติโนมัติ หรือ ครับ
เนื่องจาก บางคน ไม่ได้ลงเวลา หรือ แพทย์ยังไม่ได้ตรวจ แต่ หน้านี้เวลา จะมาแล้ว

45
ส่งตรวจล่วงหน้า ขึ้น Patient Admit! ทั้งที่ข้อมูล admit เดิมก็มีวันที่จำหน่าย
ใช้ HOSxP V.3.58.10.27e
ดังรูป

46
อยากให้ข้อมูลในบัญชี 1(person) ทำการปรับปรุงสถานะปัจจุบัน(เสียชีวิต) อัตโนมัติ เมื่อมีการลงบันทึกข้อมูลการเสียชีวิตในระบบผู้ป่วยนอก(patient)

47
เภสัช ต้องการ Script SQL ดึง อัตราส่วนระหว่าง จำนวนรายการยาในบัญชีต่อ จำนวนรายการยาทั้งหมด

48
select o.hn,max(o.vstdate)as visitdate,o.bmi,
concat(p.pname,p.fname," ",p.lname)as ptname
from opdscreen o
left outer join ovst ov on ov.vn=o.vn
left outer join patient p on p.hn=o.vn
where o.vstdate between "2014-10-01" and "2015-03-31"
and bmi between 25 and 29.9
group by o.hn

ช่วยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยครับ

49
ระบบนัดผู้ป่วย มีปัญหา เลือก VN ที่ลงนัดไม่ตรงกับวันที่มา VISIT
กรณี ที่เจอ
ตัวอย่า  คนไข้ ถูก VIsit ล่วงหน้ามาวันที่  28/5/2558  
                                  แต่ผู้ป่วยมาวันที่ 27/5/2558
                                  แพทย์ตรวจเสร็จ แจ้งให้พยาบาลลงนัด อีก 2 เดือน
           พยาบาล ก็ลงนัด เลือก HN เสร็จ ลงข้อมูลการนัดหมาย เรียบร้อย
ปรากฏว่า วันที่มา แทนที่จะเป็นวันที่      27/5/2558 กลายเป็นวันที่ 28/5/2558  (vn) ที่ visit ล่วงหน้า

50
ขอเสนอ ปุ่ม Community Service ในหน้าซักประวัติของพยาบาล ดีไหมครับ
เนื่องจาก บาง รายการของ แฟ้ม Community Service พยาบาล มีการให้บริการอยู่ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หน้า: [1] 2 3 ... 10