ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกจ่ายตรง (OPTell รุ่น 3)  (อ่าน 6583 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

doramon

  • บุคคลทั่วไป
โปรแกรม OPTell รุ่นปรับปรุง กรกฏาคม 2551 นี้เป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ให้ตรงกับข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญ 2 ประการคือ
     1. ปรับปรุงหมวดค่ารักษาพยาบาลให้เป็น 16 หมวดตามบัญชีค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ของกรมบัญชีกลาง
     2. ปรับปรุงวิธีการบันทึกเลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) และการบันทึกวันที่เวลาจัดเก็บค่ารักษา
พยาบาล (DTTran)
   
     **การปรับปรุงหมวดค่ารักษาพยาบาลเป็น 16 หมวด**
     โปรแกรมได้เพิ่มหมวดค่ารักษาพยาบาลให้ครบ 16 หมวดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกที่เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2551 เป็นต้นไป
     ในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกหมวดค่ารักษาพยาบาลที่จะใช้ได้ 2 ลักษณะคือ
     1. จำนวนหมวดค่ารักษาที่จะแสดง กำหนดให้ต่ำสุด 8 หมวด สูงสุด 16 หมวด
     2. จัดเรียงลำดับการแสดงหมวดค่ารักษาได้เพื่อให้สอดคล้องกับที่สถานพยาบาลคุ้นเคยและปฏิบัติอยู่แล้ว
   
     **การปรับปรุงวิธีการบันทึกเลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) และวันที่เวลาจัดเก็บ
ค่ารักษา (DTTran)**
     1. ยกเลิกการกำหนดเลขที่สำคัญและวันที่เวลาของการจัดเก็บค่ารักษาแบบอัตโนมัติ
     2. เลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) ต้องไม่ซ้ำกัน
     3. วันที่เวลาจัดเก็บค่ารักษา (DTTran) ต้องเป็นไปตามวันเวลาที่เรียกเก็บค่ารักษาจริง
   
     เอกสารสรุปรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม OPTell รุ่น 3
   
     การปรับปรุงโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
     แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปแกรม OPTell(beta) อยู่แล้ว
     1. Download โปรแกรมปรับปรุง OPTellUpGradeV3.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     2. ดับเบิ้ลคลิก OPTellUpGradeV3.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
     3. คลิกปุ่ม "unzip"
     4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
   
     แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ไม่มีโปรแกรม OPTell(beta))
     1. Download โปรแกรมชุดเต็ม SetUpOPTellV3.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     2. ดับเบิ้ลคลิก SetUpOPTellV3.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
     3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
     4. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะได้ไอคอนชื่อ Teller V.3.0 beta ที่หน้าจอ