HOSxP

You are here: Home Events Activities รวมภาพวันที่ 1 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

รวมภาพวันที่ 1 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 : วันที่ 17 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี